Události

 

Obory 

 

Projekty 

 

Služby

 

Reference 

 
  Události na naší skole   Studijní obory   Projektové aktivity   Poskytované služby   Naše reference  
  Sledujte aktuální dění na naší škole.

  Přehled pro jednotlivé úrovně studia.   Škola je zapojena do desítek projektů.   Pro veřejnost nabízíme zajímavé služby.   Pohled na výuku
z médií a tisku.
 

O škole

Škola nabízí ucelenou sestavu technických a ekonomických oborů na úrovni středního a vyššího odborného studia. Jednotlivé obory jsou ukončeny maturitou nebo absolutoriem s titulem DiS. Aktivity na naší škole jsou podpořeny průmyslovým know-how a podpořeny z desítek grantových projektů. Škola spolupracuje se všemi úrovněmi škol. Do projektů jsou zapojeni aktivně žáci a studenti. 

Škola nabízí zájemcům z komerčního i nekomerčního sektoru řadu služeb, které vychází ze špičkového vybavení, z ubytovacích a stravovacích kapacit. Škola disponuje technologiemi a podporuje sport. Žáci školy se umístili v TOP 10 státních maturit. Výraznou částí výuky je popularizace technického a ekonomického vzdělávání. Škola disponuje jednou z nejrozsáhlejších publikačních referencí.

English  Deutsch  

STUDUJTE NA VOŠ

PO MATURITĚ

Maturantům všech škol se zájmem o rozšíření odbornosti, a tím šance uplatnění na trhu práce v perspektivních oborech, jsou dále určeny obory Vyšší školy ukončené titulem Diplomovaný specialista. Pro další informace o možnosti studia ve školním roce 2014 / 2015 se informujte na sekretariátu školy, telefon 566 651 211.


Autodesk 

Academia

Pro letošní rok jsme připravili pro naše maturanty možnost zhodnocení jejich práce v podobě certifikace Autodesk Academia. Certifikace je udělována za propracovaný projekt vytvořený v rámci výuky na naší škole v produktech společnosti Autodesk. Pracovní schůzka se uskuteční ve čtvrtek 4. září 2014 v 13.00 hodin na učebně 402. Projekty připravené ve formátu DWF přineste sebou.