Události

 

Obory 

 

Projekty 

 

Služby

 

Reference 

 
  Události na naší skole   Studijní obory   Projektové aktivity   Poskytované služby   Naše reference  
  Sledujte aktuální dění na naší škole.

  Přehled pro jednotlivé úrovně studia.   Škola je zapojena do desítek projektů.   Pro veřejnost nabízíme zajímavé služby.   Pohled na výuku
z médií a tisku.
 

Kroužky pro ZŠ

Kroužky začínáme v pondělí 25. září od 14.30 hodin počítače, mechatronika, technika. Sraz vestibul nebo přímo laboratoře na pracovišti Studentská.

Studujte po své

maturitě na VOŠ

Máte již maturitu? Studujte dále na naší Vyšší odborné škole perspektivní technické a ekonomické obory ukončené absolutoriem a získáním titulu diplomovaného specialisty DiS.

Studujte žádané obory na trhu práce, u kterých máte i několik desítek zaměstanavatelů ve svém regionu. Získejte odborný titul a půlroční praxi v oboru.

Přijímací pohovor na VOŠ

 • 3. kolo 31.10.2017, přihlášky do 20.10.2017 


Vyzkoušejte naší Vyšší odbornou školu svázanou úzce s praxí, která má dlouholetou tradicí absolventů pocházejících z řady míst naší republiky a působících ve firmách a v organizacích nejen v našem regionu.


Neváhejte a pokračujte ve studiu dvou technických a jednoho ekonomického směru s integrovanou dlouhodobou praxí. Seznamte se prakticky s oborovými specifiky průmyslové automatizace, průmyslových informačních technologií ve strojírenství a v příbuzných oborech, případně ekonomiky v některém z našich oborů s žádanými absolventy na trhu práce. Získejte know-how, výhody na trhu práce a rozsáhlou praxi v oboru díky vyššímu stupni vzdělání.


CO DOKÁŽEME?

Redakce předního odborného časopisu CAD věnovala pozornost ukázkovým studentským projektům vytvářeným v rámci výuky, SOČ a závěrečných maturitních prací na naší škole. Odborná redakce ocenila především inovativní přístup projektové výuky pro odborný rozvoj výuky technických oborů a popularizaci technického vzdělávání. Za velmi pozitivní je považován především významný vliv na rozvoj inovativního myšlení blízkého průmyslové praxi a precizní nasazení pokrokových PLM a BIM technologií ve spojení s výukou odborných témat. Všem žákům, studentům a vyučujícím tímto děkujeme za poskytnuté příspěvky.Redakční článek si můžete přečíst v našem archivu. 

HLEDÁTE PRÁCI

NEBO BRIGÁDU?

Letní měsíce a nejen ty jsou příležitostí získat další zkušenosti. Navštivte stránku našich partnerů z praxe a zkuste je kontaktovat se zájmem o praxi v oboru, který Vás zajímá.

OCENĚNÍ REKTORA

VUT V BRNĚ

Škola obdržela ocenění od prof. RNDr. lng. Petra Štěpánka, CSc., rektora Vysokého učení technického v Brně za mimořádnou úspěšnost absolventů, kteří nastupují ke studiu na jednotlivé fakulty VUT v Brně. Naše škola se umístila mezi deseti nejlepšími středními školami z celé České republiky a absolventi TOP 500 byli oceněni jednorázovým stipendiem 6000 Kč. Dokument.

O ŠKOLE

Škola nabízí ucelenou sestavu technických a ekonomických oborů na úrovni středního a vyššího odborného studia. Jednotlivé obory jsou ukončeny maturitou, absolutoriem s titulem DiS, nebo výučním listem. Škola spolupracuje se všemi úrovněmi škol a je držitelem několika významných oborových certifikací s výraznými software benefity pro žáky a studenty. Aktivity na naší škole jsou podpořeny průmyslovým know-how a podpořeny z desítek grantových projektů. Do projektů jsou zapojeni aktivně žáci a studenti.

Škola se nachází ve Žďáře nad Sázavou a skládá se ze dvou pracovišť na ulici Studentská a Strojírenská, které jsou vzájemně propojeny nejen obory, specializacemi a lidmi. Škola nabízí zájemcům z komerčního i nekomerčního sektoru řadu služeb, které vychází ze špičkového vybavení, z ubytovacích a stravovacích kapacit. Škola disponuje technologiemi a podporuje sport.

Žáci školy se umístili v TOP 10 státních maturit. Výraznou částí výuky je popularizace technického a ekonomického vzdělávání. Škola disponuje jednou z nejrozsáhlejších publikačních referencí v ČR.

Pro nahlédnutí do prostorů naší školy na Studentské a Strojírenské ulici můžete využít 3D služeb Google Maps Business View.

ENGLISH  DEUTSCH  


Dny otevřených

dveří 2017 až 2018

Navštivte pracoviště naší školy s řadou zajímavých ukázek z výuky, techniky a technologií.

Pracoviště Studentská

 • Středa  22.11.2017 od 15.00 do 18.00 hodin
 • Sobota 25.11.2017 od 09.00 do 12.00 hodin
 • Středa  31.01.2018 od 15.00 do 18.00 hodin
  (Den firem)

 Pracoviště Strojírenská 

 • Čtvrtek 9.11.2017 od 08.00 do 16.30 hodin
 • Středa 6.12.2017 od 15.00 do 18.00 hodin
  (Den firem)
 • Sobota 9.12.2017 od 08.00 do 12.00 hodin
 • Pátek 19.1.2018 od 08.00 do 16.00 hodin
  (65. výročí školy Strojírenská a ples školy)
 • Pondělí 1.5.2018 od 08.00 do 12.00 hodin

Rádi Vás také přivítáme na tradičním Festivalu vzdělávání ve Žďáře nad Sázavou dne 9.11.2017.


Volná pracovní

místa ve škole

VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou přijme interního učitele pro výuku elektrotechnických předmětů. Požadujeme vysokoškolské vzdělání v oboru. Žádosti včetně životopisu zasílejte na adresu školy.

IPv6 ready

V době prázdnin jsme získali nový adresový prostor a zprovoznili naše školní firewally a routery na nejmodernější technologii IPv6 se šifrovanou technologií DNSSEC s doménovými záznamy v rámci akademické sítě CESNET.


STUDUJTE NA NAŠÍ

STŘEDNÍ ŠKOLE

Studujte na naší škole perspektivní technické a ekonomické obory, které jsou zabezpečeny kvalitním odborným zázemím a výbornými referencemi z industriální a odborné praxe.

VOŠ a SPŠ ve Žďáře nad Sázavou připravila pro zájemce ze základních škol zcela nový maturitní studijní obor věnovaný Informačním technologiím, který je svým obsahem inspitován industriálním nasazením informačních technologií v průmyslu, vývojem aplikací a digitalizací komunikace. Poznejte informatiku jako tvůrčí nástroj pro produktivní práci v prostředí stále globálnějšího světa spolupráce.

NAŠI ABSOLVENTI

Je velmi příjemné, když se nám naši absolventi pochlubí se svými dalšími výsledky a úspěchy na poli vědy a výzkumu. Náš absolvent, Michal Rosecký si získal pozornost tisku svým jedinečným projektem řešeným v rámci studia na Fakultě strojní VUT v Brně. Michal myslí konkrétně na zrobotizování ortopedických operací.Kompletní článek si můžete přečíst v našem archivu. 

CHOPPER NA

FACEBOOKU

Jistě jste již zaslechli, že náš realizační tým na Studentské a Strojírenské něco nového kutí. Využili jsme tentokrát také sítě Facebook pro pohledy pod pokličku nového projektu. Přidejte se k více jak půldruhé stovce studentů a pronikněte do tajů vývojových a výrobních technologií.

SETKÁNÍ VĚNOVANÁ 

VIRTUÁLNÍ REALITĚ

Po úspěšném představení nového pracoviště věnovaného virtuální realitě a jejímu technickému nasazení v technické praxi v návaznosti na výuku PLM a BIM software připravujeme seriál pracovních seminářů pro studenty VOŠ a SPŠ ve Žďáře nad Sázavou. Poznejte více tuto revoluční technologii v oblasti přípravy projektů. Nová technologie virtuální reality na škole neušla také zájmu odborného a regionálního tisku. Reportáž o nové technologii na naší škole přinesla televize Vysočina.