Události

 

Obory 

 

Projekty 

 

Služby

 

Reference 

 
  Události na naší skole   Studijní obory   Projektové aktivity   Poskytované služby   Naše reference  
  Sledujte aktuální dění na naší škole.

  Přehled pro jednotlivé úrovně studia.   Škola je zapojena do desítek projektů.   Pro veřejnost nabízíme zajímavé služby.   Pohled na výuku
z médií a tisku.
 

O škole

Škola nabízí ucelenou sestavu technických a ekonomických oborů na úrovni středního a vyššího odborného studia. Jednotlivé obory jsou ukončeny maturitou, absolutoriem s titulem DiS, nebo výučním listem. Aktivity na naší škole jsou podpořeny průmyslovým know-how a podpořeny z desítek grantových projektů. Škola spolupracuje se všemi úrovněmi škol. Do projektů jsou zapojeni aktivně žáci a studenti.

Škola se nachází ve Žďáře nad Sázavou a skládá se ze dvou pracovišť na ulici Studentská a Strojírenská, které jsou vzájemně propojeny nejen obory, specializacemi a lidmi. 

Škola nabízí zájemcům z komerčního i nekomerčního sektoru řadu služeb, které vychází ze špičkového vybavení, z ubytovacích a stravovacích kapacit. Škola disponuje technologiemi a podporuje sport. Žáci školy se umístili v TOP 10 státních maturit. Výraznou částí výuky je popularizace technického a ekonomického vzdělávání. Škola disponuje jednou z nejrozsáhlejších publikačních referencí.

English  Deutsch  


VOŠ a SPŠ Je novým

vzdělávacím

centrem

VOŠ a SPŠ ve Žďáře nad Sázavou se od 1. července 2014 rozrostla o nové pracoviště SŠT ve Žďáře nad Sázavou na ulici Strojírenská. Vzniklo tak vzdělávací centrum pro více jak jednu tisícovku žáků a studentů pokrývající široké spektrum oborů. Na VOŠ a SPŠ ve Žďáře nad Sázavou si můžete aktuálně vybrat obory pokrývající problematiku strojírenství, elektrotechniky, průmyslové automatizace, ICT technologií, technického zařízení budov, ekonomiky a to hned v pěti formách studia. Ucelenou nabídku studia postupně integrujeme do našich informačních stránek. Nabídku pracoviště na Strojírenské ulici si můžete prohlédnout zde.


Navštivte dny

otevřených

dveří

Jako každý rok již Vás zveme na tradiční dny otevřených dveří na VOŠ a SPŠ ve Žďáře nad Sázavou. Zapište si prosím termíny a těšíme se na Vaši návštěvu. První tři termíny platí pro obě pracoviště Studenská a Strojírenská, termín 13. 11. 2014 pouze pro pracoviště Strojírenská.

Středa  19. 11. 2014   15.00 – 18.00 hodin 
Sobota  22. 11. 2014    9.00 – 12.00 hodin
Středa   28. 1. 2015    15.00 – 18.00 hodin
Čtvrtek  13. 11. 2014     8.00 – 17.00 hodin