Události

 

Obory 

 

Projekty 

 

Služby

 

Reference 

 
  Události na naší skole   Studijní obory   Projektové aktivity   Poskytované služby   Naše reference  
  Sledujte aktuální dění na naší škole.

  Přehled pro jednotlivé úrovně studia.   Škola je zapojena do desítek projektů.   Pro veřejnost nabízíme zajímavé služby.   Pohled na výuku
z médií a tisku.
 

Novinky v ICT

Přes letošní prázdniny jsme připravili zásadní rekonstrukci software části našeho ICT zázemí. Již nyní se mohou studenti těšit na rozsáhlé multilicence odborného software z oblasti PLM a BIM v nejnovějších verzích na platformě Windows 10. Pokud jste technologickými fajnšmekry, připravili jsme právě pro Vás malou ochutnávku. Detalní popis využívaných technologií také vydal časopis CAD ve svém prázdninovém čísle.


O škole

Škola nabízí ucelenou sestavu technických a ekonomických oborů na úrovni středního a vyššího odborného studia. Jednotlivé obory jsou ukončeny maturitou, absolutoriem s titulem DiS, nebo výučním listem. Škola spolupracuje se všemi úrovněmi škol a je držitelem několika významných oborových certifikací s výraznými software benefity pro žáky a studenty. Aktivity na naší škole jsou podpořeny průmyslovým know-how a podpořeny z desítek grantových projektů. Do projektů jsou zapojeni aktivně žáci a studenti.

Škola se nachází ve Žďáře nad Sázavou a skládá se ze dvou pracovišť na ulici Studentská a Strojírenská, které jsou vzájemně propojeny nejen obory, specializacemi a lidmi. Škola nabízí zájemcům z komerčního i nekomerčního sektoru řadu služeb, které vychází ze špičkového vybavení, z ubytovacích a stravovacích kapacit. Škola disponuje technologiemi a podporuje sport. 


Žáci školy se umístili v TOP 10 státních maturit. Výraznou částí výuky je popularizace technického a ekonomického vzdělávání. Škola disponuje jednou z nejrozsáhlejších publikačních referencí v ČR.


Pro nahlédnutí do prostorů naší školy na Studentské a Strojírenské ulici můžete využít 3D služeb Google Maps Business View.

English  Deutsch  

Minifestival

Řemesel

Navštivte zajímavé akce pořádané školami v průběhu září a října 2016. Více informací v letáku.

STUDUJTE PO své

maturitě NA VOŠ,

Přijímací pohovor

Chcete studovat perspektivní obory ukončené titulem diplomovaného specialisty a máte již maturitu? Vyzkoušejte naší Vyšší odbornou školu svázanou úzce s praxí, která má dlouholetou tradicí absolventů pocházejících z řady míst naší republiky a působících ve firmách a v organizacích nejen v našem regionu.

3.kolo – uzávěrka přihlášek: 14. 10. 2016, přijímací řízení: 31. 10. 2016

Neváhejte a pokračujte ve studiu dvou technických a jednoho ekonomického směru s integrovanou dlouhodobou praxí. Ukončete své další studium titulem diplomovaného specialisty v oboru. Seznamte se prakticky s oborovými specifiky průmyslové automatizace, průmyslových informačních technologií ve strojírenství a v příbuzných oborech, případně ekonomiky v některém z našich oborů s žádanými absolventy na trhu práce.

Získejte know-how, výhody na trhu práce a rozsáhlou praxi v oboru díky vyššímu stupni vzdělání. Naše Vyšší odborná škola je k dispozici pro všechny maturanty bez ohledu na primární obor maturitního studia a typ školy. Studujte dále na Vysočině, ubytování a stravování v areálu školy.

STUDUJTE NA NAŠÍ

Střední ŠKOLE

Studujte na naší škole perspektivní technické a ekonomické obory, které jsou zabezpečeny kvalitním odborným zázemím a výbornými referencemi z industriální a odborné praxe.


OCENĚNÍ REKTORA

VUT V BRNĚ

Škola obdržela ocenění od prof. RNDr. lng. Petra Štěpánka, CSc., rektora Vysokého učení technického v Brně za mimořádnou úspěšnost absolventů, kteří nastupují ke studiu na jednotlivé fakulty VUT v Brně. Naše škola se umístila mezi deseti nejlepšími středními školami z celé České republiky a absolventi TOP 500 byli oceněni jednorázovým stipendiem 6000 Kč. Dokument.


Informační

Technologie

VOŠ a SPŠ ve Žďáře nad Sázavou připravila pro zájemce ze základních škol zcela nový maturitní studijní obor věnovaný Informačním technologiím, který je svým obsahem inspitován industriálním nasazením informačních technologií v průmyslu, vývojem aplikací a digitalizací komunikace. Poznejte informatiku jako tvůrčí nástroj pro produktivní práci v prostředí stále globálnějšího světa spolupráce.