Události

 

Obory 

 

Projekty 

 

Služby

 

Reference 

 
  Události na naší skole   Studijní obory   Projektové aktivity   Poskytované služby   Naše reference  
  Sledujte aktuální dění na naší škole.

  Přehled pro jednotlivé úrovně studia.   Škola je zapojena do desítek projektů.   Pro veřejnost nabízíme zajímavé služby.   Pohled na výuku
z médií a tisku.
 

Co dokážeme?

O prázdninách jsme zalistovali v našich archivech a našli mnoho zajímavých a často jedinečných projektů, které vytvořili naši studenti v rámci výuky. Řada z nich je držitelem prestižních ocenění v odborném tisku, nebo v národních a mezinárodních soutěžích. Jsou zcela výjimečnou ukázkou kreativity, která když je umocněna špičkovými technologiemi a spoluprací s praxí, tak si nezadají s komerčními realizacemi. Proto postupně ty nejhezčí budeme prezentovat na následující stránce. Všem autorům, a našim absolventům přejeme řadu dalších úspěchů v pracovním uplatnění. Další zajímavé reference z odborné výuky najdete v této sekci.

          

Nový KAIPAN 14 

SPY Photo

O tom, že se pod pokličkou v dílnách na Stojírenské kutí něco nového a rozhodně zajímavého, jste již jistě něco zaslechli. Pokusili jsme se získat od výrobce určitou podobu nového vozu. Takže jedno maskované foto pro představu. Nemůžeme se ubránit pocitu, že Kaipan 14 je rozhodně velmi pěkné auto. Takže fandíme realizačnímu týmu :O)


SETKÁNÍ VĚNOVANÁ 

VIRTUÁLNÍ REALITĚ

Po úspěšném představení nového pracoviště věnovaného virtuální realitě a jejímu technickému nasazení v technické praxi v návaznosti na výuku PLM a BIM software připravujeme seriál pracovních seminářů pro studenty VOŠ a SPŠ ve Žďáře nad Sázavou. Poznejte více tuto revoluční technologii v oblasti přípravy projektů. Nová technologie virtuální reality na škole neušla také zájmu odborného a regionálního tisku. Reportáž o nové technologii na naší škole přinesla televize Vysočina.

OCENĚNÍ REKTORA

VUT V BRNĚ

Škola obdržela ocenění od prof. RNDr. lng. Petra Štěpánka, CSc., rektora Vysokého učení technického v Brně za mimořádnou úspěšnost absolventů, kteří nastupují ke studiu na jednotlivé fakulty VUT v Brně. Naše škola se umístila mezi deseti nejlepšími středními školami z celé České republiky a absolventi TOP 500 byli oceněni jednorázovým stipendiem 6000 Kč. Dokument.


O ŠKOLE

Škola nabízí ucelenou sestavu technických a ekonomických oborů na úrovni středního a vyššího odborného studia. Jednotlivé obory jsou ukončeny maturitou, absolutoriem s titulem DiS, nebo výučním listem. Škola spolupracuje se všemi úrovněmi škol a je držitelem několika významných oborových certifikací s výraznými software benefity pro žáky a studenty. Aktivity na naší škole jsou podpořeny průmyslovým know-how a podpořeny z desítek grantových projektů. Do projektů jsou zapojeni aktivně žáci a studenti.

Škola se nachází ve Žďáře nad Sázavou a skládá se ze dvou pracovišť na ulici Studentská a Strojírenská, které jsou vzájemně propojeny nejen obory, specializacemi a lidmi. Škola nabízí zájemcům z komerčního i nekomerčního sektoru řadu služeb, které vychází ze špičkového vybavení, z ubytovacích a stravovacích kapacit. Škola disponuje technologiemi a podporuje sport. 

Žáci školy se umístili v TOP 10 státních maturit. Výraznou částí výuky je popularizace technického a ekonomického vzdělávání. Škola disponuje jednou z nejrozsáhlejších publikačních referencí v ČR.

Pro nahlédnutí do prostorů naší školy na Studentské a Strojírenské ulici můžete využít 3D služeb Google Maps Business View.

ENGLISH  DEUTSCH  


přijmeme do

našeho týmu

VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou přijme interního učitele pro výuku elektrotechnických předmětů. Požadujeme vysokoškolské vzdělání v oboru. Žádosti včetně životopisu zasílejte na adresu školy.

dny otevřených

dveří

Navštivte jednotlivá pracoviště naší školy a pronikněte do tajů moderních technologií a vzdělávání na jedné z nejznámějších odborných škol v naší republice. Chcete vědět víc? Vyžijte následující termíny pro jednotlivá pracoviště:

Pracoviště Strojírenská
1. 5. 2017          8:00 – 12:00 hodin

  

STUDUJTE NA NAŠÍ

STŘEDNÍ ŠKOLE

Studujte na naší škole perspektivní technické a ekonomické obory, které jsou zabezpečeny kvalitním odborným zázemím a výbornými referencemi z industriální a odborné praxe.

VOŠ a SPŠ ve Žďáře nad Sázavou připravila pro zájemce ze základních škol zcela nový maturitní studijní obor věnovaný Informačním technologiím, který je svým obsahem inspitován industriálním nasazením informačních technologií v průmyslu, vývojem aplikací a digitalizací komunikace. Poznejte informatiku jako tvůrčí nástroj pro produktivní práci v prostředí stále globálnějšího světa spolupráce.


STUDUJTE PO své

maturitě NA VOŠ

Studujte perspektivní a žádané obory, u kterých máte i několik desítek zaměstanavatelů ve svém regionu. Získejte odborný titul a praxi v oboru.


Chcete studovat perspektivní obory ukončené titulem diplomovaného specialisty a máte již maturitu? Vyzkoušejte naší Vyšší odbornou školu svázanou úzce s praxí, která má dlouholetou tradicí absolventů pocházejících z řady míst naší republiky a působících ve firmách a v organizacích nejen v našem regionu.


Neváhejte a pokračujte ve studiu dvou technických a jednoho ekonomického směru s integrovanou dlouhodobou praxí. Seznamte se prakticky s oborovými specifiky průmyslové automatizace, průmyslových informačních technologií ve strojírenství a v příbuzných oborech, případně ekonomiky v některém z našich oborů s žádanými absolventy na trhu práce. Získejte know-how, výhody na trhu práce a rozsáhlou praxi v oboru díky vyššímu stupni vzdělání.

NAŠI ABSOLVENTI

Je velmi příjemné, když se nám naši absolventi pochlubí se svými dalšími výsledky a úspěchy na poli vědy a výzkumu. Náš absolvent, Michal Rosecký si získal pozornost tisku svým jedinečným projektem řešeným v rámci studia na Fakultě strojní VUT v Brně. Michal myslí konkrétně na zrobotizování ortopedických operací.Kompletní článek si můžete přečíst v našem archivu.