3D tiskárna

Použití 3D modelování a digitálního prototypování není již pouze doménou strojírenských oborů. Jeden ze zajímavých projektů si můžete prohlédnout v dnešním článku. Jedná se o digitální model známé památky UNESCO. Poutní kostel na Zelené hoře je unikátním uměleckým dílem geniálního českého architekta vlašského původu Jana Blažeje Santiniho-Aichla ve stylu barokní gotiky. Stavba se vymyká běžným dobovým uměleckým normám. Založení kostela souviselo s připravovaným blahořečením a svatořečením Jana Nepomuckého poté, co byl v jeho hrobě v pražské katedrále sv. Víta nalezen jeho domnělý zázračně neporušený jazyk. Stavba byla zahájena v roce 1719 a vysvěcen byl za dva roky od zahájení stavby. Areál poutního kostela byl pro svou jedinečnost zařazen roku 1994 mezi památky zapsané do prestižního Seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. Tuto památku si zvolil jeden z našich studentů jako součást své práce řešené v CAD aplikacích. David Okurka, student 4. ročníku oboru Technické lyceum, prakticky bez výkresů, pouze na základě náčrtů, fotografií a základních měření vymodeloval 3D virtuální kostel na Zelené hoře ve Žďáře nad Sázavou. Práce byla o to zajímavější, že v podstatě nebyla k dispozici jakákoliv dokumentace a celý model musel být digitalizován manuálně. 

Rapid Prototyping je moderní technologií, která umožňuje rychlou a levnou výrobu prostorových předmětů samonosné konstrukce. Výkres součásti nakreslený v CADu nebo načtený prostorovým scannerem je transformován do příslušného formátu a nahrán do výrobního zařízení, které součást vyrobí. Škola tak vychází vstříc modernizaci výuky v oblasti využívání informačních a komunikačních technologií a začleňování dalších moderních technologií a poznatků vědy, výzkumu a vývoje do oborů odpovídajících v kraji tradičním průmyslovým oborům. Vybudování referenčního pracoviště na VOŠ a SPŠ ve Žďáru nad Sázavou umožňuje využít školám, ale i zainteresovaným firmám službu rychlé výroby prototypů z 3D CAD dat pomocí technologie Rapid Prototyping. Tato moderní technologie poskytuje v úzké návaznosti na PLM a BIM aplikace cestu k tvorbě prototypů nových výrobků. Jedná se v současné době o nejrychlejší a nejefektivnější možnost verifikace funkčního designu nového, případně inovovaného výrobku s minimálními vedlejšími náklady na realizaci jeho výroby.

Pro 3D tisk využíváme na škole tiskárny pracující na technologii FDM s plastem ABS+ od splolečnosti Stratasys.