bim software

Nejnovější trendy vývoje tvorby digitálních prototypů ovlivňují nejen strojírenství, ale také stále častěji architekturu, stavebnictví a příbuzné obory. BIM (Building Information Modeling) je ekvivalentem PLM (Product Lifecycle Management), který je více jak deset let využíván ve strojírenství a tvoří v současné době základ odborné výuky digitálních technologií na naší škole. Metoda BIM umožňuje vznik kvalitního a komplexního designu a zároveň efektivní spolupráci ve všech oblastech stavebního návrhu a ve všech příbuzných oborech. Naše škola je začleněna do týmu, který začíná jako jeden z prvních řešit nasazení BIM modelu do výuky oborů příbuzných s architekturou a stavebnictvím. Moderní architektura, stavebnictví a příbuzné obory se opírají nejen o špičkové technologie, ale také o zcela nové možnosti řešení projektů. Postupy, tvorba a nástroje dávají vývojářům do rukou realizovat své vize snadno a rychleji v prostředí digitálních modelů budov.

Společným jmenovatelem řešení je týmová spolupráce, která se opírá o využití nástrojů pro správu dat a nutnost digitální komunikace. S nástupem 2D, potažmo 3D modelování jsme stáli na škole před rozhodnutím, jak tento v praxi zcela běžný model realizace projektu integrovat do výuky digitálního prototypování. Software řešení využívané na naší škole se opírá o 3D parametrický systém Autodesk Revit, který patří svou koncepcí ke špičce vývojového software. Zahrnuje celkem tři samostatné aplikace Revit Architecture (architektura, stavebnictví), Revit MEP (technické zařízení budov) a Revit Structure (statika a výpočty na digitálním prototypu). Ty jsou postaveny na zcela nových principech vycházejících z patnáctileté globálně úspěšné existence parametrických systémů ve strojírenství. Integrovaný model BIM umožňuje neustálý ekonomický přehled nad projektem. 

Naši žáci a studenti si mají možnost osáhnout tento revoluční software v rámci projektu Autodesk Academia i v podobě domácích licencí zcela zdarma. Revit je aplikace založená na koordinaci změn pomocí technologie Parametric Building Modeller. Data, vztahující se k modelu budovy, mohou být využívána od úvodního koncepčního návrhu, přes výstavbu až po správu budovy majitelem či nájemníkem. Tato centrální databáze je připravena pro snadnou spolupráci s dalšími, oborově zaměřenými aplikacemi. Tento koncept se nazývá "Building Information Modelling" (BIM, informační model budovy, více informací). Na postupné referenční nasazení tohoto produktu do výuky se mohou těšit především žáci oboru Technické zařízení budov, u kterých bude postupně toto software řešení využíváno společně s AutoCADem, který je stále nosnou aplikací v řadě technických oborů.

Aktivity v této oblasti na naší škole jsou podpořeny také pro studenty bezplatně dostupným software řešením Autodesk Revit a AutoCAD Architecture v rámci celosvětové edukační komunity Autodesk Students Community.

Velmi významným benefitem Autodesk Academia programu na naší škole je možnost získat vedle licencí profesního software především mezinárodní certifikaci Autodesk Academia. Pro více informací kontaktujte Ing. Petra Fořta nebo Ing. Jaroslava Kletečku. Certifikace je udělována na základě úspěšných studentských projektů.