Cisco Networking Academy

Vyšší odborná a Střední průmyslová škola ve Žďár nad Sázavou je pracovištěm, které integruje do výuky nejnovější technologie. Žáci a studenti školy mohou využívat často jedinečné vybavení pro své vzdělávání. Za své výsledky získala škola řadu významných ocenění na poli vzdělávacím i odborném. V řadě technických a odborných oblastí spolupracuje škola s průmyslovým sektorem na globální úrovni. Integrace zkušeností z mezinárodní praxe a firemního know-how do výuky zpřístupňuje žákům a studentům pohled pod pomyslnou pokličku toho nejlepšího, co je aktuálně v technologické oblasti k dispozici. 

Od března roku 2017 připravila škola pro své žáky a studenty novinku. Škola se stala akademickým partnerem americké společnosti Cisco Systems. Tato společnost je lídrem v oblasti síťových technologií. Cisco Systems je největším světovým poskytovatelem síťových řešení, která mění způsob, jakým lidé komunikují mezi sebou a spolupracují. Nabízí široké spektrum technologií v oblasti přenosu dat, hlasu a obrazu a v oblasti pevných a bezdrátových sítí. Cisco Systems bylo založeno v roce 1984 v kalifornském Stanfordu. Od samých počátků patří firma ke světovým lídrům ve vývoji síťových technologií založených na internetovém protokolu.

Společnost vybudovala vedle svých obchodních aktivit jeden z nejrozsáhlejších akademických vzdělávacích projektů Cisco Networking Academy. Ten sdružuje přední světové univerzity, školy a regionální centra do rozsáhlé odborné komunity, která je podporována špičkovým know-how. Informace z projektu Cisco Networking Academy Program, jehož cílem je vzdělávat a vychovávat nové české odborníky v oblasti síťových technologií, jsou od letošního jara dostupné také žákům Vyšší odborné a Střední průmyslové školy ve Žďáře nad Sázavou.

Cisco Networking Academy je inovativní a modelové partnerství mezi privátní a státní sférou. Jde o společnost Cisco, vzdělávací instituce (střední a vysoké školy), instituce státní správy a podnikatelskou sféru. Cílem programu je prispět k přípravě studentů pro jejich budoucí profesní uplatnění v oboru IT. Součástí Cisco Networking Academy je systém podporující e-learningově orientované vzdělávání. Umožňuje vysoce efektivně získávat znalosti o síťových a ICT technologiích, v současné době stále více potřebných pro budování globální ekonomiky. Cisco Networking Academy díky kombinaci několika složek, které jako celek tvoří systém podpory studia, efektivně nahrazují klasickou formu vzdělávání.

Akademie poskytuje online studium a přístup k multimediálnímu studijnímu materiálu (kurikulu) přes portál na internetu (24×7). Důležitou složkou je systém průběžného testování znalostí pro podporu procesu vyhodnocení úspěšnosti osvojování obsahu. Režim zpřístupnění testů je řízen lektorem a studentům je umožněn přístup v daném čase prostřednictvím internetu praktické cvičení v laboratoři na reálních zařízeních simulujících provoz v sítích s cílem získat praktické zkušenosti s konfigurací, instalací, údržbou síťových prvků a také návrhem designu pro síťová řešení. Součástí studia jsou individuální nebo skupinové konzultace v průběhu studia s cílem vytvořit prostor pro vyhodnocování úspěšnosti v jednotlivých tématech. 

Studium každého kurikula je ukončeno závěrečným testem, který představuje souhrnné ověření znalostí problematiky. Úspěšně ukončené studium je možné rozšířit o celosvětově akceptované certifikační zkoušky společnosti Cisco Cisco Networking Academy a umožňuje individuální přístup studenta k osvojování znalostí, praktických zkušeností a podporuje jeho všestrannou přípravu pro využití znalostí v praxi.

Odborná akademická komunita sdružuje více jak 9000 institucí ze 170 zemí. Stránky firmy můžete navštívit na www.cisco.com. Stránky globální světové komunity můžete navštivit na následujících stránkách. Pro dašlí informace o projektu můžete kontaktovat ICT koordinátora Ing. Petra Fořta na adrese fort@spszr.cz.