Aktuální informace


Úřední hodiny sekretariátu platné do odvolání:

 • Pracoviště Studentská – pondělí a středa 7:00 – 14:30
 • Pracoviště Strojírenská – pondělí a středa 7:00 – 14:30


Pracoviště Studentská

 • Z mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k používání ochranných prostředků dýchacích cest s účinností od 8. 6. 2021 vyplývá, že
  1) žáci a studenti nemusí během výuky mít nasazen ochranný prostředek dýchacích cest (respirátor ani roušku), a to při vzdělávání po dobu, kdy sedí v lavici nebo jsou jinak usazeni. Při ostatních aktivitách ve škole (např. režim o přestávkách, při příchodu a odchodu ze třídy) zůstává stejný režim jako doposud.
  2) pedagogičtí pracovníci nemusí během výuky mít nasazen ochranný prostředek dýchacích cest (respirátor ani roušku), a to při poskytování vzdělávání obecně.
  3) jsou z povinnosti nosit ochranný prostředek vyjmuty osoby v době výkonu práce na pracovišti nebo v době výkonu jiné obdobné činnosti po dobu, kdy vykonávají tuto činnost na jednom místě bez přítomnosti osoby jiné než spolupracovníka (typicky se bude jednat o kabinet, sborovnu apod.).
  4) ochrana dýchacích cest dále není nově nutná v těchto případech: ▪ zkoušený a zkoušející při zkoušce ve škole, pokud všechny osoby udržují vzdálenost alespoň 2 metry.
  5) platí výjimky z nošení ochrany dýchacích cest pro: ▪ vzdělávací aktivity, jejíž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku (zejména tělocvik, zpěv, hra na dechové nástroje).
  6) sportovní činnost ve vnitřních prostorech je nově omezena již pouze tak, že může být maximálně 30 osob ve skupině (není již požadavek velikosti vnitřního prostoru), je také umožněno využívat vnitřní prostory jako jsou sprchy.

 • Na základě nově vydaných mimořádných opatření bude s platností od pondělí 3. 5. 2021 probíhat preventivní testování učitelů i žáků pouze jedenkrát týdně.


Pracoviště Strojírenská

 • Od 24. 5. 2021 byla na základě dalšího rozvolňování protiepidemických opatření umožněna prezenční výuka na středních školách.
 • Od 8. 6. 2021 žáci a studenti, sedící při výuce v lavici nebo jinak usazeni, nemusí mít na ústech respirátor. Ve všech ostatních případech je však ochrana úst a nosu nadále povinná.
 • Sledujte aktuální změny rozvrhu v systému Bakaláři.
 • Na základě nově vydaných mimořádných opatření bude s platností od pondělí 3. 5. 2021 probíhat preventivní testování učitelů i žáků pouze jedenkrát týdně.
 • Vzhledem k epidemiologické situaci v loňském a letošním školním roce a z toho plynoucí dlouhodobé absenci při vzdělávání ve škole ředitel školy rozhodl o možnosti opakování ročníku. Opakování bude umožněno všem žákům, kteří si o to písemně požádají.


Školní jídelna