Aktuální informace


Pracoviště Studentská

 • Ve středu 25. 11. 2020 byla zahájena prezenční výuka žáků závěrečných ročníků středních škol. Jedná se o žáky 4. ročníku maturitních oborů a žáky 3. ročníku učebních oborů.
  Prezenční výuka těchto ročníků je povinná.
  Výuka bude zajištěna dle rozvrhu. Tělesná výchova odpadá.
  Pro prezenční žáky bude zajištěno ubytování na domově mládeže.
  Žáci mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole.
  O přestávkách na chodbách, při čekání na výdej stravy a při konzumaci stravy mezi sebou žáci jednotlivých tříd dodržují odstup tak, aby nedocházelo k prolínání žáků z různých tříd či skupin.
  Žáci školy mají povinnost v prostorách školní jídelny nosit roušky, s výjimkou doby konzumace stravy.
  U všech žáků (včetně těch, kteří se vzdělávají distančním způsobem) jsou umožněny prezenční individuální konzultace (vždy pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník).


 • V souvislosti s rozvolňováním protiepidemických opatření dochází s platností od pondělí 7. 12. 2020 k zavedení tzv. rotační výuky.
  Ta se bude týkat žáků 1. - 3. ročníku.

  Od 7. 12. (v sudém kalendářním týdnu) nastoupí do školy třídy 1. ročníku a třídy 2.A a B, zbývající třídy 2. a 3. ročníku mají v tomto týdnu nadále distanční výuku.

  V týdnu od 14. 12. (v lichém kalendářním týdnu) přijdou do školy třídy 3. ročníku a třídy 2.C,D,E. Třídy 1. ročníku a 2.A a B budou mít v tomto týdnu opět distanční výuku.
  Takto budou třídy „rotovat“ v rámci střídání lichých a sudých týdnů.

Pracoviště Strojírenská


 • Ve středu 25. 11. 2020 bude zahájena prezenční výuka žáků závěrečných ročníků středních škol. Jedná se o žáky 4. ročníku maturitních oborů a žáky 3. ročníku učebních oborů.
  Prezenční výuka těchto ročníků je povinná.
  Na pracovišti Strojírenská probíhá i praktická výuka 1. - 4. ročníku dle rozvrhu.
  Výuka bude zajištěna dle rozvrhu. Tělesná výchova odpadá.
  Výuka nižších ročníků stále pokračuje distanční formou.
  Žáci prezenční výuky si mohou od středy 25. 11. 2020 objednat obědy. Přihlásí si je individuálně nejpozději během úterního odpoledne.
  Pro prezenční žáky bude zajištěno ubytování na domově mládeže.
  Žáci mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole.
  O přestávkách na chodbách, při čekání na výdej stravy a při konzumaci stravy mezi sebou žáci jednotlivých tříd dodržují odstup tak, aby nedocházelo k prolínání žáků z různých tříd či skupin.
  Žáci školy mají povinnost v prostorách školní jídelny nosit roušky, s výjimkou doby konzumace stravy.
  U všech žáků (včetně těch, kteří se vzdělávají distančním způsobem) jsou umožněny prezenční individuální konzultace (vždy pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník).