Aktuální informace


Úřední hodiny sekretariátu platné do odvolání:

 • Pracoviště Studentská – pondělí a středa 7:00 – 14:30
 • Pracoviště Strojírenská – pondělí a středa 7:00 – 14:30


Pracoviště Studentská

 • Ve škole probíhá pravidelné preventivní screeningové testování žáků. Koná se vždy v pondělí od 7:30 na přidělených učebnách.
  Žák, který nemůže být testován na začátku vyučování, provede testování pod dohledem třídního učitele bezprostředně po svém příchodu do školy.
  Testování nepodstupují žáci, kteří splní podmínky stanovené pro bezinfekčnost - mají tedy po očkování (14 dnů po plně dokončeném očkování) nebo po prodělaném onemocnění COVID-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid-19).
  V případě, že výsledek antigenního testu bude pozitivní, škola vystaví žákovi potvrzení o pozitivním testu, v případě nezletilého žáka bude kontaktován zákonný zástupce, žák neprodleně opustí školu, je povinen kontaktovat svého lékaře. Situaci ve zbytku třídy bude řešit místně příslušná hygienická stanice.


Pracoviště Strojírenská

 • Ve škole probíhá pravidelné preventivní screeningové testování žáků. Koná se vždy v pondělí od 7:30 na přidělených učebnách.
  Žák, který nemůže být testován na začátku vyučování, provede testování pod dohledem třídního učitele bezprostředně po svém příchodu do školy.
  Testování nepodstupují žáci, kteří splní podmínky stanovené pro bezinfekčnost - mají tedy po očkování (14 dnů po plně dokončeném očkování) nebo po prodělaném onemocnění COVID-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid-19).
  V případě, že výsledek antigenního testu bude pozitivní, škola vystaví žákovi potvrzení o pozitivním testu, v případě nezletilého žáka bude kontaktován zákonný zástupce, žák neprodleně opustí školu, je povinen kontaktovat svého lékaře. Situaci ve zbytku třídy bude řešit místně příslušná hygienická stanice.


Školní jídelna