Europass

Europass - dodatek k osvědčení

Europass – dodatek k osvědčení je dokument doplňující osvědčení o středním a středním odborném vzdělání (vysvědčení o maturitní zkoušce), který využijete při hledání studia, práce nebo brigády doma i v zahraničí. 

Dodatky v češtině a v cizím jazyce jsou volně ke stažení pro absolventy daných oborů vzdělání (stejný kód a název oboru jako na Vašem absolventském vysvědčení). Pokud jste na našich stránkách dodatek ke svému oboru nenašli, zažádejte si o jeho vystavení přímo u Národního centra Europass ČR na https://edo.europass.cz/#tab2 (některé obory jsou i v jazyce francouzském a německém).

Dodatek je platný pouze s příslušným vysvědčením o maturitní zkoušce.

Dodatky tak mohou sloužit i absolventům z předchozích let za předpokladu, že vystudovali daný obor (stejný název a kód oboru). Školní rok na dodatku informuje o roce, kdy byl dodatek vystaven, nikoli o roce, kdy absolvent studium ukončil.

Europassy platné pro školní rok 2018/2019 - pracoviště Studentská

23-41-M/01 StrojírenstvíCZANJ
26-41-M/01 ElektrotechnikaCZ
ANJ
36-45-M/01 Technická zařízení budov CZ ANJ
63-41-M/01 Ekonomika a podnikání CZ ANJ
18-20-M/01 Informační technologie CZ ANJ


Europassy platné pro školní rok 2018/2019 - pracoviště Strojírenská

21-44-L/01 Technik modelových zařízeníCZANJ
23-45-L/01 Mechanik seřizovačCZ
ANJ
26-41-L/01 Mechanik elektrotechnikCZ ANJ