Europass

Europass - dodatek k osvědčení

Europass – dodatek k osvědčení je dokument doplňující osvědčení o středním a středním odborném vzdělání (vysvědčení o maturitní zkoušce nebo výuční list), který využijete při hledání studia, práce nebo brigády doma i v zahraničí. 

Dodatky v češtině a v cizím jazyce jsou volně ke stažení pro absolventy daných oborů vzdělání (stejný kód a název oboru jako na Vašem absolventském vysvědčení). Pokud jste na našich stránkách dodatek ke svému oboru nenašli, zažádejte si o jeho vystavení přímo u Národního centra Europass ČR na https://edo.europass.cz/#tab2 (některé obory jsou i v jazyce francouzském a německém).

Dodatek je platný pouze s příslušným vysvědčením o maturitní zkoušce nebo s výučním listem.

Dodatky tak mohou sloužit i absolventům z předchozích let za předpokladu, že vystudovali daný obor (stejný název a kód oboru). Školní rok na dodatku informuje o roce, kdy byl dodatek vystaven, nikoli o roce, kdy absolvent studium ukončil.

Europassy platné pro školní rok 2023/2024 - pracoviště Studentská


23-41-M/01 Strojírenství  CZ ANJ
26-41-M/01 Elektrotechnika CZ ANJ
36-45-M/01 Technická zařízení budov       CZ ANJ
63-41-M/01 Ekonomika a podnikání CZ ANJ
18-20-M/01 Informační technologie CZ ANJ


Europassy platné pro školní rok 2022/2023 - pracoviště Strojírenská


Maturitní zkouška:

21-44-L/01 Technik modelových zařízení   CZ ANJ
23-45-L/01 Mechanik seřizovač CZ ANJ
26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik CZ ANJ Výuční list:
26-51-H/01 Elektrikář CZ ANJ
23-51-H/01 Strojní mechanik  CZ ANJ
21-53-H/01 Modelář CZ ANJ
23-52-H/01 Nástrojař CZ ANJ
23-56-H/01 Obráběč kovů CZ ANJ