školní rok 2018 až 2019 v událostech


Lyžařské výcvikové kurzy a malá soutěž pro naše studenty k tomu :O)
Právě v tyto zimní zasněžené lednové dny probíhá v Krkonoších v Peci pod Sněžkou v Lyžařské boudě, v nadmořské výšce 1200m, lyžařský výcvikový kurz třídy 2.B. V průběhu ledna a března se vystřídají všichni studenti druhých ročníků. Od začátku kalendářního roku hustě sněží. Místní horalé nepamatují takové množství sněhu. Podle pamětníků poslední takováto zima byla v roce 2001. V letošním roce si sněhu naši studenti na horách dosytosti užijí. (Miroslav Brabenec)

Malá soutěž pro znalce našich hor: Zkuste správně umístit fotografa v geografické mapě. Pošlete jako první na adresu fort@spszr.cz obrázek s vyznačením pozice s přesností na 200 metrů a vyhrajte sladkou cenu. (ICT team)

Přebor družstev v šachu - vyhráli jsme okresní kolo
Ve čtvrtek 10. ledna 2019 se v sále Domu dětí a mládeže ve Žďáře nad Sázavou odehrálo okresní kolo přeboru škol v šachu. Při rekordní účasti 12 týmů z celého okresu se šachisté utkali v sedmikolovém turnaji švýcarským způsobem. Družstvo naší školy ve složení Petr Zelenka (3.A), Martin Fousek (2.C), Jakub Simon (4.A) a Michal Simon (2.C) obsadilo s velkým náskokem vynikající 1. místo a vybojovalo tak postup do krajského kola. Blahopřejeme a děkujeme za vynikající reprezentaci naší školy v této „ královské hře“. Fotografie k prohlédnutí.
(Hana Kopicová)

Vánoční zeměpisná soutěž pro naše studenty
Fotografii pro letošní poslední soutěž jsme získaly z archivu našich kolegů z Autodesk Academia působící v jednom nejmenovaném státě světa. Již tušíte, že se nebude tentokrát jednat o regionální téma, které bylo zvládnuto našimi studenty na jedničku. Naše nová panoramatická fotografie na pozadí www stránek pochází z jednoho velmi půvabného místa naší země. Pokuste se tipnout, v jakém státě toto úžasné jezero najdete. Tentokrát nemusíte zasílat detailní podklad z GIS systémů, ale stačí zaslat pouze stát, případně region, ve kterém je tato fotografie pořízena. Soutěžíme tentokrát o chutnou cenu s vánoční tematikou. Správné odpovědi zasílejte na adresu fort@spszr.cz. Kompletní panoramatickou fotografii najdete pod jejím náhledem vlevo. První správná odpověď je vítězná. Přejeme všem příjemné prožití vánočních svátků. (ICT Team, Autodesk Academia)

Správná odpověď: Fotografie pochází od našich kolegů z východní části Skotska. Tentokrát jsme odměnili celou třídu 4.E včetně hlavního favorita naší geografické soutěže, který dokázal zaslat správnou odpověď několik minut po jejím vydání :O) Gratulujeme. (ICT Team, Autodesk Academia)

Vánoční zpívání na naší škole
Vánoce jsou svátky klidu, pohody, odpočinku a hlavně veselí s jistou dávkou nostalgie. I na naší škole najdete v době vánoční řadu pěkných chvil, které jistě stojí za zaznamenání. Studenti zazpívali hned třikrát a to ve vstupních prostorách školy, v čítárně a nakonec i ve školní jídelně. Veselé Vánoce a šťastný Nový rok! (studenti školy)

Návštěva zámku Moritzburg a vánočních Drážďan
Předvánoční čas si žáci prvního až třetího ročníku oboru Ekonomika a podnikání, kteří mají němčinu jako druhý jazyk, a někteří žáci ze tříd 2.A a 2.E, kteří si zvolili němčinu jako volitelný jazyk, zpříjemnili dne 13.12. 2018 výletem na zámek Moritzburg a do Drážďan.
Nejprve navštívili zámek Moritzburg ve spolkové zemi Sasko, kde si prohlédli výstavu „Tři oříšky pro Popelku“. Děvčata si vyzkoušela šaty z legendární pohádky. Největší úspěch měly samozřejmě ty Popelčiny. Na schodišti se nazuly do Popelčina střevíčku (bohužel pouze kovového). Po prohlídce zámku a okolí jsme přejeli do nedalekých Drážďan. V centru města si žáci prohlédli jeden z jejích symbolů – Frauenkirche (kostel Panny Marie), který byl zničen při náletu na Drážďany 15. února 1945. Trosky barokního kostela byly ponechány jako připomínka hrůz války a teprve před čtrnácti lety byl kostel znovu vystavěn a vysvěcen. Vánoční atmosféru si všichni vychutnali na vánočních trzích na náměstí Altmarkt a Neumarkt, kde prakticky zúročili své znalosti německého jazyka při nákupu vánočních specialit. Někteří jako bonus nakoupili netradiční vánoční dárky. Domů jsme se vrátili v pozdních večerních hodinách unaveni, ale plni nových zážitků. (Jana Jeřábková, Eva Heroldová Jarošová, Pavel Hájek)

Pomáháme nemocným dětem
Ve čtvrtek 6. 12. 2018 se žákyně třídy 2. B (Hublová Kateřina, Klečková Bianka, Limlová Tereza, Pátková Karolína, Roháčková Ludmila a Zedníková Veronika) zapojily do sbírky Život dětem, která pomáhá vážně nemocným dětem v České republice získat finanční prostředky na úhradu jejich léčby, zdravotních pomůcek, přístrojů a dalšího potřebného k jejich uzdravení a také ke zlepšení kvality jejich života. Dívkám se podařilo získat prodejem předmětů s logem sbírky částku 5051 Kč, za což jim patří velký dík náš i dík organizátorů této charitativní akce. (Kateřina Šimůnková)

Konverzační soutěž v anglickém jazyce
V předvánočním čase se stalo již tradicí uspořádat na naší škole konverzační soutěž v angličtině. Studenti 1., 2. a 3. ročníku opět měli možnost dokázat, jak zvládají jednotlivé jazykové dovednosti. Nejdříve je čekal poslech a opakování gramatiky. Úroveň těchto částí byla na B1, B 1-2 a B2. Už z toho je zřejmé, že studenti jsou velmi šikovní a zapálení nadšenci angličtiny. Jejich výkony posléze v ústní části tomu odpovídaly. Soutěžící se zhostili diskuzních témat se ctí a bylo pro nás hodnotící obtížné vybrat vždy 3 nejlepší pro každý ročník. V prvním ročníku byli těmi nejlepšími: 1. místo Martin Hein (1.C), 2. místo Daniel Procháska (1.C) a na 3. místě Jan Řehoř (1.C). Ve 2. ročníku se 1. místem může pochlubit Arne Němec (2.E), následován stříbrným Janem Pečinkou (2.E) a stupně vítězů uzavírá Tomáš Drdla, taktéž ze třídy 2.E. V poslední kategorii se na 1. místě umístila Kateřina Perglová (3.B). Této studentce dělali společnost na dalších příčkách Jindřich Dítě (3.E) a Petr Burian (3.C). Všichni výše jmenovaní studenti a studentka obdrželi i věcné ceny – USB disky a knihy v angličtině, takže své jazykové znalosti mohou i nadále prohlubovat. Děkujeme všem zúčastněným za předvedené výkony, gratulujeme a těšíme se opět za rok před Vánocemi. (vyučující ANJ)

Žluté vesty – yellow vests
Prozatím nepatří protestujícím, ale byly jen zapůjčeny učitelům při exkurzi v pardubické firmě FOXCONN. Pedagogové shlédli výrobní provoz, který se aplikací digitálních technologií snaží dosáhnout cílů programu Industry 4.0. Zajímavý byl monitoring spotřeby elektrické energie až na úroveň jednotlivých strojů i velkokapacitní akumulátor ve velikosti přepravního kontejneru. (Rudolf Voráček, French team)

Maturity
Jsou sice ještě velmi vzdálené, ale již nyní můžeme shlédnout výsledky maturitních projektů, na kterých studenti pracují často již ve druhém ročníku. Jedním z nich je i student oboru Elektrotechniky Michal Novák, který se dlouhodobě zabývá problematikou elektrovozítek, ať již koloběžek, bicyklů či aut „na baterky“. Pro ně navrhnul a ve spolupráci s Ing. Milanem Řehořem i realizoval vlastní nabíjecí stojan s přenosem dat do mobilu. Na snímku předvádí elektromobil a jeho nabíjení svým spolužákům ze 4.C. (Rudolf Voráček)

Regionální vzdělávací seminář ENERSOL 2019
V pátek 7. prosince 2018 proběhl v aule (posluchárně) naší školy odborný vzdělávací seminář projektu ENERSOL, který je zaměřen na témata OZE a snižování emisí. Akce se zúčastnili žáci středních škol zapojení do projektu, další zájemci z řad žáků, jejich koordinátoři, ředitelé účastněných škol z Vysočiny a zástupci firem, které podporují žákovské projekty. Ředitel školy VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou Ing. Jaroslav Kletečka představil novinky na naší škole (např. novou laboratoř pro obor Elektrotechnika a Centrum OZE). Mgr. Josef Váca, ředitel RVC (regionálního vzdělávacího centra) pro kraj Vysočina, seznámil přítomné s pravidly žákovských soutěžních prací, což bylo dále dokresleno třemi loňskými úspěšnými prezentacemi žáků z různých škol. Do programu semináře byla zařazena odborná přednáška na téma Dopady dlouhodobého sucha na území Kraje Vysočina zejména na zdroje povrchových a podzemních vod, kterou prezentovala Ing. Radka Straková z KÚ, oddělení vodního hospodářství odboru životního prostředí a zemědělství. Na závěr semináře byli přítomní pozváni na exkurzi nového pracoviště (laboratoře) OZE, se kterým je seznámil učitel odborných předmětů Ing. František Kadlec. Fotografie k prohlédnutí. (Milan Řehoř)

Nebojte se vědy II
Druhá část cyklu přednášek Akademie věd České republiky se na naší škole uskutečnila v úterý 4. prosince opět za účasti tříd 2.C a 2.E. v rámci výuky přírodovědných předmětů fyziky a chemie. Přednášející Ing. Marie Davídková, CSc. z Ústavu jaderné fyziky AV ČR se tentokrát věnovala tématu, co mají společného ionizující záření a stárnutí a účinkům ionizujícího záření na člověka. Součástí přednášky bylo i praktické měření záření objektů a jedinců. Fotografie k prohlédnutí. (Hana Kopicová)

Best in English - mezinárodní soutěž v angličtině
Dne 30.11. 2018 se studenti naší školy zúčastnili mezinárodní soutěže v angličtině – BEST IN ENGLISH. Tato soutěž probíhá online a účastní se ji zájemci z mnoha evropských států. V letošním roce jich bylo více než 21 000. Dosažený počet bodů se studenti dozvěděli hned po skončení soutěže a nyní jen čekají na to, jak si obstáli v tak veliké konkurenci. O umístění nerozhoduje pouze počet dosažených bodů, ale také čas, za který se studentům podařilo úkoly splnit. Vše se dozví během ledna. Držíme jim palce. (Drahomíra Petřeková, Garant soutěže)

Sedm sportovních činností našich studentů
Za měsíc listopad, který byl na sportovní činnost velice pestrý, jsme s panem Maršounem pro naše kluky zajistili sedm soutěží a hlavně účast na nich.
2.11. 2018 - O.K. SŠ ve stolním tenisu - Žďár n.S. - chlapci Studentské - 1. místo, chlapci Strojírenské - 6. místo
9.11. 2018 - KK SŠ ve stolním tenisu Havlíčkův Brod - chlapci Studentské - 2. místo
14.11. 2018 - KK SŠ v házené - Dolní Cerekev - naše společné družstvo 2. místo
16.11. 2018 - O.K. SŠ v košíkové - Žďár nad Sázavou - naše společné družstvo 1. místo - postup do KK
21.11. 2018 - O.K. SŠ v odbíjené - Žďár nad Sázavou - 1. místo -postup do KK
29.11. 2018 - O.K. SŠ ve florbalu - turnaj Challange - postupový - společné družstvo - 1. místo, postup do KK 24.1.2019 v Jihlavě
30.11. 2018 - KK SŠ ve volejbalu - Žďár nad Sázavou - 4. místo
Kromě těchto aktivit a reprezentace naší školy v oblasti sportu, zajišťujeme pro naše kluky i nadstandartní hodiny povinné TV na zimním stadionu. Fotografie k prohlédnutí. (Josef Štikař, Miroslav Maršoun)

Ocenění ministryně strojařským “Oscarem“
Náměstek ministryně průmyslu a obchodu Ing. Jiří Havlíček, MBA, předal ocenění a diplomy mladým strojařům - vítězům jednotlivých kategorií 10. ročníku prestižní středoškolské soutěže žáků v programování CNC obráběcích strojů. Ta se uskutečnila, jako každý rok, v rámci Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně za účasti ministryně průmyslu a obchodu Marty Novákové.
Celá soutěž probíhá pod patronací Svazu strojírenské technologie ČR a pravidelně ji podporuje Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR. V pěti dnech si z 29 škol celé republiky změřilo své odbornosti a dovednosti 123 studentů v programování řídicích systémů Heidenhain, Siemens a Fanuc 123 studentů.
V systému Sinumerik, byl za 1. místo oceněn žák Vyšší odborné školy a Střední průmyslové Žďár nad Sázavou Ondřej Vavera, který studuje obor Mechanik seřizovač. Významné ocenění převzal od náměstka ministryně průmyslu a obchodu Ing. Jiřího Havlíčka, MBA. Fotografie k prohlédnutí. (Straka Jiří)

Stáž studentů oboru Strojírenství v Miláně v rámci programu Erasmus+
V pondělí 19.11. 2018 převzalo 15 studentů oboru Strojírenství z rukou pana ředitele Ing. Jaroslava Kletečky Europasy. Završila se tak jejich 3týdenní stáž v Miláně (ITA). Strojaři z 2., 3. a 4. ročníku působili od konce září do 20.10. 2018 v 5 firmách. Někteří tak měli poprvé možnost vycestovat na delší dobu do zahraničí a museli si tak zvykat na neznámé prostředí, nové pracovní podmínky a samozřejmě na komunikaci v cizím jazyce. To vše je podstatou programu Erasmus+. Nebýt pouze Čechem, ale stát se Evropanem. V průběhu stáže všichni studenti plnili cílevědomě a spolehlivě svou práci. Ve svém volnu samozřejmě využili možnosti lépe poznat Miláno a jeho blízké okolí. Kromě historického jádra hlavního města Lombardie studenti navštívili i Muzeum Leonardo da Vinci a Muzeum Alfa Romeo (včetně 4D kina) – to vše díky unijním prostředkům. Nad rámec zajištěného kulturního programu studenti cestovali i k ledovcovému jezeru Como. Mohli tak obdivovat nádherné přírodní scenérie, které právě tato část Itálie nabízí. Stáží v Miláně naše účast v programu Erasmus+ zdaleka nekončí. V březnu 2019 se tentokrát 15 studentek vydá na 3týdenní stáž do Vídně. Nezbývá nám než se rozloučit „Arrivederci“ und „Herzlich willkommen in Wien“. Fotografie k prohlédnutí. (Petřeková, Eckert, Zahrádka, Ťupa)

Tak to je tedy síla
Český svaz silového trojboje uspořádal 17. 11. 2018 na pražském Chodově 2. otevřené mistrovství České republiky juniorů, dorostu a masters v klasickém benčpresu. V kategorii dorostenců do 83 kg se žák třídy 3.C Lukáš Wasserbauer výkonem 125 kg umístil na krásném 2. místě. Gratulujeme! (Kateřina Šimůnková)

Den otevřených dveří žďárských firem
V rámci Dne otevřených dveří žďárských firem se 8. 11. 2018 konal již druhý ročník soutěže, ve které měli žáci za úkol natočit nápadité video, které bude obsahovat loga pořádajících firem a klíčové informace o jejich výrobcích. Do této soutěže se zapojili i žáci třídy 2. E – Tomáš Drdla, Petr Novotný, Jan Souček, Jan Pečinka, Jakub Halász, Jan Rosecký, David Mach a Arne Němec.
A – chvilka napětí – zvítězili. Odměnou jim byla částka 15 000 jako příspěvek na akci pořádanou školou. Zhlédnout vítězné video a přečíst si o tom, jak vznikalo, můžete zde. (Kateřina Šimůnková)

Projekt virtuálního CFD tunelu oceněn v odborném tisku
Odborný časopis CAD věnoval svou obálku a dvoustránku velmi zajímavému projektu, který vznikl ve výuce na naší škole. Jedná se o projekt spadající do oblasti technických analýz fluidního proudění pomocí numerických metod FEM (Finite Element Method). David analyzoval s využitím produktu Autodesk Simulation účinky změny tvaru křídla a simuloval kompletní fluidní problém v produktové řadě Autodesk CFD aplikací. V rámci výuky PLM a CAx technologií na naší škole byla následně připravena simulace celého procesu v podobě virtuálního aerodynamického tunelu navázaného na technologie V-RED Pro využívané ve výuce na naší škole v oblasti vizualizace technických projektů a 3D dat. Celý článek si můžete přečíst v našem archivu. Časopis je dostupný v elektronické podobě v síti Alza Media. (Předmětová komise PLM, BIM a technické dokumentace, Autodesk Academia)

Soutěžíme s GIS má svého absolutního vítěze
Správná odpověď na naši poslední podzimní fotografii je: Výhled na Drátenickou skálu (také Dráteničky, Drátník) a louky nad Blatinami. Pozice fotografa byla na stráni nad spojovací polní cestou spojující Blatiny a Samotín. Jedná se o další z půvabných míst pro výlet po krásách naší Vysočiny.

Díky první správné odpovědi Lukáše Havlíčka ze třídy 4.E máme absolutního vítěze naší znalostní soutěže. Gratulujeme a předáváme drobné ceny. Asi si Lukáše pozveme jako průvodce na nějaký ze školních výletů po našem regionu :O) (ICT team, Autodesk Academia)

Soutěžíme s GIS aneb "Malá soutěž pro znalce Vysočiny, naše mladé cestovatele a fotografy, třetí kolo"
Přinášíme další panoramatický snímek z naší Vysočiny. Jedná se o snad nejbarevnější podzimní fotografii, kterou současně vkládáme na nějaký čas do pozadí našich www stránek. Dokážete určit s přesností na 250 metrů v jakém místě na Vysočině je tato panoramatická fotografie pořízena? Své odpovědi zasílejte na adresu fort@spszr.cz v podobě zakreslené pozice v mapě geografického systému (Google, Mapy.cz, apod.). Posílejte zakreslení v mapě, ne pouze globální GPS koordináty. Plnou panoramatickou fotografii najdete skrytou pod klikem myší na náhledu vedle tohoto textu. První správná odpověď vyhrává chutnou cenu :O). (ICT team, Autodesk Academia)

Malá nápověda: Tentokrát snímek není pořízen poblíž žádné veřejné komunikace, takže malý geografický oříšek. Potvrzení souřadnic nebude zase tak snadné :O).

Logická olympiáda
Širokou paletu nejrůznějších soutěží, kterých se naši studenti účastní, doplňuje unikátní soutěž Logická olympiáda, v níž o úspěchu rozhoduje místo získaných znalostí a vědomostí logické uvažování, pohotovost, představivost a rychlost úsudku. Logická olympiáda probíhá ve třech kolech, základní kolo online z prostředí domova, následují krajská kola a celorepublikové finále. Do krajského kola postoupili z naší školy 2 studenti, Jindřich Dítě ze 3.E a Jakub Simon ze 4.A a obsadili 9. a 13. místo z celkového počtu 49 soutěžících. Blahopřejeme k úspěchu. Diplom k prohlédnutí. (Hana Kopicová)

Prezentace společných odborných projektů pro nejmladší techniky ve spolupráci s firmou EBNER na Dnech Hornorakouského průmyslu
Firma EBNER se zúčastnila 9. až 10. října 2018 pátého "Dětského dne Hornorakouského průmyslu". Pro více než 1000 zvídavých dětí byly otevřeny dveře Welios Science Center Wels a Ars Electronica Linz. Firma EBNER představila nejmladším zajímavý Workshop s názvem "Měníme svět - doprovoďte nás na cestě Virtuální reality". S pomocí průmyslových nástrojů pro vývoj výrobků založených na 3D technologií a virtuální realitě bylo umožněno nejmladším shlédnout výrobní zařízení pro tepelné zpracování neželezných kovů. Průmyslový provoz byl zkonstruován firmou EBNER a za spolupráce s VOŠ a SPŠ ve Žďáru nad Sázavou převeden do prostředí virtuální reality a připraven pro prohlídku. Firma EBNER dlouhodobě úspěšně přijímá do kmenového stavu studenty, kteří o práci projevili zájem a byli v minulosti již praxí a brigádami ve firmě prověřeni. Lze potvrdit vysokou úroveň připravenosti studentů VOŠ a SPŠ do technické praxe, jakkoliv mají firmy odlišné zvyklosti, než školy. (EBNER, předmětová komise PLM, BIM a technické dokumentace)

Malá soutěž pro znalce Vysočiny, naše mladé cestovatele a fotografy, druhé kolo
Po opravdu rychlé akci :O) Lukáše Havlíčka ze 4.E, přinášíme nový panoramatický snímek pořízený na malebné Vysočině. Tentokrát se jedná o kousek pro opravdové znalce krás našeho okolí. Dokážete určit s přesností na 250 metrů v jakém místě na Vysočině je tato panoramatická fotografie pořízena? Své odpovědi zasílejte na adresu fort@spszr.cz v podobě zakreslené pozice v mapě geografického systému (Google, Mapy.cz, apod.). Posílejte zakreslení v mapě, ne pouze globální GPS koordináty. Plnou panoramatickou fotografii najdete skrytou pod klikem myší na náhledu vedle tohoto textu. První správná odpověď vyhrává chutnou cenu :O).

Malá nápověda: Vzhledem k obtížnosti, hledejte v místech s velmi výraznými rozdíly nadmořské výšky. (ICT team, Autodesk Academia)

Správná odpověď: Tak nám Lukáš Havlíček poslal opět správnou odpověď jako první. Začínají nám podezřele končit ceny ve 4.E :O). Jedná se skutečně o vyhlídku nad zastávkou v Koníkově s úžasným výhledem na Roženecké Paseky, Míchov a Jimramovské Pavlovice. Jedno z míst na Vysočině, kde si budete při procházce připadat jak na horách. Převýšení z Věcova v údolí opravdu stojí za to. Někde hodně v pozadí můžete vidět věžičku rozhledny Karasín. Gratulujeme... :O)

Nebojte se vědy
Nebojte se vědy je cyklus přednášek, který Akademie věd ČR nabízí studentům i pedagogům středních škol. Je zaměřen na témata blízká školním předmětům, např. z fyziky a chemie. Studenti naší školy ze tříd 2.C a 2.E se v úterý 6.11. zúčastnili přednášky na téma Malé rozměrem, velké významem. Přednášku vedl Dr. Ing. Vladimír Ždímal z Ústavu chemických procesů AV ČR a týkala se studie aerosolů z různých zdrojů v přírodě, domácnosti a průmyslu. Na závěr se studenti zapojili do demonstračního experimentu, který změřil přítomnost aerosolových částic v přednáškovém sále a cigaretovém dýmu. Následovat bude ještě druhá přednáška z cyklu, 4.12., na téma Ionizující záření. Fotografie k prohlédnutí. (Hana Kopicová)

Pišqorky
Naše škola se opět zapojila do soutěže v logické hře piškvorky, jejíž již 11.ročník se konal v úterý 6.11. v budově Gymnázia ve Žďáře nad Sázavou. Soutěže se zúčastnili dva týmy. Tým studentů ze 4.A ve složení Jan Polnický , Michal Pradáč, Tomáš Strnad , Jakub Simon a Jaromír Havel nakonec v semifinále podlehl týmu nováčků soutěže, našich prváků, ve složení Jan Řehoř, Martin Hein, Daniel Procháska, Martin Blaha a Adam Prášil a skončil v silné konkurenci ostatních škol na pěkném 4. místě. Naši „ prváci“ pak dále vysoutěžili pochvalné 2. místo a postupují do krajského kola. ( Hana Kopicová)

Odborný seminář věnovaný BIM technologiím a technické vizualizaci
Přední odborný časopis CAD věnoval pozornost odbornému semináři pořádaném ve spolupráci s Římskokatolickou farností ve Žďáře nad Sázavou II v příjemných historických prostorách Zámku Žďár nad Sázavou. Využili jsme s Jindrou a Jakubem pozvání a připravili zajímavý program věnovaný problematice digitálního zpracování staveb v prostředí BIM nástrojů vyučovaných v rámci odborných předmětů na naší škole. Zájemcům z řad laické i odborné veřejnosti byly postupně představeny na studenských projektech technologie pro kompletní řešení digitálních modelů budov a technologie pro vizualizaci z produktové rodiny společnosti Autodesk a mezinárodní odborné komunity Autodesk Academia. Tyto postupy jsou provázány jak s výpočty, tak s prostředky pro zákaznickou vizualizaci a virtuální realitu. Článek je dostupný v našem archivu. (Jindřich Dítě, Jakub Melichar, Petr Fořt)

Projekty
Díky financím z evropských fondů a našemu zřizovateli Kraji Vysočina se v roce 2018 podařilo dokončit několik projektů. V naší škole tak bylo vybudováno Centrum obnovitelných zdrojů energie. Je vybaveno nejmodernější technikou, vč. kogenerační jednotky, tepelných čerpadel a termických i fotovoltaických panelů. Dodavatelem byla firma ESL a.s. Brno.
Ke zvýšení úrovně výuky elektrotechniky jistě přispěje zcela nová laboratoř elektrotechnických měření – včetně měřicích přístrojů a pracovišť. Dodavatelem byla firma Diametral a.s. a Micronix, spol. s r.o. Požadavkům současnosti vyhoví i nově zrekonstruované sociální zařízení. Slavnostní otevření provedli zástupci Kraje Vysočina a ředitel školy dne 1. 11. 2018 za přítomnosti zástupců krajských škol, Hospodářské komory, základních škol, města a dodavatelských i regionálních firem. Fotografie k prohlédnutí. (Vedení školy)

Malá soutěž pro znalce Vysočiny, naše mladé cestovatele a fotografy
Pro naše studenty, znalce Vysočiny vyhlašujeme malou soutěž o sladkou cenu. Na pozadí našich web stránek se objevila fotografie jednoho velmi půvabného místa na Vysočině v podzimním kabátě. Dokážete určit s přesností na 250 metrů v jakém místě na Vysočině je tato fotografie pořízena? Své odpovědi zasílejte na adresu fort@spszr.cz v podobě zakreslené pozice v mapě geografického systému (Google, Mapy.cz, apod.). Posílejte zakreslení v mapě, ne pouze globální GPS koordináty. Plnou panoramatickou fotografii najdete skrytou pod klikem myší na náhledu vedle tohoto textu. První správná odpověď vyhrává :O). (ICT team, Autodesk Academia)

Děkujeme našim studentům za zaslané příspěvky. Správná odpověď je vyhlídka na silnici mezi obcí Sněžné a Milovy s vyhlídkou na Blatiny a Drátenickou skálu s vrcholem 776 metrů. Vítězem naší malé soutěže se stal Lukáš Havlíček ze 4.E. Gratulujeme. Dokázal v GIS mapách určit pozici s přesností na 10 metrů. V příštím týdnu přineseme na našem webu další zajímavou fotografii. Takže přemýšlejte a tipujte.

Seminář věnovaný konstrukci a konfiguraci průmyslových serverů
V rámci výuky oboru Informační technologie jsme v tomto týdnu využili spolupráce s našimi partnery z komerčního sektoru a uspořádali seminář s tématem věnovaným problematice návrhu budování serverových pracovišť ve firemní sféře. Studenti třídy 4.E si osáhli precizní zpracování průmyslových serverů z produkce předních světových výrobců a vyzkoušeli si základní konfiguraci diskových polí. Součástí semináře bylo také představení základní instalace nejnovějších serverových operačních systémů Microsoft Windows 2019 s podporou virtualizační technologie Hyper-V. Našim partnerům děkujme za poskytnutá zařízení pro výuku. Seminář byl součástí úvodu do výuky virtualizace serverů a jejich služeb. (Petr Fořt)

Optické senzory od firmy SICK spol. s r.o.
Jednání na veletrhu AMPER 2018 vyústilo v navázání spolupráce s významnou firmou SICK spol. s r.o., která je jedním z předních výrobců senzorů pro průmyslové využití. Pro využití ve výuce automatizace předal učitelům obchodní ředitel pan Michal Černý nejrůznější optické senzory. Díky této pomoci může škola nejen ukazovat studentům špičkové, moderní a velmi drahé senzory, ale také realizovat jejich praktické využití v rámci např. maturitních projektů a SOČ. (Zdeněk Holemář)

Naši fotbalisté nejlepší i v kraji……
V úterý 23.10. 2018 proběhlo v Jihlavě krajské kolo středních škol ve velké kopané, kam z okresního kola 16.10. 2018 postoupilo jako vítěz i naše družstvo z VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou. Tentokrát již naši tělocvikáři sestavili společné družstvo z chlapců ze Strojírenské i Studentské, aby náš tým byl co nejsilnější. A ukázalo se, že se to bylo dobře a že se to vyplatilo. Na KK přijelo celkem 5 vítězů z jednolitých okresů – Jihlavy, Havlíčkova Brodu, Pelhřimova, Třebíče a ze Žďáru nad Sázavou a i zde si to chlapci rozdali systémem každý s každým, který je samozřejmě nejspravedlivější. Hrálo se na 1x 20 minut a opět jsme viděli 10 krásných a vyrovnaných zápasů. Největší ambice na vítězství měla samozřejmě domácí VOŠ a SPŠ Jihlava, která hrála velice dobře ale jak se ukázalo, nemusí to vždy platit. Naši hoši jako jediný tým je dokázali porazit i když těsně 1:0, protože celé utkání bylo velice vyrovnané a dramatické. Šlo o vůli, motivaci a chuť zvítězit. Po vzájemných bojích tedy nejvíce bodů získala naše škola, když hoši 3x vyhráli a 1x remizovali a získali celkem 10 bodů. Tímto vítězstvím a ziskem poháru i zlatých medailí, si naši hoši rovněž vybojovali postup do kvalifikace o postup do Národního finále. Kvalifikace proběhne v dubnu 2019 v Blansku. V KK nastoupili v sestavě: Kolbábek Dalibor - kapitán, Trojánek Tomáš, Srnský Michal, Vopršal Petr, Pokorný Pavel, Veselý Vojtěch, Švanda Josef, Viliš Petr, Novotný Dominik, Švestka Radek, Svoboda Jiří, Klouda Pavel, Chalupa Filip, Sláma Libor, Vokoun Tomáš, Sluka Roman, Sytař Jan, Šoustar Patrik, Jan Svoboda.Takže srdečně blahopřejeme, děkujeme a přejeme hodně úspěchů i na jaře. (Josef Štikar, Miroslav Maršoun, učitelé TV)

Chceš být jako Elon Musk? – Energetická olympiáda
Letošní ročník Energetické olympiády pořádaný Fakultou elektrotechniky ČVUT se nesl v duchu loga „Chceš být jako Elon Musk? Investuj svou energii do něčeho, co má smysl“ a projektu Energetická gramotnost. Do soutěže vstoupili 3 žáci naší školy Michaela Heralová 3.C, Petr Dufek a Martin Jambor (3.E) v pátek 19.10. v 9 hod, kdy byl spuštěn on line test. Soutěžící odpovídali na otázky z různých oblastí energetiky – distribuce elektrické energie, její cena, Česká republika jako výrobce a distributor energie a její postavení v rámci EU, cena elektrické energie, obnovitelné zdroje energie, fotovoltaika, elektromobilita apod. Studenti svou účastí výborně zúročili svoje vědomosti z předcházející účasti v Distribuční maturitě. (Hana Kopicová)

Naši fotbalisté opět výborně - 1. a 2. místo v okresním přeboru
V úterý 16.10. se obě naše družstva fotbalistů Strojírenská i Studentská zúčastnila Okresního přeboru středních škol ve velké kopané, kam postoupila ze žďárského okrsku 3.10. 2018. Okresní přebor pěti nejlepších týmů se uskutečnil ve Velkém Meziříčí a za krásného počasí zde opět naši hoši vybojovali 1. a 2. místo. Systém byl opět zvolen "každý s každým", takže jsme viděli 10 krásných zápasů a velmi vyrovnané boje. Pro nás je potěšitelné, že naši hoši opět obsadili 1. a 2. místo a stali se okresními přeborníky s právem postupu do krajského kola 23.10. 2018 v Jihlavě. Nejlépe si vedla opět VOŠ a SPŠ Strojírenská, která porazila postupně: Gymnázium Bystřici 4:0, SOŠ Velkou Bíteš 5:0, Gymnázium V. Meziříčí 2:0 a mezi sebou se rozešla naše družstva smírně 0:0.
Konečné pořadí : 1.místo VOŠ A SPŠ Strojírenská (10 b), 2. místo VOŠ a SPŠ Studentská ( 8 b), 3.místo Gymnázium Velké Meziříčí (5 b), 4. místo Gymnázium Bystřice n .P. (4 b), 5. místo SOŠ Velká Bíteš (0 b). Chlapci ze Studentské hráli rovněž výborně 2x zvítězili, 2 x remizovali a skončili na pěkném 2. místě. Blahopřejeme a věříme, že naše společné družstvo bude úspěšné i v KK v Jihlavě příští týden.Fotografie k prohlédnutí. (Josef Štikar, Miroslav Maršoun, učitelé TV SPŠ)

MSV Brno
Na MSV v Brně se naši žáci opět neztratili. Ve dnech 1. - 5. 10. 2018 se konala soutěž v programování CNC obráběcích strojů, do které se naše škola VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou každý rok zapojuje. Tato prestižní soutěž probíhá pod patronací Svazu strojírenské technologie České republiky a dalších významných firem. Naši školu žáci v systému Heidenhain reprezentovali Martin Zástěra a Pavel Víglaský, v systému Sinumerik nás reprezentovali žáci Vladimír Hejtmánek a Ondřej Vavera. Zde se nám dařilo velmi dobře a na prvním místě se umístil Ondřej Vavera, který sice neukončil svůj program před časovým limitem, ale jeho práce, byla precizní po stránce technologického postupu a řezných podmínek. Fotografie k prohlédnutí. (Straka Jiří)

Návštěva vývojového pracoviště společnosti EBNER
V rámci vzdělávacích exkursí jsme využili se třídami 4.A, 4.E a 3.E pozvání od firmy EBNER. Firma EBNER se 70. let zabývá výrobou strojních zařízení pro hutní a těžký průmysl. Jedná se převážně o výrobu průmyslových pecí určených pro tepelné zpracování železných a neželezných kovů. V tomto oboru patří firma EBNER na pomyslný technologický a inovační vrchol. Mateřská společnost EBNER-Industrieofenbau GmbH sídlí v rakouském městě Leonding nedaleko Linze a spolu s ostatními pobočkami v USA, Číně, Indii a v České republice zaměstnává přes tisíc odborníků z různých strojírenských i nestrojírenských oborů. Hlavní devizy firmy spočívají v tradici, flexibilitě a trendu řešení jednotlivých technologií přímo na míru a ve spolehlivých servisních službách. Současné využití pecí se dělí na tepelné zpracování ocelí, hliníku a barevných kovů. Pobočka firmy EBNER ve Žďáru nad Sázavou je součástí technického úseku společnosti a jako taková slouží výhradně ke zpracování technické dokumentace, převážně potom dokumentace výrobní za použití programů Autocad, NX, Inventor, E-Plan a Ruplan. Současně s představením produkce firmy byly předvedeny ukázky zcela nového pracoviště virtuální reality a jeho využití v oblasti prezentace průmyslových provozů. Technologicky využívá toto pracoviště jednoho s nejvýkonnějších zobrazovacích řešení pro virtuální realitu současnosti. (Předmětová komise PLM, BIM a technické dokumentace)

Žaci naší školy se zúčastnili Distrubční maturity v Hradci Králové
Od 3. do 5.10. 2018 se tři studenti z naší školy Michaela Heralová z 3.C, Petr Dufek a Martin Jambor z 3.E zúčastnili projektu, který pořádá skupina ČEZ – Distribuční maturita. Jde o třídenní program určený vybraným žákům, který se skládá z teoretického představení a praktických ukázek základních oblastí distribuce elektrické energie. Tentokrát se konal v Hradci Králové. Projekt byl ukončen zkouškou a certifikátem o splnění. Stáž měla několik částí. První část byla teoretická formou přednášek odborných pracovníků z externího i interního prostředí distribuce energie. Přednášky se týkaly distribuce elektrické energie a řízení sítě, elektrických stanic, profylaktiky elektrických zařízení, provozování sítí a práce pod napětím. Další část byla praktická a zahrnovala odbornou prohlídku vodní elektrárny Hučák, prohlídku rozvodny ČEZ a ČEPS Neznášov, kde účastníci shlédli demonstrační ukázku sítě. Na závěr třídenního programu složili úspěšně vědomostní test a obdrželi Certifikát o splnění Distribuční maturity. Vybraným studentům děkujeme za úspěšnou reprezentaci školy. Fotografie k prohlédnutí. (Hana Kopicová)

Rovněž sportovní činnost na naší škole byla opět zahájena
Už čtyř sportovních soutěží se od začátku školního roku zúčastnili naši studenti.
20.9. to byl Středoškolský pohár v lehké atletice v Novém Městě na Moravě, kde naši chlapci ze Strojírenské obsadili 7 místo, když postrádali bohužel několik opor/ Koutník, Volek, Hejtmánek, Mareček/ -chlapců, kteří jsou na praxi/. Děvčata ze Studentské skončila na 5. místě.
26.9. se zúčastnila parta našich běžců Okresního kola SŠ v přespolním běhu na Koukalově louce u Piláku a zde již byli chlapci úspěšnější, když vybojovali 3. místo. Startovali v sestavě: Vladimír Žváček, Václav Holcman, Jáchym Kaplan, Jonáš Mareček, Aleš Dolejší, Tomáš Pachl, Matěj Nepovím Filip Zezula a Matěj Jindra.
3.10. proběhlo na Bouchalkách Okrskové kolo středních Žďárských škol ve velké kopané, kde startovala družstva: Gymnázia, Biskupského gymnázia, VOŠ a SPŠ Strojírenská a VOŠ a SPŠ Studentská. Systém soutěže byl „každý s každým“ a v celém turnaji se nejlépe dařilo našim oběma celkům, když vybojovaly 1. a 2. místo a obě družstva tak postoupila do okresního přeboru, který bude 16.10. ve Velkém Meziříčí. Pořadí : 1. VOŠ a SPŠ Strojírenská, 2. VOŠ a SPŠ Studentská, 3. Gymnázium ZR a 4. BIGY ZR.
4.10. Proběhl v Bystřici nad Pernštejnem Pohár starosty města v lehké atletice s mezinárodní účastí atletů ze Slovenska, Polska. Naši chlapci zde vybojovali celkově 5. místo, z jednotlivců si nejlépe vedl Jáchym Kaplan, který skončil v závodě na 1500 m na výborném 2. místě a Tomáš Polák, který získal 4. místo jak ve skoku dalekém, tak ve skoku vysokém. K medaili mu chyběl velmi malý kousek. I zde nám bohužel chyběly hlavní opory - Koutník, Volek, Hejtmánek (praxe) a Žváček, Mareček (biatlonové soustředění). Jinak by umístění bylo určitě lepší. I tak je třeba všechny sportovce: dívky i chlapce pochválit za předvedené výkony, ochotu a vzornou reprezentaci naší školy. Děkujeme. Fotografie k plohlédnutí. (Josef Štikar, Miroslav Maršoun)

Popiš nebo namaluj svůj domov
Tak znělo zadání 10. jubilejní mezinárodní umělecké soutěže, kterou na jaře 2018 pořádaly za podpory Československého ústavu zahraničního město Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregion Bystřicko. Zajímavé a každému jistě blízké téma dalo mladým autorům dostatek prostoru zamyslet se nad aktuálním námětem a ukázat svůj tvůrčí potenciál. Ten bezesporu prokázala i naše žákyně loňské 4. B Anna Madroňová, neboť v kategorii autorů ve věku 16–19 let za svůj literární počin obdržela Cenu hejtmana Kraje Vysočina. Toto ocenění si převzala z rukou představitelů města Bystřice nad Pernštejnem během slavnostní vernisáže, která se konala v pátek 28. 9. 2018 v prostorách půdní galerie bystřického Městského muzea. Je velmi povzbudivé vidět, jak všestranně talentované žáky máme. (Kateřina Šimůnková)

Vedou opravdu všechny cesty do Říma?
15 studentů oboru Strojírenství a 2 učitelé by odpověděli NE. Jejich cílem byla sice Itálie, ale zamířili do hlavního města Lombardie, do Milána. Studenti zde budou mít 3-týdenní praxi ve strojírenských firmách, kde se budou zdokonalovat ve svém oboru, procvičí si anglický jazyk a naučí se pár italských slovíček. Toto vše bylo možné uskutečnit díky úspěšnému získání finančních prostředků EU v programu Erasmus+. V průběhu stáže studenti lépe poznají Itálii, její zvyklosti, obyčeje, kuchyni a samozřejmě je zajištěn i zajímavý kulturní program. A toto je i jedním z cílů programu – „poznávat Evropu ze všech stran“. Popřejme našim studentům úspěšné 3 týdny v zahraničí, neboť nejsou prvními a ani posledními, kteří tuto možnost mají. V březnu 2019 je budou následovat studentky a studenti oboru Ekonomika a podnikání, kteří budou získávat své první pracovní zkušenosti v metropoli Rakouska, ve Vídni. (tým doprovázejících učitelů - Petřeková, Eckert, Ťupa, Zahrádka)

Nová optická páteřní 20 Gbps LAN síť a přípojení k MAN ve zkušebním provozu
V minulém týdnu jsme dokončili v rekordním termínu jednoho měsíce ve spolupráci s firmou Autocont a Kernun obnovu stěžejních částí nové datové infrastruktury LAN a jejího propojení na páteřní metropolitní síť Rowanet a Cesnet 2. Základní páteřní datový rozvod ve škole je řešen v duchu toho nejlepšího, co je v aktuální nabídce technologií k dispozici. Jádrem sítě jsou dva plně 10 Gbps přepínače Cisco Catalyst 3850 / 24 portů provozované v redundantním provozu s datovou šířkou 20 Gbps na učebnu. Aktuální rychlost výměny dat mezi učebnami a serverem se tak navyšuje 20 krát. Jako koncové prvky na učebnách byly nakonec zvoleny Cisco SG350X-48 bez nebo s podporou PoE. Opravdovou síťařskou lahůdkou je propojení dvou hlavních serverů Dell PowerEdge R730 a jednoho Dell PowerEdge R430 prostřednictvím 40 Gbps duplexních optických adaptérů pro každý server. Připojení serverů se tak zvyšuje proti aktuálním hodnotám na 40 násobek. V rámci dalších projektových aktivit počítáme s rozšířením vysokorychlostní optické sítě prakticky na všechna stěžejní místa ve škole. Další části projektu je zprovoznění nového přípojného bodu k metropolitní síti Kraje Vysočina, Rowanet na technologii nového bezpečnostního řešení, firewallu Kernun. Připomeňme, že je realizace podpořena především grantovými projekty „Pořízení tří center obnovitelných zdrojů energie“ a „Laboratoř elektrotechnických měření“. (ICT team VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou)

Odborný seminář pro žáky základní školy
V rámci dlouhodobé spolupráce se Základní školou v Novém Městě na Moravě jsme v prostorách ateliérů naší školy uspořádali v tomto týdnu seminář věnovaný představení nových ICT technologií. Žákům byla představena odborná výuka a využití zcela nových postupů využívaných v oblasti tvorby technické dokumentace. Ve spolupráci se studenty třetího ročníku si mohli mladí zájemci o moderní technologie osáhnou zajímavosti z oblasti vývoje výrobků a průmyslového designu včetně nástrojů pro zpracování 3D grafiky a virtuální reality. Při prezentaci bylo využito několika úspěšných projektů vytvořených ve spolupráci s naším regionem a partnerskými firmami. Současně jsme informovali žáky o novinkách v oblasti software a rekonstrukce síťového hardware zázemí naší škol. (Petr Fořt, Jindřich Dítě, Jakub Melichar)

Rekonstrukce školní sítě
V rámci části „konektivita“ grantového projektu „Pořízení tří center obnovitelných zdrojů energie“ bude probíhat v měsíci září kompletní rekonstrukce serverových technologií, síťové infrastruktury a kompletního souvisejícího software technologického vybavení. Ve své podstatě nahradíme kompletně stávající síťovou infrastrukturu a servery za zcela novou technologii. Vzhledem k tomu, že se jedná o zcela zásadní proceduru, která nemá rozsahem v existenci naší sítě obdoby, je nutné počítat s výpadky ICT technologií. V jeho závěru bude škola provozována na páteřní optické síti s redundantním optickým full duplex přenosem 10 Gbps (20x rychlejší než stávající přenosy) s prvky Cisco a Aruba. V jádru sítě budou umístěny zcela nové servery Dell, které nahradí stávající více jak desetiletou technologii. Současně s tímto bude škola připojena na zcela nový bezpečností přípojný bod k internetu. Finální infrastrukturu si můžete prohlédnout na našem obrázku. (ICT team VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou)

Rodinný den Hettich
V sobotu 1. září 2018 oslavil náš významný partner - firma Hettich - své 25. narozeniny. Na dni otevřených dveří se prezentovala i naše škola, která představila svou vzdělávací nabídku i ukázky výrobků z pracoviště Strojírenská – kabriolet Kaipan, modelářské motory, model regálového zakladače aj. (Rudolf Voráček, Antonín Gemrot, František Mička)

Navštivte zajímavá místa v našem okolí
Prázdniny se pomalinku blíží a proto jsme využili pěkných dní včetně několika společenských akcí ve Žďáře nad Sázavou k vytvoření panoramatického průvodce po okolí našeho města. Najdete v něm fotografie pořízené ve městě i mimo něj. Pokusili jsme se zmapovat některá známá i méně známá místa Žďárských vrchů, kam se můžete dostat pěšky i na kole. Děkujeme všem patriotům z našeho regionu za inspiraci a tipy, kde stojí za to si počkat na to správné "panoramatické světlo". Průvodce najdete jak na našem webu. (Petr Fořt)