školní události 2023/2024

233 👹 Mikulášská nadílka a vánoční program v domově důchodců

Dne 5.12. 2023 vystoupili žáci z domova mládeže pod vedením vychovatelek paní Blažkové a paní Maternové v domově důchodců Libušín s vánočním programem a mikulášskou nadílkou. (Dagmar Maternová)

233 Běžecké pásy na DM

Dne 21. 11. 2023 jsme přivezli z Nemocnice Nové Město na Moravě 2 běžecké pásy, které jsme získali bezplatným převodem. Jeden je umístěn na Domově mládeže VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou v posilovně děvčat a druhý v gymnastickém sále v naší nové sportovní hale. Díky tomu mohou žáci a studenti naší školy a ubytovaní na domově mládeže udělat něco pro své zdraví, zdravý životní styl a efektivně využít svůj volný čas. Velice si vážíme vzájemné spolupráce a děkujeme zřizovateli naší školy Kraji Vysočina a Rehabilitačnímu oddělení Nemocnice Nové Město na Moravě za realizaci této akce. (Jana Roušová)

233 I dějepis na průmyslovce může mít své příznivce

V úterý 28. listopadu se na naší škole uskutečnilo školní kolo dějepisné olympiády s tematickým zaměřením Každodenní život a kulturní kořeny českých zemí. Od Cyrila a Metoděje po Jana Husa. Olympiády se zúčastnili tři žáci z prvního ročníku oboru Elektro. Všichni získali potřebný počet bodů pro postup do okresního kola. Teď bude jen na Štěpánu Holasovi, Tomáši Mičkovi a Davidu Žembovi, zda jim nebude chybět odvaha k účasti ve vyšším kole. Gratulujeme! (Eva Ondráčková - učitelka dějepisu)

233 Naši chlapci vyhráli Subterra turnaj mezi žďárskými školami a postoupili do krajského kola

Ve středu 22. 11. 2023 vybraní zástupci z VOŠ a SPŠ ZR reprezentovali naši školu ve florbale, kde se účastnili Subterra cupu. Chlapcům se vedlo skvěle a turnaj dokázali vyhrát a postoupili tak do krajského kola, které se odehraje v Třebíči. Ve Žďáře nad Sázavou se utkalo celkem 5 soupeřů. Nám se podařilo tři z nich porazit a se žďárským gymnáziem remizovat, což pro nás nemohlo znamenat nic jiného než 1. místo v tabulce a postup do kraje. Článek si můžete přečíst v archivu. (Kos Petr, Daniel Částek)

233 Naši studenti uspěli v soutěži STARTupUJ

Vyhlášení proběhlo 16.11.2023 v Jihlavě na vysoké škole polytechnické. Na této události se představovali projekty široké veřejnosti. Náš tým SmartAg sice nevyhrál hlavní cenu, ale dostal finanční odměnu 3000 Kč a získal podporu od sponzorů, cenné rady a možnosti do budoucna. Také proběhla přednáška od Valerije Seničeva slavného a úspěšného podnikatele, který nám předal své rady a zkušenosti o podnikání. Za tým SmartAg můžu říct, že to byla skvělá zkušenost, která nás posunula a ukázala nám nové možnosti. (Monika Sáblíková, Matyáš Pazour, David Tomek, Jakub Horký)

250 Seznamovací diskotéka na DM

Dne 14. 11. 2023 zorganizovala Domovní rada domova mládeže seznamovací diskotéku pro všechny ubytované. Akce se setkala s velkým ohlasem a velké poděkování patří zejména Adamovi Novotnému, který připravil celou hudební produkci. (Dagmar Maternová)

233 Pečení perníčků pro seniory

🎄 Příprava vánočních balíčků pro seniory z Domu klidného stáří. Vánoční perníčky napekly a nazdobily dívky z Domova mládeže pod vedením vychovatelky Marcely Šimurdové. (VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou, Marcela Šimurdová)

233 Využití BIM projektů a VR

Český odborný tisk věnoval pozornost využití technologií pro průmyslovou vizualizaci 3D BIM dat ve výuce na naší škole. Tyto postupy aktuálně využíváme u menších i rozsáhlejších ročníkových a maturitních studentských projektů navázaných na výuku PLM a BIM aplikací. Využití průmyslové vizualizace nad 3D daty poskytuje profesionální výstupy v krátkém čase s užší návazností na virtuální realitu. Našim studentům děkujeme za spolupráci a ukázky projektů. Článek si můžete přečíst v archivu. (Petr Fořt, Předmětová komise PLM, BIM a Technické dokumentace)

233 Návštěva Přečerpávací vodní elektrárny Dlouhé stráně

Za návštěvou této elektrárny nemuseli studenti 2.B cestovat do Jeseníků, ale do jejího prostoru se přenesli virtuálně. Během hodinové návštěvy se dozvěděli, jak elektrárna funguje ve dvou režimech, že umí bleskurychle odebrat či dodat elektřinu a tím stabilizovat energetickou soustavu v celé republice. Viděli v činnosti reverzní Francisovy turbíny, největší v Evropě, které v elektrárně pracují. Za rok zaznamená elektrárna 1500 startů, což jsou 4 cykly za den a její význam jako obří baterie české energetiky neustále stoupá. Proto také bylo rozhodnuto o stavbě 4. přečerpávací elektrárny na přehradě Orlík. (2.B a Hana Kopicová)

233 BEST IN ENGLISH

Dne 16. 11. 2023 se konala každoroční online soutěž v angličtině BEST IN ENGLISH. Do této soutěže se mají možnost přihlásit studenti ze všech středních škol z nejrůznějších zemí Evropy. V tomto roce se soutěže zúčastnilo 24 363 studentů ze 702 středních škol, 34 zemí. Mezi nimi tedy bylo i 29 studentů naší školy. Jsme rádi, že máme studenty, kteří jsou ochotni si změřit své síly s ostatními studenty z celé Evropy v předmětu jako je angličtina, přestože jsme technická škola. Hned po odeslání testu se studenti dozvěděli počet bodů, které v testu dosáhli. Oficiální vyhodnocení, jak se umístili jednotlivci, jak se naše škola umístila mezi všemi středními školami a jakou pozici získala mezi školami odbornými se dozvíme v lednu. Každopádně všem účastníkům děkujeme za statečný boj v jazyce Shakespearově a přejeme jim, aby jejich snaha stále se zlepšovat, byla korunována úspěchy. (Drahomíra Petřeková)

233 Lyžařské sety

Díky významné pomoci Spolku rodičů a přátel školy se nám podařilo zakoupit běžkařské a ski alpinistické sety, včetně lyžařské obuvi, jak pro chlapce, tak pro dívky. Tento počin nám umožňuje rozšířit nabídku našich lyžařských kurzů ve druhém ročníku a otevírá řadu dalších sportovních možností. Děkujeme rodičům, že podporují zdravý pohyb svých dětí! (Marek Kovačič)

347 Cambridge Center Partner Institution

Naše škola se stala ve školním roce 2022/2023 partnerskou institucí zkouškového centra Cambridge Center. Studenti naší školy tak mají v rámci studia možnost nejen získat vyšší jazykovou úroveň tohoto světového jazyka, ale také se připravit na složení mezinárodní zkoušky ve známém prostředí jejich školy.
Co jsou zkoušky Cambridge English?
Jedná se o prestižní mezinárodní jazykové zkoušky z angličtiny, vyvíjené jednou z nejstarších a nejznámějších akademických institucí na světě, Cambridge Assessment English. U zkoušek je hodnocena vyvážená jazyková znalost ve čtyřech dovednostech: porozumění čtenému textu a práci s jazykem, poslech, mluvený projev, písemný projev (psaní souvislého textu v zadaném formátu).
K čemu je jazykový certifikát?
Certifikáty slouží jako doklad o jazykové kvalifikaci. Jsou uznávány na celém světě a to v komerční, akademické i státní sféře. Držitel jazykového certifikátu může získat například bonusové body u přijímaček na vysokou školu či rovnou kredity namísto povinné zkoušky z angličtiny nebo se jím prokazuje v případě zájmu o zahraniční studium či stáž. Zkoušky jsou uvedeny v Seznamu standardizovaných zkoušek MŠMT, certifikátem tedy lze nahradit za určitých podmínek profilovou část maturity z cizího jazyka. Vice informací na tel.: 566 651 200 (Ondráčková, Růžičková)

233 Den pro školu

Den pro školu je program od Nadace České spořitelny. Je to bohulibá činnost mnoha lidí a my učitelé jsme za to rádi. V rámci tohoto programu máme možnost přivést do školy dobrovolníka z praxe a oživit tak naši výuku. V úterý 14. 11. 2023 se v rámci předmětu matematika uskutečnila velmi zajímavá přednáška z finanční matematiky. Přednášející byla Ing. Libuše Dvořáková, která je finanční poradkyní a žákům propojila znalosti matematiky s praxí. Složité vzorce se schovaly do mnoha užitečných aplikací, ale hlavně žákům předala i kousek té finanční gramotnosti. (Kristýna Muchová)

233 Festival vzdělávání

Kroky mnoha rodičů a žáků směřovaly ve čtvrtek 9. 11. do žďárského Domu kultury, kde se konala již tradiční přehlídka středních škol. Naše škola představila svou rozsáhlou vzdělávací nabídku, vč. nových oborů Technické lyceum a Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení. Na akci se podíleli i naši žáci a pedagogové, kteří uměli poradit i sdělit své zkušenosti. Za vzornou reprezentaci školy jim velmi děkujeme. V sousedství naší expozice byli i významní partneři a sponzoři – firmy CECHO - Bohumil Cempírek s.r.o., DEL a.s a ŽĎAS, a.s. Věříme, že si žáci ZŠ vyberou tu správnou školu a zveme je na Dny otevřených dveří. Nejbližší je již 22. 11. 2023 na pracovišti Studentská a je spojen se Dnem firem. (Rudolf Voráček, Antonín Gemrot)

233 CECHO - Bohumil Cempírek s.r.o.

Spolupráce s regionálními firmami je nedílnou součástí výuky na naší škole. Tuto skutečnost naplňuje firma Cecho - Bohumil Cempírek s.r.o., která je dlouholetým partnerem VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou. Studenti 4.A oboru STROJÍRENSTVÍ měli příležitost navštívit tuto moderní rodinnou firmu. Během návštěvy byla představena historie firmy, její současný stav a vize týkající se budoucího rozvoje společnosti. Přijímací pohovor nanečisto, který pro studenty připravilo personální oddělení, je dobrou zkušeností pro další profesní růst našich absolventů. Zajímavá prohlídka výrobních prostor společnosti Cecho-Bohumil Cempírek nás nejen nadchla vynikající atmosférou, ale také nám ukázala profesionální prostředí této ryze české firmy. Video reportáž můžete shlédnout zde. (Eva Jarošová Heroldová, Gregor Aleš)

233 Soutěž STARTupUJ na Vysočině

Dne 2.11. se naši studenti z 3.C zúčastnili 2.kola soutěže STARTupUJ na Vysočině pod záštitou organizace CZECHINVEST s projektem automatizovaného zalévání rostlin. Tým ve složení Monika Sáblíková, Matyáš Pazour, David Tomek a Jakub Horký se představil porotě a prezentoval svůj nápad. Projekt zahrnoval vytvoření systému, který by podle potřeby automaticky zaléval rostliny. Tým se zaměřil na vývoj jednoduchého a účinného zařízení, které by usnadnilo péči o rostliny jak v domácnostech, tak i ve sklenících. Systém funguje na bázi denního zalévání, a proto se o rostliny nemusíte starat. Porota byla nadšená z nápadu a ocenila inovativnost projektu. Studenti získali pozitivní zpětnou vazbu. Díky svému skvělému vystoupení a pečlivé přípravě se tým odprezentoval ve velmi dobrém světle. V příštích týdnech se tým dozví výsledky, které by mohli napomoci budoucímu vývoji produktu. (Monika Sáblíková, Matyáš Pazour, David Tomek, Jakub Horký)

233 Slavnostní otevření sportovní haly podruhé

Ve čtvrtek 2. 11. 2023 se prostory naší multifunkční sportovní haly opět slavnostně otevřely. Tentokrát pro zaměstnance naší školy. Kromě prohlídky interiéru měli možnost si její kvality vyzkoušet na vlastní kůži, a to díky sportovním aktivitám, které si pro ně připravili kolegové tělocvikáři. Na hrací ploše se tak v přátelském duchu odehrálo několik utkání v přehazované a později i ve volejbalu. Adrenalinoví nadšenci si mezitím mohli vyzkoušet vylézt na horolezeckou stěnu. Občerstvení pak bylo připraveno pro všechny - bez ohledu na jejich sportovní výkony. Všem, kteří se podíleli na organizaci tohoto sportovního odpoledne, děkujeme za velmi vydařenou akci. (Kateřina Šimůnková)

265 Výpomoc Oblastní charitě Žďár nad Sázavou

Ve dnech 3. a 7. 11. 2023 se zapojilo 5 žáků třídy 2.E (Patrik Inwald, Jiří Koukal, Štěpán Krejčí, Jakub Janů a Tomáš Háněl) do dobrovolnické aktivity pro Oblastní charitu ve Žďáře nad Sázavou. Studenti pomáhali s čištěním kasiček pro připravovanou Tříkrálovou sbírku, úklidem skladu a dalšími pracemi. Z nově navázané spolupráce byly nadšené obě strany. Charita byla spokojená s prací žáků a ti zase odcházeli s dobrým pocitem, že mohli pomoci. Pevně věříme, že nám tato spolupráce vydrží i do budoucna. (Patrik Inwald)

233 Kam po maturitě?

Ve dnech 31. 10. - 3. 11. 2023 probíhal na výstavišti Brno již známý Evropský veletrh pomaturitního a celoživotního vzdělávání Gaudeamus. Tento veletrh opět nabízel nepřeberné množství vysokých škol a jejich fakult, ale také doprovodné programy. Naši žáci se tak mohli zúčastnit zajímavých přednášek, navštívit Testovací centrum a udělat si Test studijních typů, anebo využít možnost Poradenského servisu. Mnozí z nich si právě teď vybírají, kam budou směřovat jejich kroky po maturitě a my jim v tom výběru držíme pěsti. (Kristýna Muchová, Jana Homolková)

466 Logická olympiáda

Logická olympiáda je soutěž pořádaná Mensou České republiky založená na logických úlohách, jejichž řešení vyžaduje samostatný a kreativní přístup. Nerozhodují zde naučené znalosti, ale schopnost samostatného uvažování a pohotového rozhodování. Logická olympiáda je svým pojetím unikátní soutěží, protože se nejedná o znalostní soutěž, ale o soutěž rozvíjející především schopnost samostatného logického uvažování. Logické olympiády se v letošním školním roce zúčastnilo 25 žáků z naší školy.

Výsledky soutěže Logická olympiáda na naší škole:
1. místo Lukáš Görner 3.A – postupuje do krajského kola, 2. místo Adam Vodák 1.C, 3. místo Veronika Laštovicová 2.A, 4. místo Petr Dalecký 2.C, 5. - 6. místo Matěj Benáček 2.E a Timotej Mierva 2.C, 7. místo Ondřej Kříž 2.C, 8. - 9. místo Zbyněk Dobiáš 3.C a Matěj Guličuk 3.C, 10. místo Kakač Martin 2.C.

Další účastníci:
Lukáš Březka, Jakub Janů, Milan Dvořák, Filip Košík, Jakub Vilímek, Uttendorfský Jan, Lukáš Daniel, Karolína Šťastná, Daniel Stemberk, Jan Homola, Antonín Čapek, Jakub Dušek, Lukáš Jaroš, Daniel Dostál, Antonín Dvořák, Vojtěch Jonák, Matěj Šudoma.
Všem zúčastněným blahopřejeme k výsledkům a děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy. (Hana Kopicová)

322 Podzimní soutěž s našim webem

Víkend přál focení, a tak jsme si vylezli na jednu z pěkných vyhlídkových skal na Vysočině. Pokud občas vyrazíte na pěkný výlet do našeho okolí, jistě budete znát správnou odpověď. Z jaké skály jsme fotili tuto pěknou podzimní fotografii na pozadí našeho WEBu a jak se jmenuje vesnička v pozadí? A aby to nebylo zase až tak snadné, třetí úloha našeho zadání je: Vyjmenujte alespoň tři osmistovky ze Žďárských vrchů. Všechny tři správné odpovědi zasílejte na e-mail fort@spszr.cz. Odměníme cenou prvního a doufejme, že se o ni podělí s celou třídou :O). (Petr Fořt, ICT Team, VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou)

🏆 Výhercem naší soutěže je Filip Švoma z 1.C. Jedná se o výhled z Malinské skály do údolí na obec Křižánky. Gratulujeme.

322 O pohár starosty města Bystřice nad Pernštejnem

Dne 5. října 2023 se naše škola zúčastnila atletické soutěže „O pohár starosty města Bystřice“.
Naši školu reprezentovali: Richard Vítek 1.C, Samuel Spurný 1.E, Tomáš Kopřiva 1.C, Matyáš Pazour 3.C, David Polívka 2.B, Jiří Uchytil 2.E, Jiří Benc 1.TB, Lukáš Ambrož 1.MB, Antonín Novák 1.MA, Petr Šibor 2.TA a Denis Romenskyi 2.TA.
Všichni zúčastnění přistoupili k soutěži velice zodpovědně. Nejlepších výsledků dosáhli: David Polívka první místo v běhu na 1500 m a Richard Vítek třetí místo v téže disciplíně. Děkujeme všem studentům za vzornou reprezentaci naší školy. (Marek Kovačič)

322 Středoškolská liga v Ultimate frisbee

Letos poprvé se naše škola zúčastnila turnaje v Ultimate frisbee, který se koná na několika místech po celé ČR. My jsme vyrazili do Brna a ostudu jsme rozhodně neudělali. Ve velké konkurenci škol, které již tento sport hrají pravidelně několik let a jejichž studenti jsou i oporami české reprezentace, jsme obsadili výborné 12. místo. Na tento turnaj jsme jeli především sbírat zkušenosti, a to se podařilo výborně. Všem studentům, kteří se do nového sportu pustili. Děkujeme a těšíme se na jarní kolo. (Daniel Částek)

322 Experimentální RC auto v našem odborném tisku

Český odborný tisk věnoval pozornost projektu, který vznikl jako prázdninová konstrukce a výroba RC automobilu. Cílem bylo nejen zúročit zkušenosti s využitím střídavých elektromotorů v modelech letadel, ale především otestovat zcela nová materiálová řešení a PLM postupy. 3D tiskem je vyrobeno odpružení nebo kompletní převodovka přenášející extrémní výkon střídavého (brushless) motoru. Navštivte naši školu na dnech otevřených dveří a nahlédněte na další zajímavé projekty. Kompletní článek. (Petr Fořt, Předmětová komise PLM, BIM a Technické dokumentace)

322 Beseda – DofE

Mnozí si řeknou, co znamená v nadpisu DofE. Nejedná se o nic jiného než o program vévody z Edinburghu (Duke of Edinburgh). Z toho je patrné, že na vzniku tohoto mezinárodního programu se podílel nemalou měrou člen britské královské rodiny. Vévoda z Edinburghu byl manželem zesnulé královny Alžběty II. Po jeho úmrtí tento program převzal jeho nejmladší syn. Naše škola se rozhodla zapojit se a dát tak možnost našim studentům čelit výzvám a účastnit se aktivit v hlavních oblastech (pohyb, dovednost, dobrovolnictví). Bližší informace byly zájemcům z řad našich žáků zprostředkovány díky besedě, na niž zavítaly regionální manažerka programu DofE Lisa Kořínek a ambasadorka a studentka žďárského Biskupského gymnázia Bára Burešová. Z jejich úst jsme se dozvěděli, co obnáší účast v programu, jaké aktivity si žáci mohou zvolit, v jakém rozsahu se plní úkoly a co je výstupem. Jsem ráda, že náplň besedy některé žáky zaujala a rozhodli se připojit k dalším tisícům mladých lidí po celém světě. (Martina Eckert)

322 Okresní kolo ve volejbalu

Ve středu 18. října se ve sportovní hale ve Žďáru nad Sázavou konalo okresní kolo ve volejbalu. My se ho zúčastnili v kategorii chlapců, kde bylo celkem 8 škol. V základní skupině naši chlapci sehráli celkem 3 utkání, ve kterých bohužel, i přes velmi dobrý výkon, uhráli pouze 1 set. Díky tomu se umístili na posledním místě a mohli skončit nejlépe na 7. místě. To se nakonec podařilo a klukům děkujeme za vzornou reprezentaci. (Daniel Částek)

322 Okresní a krajské kolo ve fotbalu

Dne 3. 10. se naši chlapci zúčastnili okresního kola ve fotbalu. Akce se konala na hřišti ve Velkém Meziříčí a celkem se turnaje zúčastnilo 5 škol. Našim chlapcům se turnaj povedl a díky skvělým výkonům ho vyhráli a postoupili tak do krajského kola, které se konalo 10. 10. v Jihlavě. Zde již naši kluci narazili na soupeře těžšího kalibru, včetně jihlavských profíků z FC Vysočina. I přes velkou bojovnost se již tento turnaj nepovedl tak dobře jako ten první a dále jsme již nepostoupili. Všem klukům děkujeme za reprezentaci a předvedené výkony. (Daniel Částek)

322 Oborová nabídka

VOŠ a SPŠ ve Žďáře nevzdělává jenom strojaře.
Nepotkal jsi ještě Moniku? Můžeš jít na ekonomiku.
Že nemáš dívku, nevadí. Elektro ti ji nahradí.
Tézetbáci a ajťáci jsou zas bezvadný parťáci.
Ten, kdo se studia nebojí, s přehledem v lyceu obstojí.
Vlevo fáze, vpravo nulák, kdo to neví, není žďárský průmyslovák 😀.
(žáci třídy 2.C) Leták k novému oboru ZDE.

472 Ocenění nejlepších absolventů

Dne 21. 10. 2023 proběhl v Praze v Kaiserštejnském paláci na Malostranské náměstí 27. ročník slavnostního ocenění nejlepších absolventů oborů středního odborného vzdělávání. Za naši školu byl vybrán jako nejlepší absolvent Radek Chmelař z oboru Mechanik elektrotechnik. Hospodářská komora České republiky podporuje odborné školství a tradičně, již od roku 1996, uděluje Osvědčení absolventům, kteří jsou ve svém oboru nejlepší. Absolventi, jenž jsou navrženi na udělení Osvědčení, musí splnit přísná kritéria. Kritéria pro nominaci:
Celkové hodnocení žáka u závěrečné/maturitní zkoušky – „prospěl s vyznamenáním“ průměr 1,5. Hodnocení praktické zkoušky musí být stupněm „výborný“. Po celou dobu přípravy, nebyl žák hodnocen z odborného výcviku na výročním vysvědčení horším stupněm než „chvalitebný“.
Školám akce přináší praktické propojení s podnikatelskou sférou. Úspěšní absolventi znamenají vyšší renomé školy. Účastí škola prezentuje i kvalitu svých vyučujících a systematičnost práce se studenty. Ocenění motivuje studenty k výborným výsledkům během studia a praxe. Ty jim pomáhají k zajímavějším pracovním nabídkám. Pro firmy je uchazeč o zaměstnání s tímto oceněním zárukou nejen praktických dovedností. Předávání ocenění se kromě zástupců Hospodářské komory České republiky zúčastnil náměstek ministerstva průmyslu a obchodu Edvard Kožušník a ředitel CERMATU Miroslav Krejčí. Akce měla velmi důstojnou a slavnostní atmosféru. Kromě ohodnocených absolventů a zástupců škol se zúčastnili i rodinní příslušníci absolventů. (Stanislav Mokrý)

472 Smokeman zasahuje

Ve středu 18. 10. se třetí a čtvrté ročníky oboru TZB zúčastnily programu "Smokeman zasahuje". Cílem show bylo přiblížení správného spalování v kotlích a kamnech na tuhá paliva široké veřejnosti. S pojízdnou kotelnou přijel Ing. Jiří Horák, PhD. – Technická univerzita Ostrava (alias SMOKEMAN) a nabídnul praktické ukázky jak správně (ne)topit. (František Kadlec, Jan Novotný)

233 Přehlídka škol na Vysočině – to byl Vysočina Education Festival v jihlavském Cityparku!

Naše škola propagovala obor Strojírenství. Návštěvníci na našem stánku mohli vyzkoušet let v balónu nebo procházku po Měsíci, samozřejmě virtuálně pomocí 3D brýlí. Také skalní strojaři si přišli na své, pro dobrou náladu nám „hrál“ skvělý model Stirlingova motoru. Stroje bravurně obsluhovali pedagogové a studenti z obou našich pracovišť. A pokud jste to nestihli, nezoufejte. Těšíme se na vás ve čtvrtek 9. 11. ve žďárském Domě kultury na Festivalu vzdělávání nebo na dnech otevřených dveří naší školy! (Jan Bratršovský)

233 E-formule AF-23 v českém odborném tisku

Český odborný tisk věnoval pozornost studentskému projektu e-formule AF-23. Konstrukce automobilu byla vytvořena od návrhů, výpočtů a analýz kompletně v PLM software. Náročná fáze výroby probíhala ve školních dílnách. E-formule AF23 je výsledkem dvou a půl leté práce studentů Tomáše Jeřábka, Tomáše Smolíka, Ondřeje Pancnera a Jana Topinky pod vedením vyučujících Petra Šuhaje a Aleše Gregora. Kompletní článek najdete v našem publikačním archivu. Gratulujeme. Navštivte a zhlédněte další zajímavé projekty na našich dnech otevřených dveří. (Petr Fořt, Tomáš Jeřábek, VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou)
Kompletní článek zde.

233 BIM ve výuce na naší škole

Práce s digitálním prototypem a intenzivním využitím výpočetní techniky v oborech blízkých stavebnictví má již dlouholetou tradici. BIM technologie (Building Information Modeling) jsou obdobou PLM (Product Information Management), které známe více jak čtvrt století z průmyslové praxe. Tyto strategie spojují v podobě vysoce tvůrčích software řešení 3D parametrické modelování, výkon moderních počítačů a jejich grafický výkon. V letošním roce jsme tradičně zahájili výuku BIM technologií na naší škole jednoduchým úvodním seznámením s hlavními postupy tvorby projektu na příkladech z praxe. Třídě 3D děkujeme za malou demonstraci prvních projektů. (Petr Fořt, Předmětová komise PLM, BIM a Technické dokumentace)

233 Somerset, Anglie

Letos již druhou výpravu naší školy do Anglie podnikla skupina padesáti šesti studentů a čtyř pedagogů. Tentokrát jsme zavítali do okolí města Bath. Na naší cestě studenti navštívili místa zapsaná na seznamu světového dědictví, jako například římské lázně Bath, katedrálu v Salisbury, megalitickou stavbu Stonehenge, historické městečko Glastonbury opředené mýtem o bájném Avalonu a králi Artušovi, nejmenší britské město Wells. Uskutečnili jsme výlet do moderního přístavu Cardiffu, hlavního města Walesu. Putování jsme tradičně završili návštěvou Londýna. Zajímavá byla návštěva městečka Cheddar, kde jsme viděli technologii výroby sýrů a proces zrání v jeskyních. Největší ohlas však sklidil půldenní pobyt u moře v místě Jurassic beach. Ubytování v rodinách a možnost procvičit si jazykové dovednosti přímo v terénu, poznat kulturu dané země tak dává těmto výpravám za poznáním ještě hlubší smysl. (Petra Černá, Eva Ondráčková, Blanka Růžičková, Kevin Wooton)

233 Festival vzdělávání

Dne 24. 10. 2023 proběhla v Havlíčkově Brodě přehlídka středních škol (Festival vzdělávání). Na této přehlídce středních škol prezentovali naši školu a její vzdělávací možnosti žáci třetího ročníku oboru mechanik elektrotechnik Vít Kubík a Jan Procházka z 3.MB, Tomáš Kellner a Daniel Sybera z 3.MA. Pedagogický doprovod a propagaci školy prováděl pan Jindra Tomáš a pan Antonín Gemrot. Účast rodičů a žáků základních škol byla velká, zájem o naši školu projevili žáci z blízkého okolí. Těmto žákům jsme doporučili navštívit naší skolu ve dnech otevřených dveří. (Antonín Gemrot)

233 Chceš jet do Dukovan nebo do Dalešic?

Registrace je možná pouze pomocí školního emailu a vztahuje se pouze pro žáky VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou. Odkaz na plakátek zde. (pořadatel 2.C)

233 Microsoft roadshow pro školy

Dne 6.10. 2023 proběhly v prostorách Bussines hotelu v Jihlavě tradiční Roadshow pro školy, pořádaná společností Microsoft. Akce je zaměřena pro správce sítí, ale i vyučující, kteří aktivně využívají výpočetní techniku k výuce. Na akci proběhlo seznámení s novinkami v aplikaci Office 365 a dále představení softwarových i hardwarových řešení pro školy. V neposlední řadě stojí za zmínku vystoupení Mgr. Anny Stočesové Martinkové, vedoucí oddělení podpory digitálního vzdělávání, na téma aktuálních projektů na podporu digitálního vzdělávání ve školách. K článku byla použita ilustrační fotografie. (Jan Straka)

233 Návštěva VŠPJ

Dne 3. 10. 2023 proběhlo jednání zástupců naší školy na Vysoké škole polytechnické v Jihlavě. Jednání bylo zaměřeno na navázání spolupráce s naší školou napříč obory. Zástupci vysoké školy nám ochotně představili své zázemí, laboratoře, možnosti studia a seznámili naše zástupce s možnostmi navázání spolupráce. Součástí návštěvy bylo i představení laboratoře zaměřené na automatizaci a Průmysl 4.0. Naše škola může využít získané zkušenosti a kontakty při realizaci nového oboru Technické lyceum, či při řešení maturitních a ročníkových prací. (Jan Straka)

233 Energetická olympiáda 2023

Ani letos na podzim nechyběla naše účast již v šestém kole Energetické olympiády, kterou pořádá společnost Energetická gramotnost v úzké spolupráci s ČVUT v Praze. Naši školu reprezentovaly 3 týmy složené z 9 studentů třídy 2.C. Do soutěže se letos registrovalo celkem 540 týmů z celé České republiky a celá soutěž probíhala v duchu hesla Tvůj nápad jako proud nové energie. Zadání, které vyplňovali soutěžící prostřednictvím online formuláře, se týkalo především současného dění v energetice. Naši borci sice zvládli soutěž v rekordním čase, ale vzkazují: „nevěřte vše umělé inteligenci a ověřujte informace a zdroje, které je poskytují. My se z toho poučíme v příštím ročníku“. (Hana Kopicová)

233 Krajské finále přespolního běhu ZŠ a SŠ

Po vítězství v okresním kole postoupili dne 12.10. 2023 žáci VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou Studentská do krajského kola, které se opět konalo u Pilské nádrže ve Žďáře nad Sázavou. V silné konkurenci deseti nejlepších družstev z kraje Vysočina podali reprezentanti školy opět pěkný výkon, který tentokrát stačil na 6. místo na trati dlouhé 5 km. Školu reprezentovali: Polívka, Petráš, Laštovička, Vítek, Ťupa. (Miroslav Brabenec, fotografie Jiří Uchytil 2.E)

233 Okresní kolo v basketbalu

V pátek 13. 10. 2023 proběhlo ve Žďáře nad Sázavou ve sportovní hale Bouchalky okresní kolo v basketbalu středních škol. I přes prvotní vyhrané zápasy, pátek třináctého nakonec potvrdil svoji pověst a naši chlapci poslední finálový zápas prohráli. Skončili tak na druhém místě. Složení družstva: Pleva Ondřej, Strážnický Zbyněk, Jeřábek Jan, Tomek David, Kužel Jakub, Pošvic Filip, Bílek Lukáš, Vrána Lukáš, Moravčík Jakub. (Zuzana Vogtová)

233 Soutěž v programování CNC strojů na MSV 2023

Dne 11.10.2023, na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně, jsme s radostí zaznamenali úspěch našeho žáka Tomáše Trnky, který dosáhl třetího místa v soutěži programování CNC strojů v systému Heidenhain. Gratulujeme a děkujeme za výbornou reprezentaci naší školy VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou a také oboru Mechanik seřizovač. Současně bychom rádi zmínili, že naši žáci se zároveň zúčastnili soutěže v programování CNC strojů v systému Siemens, což bylo důležité pro jejich další rozvoj. Zde se žáci bohužel neumístili na stupni vítězů, ale dle slov hodnotícího soutěže, tak hodnocení bylo velmi těsné a všichni zúčastnění byli na podobně vysoké úrovni a rozhodovaly opravdu malé drobnosti. Tento úspěch odráží tvrdou práci a podporu, kterou žáci obdrželi, a ukazuje na kvalitu vzdělání, které naše škola poskytuje. (Hudec Jan)

233 Máš na to

Krajský policejní ředitel, generál Miloš Trojánek, vyhlásil letos již 6. ročník soutěže „Máš na to“. Je určena pro střední školy Kraje Vysočina a testuje fyzickou zdatnost studentů dle metodiky přijímaných policistů a jejich znalosti z dopravních předpisů. Soutěž se konala 5. 10. 2023 ve sportovním areálu Jihlava a zúčastnilo se jí 155 studentů z 23 škol. Naše škola soutěžila letos poprvé. Tým ve složení Veronika Laštovicová z 2.A, Lukáš Görner a Jan Uttendorfský z 3.A porovnával s ostatními svou fyzickou zdatnost (člunkový běh, kliky, celomotorický test a běh na 1 000 m) i znalost dopravy. Díky za reprezentaci školy. (Rudolf Voráček)

233 Noc vědců

Einsteinova hádanka, tajemství vůní, taje počasí, tajemná továrna a spousta dalšího jsou témata akce zvané „Noc vědců“. Jde o celostátní akci, která probíhá na několika vysokých školách a naši žáci čtvrtého ročníku projevili zájem o účast na Vysoké škole polytechnické v Jihlavě. V pátek odpoledne 6. 10. 2023 se tedy společně vydali do Jihlavy na vysokou školu, kde ochutnali sušené cvrčky, rozluštili Einsteinovu hádanku, nahlédli do mikrosvěta, otestovali si své čichové senzory, dozvěděli se něco o genealogii, ale nejvíce času strávili v tajemné továrně Průmyslu 4.0 - 2. Zde si mohli doslova osahat moderní výrobní linku řízenou, elektřinou, pneumatikou, hydraulikou. Linka byla navíc vybavena průmyslovým robotem. V továrně však byli také přepravní roboty a moderní automatický skladový systém. Noc vědců končila již v 21:00 a tak nešlo navštívit všechny ukázky, workshopy a semináře, které akce nabízela. Nezbývá než se těšit na příští ročník. (Jiří Neuman)

425 Sraz absolventů 4.A

1964 – 1968, obor Strojírenství, třídní prof. Jan Sáblík, 32 studentů
Na doporučení manželky jednoho z kolegů absolventů, paní Kulhánkové, že je třeba v našem věku se scházet již nejméně jednou ročně, tak jsme tak učinili a požádali vedení školy o exkurzi na pátek 29. 9. 2023, zpravidla pak bývá všechno jinak. Ale jak se říká: Konec dobrý, všechno dobré. Po beznadějném vyzvánění, kde se vzal, tu se vzal zástupce ředitele pan Voráček a bylo po problému. Ani on se sice nedozvonil, ale o to více se nám věnoval, za což mu patří velký dík.
Prošli jsme to odspodu přes šatny, sportovní halu, dílny, počítačové třídy, zavzpomínali na původní rýsovnu, když jsme tam objevili staré klasické rýsovací prkno, pak jsme navštívili starou tělocvičnu a připomenuli si tehdejší výborné studentské výsledky i ve sportu, dále jsme navštívili třídy ve kterých jsme seděli, ale nemohli jsme se pro nepřítomnost některých spolužáků občas shodnout na místech (ještě jsme to potom beznadějně dolaďovali na Nábřežních terasách). A závěr exkurze byl tradičně na schodech při fotografování. Takže z původní hodiny z toho byly nakonec dvě. Ještě jednou díky.
Vyučující: prof. A. Hejlová, prof. J. Sáblík – omluven
Třída 4. A: L. Bártová-Řeháčková, M. Bártová-Bartošová, E. Frieb, J. Filipi, K. Havlík, M. Heřmanský, O. Hlávka, I. Chlubnová-Grošofová, J. Kulhánek, S. Musil, J. Novák, J. Pokorný, Z. Řehoř a M. Vrba. (29. 9. 2023 Zdeněk Řehoř)

233 Virtuálně v elektrárně

Ve čtvrtek 5. října se třída 2.D v rámci výuky fyziky přenesla ze školních lavic do nejstřeženějšího místa v zemi – do Jaderné elektrárny Dukovany. Získali tak informace, kde vzniká a kudy putuje elektřina, jak funguje jaderná elektrárna a její provozy, jaká je cesta a uložení paliva. Přímo z elektrárny jim pan Bezděk, mluvčí elektrárny, nabídl vzhledem k jejich studijnímu oboru možnost profesního uplatnění zejména v souvislosti s výstavbou nového jaderného bloku. (Hana Kopicová)

280 Adaptační kurzy prvních ročníků

V průběhu měsíce září se studenti prvních ročníků účastnili adaptačních kurzů. Kurzy se konaly v Zubří u Nového Města na Moravě. Počasí v letošním roce opravdu přálo, takže se všechny aktivity, soutěže a sportovní klání mohly odehrávat pod širým nebem. První den kurzů byl využit převážně k vzájemnému poznávání a upevňování třídního kolektivu. Za odborné vedení těchto aktivit a činností děkujeme naší školní sociální pedagožce Kateřině Součkové. Po seznámení již následovala tradiční adaptační klání, která mají prověřit budoucího studenta průmyslové školy doslova po všech stránkách. Chlapci a dívky tedy uplatnili své schopnosti jednak fyzické, ale museli využívat i své vědomosti, svoji bystrost, zručnost a vynalézavost. Nejkladněji byla v letošním roce hodnocena možnost vyzkoušet si některé adrenalinové sporty – lezení a slaňování na skále, orientační běh, jízda na horském kole, a to pod vedením zkušených instruktorů a sportovců Petra Šimurdy a Marka Kovačiče. Každý den byl zakončen společným táborovým ohněm, kde si studenti společně s třídními učiteli povídali o svých zálibách a koníčcích i o studiu na naší škole a plánech do budoucna. Děkujeme třídním učitelům za vstřícný a aktivní přístup. (Marek Kovačič, Jarmila Kociánová)

280 Dopoledne s BESIPem

Na úterý 26. 9. 2023 připravila škola ve spolupráci s koordinátorkou dopravní prevence Kraje Vysočina Mgr. Veronikou Vošickou Buráňovou preventivní program pro začínající řidiče. Akce se zúčastnili žáci tříd 4.A a 4.C. Během dopoledne je čekal poměrně nabitý program. Žáci prošli celkem 4 stanoviště, na kterých se jim věnovali zástupci hasičů, představitelé Policie ČR, dopravní psycholog a zástupci BESIPu. Žáci si mohli prakticky vyzkoušet, jak správně reagovat, pokud se stanou účastníky dopravní nehody, jak nahlásit dopravní nehodu policistům a záchranné službě, jak pomoci zraněnému kamarádovi nebo jak probíhá dopravní kontrola a testování na alkohol a omamné látky. Seznámeni také byli se statistikami nehodovosti u začínajících řidičů. Na závěr akce se žáci přesunuli do posluchárny, kde zhlédli velmi působivý snímek 13 minut. Věříme, že si žáci z akce odnesli spoustu cenných rad do svých řidičských začátků a zároveň pevně doufáme, že si jako začínající řidiči uvědomili, jak nebezpečnou zbraní může být automobil v rukou neukázněného řidiče. (Eva Jarošová Heroldová, Kristýna Muchová, Zuzana Vogtová, Kateřina Šimůnková, Petr Havelka)

233 Nová posila do školní serverovny

Ve spolupráci s Krajem Vysočina se podařilo získat nový server DELL 750. Zařízení je primárně určeno pro zajištění podpory a rozvoje odborné výuky našich vzdělávacích oborů. Aktuálně server zajišťuje především zpracování dat pro PLM a BIM software v rozsáhlých multilicencích od společností Autodesk a Siemens. Postupně na něj budou integrovány další služby. Funkčnost serveru je vystavěna na virtualizovaném řešení od společnosti Microsoft. Dodávka serveru byla realizována firmou AUTOCONT. Všem tímto děkujeme za spolupráci. (Petr Fořt, Petra Suková, ICT Team, VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou)

233 Třiďme odpad

Podle statistik produkuje každý občan ČR ročně asi 500 kg komunálního odpadu, zhruba polovinu roztřídíme a polovina končí nevyužita na skládkách. V EU tak patříme k podprůměrným. Proto jsme i v naší škole pro pohodlnější třídění umístili nádoby na třídění plastů a kovů do každé třídy. I město Žďár podporuje důslednější třídění a ukládání odpadu do kontejnerů. To, co uložíme mimo, se musí zvlášť odvézt za 400 000 ročně. Tento odpad, uložený mimo kontejnery, byl vystaven na náměstí. Prosíme proto všechny o důslednější třídění odpadu, je to v zájmu nás všech. (Rudolf Voráček)

233 Slavnostní otevření sportovní haly

Ve středu 13.9.2023 proběhlo slavnostní otevření nové sportovní haly, kterého se zúčastnili zástupci Kraje Vysočina, města Žďáru nad Sázavou, zástupci zhotovitele stavby - společnosti PKS Stavby Žďár nad Sázavou, zástupci Gymnázia Žďár nad Sázavou a samozřejmě i zástupci naší školy. Primárně bude sportovní hala sloužit pro výuku našich studentů a studentů Gymnázia. Vedle středoškoláků by ji měly využívat žďárské sportovní kluby a spolky a sportující veřejnost.
Sportovní hala o půdorysu 55 na 47 metrů je vysoká něco málo přes 11 metrů. Stavba vyšla Kraj Vysočina na víc než 143 miliónů korun. Zhruba 27,5 miliónů korun přispělo Město Žďár nad Sázavou. Může se v ní hrát florbal, basketbal, volejbal, házená a spousty dalších sportů. V hale je i lezecká stěna, malý gymnastický sál a posilovna. Samotná tělocvična může být rozdělena na tři samostatné sportovní sektory. Fandit sportovcům může dorazit na galerii s výhledem na tělocvičnu až 60 diváků. (Barbora Flesarová)

233 Exkurze do Anglie I.

Ráno nás čekal slunečný den, Londýn se stal splněným snem.
Protože dneska nemží, vydali jsme se k Temži.
Trafalgar, Westminster, Big Ben, bude to asi těžký den.
Muzea nás moc neberou, ale průmyslováci se s tím poperou.
Rychle nám utekly sobotní hodiny, pak už nás jen čekaly náhradní rodiny.
Copak nám neděle přinese, každý z nás trochu třese se.
Na Seven Sisters jsme se po pobřeží ploužili, ale děsně jsme si to užili.
Když jsme do Brightonu dojeli, pořádně jsme to tam rozjeli.
Koupačka, nákupy, kasina, každý z nás na to rád vzpomíná.
Víkend je za námi, hop hej hola, určitě je lepší než zítřejší škola.

Navštivte zajímavá místa v našem okolí

Prázdniny se pomalinku blíží a proto jsme využili pěkných dní včetně několika společenských akcí ve Žďáře nad Sázavou k vytvoření panoramatického průvodce po okolí našeho města. Najdete v něm fotografie pořízené ve městě i mimo něj. Pokusili jsme se zmapovat některá známá i méně známá místa Žďárských vrchů, kam se můžete dostat pěšky i na kole. Děkujeme všem patriotům z našeho regionu za inspiraci a tipy, kde stojí za to si počkat na to správné "panoramatické světlo". Průvodce najdete jak na našem webu. (Petr Fořt)