školní rok 2019 až 2020 v událostech

Naši noví partneři z praxe
Je příjemné mezi našimi partnery z praxe přivítat nové regionální i globální firmy a organizace, které nám poskytují dlouhodobě podporu v řadě oblastí svázaných s výukou na naší škole. Se závěrem letošního školního roku jsme přivítali v naší pomyslné technické rodině hned několik významných firem a organizací. Společnost AUTOCONT spolupracuje se školou dlouhodobě na rozvoji informačního systému, PLM a BIM technologií a podporuje dlouhodobě výuku digitálních technologií napříč studijními obory. Skupina ČEZ Jaderná elektrárna Dukovany, systematicky spolupracuje se školami v oblasti energetiky. Firma TOKOZ je našim známým regionálním partnerem, který spolupracuje se školou v oblasti popularizace technických oborů a zaměstnává řadu našich absolventů. Mezi našimi partnery jsme také s radostí přivítali Římskokatolickou farnost ve Žďáře nad Sázavou-II, která spravuje významné památky v našem regionu a se školou spolupracuje na dlouhodobých projektech v oblasti architektury a digitalizace historických objektů. Více informací najdete na www.spszr.cz/partneri.html. (VOŠ a SPŠ ve Žďáře nad Sázavou)
Závěr školního roku
Letošní závěr školního roku ve třídě 1.A (Hana Kopicová)
ŽĎAS a maturitní projekty
ŽĎAS a.s. vyhlásil letos pro maturanty třebíčské a žďárské průmyslovky již druhý ročník soutěže o nejlepší maturitní projekt. Na doporučení odborné komise, v níž byli i pedagogové z FSI VUT Brno, postoupilo do finále vždy pět prací z každé školy. Závěr června letos patřil vyhlášení vítězů, které provedl na slavnostním shromáždění v podniku generální ředitel ŽĎASu Ing. Pavel Cesnek. Druhé i třetí místo letos obsadili naši maturanti Radek Novotný a Vít Fiala z oboru Strojírenství. Soutěžili s pracemi „Polohovací rameno pro handicapované řidiče“ a „Šrotovací stroj“. Všichni naši maturanti prokázali velkou míru tvůrčích schopností i pracovitosti. Tato forma profilové maturitní zkoušky, ve které žáci řeší konkrétní technický problém, se nám opět velmi osvědčila.
Všem zúčastněným maturantům blahopřejeme a přejeme podobné úspěchy i v budoucnu. Děkujeme i organizátorům soutěže a „konkurenci“ z Třebíče. Zde si můžete prohlédnout fotografie. (Rudolf Voráček)
Historická rekonstrukce původní podoby Poutního kostela sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře z roku 1730
Prázdniny začínají a my se můžeme věnovat méně tradičním projektům, které jsou více spojeny než s technikou, s regionálními tradicemi a naší historií. Ve spolupráci s Římskokatolickou farností ve Žďáře nad Sázavou II se pokusíme nahlédnout do historie Poutního kostela sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře do doby před osudným 16. červencem 1784. Na základě historických dokumentů a využití nejmodernější techniky pro 3D vizualizaci se pokusíme o skutečnou procházku exteriéry původní podoby naší významné historické památky tak, jak ji znali naši předkové. V projektu se pokusíme aplikovat to „nej“ z aktuálního odborného PLM/BIM software a programování na úrovni 3D vizualizace a virtuální reality. Všem přejeme klidné léto a děkujeme za spolupráci. (Petr Fořt, Předmětová komise PLM, BIM a Technické dokumentace, ICT Team VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou)
Certifikát ENTER
V květnu, v době vzdělávání na dálku, 14 studentek 3.B úspěšně vykonalo zkoušku ENTER z moderní obchodní korespondence a tyto studentky získaly CERTIFIKÁT ENTER. Blahopřejeme. (Kristina Sošková)
„Padesátka“ pro elektrikáře
Pro výkon povolání v elektrotechnické profesi je nezbytné Osvědčení o odborné způsobilosti podle vyhlášky ČÚBP č. 50/1978 Sb. Při studiu získávají studenti oboru Elektrotechnika potřebné odborné znalosti průběžně. Obvykle těsně před maturitou absolvují zájemci souhrnné školení a po maturitě pak přezkoušení.
Letos úspěšní absolventi, kteří získali elektrotechnické vzdělání, absolvovali školení a zkoušku až v týdnu po maturitě a získali Osvědčení o odborné způsobilosti podle vyhlášky ČÚBP č. 50/1978 Sb. §5. Pro naše absolventy je to užitečný vklad pro budoucí praxi a pro jejich zaměstnavatele doklad, že jsou dobře odborně připraveni. (Zdeněk Holemář)
Absolutoria a informace o letošním přijetí na VOŠ
Součástí závěru letošního roku byla závěrečná zkouška naší vyšší odborné školy. Již tradičně studenti ukončili své tříleté studium s půlroční praxí absolutoriem. Našim absolventům gratulujeme a přejeme úspěšný vstup do dalšího profesního života. Dále přinášíme informaci pro případné zájemce o studium.

Vzhledem ke stávajícímu stavu, nebude v letošním roce probíhat přijímací pohovor na VOŠ. Studenti budou přijati na základě přihlášky a maturitního vysvědčení. Termín pro podání přihlášky do 20. srpna 2020. Více informací najdete na www.spszr.cz/obory.html. (VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou)
Maturitní zkoušky úspěšně ukončeny
V uplynulých dvou týdnech proběhly na naší škole maturitní zkoušky. Letošní rok patřil i přes hektické jarní období k velmi úspěšným ve všech částech včetně závěrečných maturitních projektů. Studentům se podařilo dokončit napříč jednotlivými studijními obory řadu zajímavých témat, často s nasazením opravdu moderních technologií. Všem studentům, dnes již absolventům gratulujeme a přejeme jim v dalším profesním i osobním životě mnoho úspěchů. Více informací o zajímavých maturitních a ročníkových projektech najdete na stránce www.spszr.cz/nase_prace.html a www.spszr.cz/public.html. (VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou)
Naše CAD soutěž v regionálním tisku a malé poděkování za spolupráci partnerům
Ve spolupráci se společností Autodesk a AUTOCONT spolupracujeme nejen v oblasti rozvoje naší infrastruktury a odborného software. V letošním školním roce se nám také podařilo oživit pěknou tradici v soutěžích. Žďárský zpravodaj věnoval článek soutěži, kterou jsme uspořádali v oblasti tvorby digitálních prototypů s využitím průmyslového návrhového software. Soutěžící měli v průběhu několika hodin navrhnout konstrukční řešení ruční svítilny. Soutěžícím děkujeme za účast a přejeme hodně dalších úspěchů. Našim partnerům děkujeme za podporu v trošku zvláštním školním roce 2019/2020. Článek je dostupný v archivu publikačních referencí. (Petr Fořt, Předmětová komise PLM, BIM a technické dokumentace, ICT team VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou)
Talent průmyslovky
Každým rokem hodnotíme studijní a soutěžní výsledky našich žáků. Z nich vybíráme ty nejlepší, kteří dostanou ocenění „Talent průmyslovky“. Letos tento titul dostalo 10 studentů: z pracoviště Strojírenská - Marek Pochop 3. MB, z pracoviště Studentská - Petr Pešek 4. A (Strojírenství), Radek Novotný 4. A, Mikoláš Horák 4. C (Elektrotechnika), Michal Liška 4. C, Patrik Morkus 4. C, Radim Štefáček 4. C, Vojtěch Musil 4. D (Technická zařízení budov), Matěj Škorpík 4. D, Jindřich Dítě 4. E (Informační technologie).
Všem talentům blahopřejeme a přejeme hodně dalších úspěchů v jejich kariéře. (Rudolf Voráček)
Nabídka šablon maturitních projektů pro naše studenty
Po naše studenty jsme připravili nabídku šablon témat závěrečných maturitních projektů. V posledních letech se podařilo zpracovat celou řadu velmi zajímavých odborných problémů. Některé z prací patřily k velmi úspěšným, ať se již jednalo o SOČ, nebo o publicitu v mezinárodním a regionálním tisku. Nabízená témata mohou sloužit pro přímou tvorbu, případně jako inspirace pro vlastní návrhy. Základním požadavkem na projekty je osobní a kreativní přístup řešitele, ideálně s využitím moderních technologií. Výrazným benefitem je praktický výstup projektu. Téma může být připraveno i ve spolupráci s odbornou praxí. Nahlédněte do naší projektové galerie „Co dokážou naši studenti“, do tiskových referencí, případně na Facebook. Jednotlivá témata konzultujte s uvedenými vyučujícími. Průběžně aktualizovaná témata najdete na titulní straně v odkazu "Nabídka dlouhodobých projektů". (VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou)
Krajské kolo SOČ
Ve dnech 27. 4. - 7. 5. 2020 se konalo krajské kolo 42. ročníku Středoškolské odborné činnosti (SOČ), které probíhalo bez přítomnosti soutěžících pouze hodnocením práce, autorské videoprezentace a odpovědí na online dotazy členů odborných komisí. V 18 oborech soutěžilo se 44 pracemi 51 studentů z 15 krajských škol, naše škola byla zastoupena 13 soutěžícími. To je celá čtvrtina všech soutěžících, průmyslováci opět dokázali, že si poradí v každé situaci!
Výsledkem byl zisk tří prvních, jednoho druhého a dvou třetích míst. Práce na prvním místě postupují do celostátního hodnocení. Škola děkuje všem studentům, zapojeným do letošního ročníku SOČ, za jejich účast, iniciativu a tvůrčí přístup. Přehled účastníků zde. (Rudolf Voráček)

Robotické rameno, finální koncepční studie ve výrobě
V průběhu minulého týdne dokončila většina našich studentů svá konstrukční a návrhová řešení a my jsme se pokusili v našem on-line vývojovém labu o totéž. Robot je určen pro přímé řízení mikropočítači postavenými na technologii Arduino. Je prakticky od prvních návrhů až po finální řešení vyvinut našimi studenty informatiky s vysokým podílem nasazení průmyslových informačních technologií a cloud řešení. K projektu robotického ramene jsme využili v průběhu on-line výuky individuální přístup spojený s dostupností průmyslového software pro domácí počítače našich mladých techniků.

Finální skelet robotického ramene si můžete prohlédnout v sérii vývojových snímků na našem Facebooku. Koncepce a snaha skrýt kompletně servopohony si nakonec vyžádala ještě několik cloud FEM analýz a úpravu tuhosti konstrukce ramen. Dalším oříškem je optimální vedení kabeláže a její umístění. Každý z pěti stupňů volnosti ramene má možnost otočení na servoponohech o téměř 220 stupňů, což je pro kabeláž docela problém. Instalaci provedeme pomocí odolných a extrémně ohebných vodičů se silikonovou izolací, kterou využíváme v letectví pro ty nejnáročnější úkoly v exponovaných místech řízení klapek křídel a pohonu. Materiálová optimalizace si vyžádá ještě lehkou změnu designu robota.

Přikládáme pár snímků z návrhu a optimalizace ramene pomocí cloudových nástrojů. Výrobě robota věnujeme ještě některý z dalších příspěvků. Obrázkový bonus najdete na našem Facebooku. Jinak paní Pohankové děkujeme na výborné vídeňské oplatky Manner v akci. Padl jich při vývoji celý kartón :O). Třídám 3.E a 3.DE bychom rádi poděkovali za aktivní on-line spolupráci. (Petr Fořt, Předmětová komise PLM, BIM a technické dokumentace, ICT Team VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou)
Okresní kolo SOČ
Ve dnech 21. - 24. dubna 2020 se konalo okresní kolo 42. ročníku Středoškolské odborné činnosti – SOČ. Soutěž organizovala žďárská příspěvková organizace Active, probíhala online formou. V 18 oborech soutěžilo s 30 pracemi 24 účastníků z 6 středních škol okresu. Naše škola byla zastoupena 24 studenty s 18 pracemi, což je vyšší počet, než v minulém ročníku. Ze třídy 4. A soutěžilo 10 studentů s 8 pracemi, ze 4. C 12 studentů s 8 pracemi, ze 4. D i 4. E po jednom studentovi. Přehled prací našich studentů naleznete zde. Vybrané práce postoupily do krajského online kola, kde již byla vyžadována vlastní videoprezentace práce. Vítězi jsou ale všichni soutěžící, protože navrhli zajímavé výrobky a dokázali tak, že si poradí v každé situaci. (Rudolf Voráček)


Rozhlédni se po Vysočině
V době vzdělávání z domova vzniklo na VOŠ a SPŠ ve Žďáře nad Sázavou několik zajímavých aktivit v rámci on-line výuky. Studentský projekt s pracovním názvem „Rozhlédni se po Vysočině“ si vzal za cíl realizovat technickou studii rozhledny se zázemím pro malé regionální muzeum a občerstvení pro turisty. Aktivitu jsme připravili pro naše studenty 3.D, kteří již mají s využitím moderních metod řešení staveb a jejich technického zařízení zkušenosti. Současně jsme doplnili několik novinek, které škola v průběhu letošního jara integruje do odborné výuky. Při výuce na dálku se navíc naskytla šance akci uchopit zcela netradičně s integrací nejmodernějších postupů a metod zpracování 3D BIM dat napříč globálním cloudovým řešením. Z pohledu odborného se jednalo o zajímavé provázání metod, které patří k celosvětově unikátním postupům.

S projektováním rozhledny a malého muzea začali studenti v polovině dubna na svých domácích systémech, pro které mají k dispozici multilicenční zázemí odborného software. 3D data projektu byla dále revidována a modifikována pro cloudovou optimalizaci, kterou využíváme v rámci globální akademické komunity Autodesk Academia. Vzhledem k určení stavby jsme postupovali velmi individuálně na základě představ každého studenta. Začátkem května jsme měli k dispozici první návrhy ve formátu 3D BIM dat.

Následně jsme zaměstnali náš on-line lab a přenesli projekt rozhledny kompletně do interaktivního virtuálního prostředí. Výsledkem je velmi pěkně funkční VR model zajímavé stavby, který dává řadu zajímavých pohledů na investici jako takovou. Pro naši ukázku jsme využili BIM model zpracovaný Dominikem Janíčkem.

Všem studentům děkujme za aktivní a tvůrčí přístup. Více informací o projektech vznikajících na naší škole najdete v našem katalogu prací, nebo v síti Facebook a Instagram. (Petr Fořt, Předmětová komise PLM, BIM a technické dokumentace, ICT Team VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou)
Školní kolo SOČ
Letošní školní rok si asi mnoho studentů i učitelů bude dlouho pamatovat, i když v historii je to jen epizoda. Byli jsme najednou postaveni do zcela neobvyklé situace, kterou si nepředstavovali ani ti, kteří prošli základní vojenskou službou nebo přípravou na civilní ochranu. O to více si ceníme studentů, kteří se drželi hesla „Dokažme, že si průmyslovák poradí v každé situaci“ a pokračovali ve svých maturitních projektech, které pak přihlásili do soutěže Studentská odborná činnost, i když nebylo jasné pořádání soutěže.
Ve školním kole se tak ocitlo 25 soutěžících s 28 pracemi (4. A 13-11, 4. C 15-10, 4. D 1-1, 4. E 1-1), které museli odevzdat v elektronické podobě do 9. dubna, v době nejhoršího průběhu pandemie. V té době vůbec nebylo jasné, co bude dál. O to více je nutno vyzdvihnout jejich píli a houževnatost, která se jim v budoucnu jistě vyplatí. Seznam autorů a prací naleznete zde.
Všem studentům i vedoucím patří velké poděkování za práci. (Rudolf Voráček)
Do práce na kole 2020
Jubilejní 10. ročník výzvy Do práce na kole běží v tradičním termínu od 1. do 31. května. Cílem Do práce na kole je motivovat co nejvíce lidí, aby jako dopravní prostředek po městě používali jízdní kolo, koloběžku nebo jakoukoli bezmotorovou formu dopravy včetně běhu a chůze. Letošní výzvou bude také pomocí pravidelného pohybu (při cestách do práce, na nákup nebo při cvičení doma) udržet si fyzickou i psychickou pohodu v časech karantény. Akce Do práce na kole se tak stává největším národním teambuildingem zaměřeným proti „blbé náladě“.
I letošního ročníku se účastní zástupci naší školy - Martin Ťupa a Ivo Fiala. Doufáme, že se v příštích ročnících do této sportovní akce přidá více účastníků z naší školy a to jak z řad učitelů, personálu či studentů. (Martin Ťupa a Ivo Fiala)
Navrhni si svůj CNC stroj
Hledání zajímavých témat pro dlouhodobé a maturitní projekty nás po zkušenostech se stavbou robotů, 3D tiskáren a dalších malých produkčních zařízení přivedlo k dalšímu velmi zajímavému průmyslovému tématu. Pokusíme se s týmem studentů zkonstruovat jako 3D digitální prototyp a elektronikou vybavit malý CNC stroj. Našim základním cílem je průmyslové navrhnout optimalizovanou konstrukci a vyrobit s minimálními náklady plně funkční modulární 3 osé zařízení umožňující instalaci libovolného nástroje (obráběcí vřeteno, gravírovací, případně řezací hlava, apod.). Na dlouhodobém projektu se pokusíme zmapovat problematiku tak, abychom se studenty dokázali s využitím moderních metod 3D konstrukce a výroby toto zařízení vyrobit. Základem řízení bude komplet postavený na cenově dostupném mikropočítači a průmyslových krokových motorech NEMA 17. Sledujte náš Facebook. (Petr Fořt, Martin Ťupa, CNC Team VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou, cnc.team@spszr.cz)

Technologicky optimalizovaná 3D konstrukce na naší škole
Jak přizpůsobit moderní metody produkce našim návrhům nových konstrukčních řešení? Jistě zajímavá otázka, na kterou jsme se zaměřili v tématu zpracování robotických pracovišť, které dokončujeme v rámci on-line výuky. Za jednu z dalších ukázek těchto moderních přístupů jsme zvolili naši osobitou konstrukci a výrobu axiálního a radiálního pohonu robota s digitálním odměřováním úhlu natočení. Při konstrukci součástí je nutné zohlednit celou řadu faktorů od typu použitých materiálů až po vliv technologických procesů na výrobek jako takový. Našim cílem bylo v další fázi vytvořit precizně fungující a stabilní pohony pro robotické rameno. Výsledek byl optimalizován v návrhu jak s využitím cloudu, tak s využitím dynamické simulace. První kusy pohonu s digitálním odměřováním dráhy vypadají a fungují více než dobře. Přesnost výroby speciálních pevnostních adaptérů pro servopohony je více než skvělá a strategii optimalizace 3D modelu vůči pozici tiskových vrstev jsme modifikovali při jedné „kompozitní“ modelářské diskusi na letišti v Přibyslavi. Prakticky nulová vůle pohonu v axiálním a v radiálním směru poskytuje nyní velkou škálu variant v řešení finálního designu robotického ramene díky jeho letmému uložení. Teď už jen navrhnout vlastní robotické rameno a jeho optimální výrobu. Chcete vědět víc? Více fotografií najdete na školním Facebooku. (Petr Fořt, Předmětová komise PLM, BIM a technické dokumentace, ICT Team VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou)
Funkční návrh investičních celků a budov v odborném tisku
Odborný tisk věnoval pozornost práci Bohumila Ambrože, který ve svém ročníkovém projektu připravil studii investičního celku s využitím metod funkčního navrhování. Při realizaci projektu jsme využili několika technologických novinek z dílny Autodesku, které integrujeme v roce 2020 do výuky a postupně je představujeme na studentských projektech řešených v rámci on-line výuky. Koncept funkčního navrhování umožňuje již s počátkem projektu definovat a řešit podstatná cílová hlediska pro investory a budoucí uživatele. Tato strategie původně vznikla v oblasti průmyslového PLM software a mapujeme ji dlouhodobě v naší výuce a v odborném tisku. V návaznosti na BIM data je přenos tohoto konceptu opravdovou novinkou v odborné oblasti. Studentům děkujeme za spolupráci na zajímavém projektu a přejeme jim úspěch v dalším studiu a praxi. Tiskovou zprávu si můžete přečíst v našem archivu. (Petr Fořt, Předmětová komise PLM, BIM a technické dokumentace, ICT Team VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou)
Společenská odpovědnost
Anglicky Corporate Social Responsibility (CSR), je dobrovolný závazek firem i organizací chovat se odpovědně ke společnosti i prostředí. Hledí se nejen na zisk (profit only), ale i na širší souvislosti (3P = People, Planet, Profit), tj. přínos a užitečnost. Podle typu organizací (soukromý sektor, veřejný sektor, neziskové organizace) jsou určeny oblasti, ve kterých se sleduje přínos organizací – ekonomická, sociální a životní prostředí.
Kraj Vysočina letos pořádal již 5. ročník soutěže ve společenské odpovědnosti. Chce tímto krokem ocenit snahy organizací, které do svých provozních činností zahrnují i zájmy sociální, environmentální, etické, lidskoprávní a také zájmy zákazníků. Naše škola se do soutěže zapojila již počtvrté a získala poděkování hejtmana Vysočiny MUDr. Jiřího Běhounka. Dokument si můžete přečíst v našem archivu. (Rudolf Voráček)
Tisková zpráva o výuce na naší škole v on-line prostředí
Regionální a odborný tisk vydal zprávu o realizaci on-line výuky na naší škole. Děkujeme všem kolegům a studentům za postupnou integraci technologických nástrojů v této nové situaci a přejeme jim zdárné dokončení maturitních projektů a školního roku. Tiskovou zprávu si můžete přečíst v našem archivu. (VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou)

Optimalizujeme 3D vývojová data pomocí cloudové simulace
V průběhu on-line výuky dokončujeme se studenty třetího ročníku několik projektů, které jsou zaměřeny na konstrukci systémů řízených mikropočítači. Na několika tématech jsme aplikovali postupně řadu zajímavých nápadů opírajících se o digitální vývoj výrobků a cloudové výpočty na superpočítačích. Za jednu z projektových ukázek jsme vybrali optimalizaci uložení robotického ramene řešeného s využitím cloudové simulace. Problém lze technicky popsat jako optimalizaci zatížení servopohonu robotického ramene, který je řešen buď s využitím standardního serva řízeného mikropočítače Arduino, nebo krokovým motorem ovládaným přes adaptivní jednotku.

Díky dostupnosti moderních cloud technologií pro optimalizaci digitálního vývoje jsme mohli jít ale ještě dále, až na úroveň výroby speciálního axiálního kompenzátoru sil, který by nám vyřešil částečně problém nízké tuhosti, se kterou jsme se potýkali v prvních sestavách robota. Finální návrh vznikl jako zajímavá materiálová kombinace dílů vyrobených multimateriálovým 3D tiskem. Výsledkem je unikátní výrobek umožňující minimalizovat zatížení servopohonu jak z hlediska potřebného výkonu, tak z hlediska jeho mechanické konstrukce. Celý projekt je navržen plně parametricky s přímým linkem na výpočty technologického cloudu. Použité materiály pro výrobu axiálního kompenzátoru servopohonu je Nylon a PLA. Rádi bychom poděkovali našim partnerům za konzultaci v oblasti multimateriálového 3D tisku. Studentům přejeme zdárné dokončení ročníkových projektů. Více fotografií najdete na školním Facebooku. (Petr Fořt, Předmětová komise PLM, BIM a technické dokumentace, ICT Team VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou)

Simulace technologických procesů v novém na průmyslovce
Naše čtvrté ročníky finišují své závěrečné maturitní projekty. Na několika z nich jsme vyzkoušeli ve školní on-line vývojové laboratoři průmyslové novinky z oblasti předvýrobních etap, které jsme získali od software dodavatelů v průběhu dubna 2020. Jednou z nich jsou PLM simulace výrobních procesů využívané pro návrh a optimalizaci pracovišť. Tyto nástroje úzce souvisí s ergonomií práce a s její bezpečností a mají v praxi přímý vliv na návrh průmyslových investičních celků. Nástroje jsou integrovány s 3D daty projektů vznikajících napříč technickými obory. Po několika konzultacích jsme aplikovali tyto postupy na maturitní projekt připravený Milošem Musilem a Ondřejem Tušlou. Projektová data z vývojového software jsme převedli do interaktivního prostředí procesní simulace. Výsledkem je velmi pěkná ukázka využití této technologie. Studentům přejeme hodně úspěchů u maturitních zkoušek. (Petr Fořt, Petr Havelka, Předmětová komise PLM, BIM a technické dokumentace, Předmětová komise Strojírenství, VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou)

Vítejte v našem virtuálním rodinném domě
Rádi bychom Vám představili projekt, který jsme experimentálně připravili ve spolupráci s Vojtěchem Musilem jako součást jeho maturitní práce. Je zpracován zcela novým způsobem, který zpřístupňuje vizuální 3D data všem uživatelům snadněji než dříve. V naší „on-line laboratoři“ jsme aplikovali na maturitní projekt novinku z dílny Autodesku, která je na světovém trhu přibližně měsíc. Zobrazovací a prezentační technologie V-RED Go 2021 je založena na grafickém zobrazovacím jádru průmyslové virtuální reality a umožňuje prezentovat jakýkoliv rozsáhlý projekt nebo docela obyčejný nápad s využitím dynamické vizualizace 3D dat. Nahlédněte na první projekt na naší škole zpracovaný těmito novými postupy. Vizuální 3D prezentace je dostupná v našich datech na webu. Stačí pouze stáhnout a spustit. Prezentace je funkční 60 dní. Vojtovi děkujeme za velmi pěkně zpracovaný BIM TZB projekt. (Petr Fořt, František Kadlec, ICT Team VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou)

Projekt robotické linky oceněn v mezinárodním odborném tisku
Přední odborný časopis CAD věnoval tři strany zajímavému projektu, který vznikl na naší škole. Jedná se kompletní návrh a technické řešení robotické linky řízené univerzálními mikropočítači. Projekt je postaven na využití průmyslových PLM technologií a cloud simulacích kinematiky včetně optimalizace konstrukce elektronického řízení. Téma zpracování robotických pracovišť je součástí odborné výuky na naší škole. Cílem projektu je nejen objasnění úskalí programování robotů, ale také problémů s řešením jejich konstrukce, zajištění požadované tuhosti a přesné kalibrace jednotlivých pracovních os včetně produkčního taktu robotů. Jirkovi děkujeme za ukázkové zpracování projektu. (Petr Fořt, předmětová komise PLM, BIM a technické dokumentace)

Nové studentské práce v našem katalogu projektů
S výukou na naší škole je spojena řada aktivit vázaných na využití moderních průmyslových technologií. Studenti přistupují k projektům často s velmi originální invencí a snaží se do nich dát maximum svých znalostí a zkušeností. Výběr z některých z nich publikujeme v našem katalogu ukázek z výuky. Řada z projektů je ojedinělých a pokrokových natolik, že byly oceněny v mezinárodním odborném tisku a získaly si také regionální publicitu. Všem studentům patří naše poděkování za jejich tvůrčí práci. Poděkování patří také našim partnerům, kteří tyto aktivity dlouhodobě podporují. Všem přejeme hlavně zdraví a nadšení do další práce a života. (ICT Team VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou)

Pracujeme s BIM návrhy staveb ve studentských projektech
Aktuální čas věnujeme ve vyšších ročnících především finalizaci maturitních projektů a ročníkových prací. V těchto rozsáhlejších projektech je zajímavý prostor pro aplikaci novinek, které se objevují postupně v průběhu jara 2020 v našich multilicenčních programech. Velmi pěkný projekt připravil Michal Hort, který zpracoval studii využití 3D BIM dat pro simulaci večerního osvětlení stavby rodinného domu a přilehlého exteriéru včetně přístupových cest. Základem zpracování jsou BIM data pořízená v aplikaci Autodesk Revit, která je dostupná našim studentům v rámci globálního cloudu a využití metody sledování dráhy světelného paprsku. Tato forma zpracování 3D návrhu je úzce navázána na tvorbu koncepčních projektů staveb, kdy jsme schopni prakticky na základech prvotních návrhů vyladit finální architektonický návrh stavby a jeho prezentaci zákazníkovi. (Michal Hort, Petr Fořt, předmětová komise PLM, BIM a technické dokumentace)

SuperComputing a optimalizace výrobků na naší škole
Ve spolupráci se společností Autodesk jsme zpřístupnili našim studentům technologii Generative Design, která se opírá o SuperComputing v oblasti návrhových výpočtů. Dokáže na základě umělé inteligence a FEM technologií řešit konstrukci výrobků. Nástroje generativního navrhování jsou využívány řadou firem, především z oblasti automotive a letectví. Principy generativního designu, návrhu tvaru pouze ze zadaných hraničních parametrů, se také uplatňují například v medicíně, ve stavebnictví a v dalších technických i netechnických oborech. Výpočtové nástroje se opírají o škálovatelný výkon globálního cloudu a jsou dostupné nyní i studentům naší školy. Jako v jednom z prvních projektů jsme se pokusili o optimalizaci konstrukce tradiční sestavy ručního svěráku. Tělo svěráku bylo pomocí Generativního Designu optimalizováno s ohledem na materiálové vlastnosti, pevnostní parametry a metody výroby. (Petr Fořt, předmětová komise PLM, BIM a technické dokumentace, ICT Team VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou)

On-line výuka s využitím cloud technologií Microsoft Office 365 a Autodesk 360
Od 16. března jsme spustili multimediální cloudové řešení týmové spolupráce a výuky. Systém je postaven na technologii Microsoft Office 365. Pro připojení použijte svůj školní login s doménou @spszr.cz. Více informací najdete na následující stránce a v hromadné pošte. Pro přístup k licencím odborného software využijte služeb akademické komunity Autodesk Academia, společnosti Cisco Networking Academy a dalších. (ICT team VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou)

Výroba ochranných štítů
S nedostatkem ochranných pomůcek se snaží každý přispět podle svých možností a technologií, které má k dispozici. Na škole jsme v těchto dnech vytvořili několik prototypů ochranných štítů, které jsou vyráběny pomocí 3D tisku z ABS plastu v kombinaci s pryžovým uchycením a transparentním štítem. Kompletace výrobku je díky přesnosti 3D tisku velmi snadná. (Pavel Hájek)

Řemeslo Vysočiny 2020
Každoroční soutěž v CNC programování a seřizování proběhla letos u nás na Strojírenské 26. a 27. února 2020. V tomto krajském kole odborné soutěže v rámci přehlídky České ručičky měli žáci oboru mechanik seřizovač ze 7 škol kraje Vysočina za úkol vytvořit řídící program pro výrobu kovového obrobku a seřídit CNC frézu. Druhá část soutěže obnášela měření součásti a zpracování měřícího protokolu, rozbor uložení a výpočet otáček. Nesměl chybět i oddychový program - se soutěžícími a doprovodem jsme se podívali po městě a zavítali do spolupracujících firem ŽDAS a Hettich. Na konec jsme se sešli na Staré žďárské radnici ke slavnostnímu vyhodnocení a předání cen za účasti hostů včetně krajské radní pro oblast školství Ing. Jany Fialové, pod jejíž patronací soutěž proběhla. Všem zúčastněným soutěžícím děkujeme a výhercům gratulujeme! Zpráva ze soutěže a kompletní výsledky. (Petr Libra)
Kategorie družstev
🥇1. Jan Lukeš, Marek Pochop (VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou)
🥈2. Tomáš Fiala, Jakub Kývala (Střední škola řemesel a služeb Moravské Budějovice)
🥉3. Ondřej Svoboda, Petr Švihálek (Střední průmyslová škola Třebíč)
Kategorie jednotlivců
🥇1. Tomáš Fiala (Střední škola řemesel a služeb Moravské Budějovice)
🥈2. Marek Pochop (VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou)
🥉3. Ondřej Svoboda (Střední průmyslová škola Třebíč)
Příspěvek s fotogalerií na Facebooku
Workshop „Výběrové řízení“
Dne 2. března 2020 jsme na Strojírenské uspořádali workshop „Výběrové řízení“. Studenti 3. ročníku studijních i učebních oborů si mohli vyzkoušet fiktivní pohovor s p. Škorpíkovou a Mgr. Rolinkovou z personálního oddělení Žďas, a. s. Co se ještě dozvěděli? Jak napsat, nenapsat CV, jak se připravit na pohovor a mnoho jiného. Personalistky také poskytly malý náhled do zákulisí jejich práce, proč mohou během pohovoru zaznít záludné, ale i vtipné otázky. Workshop přinesl žákům zajímavou nezávaznou zkušenost, k prvním pohovorům tak můžou jít s větší jistotou a klidem. Děkujeme za praktické ukázky. (K. Sošková)

Okrskové kolo v halové kopané za Strojírenskou a vítězství florbalistů
Ve čtvrtek 27. 2. 2020 proběhlo na hale TJ Žďár okrskové kolo SŠ v halové kopané, kterého se jako vždy, zúčastnily i oba naše týmy futsalistů. I tentokrát si vedla naše družstva velice úspěšně a obsadila 1. a 2. místo. Systém soutěže byl "každý s každým". Zvítězilo družstvo chlapců VOŠ a SPŠ ze Strojírenské, na 2. místě skončilo družstvo VOŠ a SPŠ ze Studentské, třetí byli chlapci z Gymnázia Žďár a 4. příčku obsadila pořádající SŠ obchodní.
Výsledky: VOŠ a SPŠ Strojírenská - SŠ obchodní 4:0, VOŠ a SPŠ Strojírenská - VOŠ a SPŠ Studentská 2:1, VOŠ a SPŠ Strojírenská - Gymnázium Žďár 3:1. Oběma družstvům gratulujeme.
Sestava chlapců SPŠ Strojírenská:
Zleva stojí: Veselý Vojtěch, Svoboda Jiří, Viliš Petr, Pokorný Pavel a Srnský Michal. Ve dřepu zleva: Sytař Jan, Krečman Tomáš, Klouda Pavel, Novotný Dominik, Švanda Josef, v popředí leží Soukup Pavel.
Oba naše celky postoupily, podobně jako florbalisté, do okresního kola, které se uskuteční za měsíc 26. března 2020 jako - Memoriál Petra Vejvody rovněž v hale TJ Žďár nad Sázavou. Zde si můžete prohlédnout fotografie. (Josef Štikar)

Vítězství našich florbalistů 1. a 2. místo
O den později v pátek 28. 2. 2020 proběhlo v Bystřici n. P. okresní kolo SŠ ve florbalu, do kterého si postup opět vybojovala obě naše družstva. Také v tomto turnaji sálových hokejistů dominovaly oba naše týmy, když každé z nich vyhrálo svoji skupinu a opět jsme se "potkali" až ve finále, které tentokrát těsně, po dramatickém boji a penaltovém rozstřelu vyhráli chlapci ze Studentské. Blahopřejeme, super výkon.
Důležité ale je, že naše škola VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou postoupila do krajského kola, které proběhne 4. března v Pelhřimově. Zde už budeme bojovat jako jeden tým. (Josef Štikar, Miroslav Maršoun)

Okrskové kolo v halové kopané za Studentskou
Dne 27. 2. 2020 proběhlo okrskové kolo v halové kopané za účasti čtyř mužstev. Hrálo se systémem každý s každým. Naši žáci z pracoviště Studentská dva zápasy vyhráli a umístili se na 2. místě a postoupili do okresního kola, které se bude konat dne 26. 3. 2020.
Školu reprezentovali za Studentskou: Hromádka Jiří 4.A, Šenkýř Jan 3.A, Titauer Jan 3.A, Pelikán Matěj 2.A, Žák Michal 4.E, Chytrý Josef 4.C, Zlesák Zbyněk 3.B, Lupták David 4.E. (Miroslav Brabenec)

Florbal - postup obou našich týmů do Okresního kola
Zhruba před měsícem (21.1.) se uskutečnilo v hale TJ Žďár okrskové kolo SŠ ve florbalu chlapců, kterého se zúčastnila obě naše družstva ze Strojírenské i Studentské. Turnaje se zúčastnilo 6 družstev z 5ti žďárských středních škol. Ve skupině A porazila nejdříve SPŠ Strojírenská - SŠ obchodní ZR 4:0 a SZŠ a VOŠZ ZR 13:0. Ve skupině B potom SPŠ Studentská - BiGy ZR 8:3 a s GY ZR remizovala 1:1. Přesto i v této skupině na skore vyhráli naši chlapci ze Studenské a postoupili do semifinále. Tam SPŠ Strojírenská porazila GY ZR 5:2 a SPŠ Studentská SŠ obchodní ZR 14:0. Tím se oba naše celky dostaly do finále, které se již nehrálo, poněvadž obě naše družstva postoupila do okresního kola v Bystřici n. P., které proběhne v pátek 28. února 2020. Spolu s námi postoupilo i družstvo GY ZR, které o 3. místo porazilo SŠ obchodní a stalo se třetím postupujícím do okresního kola. Společná fotka našich hráčů VOŠ a SPŠ Strojírenská - žluté dresy, Studentská - bílé dresy. Příští týden 27. 2. proběhne opět na hale TJ Žďár - další turnaj chlapců SŠ okrskové kolo v halové kopané, kterého se rovněž zúčastní oba naše celky. Blahopřejeme (Josef Štikar, Miroslav Maršoun).

Studenti na stáži v Budapešti - Erasmus+
Od 16.2. 2020 má naše škola 15 studentů (12 z pracoviště Studentská a 3 z pracoviště Strojírenská) oboru Elektrotechnika na 3týdenní stáži v rámci programu Erasmus+ v hlavním městě Maďarska, Budapešti. Během stáže hrazené z prostředků EU pracují studenti v jedné z místních firem. Získávají tak svou první zahraniční pracovní zkušenost a v neposlední řadě poznávají mnohé z maďarské kultury. Součástí pobytu jsou i 2 kulturní programy, které naše studenty také jistě obohatí. Zde si můžete prohlédnout fotografie. (Martina Eckert)

Projekt Studentský Chopper pokračuje další - nyní elektrickou verzí motocyklu
Po úspěšných objednávkách komponentů pro elektrickou verzi studentského chopperu, začíná skupina studentů 3.CV s tvorbou výkresové dokumentace. Konstrukce rámu byla navržena jako unifikována pro oba pohony, nyní je téměř hotová. Studenti nyní začínají pracovat na umístění komponent v rámu stroje a na výpočtech hnacího převodu pro optimální rychlost stroje. Všechny návrhy a konstrukční práce vznikají s podporou PLM systémů dostupných na průmyslové škole ve Žďáře nad Sázavou. Projekt je unikátní v mnoha směrech, jedním z nich je i fakt, že se díky němu mohou studenti seznámit s výrobními technologiemi, které se běžně nevyučují. Případným technickým zájemcům z řad 2. a 3. ročníku nabízíme možnost zúčastnit se práce na projektu v rámci dlouhodobých maturitních prací, případně SOČ. Pokud máte zájem podílet se na projektu Studentský Chopper, znáte základy CAD, umíte sestříhat krátké video, vytvořit prezentaci, zajímáte se o moderní výrobní technologie či něco dalšího co můžete nabídnout v teamové práci na projektu - neváhejte se ozvat na e-mail: havelka@spszr.cz (Petr Havelka)

Nový "motor" pro naše učebny výpočetní techniky
V průběhu minulého týdne jsme dokončili modernizaci tří učeben VYT. Jejím hlavním cílem bylo poskytnout dostatečně výkonná disková úložiště pro provoz nejnovějšího 64 bitového software, který jsme v hromadných instalacích nasadili napříč školou závěrem loňského roku. Modernizovaný hardware poskytuje výkonné prostředí pro práci s vysokým podílem digitálního 2D/3D navrhování a rozsáhlé aplikace průmyslových PLM/BIM nástrojů. Studenti tak mohou ve výuce a svých projektech využívat prakticky nejnovější software z dílny společností Microsoft, Autodesk, Siemens, SurfWare, Eplan, Protech a dalších. Rádi bychom touto cestou poděkovali pracovní skupině třídy 4.E, která nám aktivně pomohla s modernizací více jak šedesáti počítačů. (Petr Fořt, Petra Suková, ICT team VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou a 4E team :o)

Úspěch na Enersolu 14. února 2020
Jako každý rok, i letos se do prestižní ekologické soutěže Enersol přihlásilo několik týmů z naší školy. Se svojí prací „Plýtvání hliníkem“ postoupili do krajského kola žáci Radim Lemfeld, Jakub Teml a Jan Staněk. Tito žáci na krajské konferenci v Jihlavě svoji práci úspěšně prezentovali a stali se tak součástí týmu, který bude reprezentovat Kraj Vysočina v národním kole v Hradci Králové. Co je podstatou úspěšné žákovské práce? Ve stručnosti jde o zjištění, kolik se jen na naší škole vyhodí hliníkových nápojových obalů, jaký dopad na životní prostředí má výroba hliníku, zda se vyplatí recyklace a další. Aby výsledkem nebyla nic neříkající čísla, rozhodli se žáci vyhozené obaly od nápojů sesbírat, roztavit a do pískové formy odlít nápis ENERSOL. (Jiří Neuman)

Nové knihy z naší autorské dílny
Nakladatelství Albatros Media uvádí na trh zcela novou učebnici od naší kolegyně Jitky Mrkosové pod názvem Účetnictví 2020, učebnice pro SŠ a VOŠ. Další příjemnou novinkou je v nabídce Albatros Media nová edice učebnice Technického kreslení. Více informací o publikacích našich autorů najdete v samostatné kapitole školního webu. (Jitka Mrkosová, Jaroslav Kletečka, Petr Fořt)

Soutěž Talenty pro firmy
Dne 12. 2. 2020 se v prostorách třebíčského Alternátoru konalo krajské kolo 5. ročníku soutěže Talenty pro firmy T-profi. Soutěž, kterou pořádala Hospodářská komora, má za cíl vzbudit u žáků zájem o techniku. Pět týmů z každého okresu soutěžilo v sestavení modelu jeřábu ze stavebnice Merkur na čas i přesnost. Žďárský okres reprezentoval smíšený tým čtyř žáků páté třídy 4. ZŠ Zámek a čtyř žáků 2. A VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou (Adéla Vykoukalová, Tibor Hezina, Lukáš Kříž, Libor Vencálek) pod vedením kapitána Bc. Martina Kabrdy z firmy COMPAS automatizace spol. s r.o. Žďár nad Sázavou. Výsledek tříhodinové usilovné práce zhodnotila odborná porota. Náš tým se umístil na výborném druhém místě. Poděkování za přípravu patří Ing. Miloši Blažíčkovi, vedoucímu technického kroužku. Zde si můžete prohlédnout fotografie. (Rudolf Voráček)

Okresní kolo soutěže v anglickém jazyce u nás na škole 2. a 3. místo
Dne 11. 2. 2020 proběhlo na naší škole okresní kolo soutěže v anglickém jazyce pro odborné školy. Soutěže se zúčastnilo 13 studentů středních odborných škol okresu Žďár nad Sázavou. Soutěž vyhrál Tomáš Jelínek z VOŠ a SOŠ zemědělskotechnické z Bystřice nad Pernštejnem. Druhé a třetí místo obsadili studenti naší školy. Druhé místo patří Arne Němcovi a třetí místo Lukáši Machovcovi. Gratulujeme. (Drahomíra Petřeková, organizátor soutěže)

Okresní kolo ve florbalu děvčat
Dne 6. února 2020 se naše děvčata zúčastnila okresního kola ve florbalu. Celkově se turnaje zúčastnilo osm družstev. Naše děvčata podlehla až ve finále Zdravotní škole Žďár nad Sázavou a obsadila krásné druhé místo. Družstvo tvořily Halvová Šárka, Chromá Nikol, Šenkýřová Nikola, Špinarová Karolína, Vaňová Marie, Judová Karolína, Slámová Natálie, Šantorová Radana, Freyová Helena, Homolová Kristýna a trenér Klíma Vojtěch. (Miroslav Maršoun)

Projekty našich studentů s využitím CAE/FEM v hledáčku odborného tisku
Odborný tisk věnoval pozornost zajímavému projektu, který vznikl ve výuce na naší škole. Studenti třídy 4.A měli za úkol s využitím pokročilých CAE/FEM metod zpracovat návrh konstrukčního řešení přívěsu na osobní automobil. Hlavním cílem projektu bylo aplikovat v konstrukčním řešení analýzy svařovaných konstrukcí a prutových soustav. Celý projekt bylo nutné řešit, stejně jako v průmyslové praxi, s využitím efektivních postupů a metodiky. Kompletní článek si můžete přečíst v našem archivu. Ukázky úzkého výběru studentských projektů můžete najít v našem přehledu. Gratulujeme. (Petr Fořt, Předmětová komise PLM, BIM a technické dokumentace)

Den firem
Dne 15. 1. 2020 pracoviště školy ve Studentské ulici ožilo nebývalým ruchem – konal se tradiční den firem, který odpoledne pokračoval dnem otevřených dveří. Žáci i rodiče se mohli seznámit nejen se vzdělávací nabídkou naší školy, ale i s regionálními firmami, které přijaly naši pozvánku na prezentaci. Zástupci firem mohli tak objasnit přímo na místě své požadavky na zaměstnance i nabídky pracovních míst. Naší snahou je představit rodičům a žákům základních škol nejen vybavení školy, ale ukázat o jaké obory je v našem regionu zájem. (Rudolf Voráček)

Lyžařské výcvikové kurzy pracoviště Studentská
V lednu a březnu probíhají na VOŠ a SPŠ Studentská 1 lyžařské výcvikové kurzy. Konají se jako vždy v Krkonoších v Peci pod Sněžkou na Lyžařské boudě. Třídy 2.A,B,C,D již LVK absolvovaly. Třídu 2.E LVK čeká v březnu po jarních prázdninách. Letošní zima je chudá na sníh, ale díky vysoké nadmořské výšce a umělému sněhu si žáci i tak dostatečně zalyžují. (Miroslav Brabenec)

Plesy maturitních ročníků
Již tradičně se v první polovině prosince (6. a 13. 12. 2019) konaly plesy čtvrtých ročníků. Letošní ročník se nesl v duchu usilovných příprav a precizních, téměř profesionálních výkonů maturantů během jejich nástupů i vystoupení. O zábavu na prvním plese se postaraly třídy 4. B, 4. C a 4. D, trochu napětí, mrazení v zádech a zatajený dech přineslo parkourové vystoupení jihlavských Shevens, následně celý sál naladili na stejnou notu novoměští bubeníci z Asaf, k tanci i poslechu hrála celý večer kapela Blue Band. Vysokou kvalitu druhého plesu zajistila kapela 4Sýkorky, taneční skupina WenCrew, barmanská show Ondřeje Cempírka, a hlavně 4.A a 4.E se svými nezapomenutelnými vystoupeními. Děkujeme všem zúčastněným pořadatelům z řad rodičů, moderátorům plesů (Mgr. R. Fořtové, Mgr. Z. Vogtové a Ing. M. Ťupovi a Ing. F. Kadlecovi), třídním učitelům čtvrtých ročníků (Ing. B. Málkovi, Mgr. E. Ondráčkové, Mgr. Jarošové Heroldové, Ing. K. Kadlecovi a Mgr. P. Šimurdovi), účinkujícím i návštěvníkům plesů. Zde si můžete prohlédnout fotografie.
Foto 4.C a 4.B: www.tomasmichna.com/cs/svatby (Miroslav Maršoun, Jarmila Kociánová)

Soutěž „Účtování versus účetnictví“
15. 1. 2020 proběhla na Vysoké škole polytechnické Jihlava soutěž z účetnictví nazvaná „Účtování versus účetnictví“. Naší školu reprezentovaly studentky 4.B - Natálie Rychtářová, Barbora Kotíková a Kristýna Homolová. Soutěžilo 13 týmů, náš tým se umístil na krásném třetím místě. Soutěžícím děkujeme za reprezentaci školy. (Petra Černá)

Průmysl 4.0 a nasazení digitálních technologií do odborné výuky na naší škole
Mezinárodní odborný tisk věnoval pozornost rozsáhlé modernizaci informačního systému naší školy s ohledem na aplikaci nejnovějších postupů v oblasti zpracování digitálního obsahu. V rámci strategií Průmyslu 4.0 škola nasadila do výuky nejrozsáhlejší software multilicence ve své historii vůbec. Ve výuce všech oborů, v ročníkových a v maturitních projektech získáváme možnost aplikovat více jak padesátku rozsáhlých multilicencí odborného software vybavení od našich globálních partnerů. Pro zájemce jsme na našich stránkách připravili jednoduchý video přehled toho nejzajímavějšího. Ukázky úzkého výběru studentských projektů můžete najít v našem přehledu . U řady multilicenčních smluv jsou samozřejmostí dostupné studentské licence pro domácí nekomerční využití. Rádi bychom poděkovali také našim dodavatelům za podporu v oblasti digitalizace. Jedná se zejména o společnosti Microsoft, Autodesk, AUTOCONT, Siemens, Cisco Systems, ProTECH, Eplan, Surfware, GOM, MCAE, WinFAS, AXIOM TECH a další. (Petr Fořt, Petra Suková, Petr Libra, ICT team)

Olympiáda českého jazyka
V prosinci proběhlo na naší škole tradičně školní kolo olympiády českého jazyka. Ze soutěžících vyšli jako vítězové Zdeněk Kolář (3.A) a Natálie Hamříková (3.B). V úterý 21. ledna 2020 proběhlo okresní kolo, kterého se zúčastnili oba vítězové školního kola. Natálie Hamříková se mezi všemi středními školami žďárského okresu umístila v první desítce. Oběma soutěžícím děkujeme za reprezentaci školy. (Zdenka Hánová)

Okresní kolo přeboru škol v šachu
Ve středu 15. ledna 2020 uspořádal šachový oddíl TJ Žďár v prostorách střediska volného času Active pod záštitou AŠSK okresní kolo přeboru škol. Celkem 12 čtyřčlenných týmů se ve třech kategoriích utkalo v sedmikolovém turnaji švýcarským systémem. Naši školu reprezentovala 2 družstva. 1.družstvo ve složení Petr Zelenka 4.A, Michal Simon a Martin Fousek, oba ze 3.C, a Wasserbauer Lukáš ze 4.C obsadilo ve vyrovnaném boji o prvenství výborné 2. místo a postupují do krajského kola, které se uskuteční v březnu. Výborně uspělo i naše druhé družstvo, které ve složení Lucie Kostková 1.A, David Ležák 4.E, Vojtěch Burian 1.E a Dominik Wirth 4.A vybojovalo 4. místo. Kompletní výsledky si můžete přečíst zde.
Děkujeme hráčům královské hry za reprezentaci školy a držíme palce do krajského kola. (Hana Kopicová)

Česká lingvistická olympiáda
Matematicko-fyzikální fakulta UK ve spolupráci s Filozofickou fakultou UK organizuje v letošním školním roce již 9. ročník lingvistické olympiády. Školního kola se opět zúčastnil Jindřich Dítě (4.E). Ve školním kole uspěl a postoupil do regionálního kola, které se konalo 15. ledna 2020 v Praze. Jindrovy výsledky byly velmi dobré, chybělo mu pouze půl bodu (!) k postupu do celostátního kola. Srdečně blahopřejeme. (Zdenka Hánová)

Vizualizace ze soutěže ve 3D navrhování a článek v odborném tisku
Odborný tisk věnoval pozornost soutěži, kterou uspořádala naše škola ve spolupráci se společností AUTOCONT, časopisem CAD a Autodesk Academia. Soutěž byla zaměřena na řešení vývojového úkolu s využitím PLM technologií. Ukázky výsledků tříhodinového zápolení v podobě 3D vizualizací si můžete prohlédnout na přiloženém obrázku . Kompletní článek si můžete přečíst v našem školním archivu publikačních referencí. Soutěžícím gratulujeme. (Petr Fořt, Miroslav Veselý, AUTOCONT)

Vánoční Vídeň - studenti z pracoviště Strojírenská
Poslední školní den před vánočními prázdninami jsme žákům zpestřili zájezdem do Vídně. Vyjeli jsme ráno v 7:00 a kolem desáté jsme byli na místě. Nejdříve jsme si s paní průvodkyní prohlédli významné památky v centru rakouské metropole, jako například budovu Státní opery, Hofburg, budovu Parlamentu… Poté už jsme se „vrhli“ na vánoční trhy. Přestože počasí bylo takřka jarní, zvládli jsme u stánků se svíčkami, dekoracemi, ale i svařákem a punčem načerpat tu pravou vánoční atmosféru. Vrátili jsme se kolem sedmé hodiny večer plní dojmů a spokojenosti z příjemně stráveného školního dne. Za výbornou organizaci děkujeme CA ZDAR, panu řidiči Ptáčkovi a paní průvodkyni Hlávkové. (Š. Sýkorová, P. Sobotková, K. Sošková, I. Dostálová)

Vánoční Vídeň - studenti z pracoviště Studentská
Dne 12.12. 2019 se žáci tříd 2.B a 3.B, kteří mají ve škole němčinu jako druhý jazyk a žáci ze tříd 1.A, 1.C, 2.C, 3.A a 3.E, kteří si zvolili němčinu jako volitelný jazyk, zúčastnili zájezdu do vánoční Vídně. Nejprve si prohlédli dům známého vídeňského umělce a architekta Friedensreicha Hundertwassera. Následně navštívili Dům moře, který se nachází v bývalé protiletadlové věži. Zde bylo vybudováno největší rakouské akvárium, které obývají tropické sladkovodní i mořské ryby. V tropickém pavilonu bylo možné vidět volně poletující ptáky, dále krokodýly, opice a další zvířata žijící v daném biotopu. Oddělení terárií obývají například hadi, ještěři, ještěrky a sklípkani. Z vyhlídkové terasy v 11. patře je úchvatný výhled na celou Vídeň. Poté žáci viděli některé památky Vídně jako například Stephansdom, Hofburg, Staatsoper a další, v podvečer si vychutnali atmosféru tradičních vánočních trhů s vonícími klobásami a dalšími dobrotami před starou radnicí. (Jana Jeřábková, Pavel Hájek, František Fiala)

11 monitorů od společnosti Primetals Technologies do našich učeben
Náš dlouhodobý partner, mezinárodní průmyslová firma Primetals Technologies (dříve Siemes VAI), věnoval škole 11 LCD monitorů značky Hewlett-Packard. Společnost Primetals Technologies je inženýrská a výrobní společnost zabývající se zařízeními v oblasti výroby a zpracovaní kovů, zejména ocele. Založena byla v Londýně jako joint venture Siemens a Mitsubishi Heavy Industries. Spojením sil obou partnerů vznikl globálně pracující podnik světové třidy zahrnující veškeré činnosti v oblasti zpracovaní kovů od suroviny až k hotovému výrobku. Zahrnuje to plně technologie s vysokými výrobními možnostmi, automatizaci, enviromentální řešení a komplexní servisní služby. Stránky firmy můžete navštívit na www.primetals.com . Děkujeme společnosti Primetals Technologies za dlouhodobou spolupráci. (Petr Fořt, Pavel Štyl)

Vánoční zpěv našich studentů pracoviště Studentská

Poslední den výuky nás zpěvem naladili studenti VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou na vánoční atmosféru. Zazpívali hned třikrát a to ve vstupních prostorách školy, v čítárně a nakonec i ve školní jídelně. Děkujeme. (Petra Suková)

🎄 Veselé Vánoce a šťastný nový rok!

Házená, Republikové finále Jindřichův Hradec 2019 – 2. místo
Dne 16. a 17. prosince 2019 bojoval náš házenkářský tým (Filip Chalupa, Aleš Dolejší, Martin Hanták, Václav Honc, Filip Zeman, Radek Vencálek, Adam Tomášek, Lukáš Krejz, Marek Chvátal, Štěpán Ondřej, Vít Brabec, David Vlček, Pavel Chotěborský a Marek Popela) o prvenství v republikovém finále středních škol, které se letos konalo v Jindřichově Hradci. Těsným rozdílem 4 branek (13:17) ve finálovém zápase jsme donutili vítězný Rožnov pořádně se zapotit. Zároveň jsme se ukázali jako rovnocenní partneři. Krásné druhé místo nám vysloužilo respekt u soupeřů, organizátorů i zúčastněných profesionálů. Finálový zápas byla úžasná nervy drásající podívaná na tvrdý, ale krásný sport.
V předchozích zápasech jsme porazili Most (22:11), Frýdek-Místek (16:15) a Liberec (26:11), v semifinále BiGy Žďár (24:20).
Všem reprezentantům děkujeme za krásné zážitky a věříme, že za rok ta zlatá bude! Fotografie k prohlédnutí. (Miroslav Maršoun, Jarmila Kociánová)

Krajské kolo v odbíjené – chlapci
Dne 11.12 2019 se ve Žďáře nad Sázavou uskutečnilo krajské kolo v odbíjené. Naše družstvo navázalo na dobré výsledky z okresního přeboru a obsadilo pěkné 3. místo. (Miroslav Maršoun, Petr Šimurda)

Ministerstvo průmyslu a obchodu
Pracovnicí Ministerstva průmyslu a obchodu Praha byla naše škola dotázána, zda bychom chtěli vystoupit na semináři k prioritním tématům digitální ekonomiky a inovací, který byl tentokrát zaměřen na téma start-upů. Přijali jsme to jako příležitost k získání zkušeností s prezentací na takto významném fóru a možnost seznámit veřejnost s naším způsobem konání profilové maturitní zkoušky formou projektů. Děkuji studentům 4.A Lence Kocourkové a Radku Novotnému, kteří představili své rozpracované maturitní projekty na téma samonosné posuvné brány a pomůcky pro hendikepované.
Na akci, která se konala 11. 12. v historickém přednáškovém sále, vystoupili zástupci MPO, Mezinárodní telekomunikační unie, CzechInvestu, LongevitiyTech.fund, ESA BIC Prague, PATRIC, GreenLight, VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou, SIGNSLATE, Filament ID a FN NANO. Fotografie zde. (Rudolf Voráček)
Odkaz na tiskovou zprávu.


Významné úspěchy našeho studenta v silovém sportu
I v letošním roce dosáhl skvělých úspěchů náš student 4C Lukáš Wasserbauer, který se věnuje silovému sportu, zejména bench-pressu. Bench-press je velmi populární cvik, který těží ze svého potenciálu pro soutěžní poměření síly ve zvedání velkých vah a je především vhodným na prsa, deltové svaly a tricepsy. Cvik se provádí v lehu na zádech na lavici. Činka je držena nadhmatem v napjatých pažích. Kontrolovaně se spustí k hrudníku a následuje dynamický zdvih opět do napnutých paží.
V sobotu 2. března 2019 se v Ostravě konal 15. ročník Otevřeného mistrovství České republiky RAW Bench-pressu dorostu, juniorů a masters. V kategorii dorostu do 83kg Lukáš obsadil 1. místo a tím se nominoval na Mistrovství Evropy. V kategorii masters závodil také jeho otec a trenér Radek Wasserbauer, který obsadil 4. místo výkonem 150kg.
Evropský šampionát se uskutečnil 8. srpna 2019 v Lucembursku. Lukáš reprezentoval Českou republiku a v silné konkurenci závodníků z celé Evropy obsadil 5. místo. Zvítězil závodník z Kazachstánu, 2. místo obsadil závodník z Francie, 3. byl závodník z Ruska a 4. závodník z Belgie. Ve 3. pokusu chybělo velmi málo, aby Lukáš ve své kategorii vytvořil národní rekord České republiky 140kg, čímž by si zajistil 3. místo.
V sobotu 14. září se Lukáš zúčastnil Mistrovství Moravy v klasickém RAW silovém trojboji dorostu a juniorů v Krnově. V kategorii dorostenců získal zlatou medaili.
12.10. 2019 se uskutečnilo v Sedlčanech Mistroství ČR v RAW silovém trojboji. Silový trojboj je sport skládající se ze tří disiplín: Dřep, bench-press a mrtvý tah. Silový trojboj je podobný vzpírání. V obou těchto sportech se zvedá činka v různých disciplínách a závodník má na každý z nich 3 pokusy. I když Lukáš se na tento styl zvedání nespecializuje, tak na tomto Mistrovství ČR obsadil 2. místo výkonem total - 527,5kg (127,5kg bench-press, 190kg dřep a 210kg mrtvý tah). K prvnímu místu mu chybělo 5kg. Z této soutěže je natočeno i video, kde lze vidět všechny Lukášovy pokusy. Video je k dispozici na YouTube pod názvem: CzechPowerlifting Championship 2019. Odkaz na video zde.
16. listopadu 2019 se konalo ve Zlíně Mistrovství ČR v bench-pressu dorostu a juniorů 2019. V silné konkurenci se Lukáš umístil na 2. místě.
Lukáš závodí za oddíl Olympia Zlín. Doufáme, že mu zdraví a síla vydrží a doveze další pěkné umístění. (Jiří Straka)

Pomáháme nemocným dětem
Ve středu 4. 12. 2019 se žákyně třídy 3. B (Simona Nepejchalová, Bianka Klečková, Monika Zajíčková, Michaela Anežka Tulisová, Veronika Zedníková a Karolína Pátková.) zapojily do sbírky Život dětem, která pomáhá vážně nemocným dětem v České republice získat finanční prostředky na úhradu jejich léčby, zdravotních pomůcek, přístrojů a dalšího potřebného k jejich uzdravení a také ke zlepšení kvality jejich života. Dívkám se podařilo získat prodejem předmětů s logem sbírky částku 5937 Kč, za což jim patří velký dík náš i dík organizátorů této charitativní akce. (Kateřina Šimůnková)

„Ajťáci“ ze španělské stáže mají již Europasy
Završením stáže programu Erasmus+, která byla tentokrát určená pro 8 studentů oboru IKT, se stalo předání Europasů. Studenti převzali z rukou pana ředitele Ing. Jaroslava Kletečky osvědčení o absolvování praxe ve firmách v Barceloně a mohou si tak doplnit své pracovní portfolio. Europas je uznáván po celé Evropě a tak naši studenti mohou být díky tomuto dokumentu úspěšnější na pracovním trhu. Jsme potěšeny, že se nám opět povedlo získat grant EU atak již poněkolikáté uskutečnit praxe v zahraničí pro naše studenty a studentky. I nadále chceme v tomto trendu pokračovat a dát tak příležitost i budoucím studentům naší školy. Další skupinou, která naváže na stáž v Barceloně, bude 15 studentů oboru Elektro z pracovišť Studentská a Strojírenská. Ti budou uplatňovat své dovednosti na jaře 2020 ve firmách v Budapešti. Fotografie zde. (Martina Eckert, Drahomíra Petřeková)

Malý obráběcí robot
Odborný časopis CAD věnoval dvoustranu projektu, který zpracoval Daniel Němec jako svou maturitní práci. Dokázal pomocí PLM digitálního prototypu a simulací připravit konstrukční řešení robotického ramene určeného pro obrábění součástí z měkkých materiálů. Robota vyrobil pomocí FDM 3D tisku a navrhl jeho řízení ve všech stupních volnosti pomocí mikropočítače Arduino s CPU Atmel. Vlastní návrh robota vychází ze strategie tvorby simulačního digitálního 3D modelu, který umožňuje prakticky vše potřebné vyladit před jeho výrobou. Data jsou převzata přímo na platformu 3D tisku s objemovou a pevnostní optimalizací. Robot je vyroben z PLA bioplastu, který je vyráběn z kukuřičného škrobu. Pracovní pohyby robota jsou řešeny pomocí digitálních servopohonů, které jsou řízeny ve všech stupních volnosti mikropočítačem Arduino a uživatelsky vytvořeným programem. Gratulujeme. (Petr Fořt, předmětová komise PLM, BIM a technické dokumentace)

Naši studenti potřetí na Taiwanu!
Již třetí rok mají studenti naší školy příležitost účastnit se desetidenní znalostní cesty na daleký Taiwan. Krajský úřad v Jihlavě tak dává jedinečnou možnost vždy osmi studentům technických středních škol z Vysočiny seznámit se technologiemi, které jsou na ostrově běžně využívané.
Právě v těchto dnech (5. až 15. prosince 2019) absolvují dva studenti naší školy z oboru Elektrotechnika Martin Hein a Jan Řehoř (oba 2.C) velmi bohatý program zaměřený například na informační technologie, kyberbezpečnost, inteligentní budovy, elektromobilitu, autonomní vozidla, aj. Nechybí návštěvy institucí, škol, univerzit, zastoupení ČR na Taiwanu, ministerstva, památek, přírody. Program je předem pečlivě připravený. Účastníci aktivně prezentují své školy, zaměření a zájmy v anglickém jazyce. Věříme, že kluci přiletí plni dojmů, které budou veřejně prezentovat. Na cestě se částečně podílí i SRPŠ naší školy. Aktuálně můžete sledovat cestu na školním Facebooku. (Milan Řehoř)

Soutěž ve 3D navrhování s využitím průmyslových PLM technologií
Pro předvánoční týden jsme připravili soutěž zaměřenou na realizaci projektů s využitím průmyslových PLM technologií a digitálního prototypu. Studenti měli za necelé čtyři hodiny čistého pracovního času navrhnout konstrukční řešení ruční svítilny. Jediným vstupním požadavkem zákazníka byla podmínka napájení blokem monočlánků 4 x 1,5 V. Realizaci soutěže podpořil náš dlouhodobý partner, společnost AUTOCONT zajímavými cenami. Cenu za třetí místo si ve finále odnesl Radek Novotný ze 4.A. Na druhém místě se svým konstrukčním řešením umístil Jan Holcman ze 4.A a vítěznou cenu získal Jiří Jeřábek ze třídy 3.E. Ocenění si nakonec odneslo všech jedenáct studentů. Děkujeme všem za podporu a účast a gratulujeme. (Petr Fořt, Autodesk Academia VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou)

Festival vzdělávání
Každým rokem se v listopadu koná ve žďárském kulturním domě přehlídka vzdělávací nabídky středních škol, která svým rozsahem již dávno přesahuje hranice Kraje Vysočina. Naše škola byla na již tradičním místě zastoupena žáky i pedagogy z obou pracovišť a letos i pracovníky firem ŽĎAS Žďár n. S., Cecho Cempírek Polnička a VUT Brno. Nad koutkem s virtuální realitou se tyčil zlatý pohár za vítězství v Grand Prix Kaipan ve společnosti několika malých pohárů za dílčí vítězství. Žáci ze Studentské pod vedením Ing. Petra Havelky navrhují skutečnou motorku – minichopper, kterou pak dle dokumentace vyrábějí žáci ze Strojírenské pod vedením mistra Františka Mičky. Motorka i s žákyní 3.B zaujala editora MFD natolik, že fotku umístil do reportáže z festivalu. Všem zúčastněným patří velký dík za realizaci akce. Fotografie si můžete prohlédnout zde. (Rudolf Voráček)

Dny otevřených dveří
Naší snahou je představit rodičům a žákům základních škol průmyslovku i „zevnitř“, aby na vlastní oči viděli prostory i vybavení odborných učeben a dílen. To bylo většinou získané díky podpoře Kraje Vysočina a fondů EU. Rodiče mohou přímo v učebnách diskutovat s učiteli o výuce i požadavcích, kladených na žáky. Potěšující je vzrůstající zájem veřejnosti o technické obory vč. učebních, který zřejmě souvisí se zvyšujícím se počtem prosperujících regionálních firem. Ten je možný také díky podpoře města při rozšiřování průmyslové zóny na Jamské ulici.
Srdečně zveme veřejnost i bývalé žáky na nejbližší prohlídky pracovišť:
na Strojírenské ulici 17. 1. a 1. 5. 2020
na Studentské ulici ve středu 15. 1. 2020 se koná i tzv. Den firem.
Malá ochutnávka atmosféry na Strojírenské. (Rudolf Voráček, Petr Libra)


Mikrotvrdoměr – sponzorský dar z firmy ŽĎAS a.s. Žďár nad Sázavou
V listopadu 2019 předal generální ředitel společnosti ŽĎAS Ing. Pavel Cesnek řediteli VOŠ SPŠ Žďár nad Sázavou Ing. Jaroslavu Kletečkovi zařízení na měření tvrdosti materiálu, které budou moci využívat studenti pracoviště Studentská při praktické části výuky v metrologické laboratoři školy. Na společném projektu uvedení do provozu a zaškolení spolupracovali odborníci v oblasti měření a kvality obou subjektů – učitel odborných strojírenských předmětů na VOŠ SPŠ Ing. Petr Zahrádka a vedoucí metalografie firmy ŽĎAS Ing. Jaroslav Novák.
Dnes již unikátní mikrotvrdoměr LECO M400-H1 z roku 1994 může přitom ještě velmi dobře posloužit studentům při výuce odborných předmětů. Hlavní využití mikrotvrdoměru spočívá v hodnocení cementovaných vrstev cementačních ocelí (běžné hloubky do 3 milimetrů), nitridovaných vrstev ocelí (hloubky v desetinách milimetrů), povrchově kalených vrstev ocelí (v milimetrech), či průběhy mikrotvrdosti ocelových, svarových spojů, kdy je zajímavé porovnat mikrotvrdosti základního materiálu, tepelně ovlivněné oblasti základního materiálu a svarový kov a další aplikace, včetně strukturního měření. Účelové použití mikrotvrdoměru vychází již z jeho samotného názvu. Jde o tvrdoměr, principiálně Vickers, kde vnikací tělísko je jehlan a používající při svém provozu mikrozatížení – tedy měnitelně od 10 do 1000 gramů, s následným měřením úhlopříček při zvětšení mikroskopického objektivu 400 krát. Obsluha si může nadefinovat programy měření po pravidelných krocích. Vtisky se pak tvoří automaticky podle programu a vlastní měření vytvořených vtisků pak provede obsluha sama. Součástí dodávky pro žďárskou VOŠ a SPŠ je i množství již připravených laboratorních vzorků pro aplikace měření v neleptaném i leptaném stavu na mikrostrukturu, takže lze i názorně vidět, jak vypadá v řezu chemicko-tepelně zpracovaná vrstva na povrchu případných funkčních součástí a výrobků.
Z firemního článku firmy ŽĎAS Žďár n. S. zpracoval Petr Zahrádka.

Florbal - 1. místo v okresním kole
Dne 6. 12. 2019 se ve sportovní hale v Novém Veselí odehrálo okresní kolo soutěže KB florbal challenge. Tým ve složení Karolína Judová 3.B, Jakub Graňák 3.C, Patrik Polách, Jan Hažmuka oba 3.DE, Jan Lukeš 3.MB, Pavel Rous, Matěj Hrdlička, Martin Štola (všichni 2.C) Tomáš Hrubý 2.MC, Lukáš Hudeček 1.MA, Tomáš Pokorný 1.C, Michael Procházka 1.E vedl na pozici trenéra Michl Hrubý 3.DE. Náš reprezentační výběr této soutěži naprosto dominoval a po jednoznačných zápasech s týmy ze SŠ Obchodní Žďár nad Sázavou 0:8, VOŠ a SOŠ Bystřice nad Pernštejnem 0:5, SOŠ Nové Město na Moravě 0:6 a Gymnázia Velké Meziříčí 0:5 si domů zaslouženě odvezl první místo a postup do krajského kola. Karolíně a chlapcům gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci. (Petr Šimurda)

Volejbal chlapci - 1. místo v okresním kole
Dne 3. 12. 2019 se ve sportovní hale „Na Bouchalkách“ konalo okresní kolo středoškolské soutěže ve volejbale. Družstvo chlapců ve složení Luboš Augustin, Jan Bartoň, Radek Sysel, Michal Žák (všichni 4.E), Milan Vago 4.C, Tomáš Němec 3.A, Jan Hažmuka, Patrik Polách (oba 3.DE), Tomáš Jeřábek, Tomáš Smolík (oba 1.A) na palubovce předvedlo bojovný výkon. Nejprve porazili tým VOŠ a SOŠ Bystřice nad Pernštejnem a poté remizovali s týmem žďárského gymnázia a také s chlapci z SOŠ Nové Město na Moravě. Tato bilance jim přinesla první místo a také postup do krajského finále, které se bude konat 11. 12. 2019. Chlapcům gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci. (Petr Šimurda)

Rozšíření 10 Gbps optických tras
Hnacím motorem každého informačního systému je digitální infrastruktura. Jedná se v případně naší školy o více jak stovku kilometrů metalických a optických přenosů, které jsou základem digitální komunikace všech zařízení. Ve spolupráci se společností Autocont a Satt jsme v tomto týdnu realizovali dlouhodobě připravovanou rekonstrukci dvou nových optických tras na pracovišti Studentská. Redundantními 10 Gbps optickými trasami se nám podařilo připojit jazykový pavilon a laboratoře elektrotechniky. V plnohodnotném přenosu získáváme nadčasovou přenosovou rychlost 40 Gbps pro připojení cílových přepínačů Cisco SG350X-48P, které pak poskytují data cílovým zařízením na jednotlivých učebnách a v kabinetech. Nově vzniklou infrastrukturu si můžete detailně prohlédnout na našem schématu. (Petr Fořt, Petra Suková, Petr Libra, ICT team VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou)

Ocenění mladých strojařů od ministra průmyslu a obchodu České republiky Karla Havlíčka
Obrovského úspěchu v soutěži programování CNC obráběcích strojů pořádané při příležitosti Mezinárodního strojírenského veletrhu 2019 v Brně dosáhli naši žáci oboru mechnik seřizovač. Soutěže se zúčastnilo 146 žáků z 34 středích škol z České republiky, naše škola vyslala 4 reprezentanty, dva za řídící systém Heidenhain a dva za Siemens.
Vyhodnocení soutěže v jednotlivých systémech probíhalo na konci každého soutěžního kola, kde se Jan Lukeš umístil na 2. místě a Marek Pochop na 1. místě v řídícím systému Siemens. Po celotýdenním hodnocení 48 soutěžících v řídicím systému Siemens se umístil na 3. místě Marek Pochop, který dne 3. 12. 2019 převzal v budově Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky ocenění a diplom od ministra průmyslu a obchodu České republiky Karla Havlíčka, zástupců Svazu strojírenské technologie a společnosti Siemens. Blahopřejeme! (Jiří Straka)

Krajské kolo v Košíkové - Jihlava 3. místo
Naši žáci se 1. místem v okresním kole kvalifikovali do krajského kola, konaného v Jihlavě dne 29. 11. 2019. Soupeřem jim byla družstva z Jihlavy, Třebíče a Pelhřimova. Hrálo se systémem každý s každým a naše družstvo obsadilo konečné 3. místo.
Školu reprezentovali: Flídr Lukáš, Götz Patrik, Burian Petr, Lacina Jakub, Topinka Jan, Trávníček Jáchym, Smolík Ondřej, Grodl Daniel. Konečným vítězem se stali hráči SŠPTA Jihlava, kteří zvítězili ve všech zápasech. (Miroslav Brabenec)

Zeptej se babičky a dědy
V rámci Festivalu svobody 2019 ✌️ pořádanému k 30. výročí sametové revoluce - se naše škola zapojila kromě tvorby symbolické instalace i natočením soutěžního videa s názvem „Zeptej se babičky a dědy“. Šlo o vytvoření dokumentu, ve kterém prarodiče žáků zhodnotí situaci před převratem v roce 1989 a po převratu z hlediska změn v politickém a osobním životě.
Do soutěže se zapojily 3 týmy. Ten náš tvořili žáci třídy 3.E – Jan Pečinka, Jan Souček, Tomáš Drdla a Petr Novotný. Zvítězit měl ten tým, který za svůj filmový počin po jeho zveřejnění na stránkách YouTube nasbírá co nejvíce „lajků“. O našem vítězství jsme se dozvěděli během slavnostního vyhlášení, které proběhlo 17. 11. 2019 v kavárně U tety Hany. Naše vítězné video pak bylo promítáno přímo na žďárském náměstí při zahájení samotných oslav. Děkujeme všem příznivcům za podporu! Foto: www.cechfoto.cz (Jan Souček, 3.E)

Studentský minichopper - studenti tvoří oficiální plakát projektu vyráběného mini motocyklu
Za nejlepší byla vybrána práce studenta Lukáše Havlíčka. Pro pomoc s prezentací projektu studentského minichopperu - unikátního projektu školy VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou, byly osloveni naši studenti, aby pomohli s návrhem vhodného plakátu. Pod vedením Mgr. Petr Šimurdy v předmětu - Grafika - vzniklo hned několik návrhů našich studentů. Vybrat ten nejlepší rozhodlo hlasování na Facebookové skupině věnující se tomuto projektu.
Vzhledem k velmi kvalitní práci i ostatních studentů, přikládáme náhledy jejich návrhů. (Mgr. Petr Šimurda, Ing. Petr Havelka)

Vánoční soutěž ve 3D navrhování
Ve spolupráci se společností AUTOCONT chystáme na jeden z předvánočních dní soutěž ve 3D navrhování. Zpracujte s námi digitální prototyp sestavy zadaného výrobku a vyhrajte zajímavé ceny. Přihlášení do soutěže nutné. Oznamte nám svoji účast na cad@spszr.cz. K dispozici máme 30 pracovních míst. Více informací najdete v přiloženém letáku a v síti Facebook již tento týden.
AUTOCONTu a panu Veselému děkujeme velmi za ceny. (Petr Fořt, Autodesk Academia, ICT team VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou)

Soutěžní leták

Studentský minichopper - spolupráce se Střední školou gastronomie a farmářství Jeseník
Během práce na Studentském chopperu se začal řešit návrh sedel. Byla zvolena varianta oslovit jinou střední školu, která má obor, zabývající se zpracováním výrobku z kůže.
Vstřícné jednání a ochota nám pomoci ze strany Střední školy gastronomie a farmářství v Jeseníku vedla ke krásnému očalounění našich sedel včetně reliéfu loga průmyslové školy, kde chopper vzniká. Díky této spolupráci se práce na tomto projektu stale drží v rukách studentů. (František Mička, Ing. Petr Havelka)
Fotografie sedel a dopis od žáků školy, která nám pomohla.

Festival svobody 2019 ve Žďáře nad Sázavou
Festival svobody 2019 ve Žďáře nad Sázavou Letos uplynulo 30 let od sametové revoluce, což jsme si připomněli v neděli 17. 11. 2019 na Festivalu svobody 2019, do kterého se zapojila i naše škola. Konkrétně tím, že jsme vytvořili symbolickou instalaci, která byla během festivalu slavnostně odhalena.
Její tvorba začala asi před dvěma týdny, když jsme s Petrem Novotným vymysleli základní koncept – holubice - symbol míru a svobody, vylétající z klece - symbol útlaku. Náš návrh jsme vzali do dílen, kde jsme se setkali s ochotou, ale zároveň i s obavami, že se práce nestihne včas. Nakonec jsme všechno zvládli za pouhé tři dny, a to i s několika neplánovanými obměnami - jako například vygravírované Československo nebo štítek s datem revoluce. Při slavnostním odhalení na náměstí sklidila holubice (k našemu potěšení) pozitivní ohlasy.
Na závěr bych chtěl poděkovat pánům Gregorovi a Šuhajovi, kteří nám ochotně pomohli a bez kterých bychom instalaci nemohli nikdy dokončit. Taky bych se Vám chtěl omluvit, že jsem při práci omylem nabarvil podlahu a svěrák. (Jan Pečinka 3.E)

Mladý tvorca 2019 - prezentační výstava středních odborných škol ve slovenské Nitře
I letos jsme se představili naši školu na výstavišti Agrokomplex Nitra na dvoudenní přehlídce 5. a 6. listopadu 2019. Návštěvníky jsme zaujali především originalitou našeho studentského choppera, u jehož stavby finišujeme poslední prvky a detaily. Další exponáty také ukázaly zručnost našich studentů a mistrů - malé spalovací motory a motor stirling, které byly součástí expozice za Kraj Vysočina.
Celkově se návštěvníkům i kolegům z ostatních škol u našeho stánku líbilo a se všemi jsme si příjemně popovídali a zodpověděli otázky ohledně exponátů i naší školy, takže akci hodnotíme jako velmi vydařenou.
(Lukáš Linhart, František Mička)
Video pořadatelů na Youtubeněkolik fotek na Facebooku

Košíková - okresní kolo chlapci
Dne 15. 11. 2019 se konalo ve Žďáře nad Sázavou okresní kolo v košíkové za účasti šesti družstev.
Naši žáci vyhráli všechny čtyři zápasy. Ve finále porazili Gymnázium Žďár nad Sázavou 32:17 a tím postoupili do krajského kola, které se uskuteční 29. 12. 2019 v Jihlavě. (Miroslav Brabenec)

Stolní tenis - krajské kolo chlapci
Krajské kolo ve stolním tenisu se konalo v Havlíčkově Brodě dne 14. 11. 2019. Žákům VOŠ a SPŠ se v silné konkurenci tentokrát tolik nedařilo. Za účasti 5 družstev skončili na 4. místě.
Školu reprezentovali: Fňukal Radek, Jírek Jan, Vencálek Libor, Pelikán Matěj, Klíma Vojtěch. (Miroslav Brabenec)

Návrat ze slunného Katalánska
Uteklo to jako voda a po 3 týdnech stáže v Barceloně se opět 8 studentů oboru IKT vrátilo do školních lavic. Stáž v rámci programu Erasmus+ zcela financovanou Evropskou unií prožili v nádherné Barceloně a využili tak možnost získat své první pracovní zahraniční zkušenosti. Kromě pracovních povinností poznali mnohé památky, kulturu Španělska a získali sebevědomí pro pobyt v zahraniční pobyt. Procvičovali se v angličtině a určitě se naučili pár španělských slovíček. Během stáže navštívili studenti významné architektonické skvosty, a sice stále nedokončenou Sagradu Familii a Park Güell. Z těchto a dalších pamětihodností byli studenti velmi nadšeni. Stáže na naší škole pobytem v Barceloně nekončí a již na jaře 2020 zamíří 15 studentů oboru Elektro do Budapešti. Fotografie k prohlédnutí zde. (Martina Eckert, Drahomíra Petřeková)

Házená chlapci - 1. místo v krajském kole
Dne 13. 11. 2019 se konalo krajské kolo v házené kategorie V. chlapci v Dolní Cerekvi, kterou pořádala SŠ PTA Jihlava. Soutěže se zúčastnila: SŠ PTA Jihlava, VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou a OA a HŠ H. Brod. Za naši školu se zúčastnilo 14 žáků: Klusáček Dominik 3.C, Čermák Vojtěch 4.B, Řepa Ondřej 4.C, Timco Ondřej 4.A, Rubáč Denis 3.E, Chalupa Filip 3.A, Zeman Filip 3.A, Krejz Lukáš 2.E, Chotěborský Pavel 1.B, Plesl Ladislav 4.MB, Grerorovič Jiří 3.MA, Dolejší Aleš 3.MA, Honc Václav 2.TB a Chvátal Marek 2.MA. Naše družstvo soutěž vyhrálo, postupuje do kvalifikace, která se hraje v Dolní Cerekvi 25. 3. 2020. Fotografie k prohlédnutí zde. (Pavel Hájek)Projektujeme stavby s BIM aplikacemi a nástroji pro TZB
Informační model budovy (Building Information Modeling - BIM) je pokrokovým způsoben navrhování budov napříč realizací a užitím celého projektu. Je obdobou PLM (Product Lifecycle Management) strategií v průmyslové praxi a staví na využití 3D dat budoucího projektu. Jsme tak schopni odhalit celou řadu konstrukčních a logistických problému již na úrovni výchozího projektu. BIM technologie využívají naši žáci v rámci odborné výuky pro vytváření projektů budov ve spojení s návrhem technického zařízení - TZB (Mechanical, Electrical, Plumbing - MEP). V letošním roce již pro první projekty využíváme nejnovějších produktů Autodesk Revit 2020 pro vlastní stavbu budov, Autodesk Inventor 2020 pro digitální návrh potrubních systémů a Protech pro výpočty a analýzy v oblasti TZB.

Do výuky BIM a PLM technologií jsme navíc v letošním roce na základě zkušeností z našich projektů realizovaných ve spolupráci s praxí integrovali zcela ojedinělou novinku. Jedná se o postupy precizní dynamické vizualizace v návaznosti na technologie VR odladěné v projektování a prezentaci rozsáhlých investičních celků průmyslových provozů. Představa představení projektu již na úrovni 3D dat je nejen v technických oborech opravdovým lákadlem, které řeší zásadní investice vyjasněním problémů v pravý čas. Co dokáží tyto postupy v oblasti stavebnictví? Pro ilustraci jsme s našimi studenty připravili ve výuce malou ukázkovou demonstraci BIM návrhu budovy horského hotelu. Během několika hodin práce v BIM nástrojích a lehkém aplikačním programování se můžete nejen na svůj první hotel podívat, ale dokonce se stavbou projít v precizní digitální VR vizualizaci. Je libo podvečerní výhled do okolní krajiny z balkonu nebo z vašeho nového apartmánu pod budoucí střechou? Klepnutím na miniatury zvětšíte vizualizace. Více informací o odborném software využívaném v naší výuce najdete v našem přehledu multilicencí. (Petr Fořt, František Kadlec, Autodesk Academia)

Věrnost vyřazenému stroji
Třídy 1.E, 3. A a 4.B, které se zúčastnily 30. výročí Sametové revoluce ve Žďáře nad Sázavou na Tvrzi v Regionálním muzeu. Zde totiž proběhla výstava s názvem Věrnost vyřazenému stroji, který je mottem organizátorů Víta Bohumila Homolky a Vladimíra Trojánka, kteří byli přímými účastníky listopadového dění ve Žďáře v roce 1989. Díky výbornému historickému podání průvodkyně Kamily Dvořákové byla výstava pro žáky zajímavou. Všichni jsme se vrátili do listopadu 1989, přítomní dospělí do svých mladých let a žáci s ročníkem narození 2001 – 2004 si mohli jen představovat a vzdělávat se – samizdat, disident, underground, Plastic People of the Universe, Atomová Mihule, Charta 77, exilová literatura. Výstavu doprovázely četné fotografie, letáky psané strojopisně, videokazety hrající svou roli v listopadu 1989 a zjištění, že na maloměstě se myšlenky svobody šířily pomalu a nejistě. Nechyběl zde kromě psacího stroje V. B. Homolky i originální rozmnožovací přístroj, zvaný cyklostyl. Někteří žáci si odnesli knihu básnických textů a medailonků žďárských disidentů. Přítomní studenti se shodli na tom, že svobodu je důležité si udržet a hýčkat a nedopustit, aby se totalitní diktatura se svou nesvobodou znovu zopakovala. (Renata Fořtová)

PIŠQWORKY
V úterý 12. 11. se konal oblastní turnaj soutěže pišQworky v logické hře piškvorky za podpory Masarykovy univerzity, Student Cyber Games, MŠMT a Kraje Vysočina. Naše dva týmy ve složení Jan Řehoř, Martin Blaha, Daniel Procháska, Adam Prášil a Martin Hein ze třídy 2.C získali 1. místo a druhý tým ve složení Petr Vejrosta, Radim Prášil, Matěj Pelikán, Radek Fňukal ze třídy 2.A a Daniel Dušek ze 2.C obsadili 2. místo. Celkem se soutěže zúčastnilo 11 týmů. Oba naše týmy postupují do krajského kola, které se bude konat 27. listopadu v Jihlavě.
Studentům děkujeme za reprezentaci školy a přejeme hodně úspěchů v krajském kole. Fotografie k prohlédnutí zde. (Hana Kopicová)

Videosoutěž našich studentů - Hlasujte, lajkujte
Zúčastnili jsme se videosoutěže v rámci Festivalu svobody pořádaného k třicetiletému výročí Sametové revoluce s názvem "Zeptej se babičky a dědy", kde jsme se ptali pamětníků minulého režimu. Pokud nás chcete podpořit v našem snažení, tak hlasujte pro nejlepší video kliknutím na palec nahoru (To se mi líbí) pod videem přímo na stránce Youtube.
Vyhlášení vítěze bude 17. 11. v 16 hodin v kavárně U tety Hany ve Žďáře nad Sázavou (Jan Souček 3.E)

Stolní tenis - 1. místo okresní kolo
Ve dne 7. 11. 2019 proběhlo ve Žďáře nad Sázavou na Zimním stadionu okresní kolo ve stolním tenisu. Chlapci si vedli velice dobře. Umístili se na krásném 1. místě a postoupili do krajského kola, které bude probíhat v Havlíčkově Brodě. Gratulujeme! Sestava: Vencálek Libor 2.A, Pelikán Matěj 2.A, Fňukal Radek 2.A, Jírek Jan 2.E. (Miroslav Brabenec)

Logická olympiáda
Logická olympiáda je soutěž pořádaná Mensou České republiky založená na logických úlohách, jejichž řešení vyžaduje samostatný a kreativní přístup. Nerozhodují zde naučené znalosti, ale schopnost samostatného uvažování a pohotového rozhodování. Logická olympiáda je svým pojetím unikátní soutěží, protože se nejedná o znalostní soutěž, ale o soutěž rozvíjející především schopnost samostatného logického užívání. Do základního kola soutěže se letos zapojilo celkem 13 412 řešitelů, z toho v kraji Vysočina 511.
Z naší školy se zúčastnilo 11 studentů, z nichž největšího úspěchu dosáhli bratři Jindřich a Eduard Dítětovi. Jindřich Dítě ze 4.E obsadil 3. místo s celkovým kvantilem 99,82 a Eduard Dítě z 1.C s kvantilem 94,72 byl mezi 75 % nejlepších řešitelů základního kola stejně jako David Dobiáš 1.C, Petr Dufek 4.E, Robin Štyl 1.C, Roman Červenka 2.E, Dalibor Novák a Neděla Lukáš z 1.E a Jakub Dvořák ze 4.E. Se svými výbornými výsledky postoupili do krajského semifinále Jindra a Eda Dítětovi, kde z celkového počtu 49 účastníků obsadili 10. a 20. místo. Děkujeme studentům – řešitelům za reprezentaci školy. (Hana Kopicová)

Cloudové simulace mikropočítače Arduino se stovkami příkladů pro naše studenty
Digitální technologie osazené mikroprocesory různých výrobců a kompatibilit se objevují stále častěji ve výrobcích. Jak je ale využít levně a experimentovat na úrovni univerzálního mikropočítače doma na stole? Vyzkoušejte celosvětový fenomén, mikropočítač Arduino. Dokážete v krátkém čase rozblikat triviální barevnou hudbu, nebo řídit například složitého robota. Pokud nechcete hned z počátku obětovat finanční prostředky, máme pro Vás řešení v podobě aplikace pro virtuální simulace mikropočítače Arduino v cloud aplikaci Autodesk TinkerCAD Circuits. Zaregistrujte se do celosvětobvé vzdělávací komunity a nahlédněte na stovky zajímavých využití tohoto mikropočítače, na kterém můžete vystavět například zajímavý maturitní projekt, nebo jej využít pro naprosto jiné účely. Využití mikropočítačů věnujeme na našem webu speciální stránky. (Petr Fořt, Autodesk Academia, ICT team VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou)

Okresní kolo – kopaná chlapci
Okresní kolo středních škol v kopané se v letošním roce konalo na gymnáziu ve Velkém Meziříčí 24. října 2019. Naše chlapecké družstvo obsadilo krásné čtvrté místo.
Naši školu reprezentovali: Klement Lukáš 4.A, Bačkovský Jakub 4.A, Procházka Michal 4.A, Žák Michal 4.E, Anděl Ladislav 3.A, Šenkýř Jan 3.A, Titauer Jan 3.A, Osmík Jiří 2.E, Pelikán Matěj 2.A, Růžička Stanislav 2.A, Zlesák Zbyněk 3.B, Lupták David 4.E, Chytrý Josef 4.C, Novotný David 1.E. Všem zúčastněným děkujeme za důstojnou reprezentaci školy. (Miroslav Maršoun)

Soutěžte s Krajem Vysočina, společností AUTOCONT a CZ.NIC v oblasti IT technologií
Kraj Vysočina vyhlašuje Kreativní soutěž - Nezávislí lépe myslí. Hlavním cílem soutěže je prevence možných rizik a osvěta v oblasti užívání informačních a komunikačních technologií ICT - počítačů, tabletů, mobilních telefonů, internetu, sociálních sítí, apod. Letošní ročník je tematicky zaměřen na závislosti na IT technologiích obecně. Soutěžní příspěvky by se měly v letošním roce zaměřovat na rizika spojená závislostí na IT technologiích, internetu, apod. Soutěžící mohou posílat své soutěžní práce nejpozději do 31. prosince 2019. Natočte hraný film (výukové video), vytvořte kreslený komiks, fotoromán, plakát, psaný text (návod, doporučení, popis) nebo prezentace nebo navrhněte deskovou nebo karetní hru. Leták soutěže zvětšíte klepnutím na náhled u naší aktuality. Více informací získáte v přiložených propozicích. (Tisková zpráva Pracovní skupiny pro elektronickou bezpečnost, Kraj Vysočina)

1. místo našich fotbalistů v okresním kole SŠ
Ve čtvrtek 24. 10. 2019 proběhlo ve Velkém Meziříčí okresní kolo SŠ ve velké kopané, kam se z okrskového kola ve Žďáře (24.9.) probojovala obě naše družstva ze Strojírenské i Studentské. Také na okresním kole ve Velkém Meziříčí si vedli naši chlapci velice dobře, když tým chlapců ze Strojírenské zvítězil a vybojoval pro naši školu 1. místo, nezbytný pohár pro vítěze a rovněž i postup do krajského kola v Jihlavě, které se ale uskuteční až na jaře. Gratulujeme! Naši hoši startovali v sestavě:
Zleva stojí: Weinhofer Pavel, Klouda Pavel, Pokorný Pavel, Svoboda Jiří, Šoustar Patrik, Viliš Petr, Srnský Michal, Sluka Roman, Novotný Dominik, Krečman Tomáš, Švestka Radek. Zleva ve dřepu: Soukup Pavel, Sytař Jan, Veselý Vojtěch a Ptáček J.
Druhé naše družstvo (Studentská) skončilo na 4. místě. V krajském kole budeme bojovat společně. Fotografie k prohlédnutí zde. (Josef Štikar, Miroslav Maršoun)

Bienvenido a Barcelona (Vítejte v Barceloně)
Prvními snímky z katalánské metropole Barcelony se již pochlubilo 8 studentů oboru Informační technologie. Od 21.10.2019 po dobu 3 týdnů budou mít studenti stáže v místních společnostech a to vše díky získání grantu Erasmus+. Jsou tak dalšími, kteří získávají své první zahraniční pracovní zkušenosti a navazují na své předchůdce z minulých let, kteří zamířili do Milána, Vídně, či do Budapešti. (Martina Eckert, Drahomíra Petřeková)

Energetická olympiáda
21. října se uskutečnil druhý ročník Energetické olympiády, který pořádá společnost Energetická gramotnost ve spolupráci se společností ČEPS a s Fakultou elektrotechnickou ČVUT v Praze.
Do soutěže se registrovalo 428 týmů z celé republiky, konkurence byla tedy opravdu velká. Studenti Michaela Heralová (4.C), Cyril Bojanovský (4.C) a Petr Dufek (4.E) plnili zadání online prostřednictvím internetového portálu z oblasti výroby a distribuce elektrické energie, ochrany životního prostředí, obnovitelných zdrojů a úspor energie. Test s 26 otázkami zvládli za 1 hod 8 min a svými výsledky se umístili v první polovině startovního pole. Za reprezentaci školy na základě vlastní iniciativy děkujeme. Fotografie k prohlédnutí zde. (Hana Kopicová)

Geografická soutěž s www.spszr.cz
Po úspěšných vítězích minulého kola zeměpisné soutěže s našim webem, kdy jsme se podívali za „velkou louži“ do Yosemitského národního parku ve střední Kalifornii, se vrátíme domů k letošnímu létu. Asi uhádnete, kde jsme trávili letošní letní horké dny. Ale, otázka nebude zase tak jednoduchá :O). Zalistujte na GIS mapách a zkuste určit s přesností na 100 metrů z jakého místa je fotografie pořízena a jak se jmenuje významná přírodní památka, ze které je nejmenovaná zobrazená hora takto krásně fotogenická. Správná odpověď bude zahrnovat zakreslené místo v mapě, odkud je pořízena tato fotografie a název významné přírodní památky, kterou jsme při focení tohoto snímku prošli. První správná odpověď vyhrává. Odpovědi zasílejte na fort@spszr.cz. Soutěžní obrázek najdete na pozadí našich www stránek nebo kliknutím na náhled u aktuality. (Petr Fořt, ICT team VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou)

Seznamte se s novým odborným software v naší školní síti
V minulém týdnu jsme aktivovali v naší síti nejrozsáhlejší multilicenci software v historii školy vůbec. Pro rychlé seznámení s některými produkty jsme pro Vás připravili malé quick view. Vybrali jsme několik zajímavých videí, které ukazují v jaké oblasti můžete tyto aplikace využít. Naše představení začínáme u společnosti Autodesk, která pokrývá svým software plošně průmyslový sektor a design, stavebnictví a architekturu a oblast multimediální tvorby a filmového umění. Společným pojmem moderního navrhování napříč obory je digitální prototyp s vysokým podílem 2D/3D dat a využitím cloudových technologií. Více informací najdete na stránkách Autodesk Academia. K software mají všichni naši studenti k dispozici plně funkční domácí instalace na dvě zařízení pro nekomerční použití a samostudium. Výstupy v těchto produktech můžete shlédnout v prezentaci vybraných ročníkových a maturitních projektů. Připojte se do globální komunity čítající desítky miliónů uživatelů. (Petr Fořt, Petr Libra, Petra Suková, ICT team, Autodesk Academia VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou)

PLM software pro průmysl
Autodesk Inventor - technické navrhování v průmyslu nad digitálním prototypem
Autodesk InventorNastran - výpočty a analýzy nad digitálním prototypem
Autodesk InventorCAM - příprava produkčních dat pro xNC stroje nad digitálním prototypem
Autodesk Fusion 360 - první komplexní PLM software pracující v cloudu
Autodesk Autodesk Alias - nejuznávanější software pro průmyslový design na světě
Autodesk VRED - špičkový nástroj pro zpracování prezentací 3D dat
Autodesk VRED Virtual Reality - virtual reality editor posune data do virtuální reality
Autodesk AutoCAD Mechanical - vytůněná verze AutoCADu pro navrhování ve strojírenství
Autodesk AutoCAD Electrical - nástroj pro navrhování v oblasti elektrických instalací s vazbou na AutoCAD a 3D data Inventoru
Autodesk Eagle - software pro navrhování a simulace v oblasti elektroniky
Autodesk TinkerCAD - cloud nástroj pro techniky zahrnující zajímavá řešení pro design a vývoj aplikací pro mikropočítače Arduino

BIM aplikace pro architekturu, stavebnictví a TZB
Autodesk Revit - tradiční moderní BIM software pro tvorbu digitálního modelu staveb
Autodesk Revit TZB - využití moderního BIM software pro technická zařízení budov
Autodesk Revit Live Virtual Reality - rychlá cesta od digitálního návrhu k předvedení zákazníkovi v prostředí VR

Multimediální software pro animaci a vizualizaci
Autodesk Maya - nejpoužívanější software pro tvorbu vizualizací a animací v technické oblasti, filmovém umění a hrách
Autodesk 3ds MAX - tradiční nástroj pro animaci a vizualizaci

Obecný software pro tvorbu technické dokumentace
Autodesk AutoCAD - nejpoužívanější software pro tvorbu technické dokumentace na světěNový výkonný server DELL EMC PowerEdge 430 v naší informační infrastruktuře
Pro naši serverovnu na Strojírenské ulici se nám podařilo získat zcela nový kousek špičkové techniky. Jedná se o výkonné serverové řešení DELL EMC PowerEdge 430 osazené rozsáhlým diskovým polem RAID pracujícím s SAS řadičem PERC H730. Procesor třídy Intel Xeon poskytuje virtualizovaným službám dvacet jader a je doprovázen při práci 128 GB ECC RAM. Server v hodnotě 185 000 Kč byl dodán společností AUTOCONT v rámci grantového projektu podaného v průběhu jara 2019 do dotačního programu Kraje Vysočina s názvem „Software, virtualizace, bezpečnost 2019“. Zařízení je postupně integrováno v serverovně na pracovišti Strojírenská do naší nové informační sítě a umožňuje kompletní virtualizaci kritických služeb na standardu Hyper-V operačního systému Microsoft Windows Server 2019 s podporou nejnovějších licencí odborného software. Server rozšiřuje naší infrastrukturu o další výkonné řešení a navazuje na modernizaci serverů na Studentské ulici v loňském roce. (Petr Fořt, Petr Libra)

Zetor show
Dne 19. 9. 2019 se v Novém Městě na Moravě konala akce „Zetor show“, kterou pořádaly Moreau Vysočina, Kraj Vysočina a společnost ZETOR. Na výstavě zemědělských strojů a prezentace odborných škol nechyběla ani naše škola. Kolemjdoucí mohli nahlédnout pod kapotu vozidel a dostali informace jak o vozidlech, tak o škole. Asi po půl hodině se přejelo do Vysočina arény na akci Traktorshow, kde prezentace školy pokračovala a návštěvníkům bylo umožněno svézt se Kaipanem. Agentura Dobrý den Pelhřimov zapsala do České knihy rekordů 4 nové rekordy, týkající se traktorů. Bližší podrobnosti zde. (Jiří Neuman, Antonín Gemrot)


Sobotní půlnoční finalizační build nejnovějšího software pro naše učebny
Po přibližně půl roce příprav a vyjednávání nových multilicenčních smluv jsme provedli v noci ze soboty na neděli finalizaci zcela nové referenční instalace software pro naše učebny. První testovací učebna v ateliérech naší školy byla dokončena v sobotu přibližně o půlnoci, kdy bylo přeneseno z našich nových serverů DELL 730 prostřednictvím 40 Gbps sítě více jak 5 TB dat na cílové pracovní stanice. Jedná se o nejrozsáhlejší instalaci odborného software na učebnách v historii školy. Z pracovní verze jedné z beta verzí referenční instalace můžeme vypsat několik zajímavých novinek. Zbrusu nový systém pracovních stanic pro naše učebny stojí na základu nejnovějších Windows 10 Education v buildu 1903 z naší Microsoft EES multilicence, který je doplněn o nejvyšší řadu Microsoft Office s pracovním číslem 2019 a vývojovým prostředím Microsoft Visual Studio včetně nástrojů pro vývoj aplikací pro mikropočítače Arduino a navrhování datových infrastruktur od společnosti Cisco. V technické oblasti se můžete těšit na zbrusu nové PLM produkty AutoCAD 2020, AutoCAD Electrical 2020, Autodesk Inventor 2020 s integrovanými nástroji Inventor CAM a Inventor FEM Nastran. V oblasti BIM software přicházíme na naše počítače s novinkami Autodesk Revit 2020 a Protech. Výrazně jsme rozšířili také nabídku software nástrojů pro vizualizaci, animaci a průmyslovou virtuální realitu. Zde najdete špičkové aplikace Autodesk V-RED Pro, Autodesk Maya, Autodesk 3ds Max v posledních světově dostupných verzích. Novinkou je například cloud aplikace Autodesk Eagle pro návrh plošných spojů. Dalšími produkty jsou aktuální licence PLM produktů SurfCAM, EPLAN, GOM Inspect a připravovaná modernizovaná multilicence Siemens NX. Finalizace cílových pracovních stanic navazuje na více jak tříletou rekonstrukci optické síťové infrastruktury, serverů a modernizaci učeben na elektronická úložiště. Díky velkorysosti našich dodavatelů software se můžeme pochlubit rozsáhlou instalací odborného software čítající tisíce aktivních licencí jednotlivých produktů, které budou postupně dostupné napříč výukou všech oborů na naší škole. Další výraznou novinkou je dostupnost základních projekčních PLM a BIM aplikací jak v české, tak v anglické verzi s cílem prohloubení jazykových znalostí našich studentů v odborné oblasti. U vybraných produktů společnosti Autodesk, Microsoft a Siemens jsou našim studentům dostupné i licence pro samostudium a nekomeční využití na jejich domácích počítačích. Více informací o digitálních technologiích a software na naší škole se dozvíte v samostané sekci našeho webu. (Petr Fořt, Petra Suková, Petr Libra)

Distribuční maturita
Ve dnech 2. – 4. října se studentky ze 3.B Dominika Balková, Eliška Fialová a Radka Havelková zúčastnily v Hradci Králové třídenního programu, který je určen vybraným žákům z Partnerských škol společnosti ČEZ s názvem Distribuční maturita. Stáž se skládala z teoretického představení i praktických ukázek základních oblastí distribuce elektrické energie a z nabídky budoucího uplatnění ve Skupině ČEZ. Studentky absolvovaly odborné přednášky z oblastí řízení distribuční soustavy, chytrých sítí, elektromobility, využití termovize a datových centrál. Navštívily rozvodnu Neznášov, kde proběhl na místě výklad, demonstrační ukázka sítě VVN, představení kabelového vozu a ukázka prací diagnostiky. Ve volném čase si prohlédly historickou část královského města Hradec Králové. Na závěr studentky absolvovaly vědomostní test a obdržely diplom a věcné ceny od společnosti. Fotografie k prohlédnutí zde. (Hana Kopicová)

Maturitní projekty
V pátek 27. září byl zástupci firmy ŽĎAS, a.s. a VUT Brno slavnostně vyhlášen 2. ročník soutěže o nejlepší maturitní projekt. Soutěž pořádá firma ŽĎAS, a. s., Žďár nad Sázavou ve spolupráci s naší školou a SPŠ Třebíč. Je určena pro maturanty oborů strojírenství a elektrotechniky z uvedených škol.
Soutěž je dvoukolová, v prvním kole vybere každá škola 10 nejlepších prací. Ve druhém kole bude odbornou porotou, ve které jsou zastoupeni i pedagogové z FSI VUT Brno a odborníci ze ŽĎASU, vybráno 5 prací z každé školy, které postoupí do finále soutěže. Ve finále budou vybrány 3 nejlepší práce, které získají hlavní ceny. Na slavnostním vyhlášení vítězů dne 1. 5. 2020 bude oceněno i všech 10 finálových prací.
Co udělat pro úspěch? Podat přihlášku do 17. 1. 2020, vytvořit zajímavou práci a odevzdat ji do 3. 4. 2020. Prezentace pořadatelů najdete zde. Informace o VUT fakulta Strojního inženýrství Brno zde. (Rudolf Voráček)

Digitální továrna
Odborný časopis CAD věnoval článek čísla jedinečnému projektu, který byl připraven ve spolupráci společnosti Ebner a naší školy. Pomocí technologie virtuální reality jsme ve spolupráci s vývojovým týmem čítajícím desítky odborníků dokázali připravit demonstraci průmyslového provozu pro tepelné zpracování na základě PLM/BIM projektových 3D dat. Jedná se aktuálně o jednu z nejrozsáhlekších prezentací, která byla kdy řešena s využitím technologie virtuální reality v oblasti navrhování průmyslových provozů. Článek si můžete přečíst v našem archivu. Všem kolegům u nás i v Rakousku děkujeme za skvělou spolupráci. Další naše zajímavé reference v odborného tisku a mezinárodní publicitu najdete ve školním archivu. Výběr ze zajímavých prací našich studentů a pedagogů si můžete prohlédnout v katalogu výukových projektů. (Petr Fořt - VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou, Petr Klimeš - Ebner)

Preventivní vlak Českých drah
Ve dnech 17. – 19. 9. 2019 se žáci tříd 2. A, C, D a E zúčastnili preventivního programu, který v rámci Evropského týdne mobility připravil BESIP ve spolupráci s Českými drahami a Správou železniční dopravní cesty.
Speciálně upravený "Preventivní vlak Českých drah", který byl po celou dobu trvání projektu přistaven na žďárském vlakovém nádraží, nabídl návštěvníkům ve svém prvním vagonu projekci filmu o nejčastějších nehodách na železnici. Ve druhém vagonu měli žáci možnost besedovat s odborníky, kteří se nehodami zabývají. Na třetím stanovišti pak na ně čekal hasičský vůz s hasiči, kteří jim předvedli ukázky své práce. Mimo jiné i ukázky poskytnutí první pomoci, kterou si pak sami žáci mohli vyzkoušet. Fotografie k prohlédnutí zde. (Kateřina Šimůnková, foto Jarmila Kociánová)

Kvalifikace do Okresního kola ve fotbale
Dne 24. 9. 2019 byli naši studenti na kvalifikaci (okrskové kolo) do okresního kola ve fotbale.
Zde přinášíme výsledky: VOŠ a SPŠ - Gymn. ZR 5:2, VOŠ a SPŠ - Bigy ZR 9:1, VOŠ a SPŠ - Strojírenská ZR 0:1

Střelci: Bačkovský 4.A - 5, Anděl 3.A - 3, Rys 4.A -1, Žák 4.E - 1, Pelikán 2.A - 1, Procházka 4.A - 1, Veselý 3.A - 1, Bartoň 4.E -1. (Bohumil Málek)

Vítězové naší malé zeměpisné soutěže s www.spszr.cz
děkujeme za zaslané odpovědi na naši malou soutěž, která je zaměřena na zeměpisné znalosti našich studentů. Rozhodli jsme se tentokrát drobnou sladkou cenou odměnit hned několik vítězů, kteří reagovali zcela správně. Jedná se o významný přírodní útvar v Yosemitském národním parku, který se rozkládá na východě střední Kalifornie na ploše 3081 km² v pohoří Sierry Nevady. Hora se jmenuje El Capitan a s nadmořskou výškou 2307 m n. m. patří k velmi oblíbeným lezeckým destinacím. Mezi ty nejsložitější výstupy patří například cesta Dawn Wall, kterou v roce 2016 zdolal volným způsobem jako druhý na světě i náš velmi úspěšný horolezec Adam Ondra.

A teď naši vítězové. Absolutně nejrychlejší odpověď zaslal náš absolvent Lukáš Havlíček, aktuálně student Fakulty informačních technologií VUT. Je potěšující, že se zapojil i někdo z absolventů, nad rámec soutěže získává také cenu. Hlavní cenu za první místo si z našich studentů odnáší Kristýna Homolová a Helena Freyová ze třídy 4.B. Druhé místo pak obsadil Miloš Musil ze 4.A. Pro vyzvednutí ceny navštivte kabinet 402. (Petr Fořt, ICT team VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou)

Středoškolský atletický pohár
Dne 19. 9. 2019 se konal v Novém Městě na Moravě Středoškolský atletický pohár družstev. Soutěžilo se v těchto disciplínách: 60 m, 200m, 400m, 800m, 1500 m, výška, dálka, koule, štafeta 4x 200m.
VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou reprezentovali: Hamříková, Zedníková, Felcmanová, Roháčková, Hublová, Slámová, Sedláková, Limlová, Němcová, Nepejchalová, Halvová, Mech, Bačkovský, Musil, Jun, Homola, Fiala, Pešek, Veselý.
Družstvo dívek obsadilo 3. místo. Družstvo chlapců obsadilo 6. místo. (Miroslav Brabenec)

Rozšíření konektivity pomocí Cisco síťových přepínačů
V rámci úspěšně dotovaného projektu Krajem Vysočina se podařilo získat významnou finanční částku na pořízení nové aktivní přepínané technologie pro naše obě pracoviště včetně domovů mládeže. Grantový projekt si vzal za cíl plošně posílit konektivitu cílových stanic. Toto řešení nám umožňuje výrazně nadčasově rozšířit konektivitu cílových pracovních stanic a zvýšit dostupnost rozsáhlých multilicencí odborného PLM a BIM software napříč studijními obory. Ve spolupráci s Krajem Vysočina a dodavatelem, společností Autocont, bylo v rámci projektu úspěšně získáno pět vysokorychlostních 48 portových přepínačů Cisco SG350X-48 s podporou 10 Gbps optických modulů v celkové hodnotě 200 tisíc korun. V redundantním přenosu je možné provozovat připojení těchto aktivních prvků s celkovou datovou propustností na jeden přepínač až 80 Gbps (80x vyšší než aktuálně). Do naší infrastruktury tak přibude 240 vysokorychlostních přípojek. Aktivní prvky budou postupně osazeny na pracoviště Studentská, Strojírenská a na domovy mládeže. (Petr Fořt, Petr Libra, Petra Suková, ICT team VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou)


Pobaltské republiky a Petrohrad
Studenti naší školy měli možnost začátkem školního roku navštívit Pobaltské republiky a Petrohrad, tedy části Evropy, kam se jiné školy nevypravují tak často. Zprvu jsme byli plni obav, jak se budeme v těchto zemích pohybovat, jaké služby můžeme očekávat a jaká místa uvidíme. Naše obavy však brzy vystřídalo nadšení z romantické Rigy, krásného národního parku Gauja, historického Talinu, rušného Vilniusu a třešničkou na dortu pak byl samotný Petrohrad, Puškino a Carské Selo. Stihli jsme si prohlédnout všechna nejvýznamnější muzea – Ermitáž a Palácové náměstí, Isakijevský chrám i Měděného jezdce, Kunstkameru, prošli jsme monumentální palácový komplex Kateřinského paláce a viděli kopii Jantarové komnaty. Ohromilo nás půlnoční otevírání mostů na řece Něvě za zvuku symfonického orchestru. Ubytování jak v Pobaltských republikách, kde jsme bydleli doslova v luxusních hotelech, tak v Petrohradě, které bylo skromnější, zato v centru města, nás mile překvapilo. Po celou cestu nás doprovázelo nádherné slunečné počasí, takže jsme si mohli dopřát i koupel v Baltském moři. Cesta autobusem byla dlouhá a náročná, ale za to nepohodlí ten výlet rozhodně stál. Fotografie k prohlédnutí zde. (Drahomíra Petřeková, Jitka Kostelencová)

Nová kniha z naší autorské dílny v oblasti ekonomiky a účetnictví již po dvacáté
Již po dvacáté vychází učebnice pro střední a vyšší odborné školy Účetnictví 2019, jejíž autorkou je Jitka Mrkosová. Do učebnice jsou promítnuty legislativní změny plynoucí ze zákonů o obchodních korporacích, občanského zákona a daňových zákonů. Více informací o publikacích našich autorů najdete v samostatné sekci našeho webu. Kniha byla vydána nakladatelstvím Albatros Media. (Jitka Mrkosová)

Zeměpisná soutěž pro naše studenty
Na začátku nového školního roku jsme trošku vyprázdnili naše SD karty s fotografiemi a našli pěkný záběr, který pochází z jednoho nejmenovaného místa na světě a použili jsme jej na pozadí našich stránek. Pokuste se uhádnout lokaci a název této úžasné přírodní památky, jejíž zdolání je snad snem každého horolezce a patří k těm nejobtížnějším stěnám na světě. Ne :O) Nikdo z nás si netroufl na ni vyšplhat. Takže alespoň jedna hezká fotka ze základního tábora. Správné odpovědi zahrnující jméno národního parku a jméno hory zasílejte na fort@spszr.cz. První správná odpověď vyhrává již tradičně něco dobrého na zub :O). Fotografii si můžete zvětšit klepnutím na její náhled. (Petr Fořt, ICT team)

GOOGLE Code-in San Francisco
Je potěšující představit Vám na našich stránkách velký úspěch Jindřicha Dítě, studenta čtvrtého ročníku z naší školy. Dokázal vítězně uspět v celosvětové soutěži Google Code-in ve své kategorii mezi 3124 studenty ze 77 států světa a zúčastnit se v průběhu léta celosvětového setkání vítězů ve společnosti Google v americkém San Franciscu. Sadu fotografií z akce si můžete prohlédnout v odkazovaném archivu přímo na domovských stránkách Google . Soutěž je věnována zpracování vývoje zdrojových kódů aplikací převážně v oblasti Open Source řešení. Za naši školu velmi gratulujeme. (Petr Fořt, ICT team VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou)

Lehce sladké PLM téma
Přední odborný časopis věnoval pozornost maturitnímu projektu realizovanému Martinem Procházkou. Dokázal ve své maturitní práci spojit několik moderních technologií z oblasti CAD, CAE, FEM a CAQ využívaných na naší škole. Článek je dostupný v našem archivu, nebo v časopise CAD dostupném v tradiční listinné podobě, případně elektronicky. Martinovy gratulujeme k zajímavě zpracovanému odbornému tématu a přejeme hodně úspěchů v jeho profesní praxi. Další naše zajímavé reference v odborného tisku a mezinárodní publicitu najdete ve školním archivu. Výběr ze zajímavých prací našich studentů a pedagogů si můžete prohlédnout v katalogu výukových projektů. (Martin Procházka, Petr Zahrádka, Petr Fořt)

Navštivte zajímavá místa v našem okolí
Prázdniny se pomalinku blíží a proto jsme využili pěkných dní včetně několika společenských akcí ve Žďáře nad Sázavou k vytvoření panoramatického průvodce po okolí našeho města. Najdete v něm fotografie pořízené ve městě i mimo něj. Pokusili jsme se zmapovat některá známá i méně známá místa Žďárských vrchů, kam se můžete dostat pěšky i na kole. Děkujeme všem patriotům z našeho regionu za inspiraci a tipy, kde stojí za to si počkat na to správné "panoramatické světlo". Průvodce najdete jak na našem webu. (Petr Fořt)