procházka naší školou

Dlouho jsme přemýšleli jestli v té záplavě textu na našem webu má smysl do průvodce ještě něco psát. Nakonec jsme zvolili méně náročnou formu představení školy tak, jak ji znají jak naši studenti, odborná veřejnost z konferencí a všichni ostátní ze dnů otevřených dveří. Pohodlně se proto posaďte a jen se dívejte pomocí 3D zobrazovací technologie Google Maps Business View.

Prohlídka školy ve fotografiích

Vstupní vestibul hlavní budovy

Posluchárna školy

Školní jídelna

Laboratoř mechatroniky

Ateliéry školy

Jedna z osmi učeben výpočetní techniky, průmyslových ICT a 3D grafiky

Pracoviště výuky CNC technologií a CAM aplikací

Laboratoř elektrotechniky

Školní dílny

Laboratoř 3D tisku a 3D scannování

Laboratoř metrologie