Zájmové technické kroužky

Dlouhodobý trend absence techniků na českém trhu práce se snaží zvrátit také naše škola, ať již vhodným zaměřením studijních programů s důrazem na potřeby praxe regionu Vysočina, zapojením do projektů Evropské unie, které mají za cíl podporu technického vzdělávání mládeže, nebo budováním specializovaných laboratoří pro odbornou výuku. Uveďme namátkou PC učebny pro 3D návrh, laboratoře mechatroniky, strojírenských měření či technického zařízení budov. Na VOŠ a SPŠ pracují kroužky:

Informační technologie (pracoviště Studentská)

Odborný kroužek je věnován problematice IT technologií a jejich nasazení v technické praxi v té nejmodernější podobě. Žáci se seznamují s problematikou v několika samostatných oblastech věnovaných tvorbě technických projektů s využitím průmyslových digitálních PLM a BIM technologií, virtuální reality a 3D tisku. Samostatnou část hodin věnujeme problematice mikropočítačů, digitální komunikaci a nasazení IT technologií napříč projekty v technické praxi. Žáci se v kroužku seznamují s řadou praktických ukázek z naší odborné výuky a spolupráce s našimi průmyslovými partnery. V těchto oblastech má naše škola stovky odborných referencí na mezinárodní úrovni. Součástí kroužku je základní seznámení s odborným software a technologiemi využívanými na naší škole. Nahlédněte do tajů využití digitálních technologií v oblastech realizace průmyslových projektů, digitální komunikace, nebo také virtuální letecké simulace.
Mechatronika (pracoviště Studentská)

Kroužek je určen především pro žáky 8. a 9. tříd ZŠ, kteří uvažují o studiu elektrotechniky. Nabízí jim průřezové seznámení s úvodními kapitolami automatizace hravou laboratorní formou. Nejprve si zapojí pomocí stavebnic Logitronik a Voltík III základní funkce z binární logiky. Potom budou kreslit a simulovat v software FluidSIM jednoduchá schémata pneumatiky i elektropneumatiky. Následně tyto průmyslové aplikace mohou v naší laboratoři zapojit na tréninkových panelech. Členové kroužku se zúčastní též měření různých fyzikálních a chemických veličin životního prostředí. Setkají se základy programování microPLC a dále si postaví a naprogramují robot Lego Mindstorms. Žáci ZŠ budou zapojeni do kroužku v souladu s možnostmi této věkové kategorie a v souladu s BOZP.
Strojírenství (pracoviště Studentská)

Kroužek je zaměřen zejména na žáky 8. a 9. tříd ZŠ, kteří mají zájem o následné studium technických strojírenských předmětů. Do kroužku Technik však mohou chodit i žáci ZŠ nižších ročníků, kdy např. pro žáky 5. ročníku ZŠ společně se studenty 2. ročníku SŠ je možnost se zúčastnit týmové soutěže T-Profi (Talent pro firmy) pořádané Hospodářskou komorou ve stavbě modelu ze stavebnice Merkur. Účastníci kroužku získají a prohloubí si znalosti základů ve strojírenské techniky i všech oblastí Mechaniky a dalších oblastí fyziky jako magnetismu, gravitace apod. s využitím různých druhů a principů technických stavebnic. Dále budou seznámeni se základními principy různých zařízení na principu využití plynů, kapalin, solární, gravitační a magnetické, resp. elektromagnetické energie a také s mechanickými, dálkově řízenými i programovatelnými modely robotnických zařízení. V rámci kroužku jim budou také představeny ukázky závěrečných praktických maturitních prací studentů SPŠ a absolventských prací studentů VOŠ spolu s ukázkami tvorby do různých soutěží jako Strojírenský CAD projekt, Formule ve školách, Bystré hlavy a pro technické akce, výstavy a projekty Věda v ulicích, Fše f pohybu, Technikou k rozvoji, O2-Think Big apod.
Dopravní prostředky (pracoviště Strojírenská)

Kroužek je určen pro žáky 6. až 9. tříd základních škol. Jedná se o seznámení a praktická ověření činností souvisejícími se servisem jízdních kol a elektrokol. Nejprve si vyzkouší demontáž a následně montáž jednotlivých částí jízdního kola. Seřízení řazení a převodů. Seřízení brzdových systémů. Výměnu opotřebovaných dílů kola, centrování kol apod. Dále mají možnost smontované kolo vyzkoušet jízdou v našem areálu. Velmi atraktivní činností pro žáky základních škol jsou kompletní montáže a demontáže elektrických čtyřkolek a samozřejmě jízda na nich. Tato činnost patří k nejoblíbenějším v celém spektru nabízených kroužků. Nezapomínáme ani na výuku základních pravidel pro bezpečný provoz dopravních prostředků užívaných žáky ZŠ.
Ruční zpracování dřeva a 3D tisk (pracoviště Strojírenská)

Kroužek zaměřený na ruční zpracování dřeva je určen pro žáky 6. až 9. tříd základních škol. V rámci této zájmové aktivity si žáci vyzkouší zpracování dřeva od polotovaru, až po hotový výrobek formou ručního zpracování. Příkladem může být výroba kuchyňského prkénka. Žáci si nejdříve obkreslí šablonu, poté si vyřežou hrubý tvar a následně je opracovávají pomocí ručních nástrojů, až do finální podoby prkénka. Hotový výrobek si žáci samozřejmě mohou odnést s sebou domů. V rámci těchto volnočasových aktivit mohou žáci vyrobit i výtvory dle vlastního návrhu. V rámci kroužku se žáci seznámí i s moderní technologií, která se stále více rozšiřuje i do domácností, a to s 3D tiskem. Žáci si vyzkouší tvorbu a přípravu dat pro 3D tisk v programu Autodesk Inventor a vlastní přípravu 3D tisku. Žáci si tak mohou vytvořit vlastní funkční model, dle svých představ. Žákům budou prezentovány metody rychlé výroby prototypů a funkčních modelů tzv. Rapid prototyping.
Kroužek CNC stroje (pracoviště Strojírenská)

Kroužek je určen pro žáky 7. až 9. tříd základních škol. Cílem kroužku je naučit základy programování CNC obráběcích strojů, seznámit se se seřizováním stroje a vyzkoušet si činnost navržených programů. Náplní kroužku je tvorba programu pro vybrané součásti z kovu, dřeva nebo plastů, seřízení CNC stroje před vlastním obráběním a příprava jednoduchého programu pro žáky ZŠ.
Hravá elektrotechnika a automatizace (pracoviště Strojírenská)

Cílem kroužku je zábavným způsobem přiblíží žákům základních škol principy elektrotechnicky a elektroniky. Žáci získají manuální dovednost při práci s elektronikou a elektrotechnikou, osvojí si správné návyky a dovednosti při zapojování elektrických zařízení a pájení součástek do plošných spojů a postupně realizují praktický výrobek, který si ponechají. Žáci získají přehled o možnostech a využití automatizační techniky v domácnosti a v moderních průmyslových provozech. Pozornost bude také věnována využití obnovitelných zdrojů elektrické energie. Následně se žáci prakticky seznámí s využitím PLC automatů. Každý žák vytvoří jednoduchý PLC program podle graficky zpracovaného podrobného návodu pro řízení výukových modelů.