podpora technického vzdělávání mládeže

V současně době již představitelé průmyslu a hospodářské komory naléhavě upozorňují na kritickou situaci, která vzniká ve výrobních firmách postupným odchodem technicky vzdělaných pracovníků do důchodu. Tyto pracovníky již nemá kdo nahradit, protože v minulosti nebylo technické školství příliš podporováno – vždyť vzdělání je prý byznys jako každý jiný. Proto také stát připustil vznik desítek nových vysokých škol netechnického zaměření. 

Citujeme úryvky z tisku: „Poplach: Humanitně vzdělaní jsou bez práce, techniků chybí tisíce“. „Strojírenství je pro Českou republiku klíčové, proto je potřeba zajistit, aby se toto odvětví mohlo dál rozvíjet. Zemědělství a cestovní ruch naše hospodářství nespasí.“ „Výsledky jsou děsivé, podle výzkumu nám chybí zhruba 10 procent vyučených, 10 procent středoškoláků a 15 procent vysokoškoláků technických oborů,“ řekl prezident Národního strojírenského klastru Jan Světlík.

Problém je podle jeho slov také s kvalitou a oborovou skladbou absolventů. Ve strojírenských firmách chybí dlouhá léta už tradičně zejména obráběči, svářeči a zámečníci u dělnických pozic a konstruktéři, technologové a projektanti u techniků. Prezident poukázal na skutečnost, že v minulém období byl průmysl podceňován a akcentoval se spíše význam služeb. „Díky tomu máme hodně právníků, hodně ekonomů, poněkud málo techniků, poněkud málo inženýrů a dámy prominou, máme i poněkud zbytečně mnoho kosmetiček,“ uvedl Zeman. 

Manažer Národního strojírenského klastru Lubomír Gogela vidí problém v tom, že studium techniky mladé lidi příliš neláká. „Studenti si dlouhodobě raději vybírají ekonomické nebo humanitní obory. Vůbec si neuvědomují, že technické profese jsou v rámci globalizace světa mnohem zajímavější. Český technik má ve světě zvuk, český právník se v cizině uplatní jen velmi obtížně. Nemluvě o realitě nezaměstnanosti u nás. Máme velký počet absolventů v oborech, které nikdo nechce“ apodobně. 

Dlouhodobý trend absence techniků na českém trhu práce se snaží zvrátit také naše škola, ať již vhodným zaměřením studijních programů s důrazem na potřeby praxe regionu Vysočina, zapojením do projektů Evropské unie, které mají za cíl podporu technického vzdělávání mládeže, nebo budováním specializovaných laboratoří pro odbornou výuku. Uveďme namátkou PC učebny pro 3D návrh, laboratoře mechatroniky, strojírenských měření či technického zařízení budov. 

Kroužky a terminář

Jedním z řady projektů tohoto druhu je i nový projekt „Přírodní a technické obory – výzva pro budoucnost“. Projekt podporuje vybavení školy moderní technikou a její využití ve volnočasových aktivitách. Grantový projekt je financován na naší škole z prostředků Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. Jednou z aktivit je i práce studentů v technických kroužcích.  Terminář jednotlivých kroužků můžete najít v této příloze.

Na VOŠ a SPŠ pracují kroužky:

  • PLM a BIM - průmyslové postupy počítačové konstrukce a designu v oblastech strojírenství, průmyslovém designu, stavebnitví a architektuře
  • Technik - technický kroužek pro oblast strojírenství
  • TZB - kroužek obnovitelné zdroje energie a technická zařízení budov
  • Tvořivost - kroužek technické tvořivosti
  • Mechatronika - kroužek mechatroniky a robotiky

Kroužky jsou zaměřeny prakticky na návrhy a konstrukci zařízení, ukázky technických měření, ukázky strojní výroby, návrhy zařízení aj. V kroužcích pracují také talentovaní žáci z partnerských základních škol - 2. a 4. ZŠ Žďár nad Sázavou, 1. a 2. ZŠ Nové Město na Moravě, ZŠ Bobrová. Práce v kroužcích je umožněna i zájemcům z ostatních škol. 

PLM a BIM - průmyslové postupy počítačové konstrukce a designu v oblastech strojírenství, průmyslovém designu, stavebnitví a architektuře 

V programu kroužku jsou prohlubovány znalosti a dovednosti, které žáci získávají v základní výuce v oborech Strojírenství, Technické lyceum a Technická zařízení budov. Účastníci se seznamují s parametrickým modelováním z pohledu konstruktéra a návrháře, učí se využívat funkce pro tvorbu designu součásti, seznámí se s funkčním navrhováním a jeho vazbami na modelování součástí, zkouší modelování složitých sestav v týmu, požadavky na rozložení topologie modelu, zanalyzují kritické konstrukční uzly a jejich vazby v sestavení. Na závěr si zanalyzují problematiku výměny a zpracování dat vytvořených jako digitální virtuální model. Žáci ZŠ jsou zapojeni do kroužku v souladu s možnostmi této věkové kategorie. Jsou seznamováni s odborným software využívaným v průmyslovém navrhování a jeho základní koncepcí tvorby digitálních prototypů. Součástí kurzu je prezentace týmových projektů z praxe a týmových projektů tvořených na SPŠ a VOŠ.

Technik - technický kroužek pro oblast strojírenství

V rámci kroužku jsou prohlubovány znalosti a dovednosti, které získávají žáci v základní výuce v oboru Strojírenství. Účastníci získávají a prohlubují si znalosti základů techniky ze strojírenství i ze všech oblastí mechaniky a dalších oblastí fyziky jako magnetismu, gravitace, apodobně. Dále jsou seznamováni se zařízeními, jejichž principem je vhodné využití plynů, kapalin, solární, gravitační, magnetické a elektromagnetické energie. Poznávají jejich funkcí a seznamují se s dálkovým ovládáním mechanických i programovatelných modelů robotických mechanismů, pracují s modely průmyslových robotů i s modely humanoidních robotů. Pro potřeby kroužku jsou využívány ukázky vytvořené pomocí odborného software. Tyto programy lze používat společně s jejich využitím pro převod digitální tvorby do reálných výrobků či jejich modelů na CNC strojích a 3D tiskárnách. V rámci kurzu jsou předváděny zajímavé technické přístroje, technologie a experimenty v učebně strojírenství a mechaniky. Dle možností jsou organizovány přehlídky technické tvořivosti žáků ZŠ a studentů SŠ.

TZB - kroužek obnovitelné zdroje energie a technická zařízení budov

V tématech kroužku jsou prohlubovány znalosti a dovednosti, které získávají žáci v základní výuce v oboru Technická zařízení budov (TZB). Účastníci jsou seznámeni s některými energetickými stroji a přístroji, získají základní znalosti o výrobě energií a jejich použití v budovách. V rámci kroužku jsou předváděny zajímavé technické přístroje, technologie a experimenty v laboratoři TZB. Dle možností jsou organizovány přehlídky technické tvořivosti žáků ZŠ a studentů SŠ. 

Tvořivost - kroužek technické tvořivosti

Kroužek technická tvořivost umožňuje žákům prohloubení praktických dovedností a znalostí v oblasti strojírenské výroby a přípravy technologických dat. Žáci v rámci kroužku vytváří vozidlo na elektrický pohon. Zároveň se podílí na přípravě konstrukce vozidla za využití moderního průmyslového software a ICT technologií, který je k dispozici na škole. 

Mechatronika - kroužek mechatroniky a robotiky

V rámci kroužku jsou prohlubovány znalosti a dovednosti, které získávají žáci v základní výuce v oboru Elektrotechnika. Účastníci získávají znalosti v číslicové technice a zapojování digitálních obvodů na stavebnicích, nepájivém poli a součástkami osazovaných plošných spojích. Dále jsou seznámeni se základními mechatronickými přístroji a jejich ovládáním, robotem a jeho programováním. Žáci ZŠ jsou zapojeni do kroužku v souladu s možnostmi této věkové kategorie a BOZP. Žáci se seznámí se specializovaným software. V rámci kurzu jsou předváděny zajímavé technické přístroje, technologie a experimenty v laboratoři mechatroniky. Dle možností jsou organizovány přehlídky technické tvořivosti žáků ZŠ a studentů SŠ.