Zájmové technické kroužky

Dlouhodobý trend absence techniků na českém trhu práce se snaží zvrátit také naše škola, ať již vhodným zaměřením studijních programů s důrazem na potřeby praxe regionu Vysočina, zapojením do projektů Evropské unie, které mají za cíl podporu technického vzdělávání mládeže, nebo budováním specializovaných laboratoří pro odbornou výuku. Uveďme namátkou PC učebny pro 3D návrh, laboratoře mechatroniky, strojírenských měření či technického zařízení budov. Na VOŠ a SPŠ pracují kroužky:

Informační technologie (pracoviště Studentská)

Odborný kroužek je věnován problematice IT technologií a jejich nasazení v technické praxi v té nejmodernější podobě. Žáci se seznamují s problematikou v několika samostatných oblastech věnovaných tvorbě technických projektů s využitím průmyslových digitálních PLM a BIM technologií, virtuální reality a 3D tisku. Samostatnou část hodin věnujeme problematice mikropočítačů, digitální komunikaci a nasazení IT technologií napříč projekty v technické praxi. Žáci se v kroužku seznamují s řadou praktických ukázek z naší odborné výuky a spolupráce s našimi průmyslovými partnery. Součástí kroužku je základní seznámení s odborným software a technologiemi využívanými na naší škole. Nahledněte do tajů využití digitálních technologií v oblastech realizace průmyslových projektů, digitální komunikace, nebo také virtuální letecké simulace.
Mechatronika (pracoviště Studentská)

Kroužek je určen především pro žáky 8. a 9. tříd ZŠ, kteří uvažují o studiu elektrotechniky. Nabízí jim průřezové seznámení s úvodními kapitolami automatizace hravou laboratorní formou. Nejprve si zapojí pomocí stavebnic Logitronik a Voltík III základní funkce z binární logiky. Potom budou kreslit a simulovat v software FluidSIM jednoduchá schémata pneumatiky i elektropneumatiky. Následně tyto průmyslové aplikace mohou v naší laboratoři zapojit na tréninkových panelech. Členové kroužku se zúčastní též měření různých fyzikálních a chemických veličin životního prostředí. Setkají se základy programování microPLC a dále si postaví a naprogramují robot Lego Mindstorms. Žáci ZŠ budou zapojeni do kroužku v souladu s možnostmi této věkové kategorie a v souladu s BOZP.
Strojírenství (pracoviště Studentská)

Text
Další kroužek  (pracoviště Studentská).