Mechatronika

Mechatronika je technický obor, který v současné době zažívá nebývalý rozvoj. Využívá oborů přesná mechanika, elektronika a informatika s cílem vytvořit spolehlivý víceúčelový systém, např. výrobní linku. Slovo „mechatronika“ poprvé použil v roce 1969 japonský inženýr Tetsuro Mori. Někdy se používá označení „elektromechanické systémy“, někdy „řízení a automatizace“. Kraj Vysočina vždy podporoval rozvoj technických škol s ohledem na potřeby regionálních firem, zaměřených na průmyslovou automatizaci a mechatroniku. Po úspěšném projektu zavádění CNC strojů se Kraj Vysočina rozhodl podpořit zavádění mechatroniky do výuky v jím zřizovaných odborných školách. Těmto školám poskytl dotace na vybavení laboratoře mechatroniky. 

Naše škola přitom může navázat na 15 let zkušeností s výukou pneumatických přístrojů, založenou na technice firmy Festo. Díky pochopení vedení školy byly nalezeny odpovídající prostory pro novou učebnu. Během prázdnin byla rekonstrukcí přebudována již zastaralá učebna teoretické elektrotechniky na odbornou laboratoř automatizace a mechatroniky s kapacitou 18 studentů. V učebně je moderním způsobem proveden rozvod potřebných energií – trojfázového napětí, tlakového vzduchu, automatizační sběrnice AS-i, počítačové sítě. V listopadu 2009 byla učebna slavnostně otevřena a předána do výuky. 

Laboratoř je vybavena moderní technikou osvědčené firmy Festo, zejména šesti pracovišti s pneumatickými a elektropneumatickými systémy. K řízení jsou použity programovatelné systémy Siemens Simatic a LOGO, pro výuku robotiky je k dispozici výukový robot Festo Robotino, úkoly s hydraulickými přístroji budou studenti plnit na pracovišti Bosch, experimentální úlohy budou měřit přístroji vyvinutými na Mff UK Praha. Prostřednictvím nové učebny mechatroniky bude výuka orientována na využívání moderních automatizačních prostředků, práci v týmu, analýzu a realizaci zadání, řešení problémů. VOŠ a SPŠ tak získala zcela ojedinělou učebnu automatizace a mechatroniky na vskutku evropské úrovni.