Moje první síť

Na světě neexistuje příliš mnoho míst s takovým významem pro rozvoj informačních technologií jako je vývojové středisko Xerox Palo Alto Research Center (PARC). Opravdová elita vědců z celého světa dokázala již v počátcích rozvoje osobních počítačů položit základy řadě technologií, které využíváme dodnes. Podívejme se uživatele zvládajícího obsluhu operačního systému díky grafickému uživatelskému (GUI) mnohem snadněji, než tápavé zápisy příkazů na příkazové řádce. Málokdo si ovšem uvědomí, že to byli právě vědci z PARC, kteří poprvé rozpracovali tuto problematiku. Právě zde se zrodily také jedny z prvních projektů počítačových sítí.

Pro řadu uživatelů je ovšem pojem počítačová síť zahalen rouškou tajemství a blikajících zařízení ukrytých za svazky kabelů. Již před několika lety jsme řešili problém výuky počítačových sítí na VOŠ a SPŠ ve Žďáře nad Sázavou. Před řadou let vznikl náš odborný projekt zaměřený na jednu z nejzajímavějších oblastí informačních technologií současnosti, který byl technicky podpořen distributorem aktivních prvků SMC, firmou Compexdata Bohemia a nakladatelstvím Computer Press s jejich velmi oblíbeným čtrnáctideníkem Computer. Později byly zkušenosti z tohoto projektu na naší škole rozvíjeny ve spolupráci s firmou 3COM, která je dnes součástí koncernu HP. Hlavní cíl tohoto velmi zajímavého projektu se pokusíme přiblížit po řadě let na naší inspirativní stránce, která je věnována pohledu pod pokličku velmi zajímavé oblasti, patřící k základům toho, jak dnes počítače propojujeme a komunikujeme se svými přáteli, spolupracovníky a prakticky celým světem.