Modelář dálkové studium

Forma studia

Jedná se o dálkové studium, jehož realizace je směřována tak, aby probíhala především o víkendech. Jedná se o tříletý učební obor, jehož absolvent po složení závěrečné zkoušky získá výuční list. Škola je zapojena v projektu Nová závěrečná zkouška 2, to znamená, že absolventi učebních oborů vykonávají závěrečnou zkoušku podle jednotného zadání. Ta se skládá ze tří částí a to z písemné, praktické a ústní zkoušky, která se koná před zkušební komisí. Dokladem o vzdělání je vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční list.

Přijetí: Uchazeči jsou přijímáni na základě přihlášky ke studiu. Studenti jsou přijímáni do jednotlivých ročníků na základě předchozího vzdělání a absolvované praxe.

Charakteristika oboru

V průběhu studia se seznamujeme se strojním zařízením potřebným pro výrobu modelových zařízení, se základními dřevěnými konstrukcemi a s výrobou dřevěných polotovarů jako jsou laťovky, překližované desky apod. Absolventi zvládají základy formování a odlévání kovů. Jsou připraveni vyrábět, ošetřovat, udržovat a opravovat slévárenská modelová zařízení ze dřeva, kovů a plastů včetně polystyrenu. Absolvent zvládá ruční a strojní zpracování součástí ze dřeva, kovů a plastických hmot, umí pracovat s technickou dokumentací a to i pomocí výpočetní techniky, zná způsoby měření a kontroly vyrobených modelů a modelových zařízení. Tento obor je vyučován podle Školního vzdělávacího programu.

Typové pozice pro možnosti uplatnění

V praxi se může uplatnit v povoláních a pozicích modelář, technolog modelárny, technolog – postupář slévárny, truhlář nebo v jiných provozech a profesích zaměřených především na zpracování dřeva a dřevěných polotovarů, například truhlář, tesař, výrobce nábytku apod.

Kód oboru: 21–53 H/01