Obráběč kovů dálkové studium

Forma studia

Jedná se o dálkovou formu studia, kdy studium je směřováno tak, aby probíhalo především o víkendech. Jedná se o tříletý učební obor, jehož absolvent po složení závěrečné zkoušky získá výuční list. Škola je zapojena v projektu Nová závěrečná zkouška 2, to znamená, že absolventi učebních oborů vykonávají závěrečnou zkoušku podle jednotného zadání. Ta se skládá ze tří částí a to z písemné, praktické a ústní zkoušky, která se koná před zkušební komisí. Dokladem o vzdělání je vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční list.

Přijetí: Uchazeči jsou přijímáni na základě přihlášky ke studiu. Přijímáni jsou do jednotlivých ročníků na základě předchozího vzdělání a absolvované praxe.

Charakteristika oboru

Absolvent učebního oboru je připraven k práci na obráběcích strojích určených pro třískové obrábění kovových i nekovových materiálů. Studenti získají přehled o ručním zpracování kovů, seznámí se s principy strojního obrábění kovových i nekovových materiálů na konvenčních obráběcích strojích a získají přehled o nejmodernějších trendech a moderních technologiích strojního obrábění. Dále se také seznamují se základy obsluhy a programováním CNC obráběcích strojů. Tento učební obor se vyučuje podle Školního vzdělávacího programu.

Typové pozice pro možnosti uplatnění

Absolventi jsou po ukončení studia schopni samostatně vyrábět strojní součásti podle výkresové dokumentace. Mohou být připraveni jako univerzální obráběči se širokou profilací nebo na výkon činnosti v určité technologii strojního obrábění.

Kód oboru: 23-56-H/01