Strojní mechanik dálkové studium

Forma studia

Jedná se o dálkovou formu studia, jehož výuka je směřována tak, aby probíhala především o víkendech. Strojní mechanik je tříletý učební obor, jehož absolvent po složení závěrečné zkoušky získá výuční list. Škola je zapojena v projektu Nová závěrečná zkouška 2, to znamená, že absolventi učebních oborů vykonávají závěrečnou zkoušku podle jednotného zadání. Ta se skládá ze tří částí a to z písemné, praktické a ústní zkoušky, která se koná před zkušební komisí. Dokladem o vzdělání je vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční list.

Přijetí: Uchazeči jsou přijímáni na základě přihlášky ke studiu. Uchazeči jsou přijímáni do jednotlivých ročníků na základě předchozího vzdělání a absolvované praxe.

Charakteristika oboru

Absolvent učebního oboru disponuje kompetencemi pro činnosti ve výrobních a opravárenských podnicích, veřejných službách a ve sféře živnostenského podnikání při výrobě, montáži, opravách a servisních činnostech strojírenských výrobků, strojů a zařízení používaných ve strojírenství, stavebnictví, energetice, v těžebním, hutním a chemickém průmyslu, v zemědělství, dopravě a dalších odvětvích hospodářství. Absolventi umí vyrábět jednotlivé součásti, sestavit je v celky, provádět údržbu, opravit funkční celky strojů a zařízení, mechanizačních prostředků, ocelových konstrukcí, potrubních celků apod. Absolventi se seznamují s ručním zpracováním kovů, dřeva, se základy strojního obrábění. Dále si rozšiřují dovednosti v ručním zpracování kovů. Tento učební obor se vyučuje podle Školního vzdělávacího programu.

Typové pozice pro možnosti uplatnění

Absolventi nacházejí uplatnění v nejrůznějších oblastech kovovýroby ve velkých průmyslových podnicích i v menších provozovnách. Mohou pracovat v údržbářských dílnách, na montážních pracovištích při ručním či strojním zhotovování součástí strojů a zařízení. Mohou pracovat jako kontroloři při diagnostice a měření součástí. V případě absolvování příslušných kurzů a zkoušek mohou také pracovat jako svářeči, vazači břemen, jeřábníci, řidiči motorových vozíků nebo silničních vozidel.

Kód oboru: 23-51-H/01