Mechanik seřizovač

Forma studia

Jedná se o čtyřleté denní studium, jehož absolvent získá složením maturitní zkoušky maturitní vysvědčení. Žáci, kteří nastoupili v roce 2016 a později mohou po třetím ročníku studia vykonat závěrečnou zkoušku (koná se podle jednotného zadání závěrečných zkoušek) a získat výuční list oboru obráběč kovů. Dále pokračují studiem čtvrtého ročníku uvedeného oboru a po absolvování 4. ročníku vykonávají maturitní zkoušku. Po získání maturitního vysvědčení mohou pokračovat ve studiu na vyšší odborné škole, vysoké škole nebo nastoupit do zaměstnání. 

Oborové benefity

Po třetím ročníku možnost vykonat závěrečné zkoušky dle jednotného zadání závěrečných zkoušek a získat navíc výuční list oboru obráběč kovů. Vzájemná prostupnost vzdělávací nabídkou mezi jednotlivými obory studia H a L a to v 1. ročníku bez nutnosti vykonávat rozdílové zkoušky, ve vyšších ročnících také, ale s rozdílovými zkouškami. Přístup rodičů přes internet k průběžnému hodnocení žáka, docházce do školy a objednávání stravy. Bezplatná výuka v moderně vybavených učebnách, laboratořích, odborných učebnách a dílnách odborného výcviku. Možnost získání stipendia u některých firem regionu podle zájmu o budoucí zaměstnání. Bezplatné vybavení osobními a ochrannými pomůckami (pracovní oděv, obuv, čepice, ochranné brýle, atd.). Vynikající vybavení výpočetní technikou, dostupnost internetu, Wi-Fi, e-learning. Možnost ubytování v moderně zařízeném domově mládeže. Zajištěné stravování v areálu školy a dílen. Účast v soutěžích sportovních, odborných dovedností, vědomostí a znalostí v regionálních, celostátních a mezinárodních kolech.

Charakteristika oboru

Studijní obor mechanik seřizovač je zaměřen na strojní obrábění a programování CNC obráběcích strojů. Absolventi oboru dále zvládají kreslení a modelování součástí ve 2D a 3D a jejich programování, kontrolu a měření. V prvním ročníku se žáci seznamují se základy ručního zpracování kovů, dřeva, strojního obrábění a elektromontážních prací. Ve druhém ročníku si prohlubují znalosti a dovednosti ve strojním obrábění a seznamují se se základy programování CNC obráběcích strojů. Po 2. ročníku si dále žáci mohou zvolit zaměření programování CNC obráběcích strojů se zaměřením na zpracování plastů. Ve třetím ročníku si rozšiřují znalosti v programování CNC obráběcích strojů, případně se seznamují se základy zpracování plastů a seřizováním strojů pro zpracování plastů. Ve čtvrtém ročníku žáci vykonávají odborný výcvik formou souvislé praxe většinou v jednotlivých firmách. Dále se žáci připravují na maturitní zkoušku. Tento studijní obor se vyučuje podle Školního vzdělávacího programu.

Typové pozice pro možnosti uplatnění

Maturitní obor s vysokou poptávkou na trhu práce pro povolání jako obsluha, seřizovač, operátor nebo programátor CNC obráběcích strojů, linek a integrovaných výrobních úseků. Dále jako kontrolní pracovníci vstupních a výstupních kontrol, správci technologického zařízení, konstrukční a provozní pracovníci ve výrobních firmách regionu., popř. s možností provádět samostatnou podnikatelskou činnost ve své profesi. Zaměření programování CNC obráběcích strojů se zaměřením na zpracování plastů mohou navíc hledat uplatnění jako obsluha nebo seřizovači vstřikovacích lisů na zpracování plastů.

Kód studia: 23-45-L/01