technik modelových zařízení

Forma studia

Je čtyřletý studijní obor, jehož absolvent získá složením maturitní zkoušky maturitní vysvědčení. Žáci, kteří nastoupili v roce 2016 a později mohou po třetím ročníku studia vykonat závěrečnou zkoušku (koná se podle jednotného zadání závěrečných zkoušek) a získat výuční list oboru modelář. Dále pokračují studiem čtvrtého ročníku uvedeného oboru a po absolvování 4. ročníku vykonávají maturitní zkoušku. Po získání maturitního vysvědčení mohou pokračovat ve studiu na vyšší odborné škole, vysoké škole nebo nastoupit do zaměstnání.

Oborové benefity

Po 3. ročníku možnost vykonat závěrečné zkoušky dle jednotného zadání závěrečných zkoušek a získat navíc výuční list oboru modelář. Vzájemná prostupnost vzdělávací nabídkou mezi jednotlivými obory studia H a L a to v 1. ročníku bez nutnosti vykonávat rozdílové zkoušky, ve vyšších ročnících také, ale s rozdílovými zkouškami. Přístup rodičů přes internet k průběžnému hodnocení žáka, docházce do školy a objednávání stravy. Bezplatná výuka v moderně vybavených učebnách, laboratořích, odborných učebnách a dílnách odborného výcviku. Možnost získání stipendia u některých firem regionu podle zájmu o budoucí zaměstnání. Bezplatné vybavení osobními a ochrannými pomůckami (pracovní oděv, obuv, čepice, ochranné brýle, …). Vynikající vybavení výpočetní technikou, dostupnost internetu, Wi-fi, e-learning. Možnost ubytování v moderně zařízeném domově mládeže. Zajištěné stravování v areálu školy a dílen. Účast v soutěžích sportovních, odborných dovedností, vědomostí a znalostí v regionálních, celostátních a mezinárodních kolech.

Charakteristika oboru

Studijní obor technik modelových zařízení je zaměřen na výrobu modelových zařízení především ze dřeva, ale i kovů a plastů. Hlavní důraz je kladen na zpracování dřeva a dřevěných materiálů, s odborností na výrobu a opravy modelů a modelových zařízení včetně základů slévárenství. V prvním ročníku se žáci seznamují se základy ručního zpracování kovů, dřeva, strojního obrábění a elektromontážních prací. Od druhého ročníku se zaměřují na výrobu modelů a modelových zařízení. 

Získávají znalosti a dovednosti strojním obrábění dřeva a dřevěných materiálů a seznamují se i se základy slévárenské technologie. Získávají znalosti a dovednosti v kreslení a modelování na počítači a dále se seznamují s programováním CNC obráběcích strojů. Ve čtvrtém ročníku žáci vykonávají odborný výcvik formou souvislé praxe většinou v jednotlivých firmách. Dále se žáci připravují na maturitní zkoušku. Tento studijní obor se vyučuje podle Školního vzdělávacího programu.

Typové pozice pro možnosti uplatnění

Absolventi studijního oboru technik modelových zařízení se uplatňují v povoláních jako je modelář, truhlář, tesař a dalších zabývajících se zpracováním dřeva, případně výrobou nábytku. Jsou však po zapracování připraveni vykonávat řídicí a technické funkce v modelárnách, provozech zabývajících se zpracováním dřeva, popř. ve slévárnách. Absolventi mohou nalézt uplatnění také ve filmových, televizních a divadelních kulisových studiích.

Kód studia: 21-44-L/01