Ekonomika strojírenství

Forma studia

Vzdělávací program je koncipován jako denní tříleté studium. Zahrnuje půlroční praxi v oboru. Je určen pro studenty s ukončenou maturitou. Získaný titul DiS. (diplomovaný specialista)

Oborové benefity

Výuka účetnictví, makroekonomie a podnikové ekonomiky, účetního software WinFas, IC technologii, právní nauky, managementu a marketingu, výuka jazyků a rétoriky. Obor je určen absolventům středních škol a učilišť zakončených maturitní zkouškou. 

Charakteristika vzdělávacího programu

Studijní program se skládá z převážně ekonomických předmětů aplikovaných do prostředí strojírenského podniku. Absolventi získají znalosti organizace a řízení firmy a osvojí si principy ekonomiky podnikání. Dokáží pracovat s výpočetní technikou, tj. pracují s programy pro účetnictví, zásobování, mzdy a skladování. Studenti se během studia seznamují s právními normami, zákonitostmi marketingu a managementu. Podrobně studují finanční a manažerské účetnictví a získávají znalosti ze statistiky a řízení podniku. Součástí studia jsou základy strojírenské technologie, technické dokumentace a řízení jakosti. Ze všeobecně vzdělávacích předmětů pak dominuje matematika, hospodářský zeměpis a výuka cizích jazyků. Absolventi vzdělávacího programu budou připraveni orientovat se v hlavních oblastech soudobé ekonomiky aplikované ve strojírenství, včetně dopadu na postavení a chování organizací v tomto prostředí. 

Dovedou pracovat s odbornou literaturou, vyhledávat a získávat potřebné informace z informačních systémů v českém a minimálně jednom cizím jazyce, dokáží tvůrčím způsobem vypracovat pojednání, prezentace, provádět analýzu a syntézu řešených problémů a navrhovat pracovní postupy. Stupeň schopností, dovedností a znalostí je ověřován u závěrečných absolutorií.

Typové pozice pro možnosti uplatnění

Samostatný organizační pracovník. Samostatně organizuje a koordinuje činnosti při zajišťování vnitřního chodu organizací, zájmových sdružení, politických stran a jiných sdružení a seskupení občanů či zaměstnanců. Samostatný hospodářskosprávní referent. Samostatně zajišťuje správu rozsáhlého majetku a majetkových souborů včetně údržby tohoto majetku. Samostatný finanční referent. Zajišťuje financování organizace a provádí souhrnné činnosti ve finanční agendě. Samostatný mzdový referent. Zajišťuje financování organizace a provádí souhrnné činnosti ve mzdové agendě. Samostatný účetní. Zajišťuje účetnictví v organizaci. Samostatný statistik. Koordinuje a provádí zpracování a vyhodnocování statistických souborů včetně metodického usměrňování.

Kód studia: 64-31-N/06