PLM software

Moderní konstrukce výrobků se opírá nejen o špičkové technologie, ale také o zcela nové možnosti řešení projektů. Postupy, tvorba a nástroje dávají vývojářům do rukou realizovat své vize snadno a rychleji v prostředí digitálních prototypů. Společným jmenovatelem řešení je týmová spolupráce, která se opírá o využití nástrojů pro správu dat a nutnost digitální komunikace. S nástupem 2D, potažmo 3D modelování jsme stáli na škole před rozhodnutím, jak tento v praxi zcela běžný model realizace projektu integrovat do výuky digitálního prototypování. V současné době se výuka PLM technologií, což je obecné označení odborného software pro vývoj výrobků, opírá o moderní výukové plány. Ty jsou vytvořeny na naší škole podle nových strategií v odborném vzdělávání a není žádným tajemstvím, že jsme právě v této oblasti autory celostátní metodiky výuky. Ta je výsledkem spolupráce více než stovky středních a vysokých škol, desítek dodavatelů odborného software a firem v rámci národního projektu SIPVZ. 

První pokusy byly již realizovány před deseti lety. Kdy jedním ze základních požadavků zaměstnavatelů našich absolventů byla schopnost samostatného řešení projektu v rozsáhlejším týmu odborníků, kteří se jsou schopni navzájem domluvit nejen na vlastních technických problémech, ale také na jejich úspěšném řešení a realizaci. Tuto myšlenku nám o pár let později potvrdila také zajímavá stáž na vzdělávacích institucích v okolí Silicon Valley v USA. Tehdy jsme se s našimi kolegy vyučujícími CAM technologie zaměřili především na komplexní realizaci projektů a jejich metodiku realizace. Základní myšlenkou pro zcela nový přístup ve výuce PLM technologií je vytvoření komplexního projektu, který bude řešen podle obdobných metodických pravidel a přístupů jak je tomu v reálné praxi. 

Není žádným tajemstvím, že vlastní metodika realizace projektu byla optimalizována na základě našich aktivních zkušeností z dlouhodobých realizací zakázek především výrobních zařízení a nástrojů pro oblast automobilového průmyslu. Zde jsou přístupy poměrně výrazně optimalizovány a opírají se často o spolupráci desítek vývojových pracovišť a stovek technických i netechnických profesí. Pro řešení našich týmových projektů vybíráme každoročně různá zajímavá témata. V ukázce na fotografiích jsme zvolili například model podvozku RC automobilu ve spojení s vizualizací modelu karoserie. 

Zadání bylo nutné optimalizovat tak, abychom dostali funkční model, ale nevyčerpali na jeho konstrukci celou časovou dotaci výuky. Příliš dlouhá realizace projektu má navíc za důsledek snížení zájmu studentů a složitou kontrolu. Ale i zde jsme našli řešení, z původního záměru realizovat čtyřkolku s diferenciály na spalovací motor jsme upustili a zvolili konstrukčně jednodušší v automodelářské hantýrce nazývaný „zadohrab“ poháněný elektromotorem. Ve finále jsme použili vynikající aplikace Autodesk Showcase pro profesionální vizualizaci. Stejně tak, jak dělají výrobci velkých automobilů. Cesta od prvotních nápadů a studií je díky využití 3D navrhování velmi zajímavá a kreativní v každém svém kousku. Když se spojí intuice, znalosti a dovednosti se špičkovou technikou jsou výsledky opravdu radost pohledět. Jednou z pěkných vizualizací klávesových nástrojů se můžete pokochat například na portálu YouTube.

Aktivity v této oblasti na naší škole jsou podpořeny také pro studenty bezplatně dostupným software řešením Autodesk Inventor, Autodesk Alias a Autodesk Showcase v rámci celosvětové edukační komunity Autodesk Students Community. Na vyšší škole jsou pro potřeby výuky využívány aplikace Siemens PLM NX.

Velmi významným benefitem Autodesk Academia programu na naší škole je možnost získat vedle licencí profesního software především mezinárodní certifikaci Autodesk Academia. Pro více informací kontaktujte Ing. Petra Fořta nebo Ing. Jaroslava Kletečku. Certifikace je udělována na základě úspěšných studentských projektů.