naše reference

Vítejte na stránce věnované jedné ze zcela výjimečných oblastí na VOŠ a SPŠ ve Žďáře nad Sázavou. Náš tým odborníků se více jak dvacet let snaží o prosazování nových přístupů, metodik a technologií do výuky. Naše výsledky nemají v ČR příliš konkurence. Škola a náš tým odborníků se stal v minulosti tvůrcem integrace výuky PLM technologií do odborné výuky v rámci projektu SIPVZ, jsme úspěšnými řešiteli desítek grantových projektů a držiteli národních a mezinárodních ocenění. Zcela zásadní součástí aktivit naší školy je cílené Public Relations, které je konfrontováno prostřednictvím učebnic, odborných článků a jiných typů publicity v širokém spektru odborné i laické veřejnosti. Potěšující je, že na řadě projektů spolupracujeme i po řadě let s našimi absolventy, kteří působí v našich parterských firmách, podnicích a organizacích. Za tuto přízeň jim patří poděkování.

STUDENTSKÉ PROJEKTY

Na naší škole vznikla v průběhu let řada unikátních studentských projektů, které jsou řešeny jak v rámci výuky, tak v rámci spolupráce s průmyslovou praxí. Z těch nejzajímavějších sestavujeme průběžně katalog ukázkových studentských ročníkových a maturitních projektů. Řada z nich získala ocenění v odborném tisku. Články jsou k dispozici v našem níže uvedeném archivu.

UČEBNICE Z NAŠÍ DÍLNY

Autoři a pedagogové z naší školy vytvořili bezmála čtyřicet učebnic a odborných knih převážně ve spolupráci s nakladatelstvím Albatros Media a.s. a Computer Press. Knižní publicitě je pak věnována samostatná stránka na našem webu.


PŘÍPADOVÉ STUDIE

Případové studie vznikají na škole u některých zajímavých projektů, které jsou podpořeny rozsáhlejší publicitou, případně jsou podpořeny přímo jejich tvůrci z pohledu zpracování podkladů. Většina z těchto projektů je navíc doplněna systematičtější celostátní publicitou v odborném tisku. Jedná se o témata, která jsou dlouhodoběji zpracovávána, nebo tvoří hlavní myšlenkovou linku v projektech.

Můj první Elektromobil

Moje PRVNÍ síťvýběr článků z tisku

Na této stránce uvádíme v rámci Public Relations některé ze zajímavých článků o naší škole, které vyšly v regionálních novinách, národním tisku a v odborných časopisech. Naši vyučující publikovali v průběhu dvou desítek let přibližně tisícovku článků v odborném a v regionálním tisku. V našem přehledu uvádíme ty nejzajímavější, které ilustrují přímo výuku na naší škole.

Liga výjimečných (Téma)

V prosincovém čísle časopisu Téma vyšel článek s názvem "Liga výjimečných", který soustředí svou pozornost na zajímavé školy v České Republice, mezi kterými je uvedena i VOŠ a SPŠ ve Žďáře nad Sázavou. Článek je dostupný v našem archivu.

BIM projekty našich studentů v odborném tisku (CAD)

Český odborný tisk vydal článek o využití moderních metod projektování v oblasti stavebnictví a TZB na naší škole. Soustředí se především na představení hlavních trendů projektování staveb s využitím digitálního prototypu řešeného pomocí informačního modelu budovy. Pozornost je také věnována několika zajímavým ukázkám využití BIM technologií v pracích našich studentů, kterým tímto děkujeme za jejich příspěvky. Více ukázek z projektů najdete na našem Facebooku. Text článku je k dispozici v našem archivu. 

Virtuální město (CAD)

V letošním roce vznikají maturitní projekty převážně v prostření on-line konzultací. Jednou z pěkných ukázek je projekt, který si získal pozornost českého odborného tisku. Josef Balvín ve své maturitní práci připravil urbanistickou VR studii městské zástavby vystavěnou na využití 3D dat informačního modelu budovy (BIM) a 2D geografických dat (GIS).

Studentský CNC stroj (CAD)

Český odborný tisk věnoval pozornost PLM projektu, který vzniká v rámci on-line výuky na naší škole. S týmem studentů projektujeme malý obráběcí CNC stroj s otevřenou architekturou a programováním. Více informací můžete najít na našem Facebooku, případně v referencích. Přikládáme sadu vizualizací ve vysokém rozlišení z našeho setkání.

Průmysl 4.0 (CAD)

Mezinárodní odborný tisk věnoval pozornost modernizaci naší školy v oblasti zpracování digitálního obsahu. V rámci strategií Průmyslu 4.0 jsme nasadili do výuky napříč našimi vzdělávacími obory nejrozsáhlejší odborné multilicence v historii školy vůbec. Jedná se o produkty společností Microsoft, Autodesk, Siemens, Cisco Systems, ProTECH, Eplan, Surfware, GOM, MCAE, WinFAS a další. Celý článek najdete v našem publikačním archivu. Další informace o projektech z výuky najdete v sekci „Co dokážou naši studenti“.

Pracujeme on-line s PDM systémy (CAD)

Český odborný tisk věnoval pozornost využití PDM systémů pro realizaci týmových projektů na naší škole. Projekt vychází z maturitních a ročníkových témat řešených našimi studenty. V rámci projektu je využito PLM technologií společnosti Autodesk a virtualizovaného serveru DELL PowerEdge R640 získaného v rámci dotačního titulu Odboru informatiky Kraje Vysočina. Všem děkujeme za podporu výuky. Více na našem Facebooku.

Historie počítačů (ČT)

Česká média věnovala pozornost zajímavému projektu, který vznikl na škole po rekonstrukci bývalých krytů. Nové muzeum je určeno všem nadšencům do historie výpočetní techniky a nejen jim. Více informací v našich aktualitách a na Facebooku. Video na ČT najdete zde. (od 24:05)

Od nápadu k létání (CAD)

Český odborný tisk věnoval pozornost projektu návrhu digitálně řízeného dronu, který jsme o letošních prázdninách dokončili a vyzkoušeli tak funkčnost v on-line výuce originálně navrženého konstrukčního řešení. Více zajímavostí najdete na našem Facebooku a v událostech.

Naše projekty v oblasti 3D tisku (CAD)

Odborný tisk věnoval pozornost našemu výukovému projektu, který soustředí svou pozornost na optimalizaci konstrukce malého robota řízeného mikropočítačem Arduino. Při návrhu konstrukce je využito PLM digitálního prototypu, optimalizace pomocí FEM a výrobní technologie 3D tisku. Projekt je aktuálně realizován v rámci distanční výuky.

Naše projekty v odborném tisku (CAD)

Český odborný tisk pravidelně věnuje pozornost ukázkovým studentským projektům vytvářeným v rámci výuky, SOČ a závěrečných prací na naší škole. Redakce oceňují především inovativní přístup projektové výuky pro odborný rozvoj výuky technických oborů a popularizaci technického vzdělávání. Za velmi pozitivní je považován především významný vliv na rozvoj inovativního myšlení blízkého průmyslové praxi a precizní nasazení pokrokových PLM a BIM technologií ve spojení s výukou odborných témat. Všem žákům, studentům a vyučujícím tímto děkujeme za poskytnuté příspěvky.Redakční článek si můžete přečíst v našem archivu. 

Projektujeme technologický cloud (CAD)

Ve spolupráci s našimi průmyslovými partnery, společnostmi Microsoft, Cisco, Autodesk a AUTOCONT realizujeme v letošním roce rozšířený projekt technologického cloudu. Naši studenti si mohou vyzkoušet návrh cloudu od řešení dispozice stavby a serverovny s pomocí BIM a PLM technologií až po simulace rozsáhlých síťových problémů, virtualizace služeb a kybernetické bezpečnosti. Součástí projektu je integrace software nástrojů pro digitální řešení předvýrobních etap a IoT. Našim partnerům a studentům patří poděkování za aktivní přístup. Projektu věnujeme samostatnou stranu a sledujte náš Facebook.

Navrhni si svou firmu (CAD)

V letošním školním roce, který je z velké části jiný než ty minulé, jsme stáli před rozhodnutím, jak uchopit ročníkové projekty, které vznikají tradičně v prostředí školy a prezenční výuky. Za ukázku jsme zvolili jedno z témat, které realizovali naši informatici. Studenti Josef Balvín a Jiří Jeřábek zpracovali komplexní projekt firemního pracoviště poskytujícího inženýrské služby v oblasti digitálního vývoje výrobků s využitím PLM technologií. Více informací najdete na našem Facebooku. Projektu věnovat pozornost také odborný tisk.

Historická rekonstrukce původní podoby Poutního kostela sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře

(CADŽďárský zpravodaj)

Odborný tisk věnoval pozornost projektu, který vzniká ve spolupráci s Římskokatolickou farností ve Žďáře nad Sázavou II. S využitím virtuální reality jsme vytvořili historickou rekonstrukci Poutního kostela sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře tak, jak vypadal před požárem 16. červencem 1784. Při řešení studie kostela jsme vycházeli ze vzácných tisků a rytin, které se zachovaly z tohoto období. Děkujeme všem našim partnerům a studentům, kteří se na tomto projektu podílejí. Článek si můžete přečíst v našem archivu

On-line výuka na VOŠ a SPŠ ve Žďáře nad Sázavou (CADŽďárský zpravodaj)

Český odborný a regionální tisk věnoval pozornost realizaci on-line distanční výuky s využitím průmyslových technologií dostupných na naší škole. Rádi bychom poděkovali studentům, vyučujícím a všem našim partnerům z praxe, kteří se podílí v této ne příliš radostné době na zajištění výuky, spolupráci a realizaci projektů. Je více než příjemné opublikovat alespoň některé z ukázek projektů, které řešíme v prostředí distanční výuky. Všem přejeme pevné zdraví.

Projektujeme on-line ve 3D (CAD)

Odborný tisk věnoval pozornost projektu, který vznikl v průběhu naší distanční on-line výuky. Projekty byly připraveny našimi studenty s využitím nejnovějších postupů technického navrhování a software nástrojů. Studenti zpracovali několik velmi pěkných technických projektů hotelů s využitím PLM a BIM digitálního prototypu, vizualizačních postupů a virtuální reality.

Interaktivní BIM projekty budov s využitím VR (CADŽďárský zpravodaj)

Odborný tisk věnoval pozornost maturitnímu projektu Vojtěcha Musila, ve kterém jsou aplikovány zcela nové postupy interaktivního projektování budov s využitím BIM technologií a interaktivní virtuální reality. Tyto nástroje nasazujeme průběžně do výuky PLM a BIM technologií na naší škole. Vlastní postupy dokáží ve velmi krátké době spojit zákaznické představy s projektem. Nasazená technika zpracování dat patří k unikátním postupům, které jsme již využili například pro virtualizaci PLM dat průmyslových provozů. V letošním roce byly tyto interaktivní nástroje modifikovány s ohledem na zpracování 3D BIM dat stavebních a TZB projektů.

Regiony ČT24

V sobotu 26. září se televize ČT24 v pořadu „Regiony“ věnovala i střednímu odbornému školství. Náš pan ředitel představil v živém vysílání školu, studijní obory, směry dalšího rozvoje a vzdělávání žáků i učitelů. Student 3. C Jan Řehoř popsal výuku v moderních laboratořích svého oboru, byla ukázána i jedna z PC učeben v půdní vestavbě. Reportáž můžete shlédnout od 5. minuty záznamu na tomto odkazu, ze kterého pochází i většina snímků.

Rozhlédni se… (CAD, Žďárský zpravodaj)

Odborný tisk věnoval obálku čísla a jeden ze svých článků projektu regionálního informačního centra se zděnou rozhlednou. Tento projekt byl zpracován v průběhu domácí výuky našimi studenty letošní třídy 4.D. V projektu jsme využili projektování s využitím studentských licencí BIM software nástrojů Autodesku a interaktivní postupy konverze 3D dat do prostředí virtuální reality. Vzniklo tak velmi zajímavé dílo, které si získalo pozornost odborného tisku. Našim studentům děkujeme za skvěle připravené projekty. Více obrázků z ukázkové práce Dominika Janíčka si můžete prohlédnout v síti Facebook.

Naše CAD soutěž v regionálním tisku (CADŽďárský zpravodaj)

Ve spolupráci se společností Autodesk a AUTOCONT spolupracujeme nejen v oblasti rozvoje naší infrastruktury a odborného software. V letošním školním roce se nám také podařilo oživit pěknou tradici v soutěžích. Žďárský zpravodaj věnoval článek soutěži, kterou jsme uspořádali v oblasti tvorby digitálních prototypů s využitím průmyslového návrhového software. Soutěžící měli v průběhu několika hodin navrhnout konstrukční řešení ruční svítilny. Soutěžícím děkujeme za účast a přejeme hodně dalších úspěchů. Našim partnerům děkujeme za podporu v trošku zvláštním školním roce 2019/2020. Článek je dostupný v našem archivu.

Funkční návrh investičních celků a budov v odborném tisku (CAD)

Odborný tisk věnoval pozornost práci Bohumila Ambrože, který ve svém ročníkovém projektu připravil studii investičního celku s využitím metod funkčního navrhování. Při realizaci projektu jsme využili několika technologických novinek z dílny Autodesku, které integrujeme v roce 2020 do výuky a postupně je představujeme na studentských projektech řešených v rámci on-line výuky. Koncept funkčního navrhování umožňuje již s počátkem projektu definovat a řešit podstatná cílová hlediska pro investory a budoucí uživatele. Tato strategie původně vznikla v oblasti průmyslového PLM software a mapujeme ji dlouhodobě v naší výuce a v odborném tisku. V návaznosti na BIM data je přenos tohoto konceptu opravdovou novinkou v odborné oblasti. Studentům děkujeme za spolupráci na zajímavém projektu a přejeme jim úspěch v dalším studiu a praxi.

Projekt robotické linky oceněn v mezinárodním odborném tisku (CAD)

Přední odborný časopis CAD věnoval tři strany zajímavému projektu, který vznikl na naší škole. Jedná se kompletní návrh a technické řešení robotické linky řízené univerzálními mikropočítači. Projekt je postaven na využití průmyslových PLM technologií a cloud simulacích kinematiky včetně optimalizace konstrukce elektronického řízení. Téma zpracování robotických pracovišť je součástí odborné výuky na naší škole. Cílem projektu je nejen objasnění úskalí programování robotů, ale také problémů s řešením jejich konstrukce, zajištění požadované tuhosti a přesné kalibrace jednotlivých pracovních os včetně produkčního taktu robotů. Jirkovi děkujeme za ukázkové zpracování projektu.

Nové knihy z naší autorské dílny (Albatros Media)

Nakladatelství Albatros Media uvádí na trh zcela novou učebnici od naší kolegyně Jitky Mrkosové pod názvem Účetnictví 2020, učebnice pro SŠ a VOŠ. Další příjemnou novinkou je v nabídce Albatros Media nová edice učebnice Technického kreslení. Více informací o publikacích našich autorů najdete v samostatné kapitole školního webu.

Projekty našich studentů s využitím CAE/FEM v hledáčku odborného tisku (CAD)

Odborný tisk věnoval pozornost zajímavému projektu, který vznikl ve výuce na naší škole. Studenti třídy 4.A měli za úkol s využitím pokročilých CAE/FEM metod zpracovat návrh konstrukčního řešení přívěsu na osobní automobil. Hlavním cílem projektu bylo aplikovat v konstrukčním řešení analýzy svařovaných konstrukcí a prutových soustav. Celý projekt bylo nutné řešit, stejně jako v průmyslové praxi, s využitím efektivních postupů a metodiky. Článek si můžete přečíst v našem archivu.

Vizualizace ze soutěže ve 3D navrhování a článek v odborném tisku (CAD)

Odborný tisk věnoval pozornost soutěži, kterou uspořádala naše škola ve spolupráci se společností AUTOCONT, časopisem CAD a Autodesk Academia. Soutěž byla zaměřena na řešení vývojového úkolu s využitím PLM technologií. Kompletní článek si můžete v našem archivu.

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Pracovnicí Ministerstva průmyslu a obchodu Praha byla naše škola dotázána, zda bychom chtěli vystoupit na semináři k prioritním tématům digitální ekonomiky a inovací, který byl tentokrát zaměřen na téma start-upů. Přijali jsme to jako příležitost k získání zkušeností s prezentací na takto významném fóru a možnost seznámit veřejnost s naším způsobem konání profilové maturitní zkoušky formou projektů. Děkuji studentům 4.A Lence Kocourkové a Radku Novotnému, kteří představili své rozpracované maturitní projekty na téma samonosné posuvné brány a pomůcky pro hendikepované. Na akci, která se konala 11. 12. v historickém přednáškovém sále, vystoupili zástupci MPO, Mezinárodní telekomunikační unie, CzechInvestu, LongevitiyTech.fund, ESA BIC Prague, PATRIC, GreenLight, VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou, SIGNSLATE, Filament ID a FN NANO. Odkaz na tiskovou zprávu.

Malý obráběcí robot (CAD)

Odborný časopis CAD věnoval dvoustranu projektukterý zpracoval Daniel Němec jako svou maturitní práci. Dokázal pomocí PLM digitálního prototypu a simulací připravit konstrukční řešení robotického ramene určeného pro obrábění součástí z měkkých materiálů. Robota vyrobil pomocí FDM 3D tisku a navrhl jeho řízení ve všech stupních volnosti pomocí mikropočítače Arduino s CPU Atmel. Vlastní návrh robota vychází ze strategie tvorby simulačního digitálního 3D modelu, který umožňuje prakticky vše potřebné vyladit před jeho výrobou. Data jsou převzata přímo na platformu 3D tisku s objemovou a pevnostní optimalizací. Robot je vyroben z PLA bioplastu, který je vyráběn z kukuřičného škrobu. Pracovní pohyby robota jsou řešeny pomocí digitálních servopohonů, které jsou řízeny ve všech stupních volnosti mikropočítačem Arduino a uživatelsky vytvořeným programem.

Nová kniha z naší autorské dílny v oblasti ekonomiky a účetnictví již po dvacáté (Albatros Media)

Již po dvacáté vychází učebnice pro střední a vyšší odborné školy Účetnictví 2019, jejíž autorkou je Jitka Mrkosová. Do učebnice jsou promítnuty legislativní změny plynoucí ze zákonů o obchodních korporacích, občanského zákona a daňových zákonů. Kniha byla vydána nakladatelstvím Albatros Media.

Digitální továrna (CAD)

Odborný časopis CAD věnoval článek čísla jedinečnému projektu, který byl připraven ve spolupráci společnosti Ebner a naší školy. Pomocí technologie virtuální reality jsme ve spolupráci s vývojovým týmem čítajícím desítky odborníků dokázali připravit demonstraci průmyslového provozu pro tepelné zpracování na základě PLM/BIM projektových 3D dat. Článek si můžete přečíst v našem archivu. Všem kolegům u nás i v Rakousku děkujeme za skvělou spolupráci.

Navrhujeme inteligentní domy (CAD)

Odborný časopis CAD věnoval pozornost zajímavému projektu, který byl připraven v oblasti inteligentních staveb a IoT technologií Janem Soukupem. Ve své práci dokázal spojit BIM projektování v produktu Autodesk Revit a software nástroje pro návrh IoT sítí od společnosti Cisco.

Navrhni si svou firmu (CAD)

Závěr čtvrtého ročníku tradičně věnujeme novým trendům v oblasti vědy a techniky. Odborný časopis CAD věnoval jeden ze článků čísla práci tříd 4.A a 4.E, která mapuje využití PLM/BIM technologií v oblasti projektování investičních celků pod pracovním názvem "Navrhni si svou firmu". Aktivita vznikla v úzké spolupráci se společnostmi EBNER a AUTOCONT a sbližuje znalosti z výuky s reálnými potřebami odborné praxe v oblasti předvýrobních etap. Studentům 4.A a 4.E gratulujeme.

Virtual Factory (CAD)

Prosincové číslo odborného časopisu CAD věnovalo článek čísla a ilustraci své titulní strany výjimečnému projektu realizace rozsáhlých studií průmyslových provozů. Projekt byl vytvořen v úzké spolupráci s našim partnerem, mezinárodní firmou Ebner a ukazuje na osmi extrémně složitých průmyslových provozech spojení multioborového projektování ve strojírenství, TZB, elektrotechnice, automatizaci a jejich spojení s jedinečnými možnostmi 3D technologií a virtuální reality. Všem kolegům u nás i v Rakousku děkujeme za více jak roční spolupráci na tomto projektu. Vlastní článek z našeho archivu a řadu zajímavostí z technické praxe si můžete přečíst v časopise CAD v jeho tiskové nebo elektronické verzi.

Strojařský Oscar (Ministerstva průmyslu a obchodu)

Náměstek ministryně průmyslu a obchodu Ing. Jiří Havlíček, MBA, předal ocenění a diplomy mladým strojařům - vítězům jednotlivých kategorií 10. ročníku prestižní středoškolské soutěže žáků v programování CNC obráběcích strojů. V systému Sinumerik, byl za 1. místo oceněn žák Vyšší odborné školy a Střední průmyslové Žďár nad Sázavou Ondřej Vavera. Kompletní tiskovou zprávu najdete na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu.

Projekt virtuálního CFD tunelu oceněn v odborném tisku (CAD)

Odborný časopis CAD věnoval svou obálku a dvoustránku velmi zajímavému projektu, který vznikl ve výuce na naší škole. Jedná se o projekt spadající do oblasti technických analýz fluidního proudění pomocí numerických metod FEM (Finite Element Method). David analyzoval s využitím produktu Autodesk Simulation účinky změny tvaru křídla a simuloval kompletní fluidní problém v produktové řadě Autodesk CFD aplikací. V rámci výuky PLM a CAx technologií na naší škole byla následně připravena simulace celého procesu v podobě virtuálního aerodynamického tunelu navázaného na technologie V-RED Pro využívané ve výuce na naší škole v oblasti vizualizace technických projektů a 3D dat. Celý článek si můžete přečíst v našem archivu. Časopis je dostupný v elektronické podobě v síti Alza Media.

Odborný seminář věnovaný BIM technologiím a technické vizualizaci (CAD)

Přední odborný časopis CAD věnoval pozornost odbornému semináři pořádaném ve spolupráci s Římskokatolickou farností ve Žďáře nad Sázavou II v příjemných historických prostorách Zámku Žďár nad Sázavou. Využili jsme s Jindrou a Jakubem pozvání a připravili zajímavý program věnovaný problematice digitálního zpracování staveb v prostředí BIM nástrojů vyučovaných v rámci odborných předmětů na naší škole. Zájemcům z řad laické i odborné veřejnosti byly postupně představeny na studenských projektech technologie pro kompletní řešení digitálních modelů budov a technologie pro vizualizaci z produktové rodiny společnosti Autodesk a mezinárodní odborné komunity Autodesk Academia. Tyto postupy jsou provázány jak s výpočty, tak s prostředky pro zákaznickou vizualizaci a virtuální realitu. Článek je dostupný v našem archivu.

Projekt robota postaveného na technologii Arduino v prestižní sekci odborného časopisu (CAD)

Konstrukce a návrh robota včetně jeho řízení na platformě mikropočítače Arduino se stal jedním z hlavních témat letošního prvního čísla odborného časopisu CAD. Ten ve své sekci robotizace a využití umělé inteligence v průmyslové oblasti věnuje hned tři strany projektu, který řeší naši studenti v rámci studijního oboru Informatika. Jako ukázkové řešení jsme zvolili projekt třídy 3.E, která ve výuce dokázala připravit celkovou PLM konstrukci kinematiky, digitálních servopohonů a především pak software a hardware řízení mikropočítačem Arduino. Odborný časopis věnoval tematické číslo využití mikropočítačů v návaznosti na technologie IoT (Internet of Things), kde má právě platforma Arduino díky své vývojářské flexibilitě a popularitě výraznou pozici. Časopis můžete získat jak v papírové, tak elektronické podobě v prodejní síti Alza. Článek si můžete přečíst v našem archivu. Studentům 3.E děkujeme za jejich akčnost a uchopení tématu :O).

Maturitní projekt Ondry Hamana a Pavla Hladíka v hledáčku předního odborného tisku (CAD)

Odborný časopis CAD věnoval své tři strany pohledu na maturitní projekty realizované na naší škole. Aplikace nových postupů a úzké spojení s praxí posouvá kvalitativní úroveň řešených prací na zcela novou úroveň. V maturitních pracích studenti zúročují odborné znalosti, praktické zkušenosti s průmyslovým PLM/BIM software a technickým vybavením, který je k dispozici ve výuce na naší škole. Již několik let si závěrečné maturitní projekty získávají mezi našimi studenty stále větší oblibu a jejich výstupy si často nezadají s komerčními realizacemi v průmyslové praxi. Článek připravený ve spolupráci našich studentů, českého zastoupení americké průmyslové firmy INTECO PTI, předmětové komise Technické dokumentace, PLM a BIM technologií a předmětové komise Strojírenství si můžete přečíst v našem archivu (1. strana, 2. strana, 3. strana). Reprezentativním projektům řešeným v rámci odborné projektové výuky a maturit na naší škole jsou věnovány samostatné stránky na našem webu. Můžete si z nich udělat velmi pěkný pohled na kreativní práci podpořenou špičkovými průmyslovými technologiemi a metodikovu výuky vznikající ve spolupráci s našimi partnerskými firmami. Současně jsme na základě této reference v odborném tisku vytvořili novou stránku věnovanou tématu maturitních projektů.

Studentský projekt z naší školy v tiskovém rozhovoru váženého pana faráře, Mgr. Vladimíra Záleského pro

regionální tisk (Žďárský deník)

Žďárský deník vydal v uplynulých dnech pěkný náhled váženého pana faráře, Mgr. Jana Záleského na plánovanou postupnou rekonstrukci Poutního kostela sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře. Ve svém komentáři přibližuje jednotlivé oblasti zájmu práce týmu stavitelů a restaurátorů, který přiblíží historicky cennou stavbu na seznamu světového dědictví UNESCO jeho původní podobě. Pozornost také v rozhovoru věnuje společnému projektu virtuální studie památky řešenému ve spolupráci VOŠ a SPŠ ve Žďáře nad Sázavou, studentů Jindřicha Dítě, Jakuba Melichara, Autodesk Academia týmu a Římskokatolické farnosti ve Žďáře nad Sázavou II. Článek si můžete přečíst v našem archivu.

První praxe našich studentů v mezinárodní průmyslové praxi v hledáčku předního odborného časopisu (CAD)

Nahlédněte pod pokličku prvních krůčků našich studentů a absolventů v mezinárodní průmyslové praxi a podívejte se na to, jak naši absolventi využívají svých odborných znalostí a zkušeností v konfrontaci s reálnými projekty. Pronikněte to tajemství nasazení moderních technologií vyučovaných ve výuce na naší škole. Článek jsme připravili ve spolupráci s předním odborným časopisem CAD, nadnárodní firmou EBNER, globální akademickou komunitou Autodesk Academia a předmětovou komisí PLM, BIM a technické dokumentace působící na naší škole. Podívejte se detailně na jednu z výrazných oblastí využití odborných znalostí získávaných v rámci výuky na VOŠ a SPŠ ve Žďáře nad Sázavou a první zkušenosti našich absolventů v práci u globálně působícího průmyslového podniku. Originál článku z čísla 4/2017 si můžete přečíst v našem archivu.

Ukázkové studentské projekty v hledáčku předního odborného časopisu (CAD)

Redakce předního odborného časopisu CAD věnovala pozornost ukázkovým studentským projektům vytvářeným v rámci výuky, SOČ a závěrečných maturitních prací na naší škole. Odborná redakce ocenila především inovativní přístup projektové výuky pro odborný rozvoj výuky technických oborů a popularizaci technického vzdělávání. Za velmi pozitivní je považován především významný vliv na rozvoj inovativního myšlení blízkého průmyslové praxi a precizní nasazení pokrokových PLM a BIM technologií ve spojení s výukou odborných témat. Všem žákům, studentům a vyučujícím tímto děkujeme za poskytnuté příspěvky. Redakční článek si můžete přečíst v našem archivu. 

Projekt virtuální studie poutního kostela na Zelené hoře článkem čísla (CAD)

Přední český odborný časopis CAD věnoval exkluzivně svou obálku a první tři strany čísla ojedinělému projektu řešenému ve spolupráci studentů Jindřicha Dítě, Jakuba Melichara, Autodesk Academia týmu a Římskokatolické farnosti ve Žďáře nad Sázavou II. Tento projekt je věnován kompletní digitalizaci exteriéru naší významné památky od Jana Blažeje Santiniho Aichela do prostředí virtuální reality na základě dostupných podkladů a historických informací. V přiloženém článku si můžete prohlédnout některé z inovativních postupů, které byly použity na jednotlivé části digitálního modelu a jeho virtualizaci. Časopis si může zakoupit nově i do svých tabletů a mobilních telefonů zcela nově v Alza Media distribuční síti internetového obchodu. Projektu věnujeme samostatnou stránku.

Využití průmyslových cloud řešení na naší škole v odborném tisku (CAD)

Přední odborný časopis CAD vydal rozsáhlou studii věnovanou nasazení cloud technologií do výuky na VOŠ a SPŠ ve Žďáře nad Sázavou. Tyto technologie ovládají současný počítačový svět především díky své dostupnosti a jednoduchosti obsluhy. Článek komentuje spolupráci našich studentů a předmětových komisí v oblasti využití cloudu společnosti Autodesk a v oblastech tvorby digitálních technických návrhů. Další část odborného článku je věnovaná technologií Autodesk 123d Circuits, která umožňuje integraci jednočipových automatů Arduino s mechanickými návrhy strojů a zařízení. Našim žákům a studentům školy díky tomu vzniká prakticky neomezená možnost kreativní tvorby projektů spojujících mechanická a elektronická zařízení. Pojem mechatronická řešení tak získává díky své komplexnosti na naší škole nový rozměr a to nejen díky vazbám na digital prototyping. Celý článek si můžete přečíst v našem archivu.

První pohled na využití virtuální reality ve výuce na naší škole v odborném tisku (CAD)

Nové řešení využití technologie virtuální reality na naší škole má za sebou pár měsíců využití. Proto jsme využili nabídky prezentovat naše zkušenosti v předním odborném časopise a konfrontovat tak postupy se zkušenostmi v průmyslové praxi. Technologie virtuální reality poskytuje v oblasti přípravy výroby a její vlastní realizace především maximální úroveň srozumitelnosti a názornosti řešení vlastního projektu a případných chyb. Dokáže odhalit složité problémy již na úrovni digitálního prototypu a tak zabránit často vysokým nákladům nutným na jejich odstranění. S technologií virtuální reality na naší škole se seznamují studenti v rámci mezipředmětových akcí pořádaných odbornými předmětovými komisemi. Celý článek si můžete přečíst v našem archivu.

Výuka s využitím průmyslových EPM strategií na naší škole v odborném tisku (CAD)

Odborný časopis CAD vydal ve svém prosincovém čísle rozsáhlý článek věnovaný projektové výuce na naší škole postavené na průmyslových strategiích EPM (Enterprise Project Management). Jedná se o postupy rozvíjené v posledních letech na poli mezinárodní praxe, které výrazně zohledňují požadavky na kompletní přípravu a produkci nového výrobku s využitím digitálního prototypu. S projektovou výukou se již několik let setkávají naši studenti nejen ve výuce, ale také v oblastech mimoškolní činnosti a je stále častěji integrovaná do mezipředmětových vztahů. Důraz je kladen především na vysokou kreativitu řešení, integraci znalostí spojenou s finalizaci výstupu a s využití nejnovějších průmyslových řešení. Celý článek si můžete přečíst v našem archivu.

Strategie nasazení ICT nejen na naší škole v odborném tisku (CAD)

Nahlédněte pod pokličku průmyslového nasazení informačních technologií. Poznejte blíže strategie a postupy tak, jak je využíváme více než dvacet let pro systematický rozvoj ICT na škole, a které tvoří pilíř zpracování dat na tisícovkách podniků a firem u nás i v zahraničí. Ve spolupráci s redakcí předního odborného časopisu CAD jsme připravili souhrn toho nejzajímavějšího ze strategií a postupů dlouhodobé integrace ICT do výuky a praxe. Pokuste se pochopit proč je informatika tak zajímavý multiobor a v čem spočívá jeho síla. Poznejte blíže metodiku užití této technologie na naší škole. Celý článek si můžete přečíst v našem archivu.

Virtuální technologie na naší škole v hledáčku Televize Vysočina (Televize Vysočina)

Regionální televize vydala reportáž o zcela nové technologii připravené ve spolupráci se společností Autodesk. Spojení virtuální reality s nejnovějším software pro projektování a konstruování umožňuje velmi detailní a až neskutečně reálný pohled na vytvářený projekt. Velmi příjemné je také detailní spojení produktů využívaných ve výuce v oblasti 3D PLM a BIM řešení. Celou reportáž můžete sledovat online na stránkách regionální televize Vysočina.

Průmyslovka disponuje špičkovým pracovištěm virtuální reality (Žďárský deník)

Žďárský deník vydal reportáž z rozjezdu nové technologie virtuální reality na naší škole. Akce se zúčastnili studenti prvního ročníku oboru Informační technologie a byla věnována ukázkám nasazení této pokrokové zobrazovací techniky v oblasti technického projektování a interpretace 3D dat. Současně byly studentům předvedeny možnosti této techniky v dalších oblastech vědy a výzkumu včetně geografie, archeologie a medicíny. Věříme, že si tyto moderní postupy získají, nejen mezi mladými, řadu fanoušků. Pro zájem připravujeme další pracovní setkání nad touto jedinečnou technologií. Článek je dostupný v našem archivu. Velmi pěknou reportáž o nové technologii na naší škole přinesla Televize Vysočina.

Významný úspěch Michala Roseckého na poli vědy a výzkumu (Žďárský deník)

Je velmi příjemné, když se nám naši absolventi pochlubí se svými dalšími výsledky a úspěchy na poli vědy a výzkumu. Náš absolvent, Michal Rosecký si získal pozornost tisku svým jedinečným projektem řešeným v rámci studia na Fakultě strojní VUT v Brně. Michalovi se v rámci absolventské práce podařilo vymyslet kyvný vřeteník fungující na ojedinělém principu. Vynález je průlomem nejen v kosmonautice a letectví, ale hlavně v lékařství. Michal myslí konkrétně na zrobotizování ortopedických operací. Jedná se o úspěšnou integraci multioborové problematiky s využitím nejpokrokovějších technologií. Kompletní článek si můžete přečíst v našem archivu.

Výuka PLM a BIM technologií na naší škole v hledáčku předního odborného časopisu (CAD)

Prestižní český časopis CAD vydal rozsáhlý článek věnovaný nasazení PLM a BIM technologií ve výuce na VOŠ a SPŠ ve Žďáře nad Sázavou. Článek je věnován dlouhodobé metodice a integraci odborné výuky s moderními digitálními nástroji pro řešení předvýrobních etap. Součástí článku je také charakteristika úskalí využití digitálních nástrojů ve spojení s nejnovějšími operačními systémy společnosti Microsoft a kritickou oblastí optimální volby hardware, včetně několika tipů věnovaným optimální volbě licenčních modelů. Článek byl vydán k příležitosti otevření nové laboratoře ICT technologií na naší škole. Článek si můžete přečíst zde 1.strana , 2.strana , 3.strana , 4.strana .

Studentský projekt létajících multirotorových strojů v hledáčku odborného časopisu (CAD)

Přední český odborný časopis vydal několikastránkový článek o konstrukci a analýze multirotorových létajících strojů v produktech pro řešení předvýrobních etap (Product Lifecycle Management). Ondra Málek se ve své studentské práci zabýval komplexní mechatronickou studií šestirotorového létajícího stroje a dokázal ji vyřešit až po finální realizaci s využitím kompozitních materiálů a gyroskopické mikroprocesorem řízené elektroniky. Koncepční návrh se také stal titulem obálky měsíce. Článek je pěknou ukázkou komplexně realizované projektové výuky na naší škole, který byl připraven od projektu až po finální realizaci pomocí digitálního prototypu. Článek si můžete přečíst v našem archivu (obálka, 1. stana, 2. strana, 3. strana).

VOŠ a SPŠ získala významné odborné ocenění (CAD)

Naše škola patří k zakládajícím členům odborné komunity Autodesk Academia. Spojení moderních digitálních technologií s přípravou předvýrobních etap je jedinou a efektivní cestou pro řešení technických projektů ve stále častěji globalizovaném průmyslu. Škola obhájila statut Autodesk Academia pro rok 2016 a získala na slavnostní akci pořádané v prostředí nové Fakulty elektrotechniky a informačních technologií VUT v Brně oborové ocenění. Článek si můžete přečíst v našem archivu (1. strana).

Poznali jsme Velkou Británii (Žďárský deník)

Regionální tisk vydal článek Evy Machové, studentky 4. ročníku VOŠ a SPŠ ve Žďáře o zážitcích z exkurse do jižní Anglie. Eva ve svém článku velmi pěkně popisuje stěžejní chvilky této zdařilé akce pořádané naši školou jako součást podpory výuky jazyků. Kompletní článek si můžete přečíst v našem archivu (1. strana).

Propagační akce věnované technickému vzdělávání (Žďárský deník)

Žďárský deník vydal článek věnovaný propagaci nových technologií a technického vzdělávání na VOŠ a SPŠ ve Žďáře nad Sázavou. Laická i odborná veřejnost se mohla přesvědčit o vybavení pracovišť naší školy pro praktickou a odbornou výuku za spoluúčasti zástupců firem a podniků z našeho regionu. Kompletní článek si můžete přečíst v našem archivu (1. strana).

Na zkušenou do Lombardie (Žďárský deník)

Regionální tisk vydal článek o pracovní cestě našich dvanácti studentů do Lombardie. Studenti vybraní do italského Milána strávili v této oblasti tři pracovní týdny ve firmách a seznámili se s prostředím oblasti Lombardie. Jsme rádi, že se naší škole podařilo získat tento grant a že byla našim studentům tato praxe umožněna. Věříme proto, že stáž bude úspěšná a že bude přínosem pro vybrané studenty a motivací pro ostatní. Článek si můžete přečíst v našem archivu (1. strana).

Maturitní projekt Honzy Málka v hledáčku předního odborného časopisu (CAD)

Využití moderních průmyslových technologií a software v komplexním projektu. Tak lze nazvat velmi pěkný projekt, kterému věnoval pozornost přední odborný časopis CAD. Honza dokázal využít nejnovějších PLM aplikací z produkce společnosti Autodesk a produkčně finalizovat projekt makety motorového vozu M286, který brázdil dlouhá léta naše železnice. Velmi pěkných výsledků bylo dosaženo při výrobě díky CNC postprocesoru vytvořeném Ing. Jardou Příbramským. Článek si můžete přečíst v našem archivu (1. strana2. strana).

Spolupráce s Univerzitou v Hradci Králové na výuce moderních technologií v odborném tisku (CAD)

Uchopit inovativními postupy multioborovou problematiku, právě tak lze nazvat několikaletou spolupráci mezi VOŠ a SPŠ ve Žďáře nad Sázavou a Univerzitou v Hradci Králové v oblasti odborného vzdělávání studentů. Základem společného projektu je sjednocující myšlenka seznámení studentů s pokrokovou technologií, která dokáže posunout vlastní postupy archivace do oblastí opírajících se o technologie 3D digitalizace, 3D modelování a integraci těchto metod s všudypřítomnou internetovou technologií. Celý článek si můžete přečíst z našeho archivu na 1. stránce a 2. stránce.

Popularizace technického vzdělávání na naší škole (Kraj Vysočina)

Kraj Vysočina věnuje ve svém projektovém magazínu pozornost spolupráci naší školy v rámci projektu „Kroužky“. Jedná se aktuálně o jednu z nejrozsáhlejších společných aktivit naší školy v oblasti popularizace technického vzdělávání mezi žáky základních škol. V přiloženém článku z našeho archivu se můžete dozvědět více o aktivitách, které byli v průběhu letošního roku realizovány v jednotlivých odborných oblastech. (1. strana, 2. strana, 3. strana, 4. strana)

Spolupráce školy s vysokým školstvím v oblasti 3D digitalizace (CAD)

Odborný časopis CAD věnoval pozornost dlouhodobé spolupráci naší školy v oblasti 3D digitalizace s Univerzitou v Hradci Králové. Tento projekt soustředí pozornost na prostupnost technických a historických oborů v oblasti 3D digitalizace památek. Studenti UHK se zúčastňují na naší škole několika denních semestrálních setkání, která jsou věnována problematice 3D modelování a jeho vazbám na 3D digitalizaci. Článek si můžete přečíst v našem archivu. (1. strana, 2. strana, 3. strana, 4. strana)

Výuka BIM technologií na naší škole v hledáčku odborného tisku (CAD)

BIM technologie jsou v posledních několika letech součástí výuky CAD technologií na naší škole. Žáci několika oborů se seznamují s nejmodernějšími metodami v oblasti zpracování projektů ve stavebnictví, architektuře a technickém zařízení budov. Profesionální software řešení Autodesk Revit jsou žákům dostupná v síti Autodesk Academia také pro domácí využití a samostudium. BIM technologie patří v současné době k základům moderního projektování napříč světem stavebnictví. Článek si můžete přečíst v našem archivu.  (1. strana2. strana)

Maturitní projekt v předním odborném tisku (CAD

Časopis CAD věnoval výraznou pozornost práci Tomáše Musila, která byla věnována rekonstrukci obléhacího praku vycházející z historických pramenů a dobových dokumentů. Tomáš se pokusil spojit ve své práci nejen možnosti precizní vizuální prezentaci projektu v Autodesk Showcase, ale také o kinematickou studii vytvořenou v Autodesk Inventoru. Práce si získala mezi odbornou veřejností pozornost především svým netradičním konceptem a inovačními přístupy na úrovni multioborových problémů. Článek si můžete přečíst v našem archivu. (1. strana2. strana3. strana4. strana)

Rozhovor o naší škole ve Žďárském deníku (Žďárský deník)

Stanislav Růžička vydal v regionálním deníku rozhovor s našim panem ředitelem Ing. Jaroslavem Kletečkou. Pozornost článku je věnována především rozvoji technického vzdělávacího centra a spolupráci s regionálním průmyslem. Otázky byly také směřovány do obecné oblasti odborné vybavenosti školy a aktuálním projektům v oblasti rozvoje technického vzdělávacího centra. Článek si můžete přečíst v našem archivu. (1. strana)

3D tisk na průmyslovém fóru (MM průmyslové spektrum)

Spolupráce školy v oblasti 3D tisku a 3D digitalizace se společností MCAE z Kuřimi patří k dlouholetým aktivitám rozvoje nových technologií na VOŠ a SPŠ ve Žďáře nad Sázavou. Technický portál MM průmyslové spektrum věnoval pozornost prezentaci Ing. Pavla Hájka na letošní odborné konferenci v Kuřimi, kde byly představeny výstupy z projektů realizovaných na naší škole s využitím těchto moderních technologií. Článek si můžete přečíst v našem archivu. (1. strana)

Moderní výuka chemie (Žďárský deník)

Pan Ondřej Švára se ve své reportáži zaměřil na hodiny moderní chemie pořádané pro žáky naší školy ve spolupráci s Vysokou školou chemicko-technologickou v Praze. Atraktivní výuka s moderními prvky zajímavých pokusů přibližují žákům jak tradiční problémy chemie, tak zcela nové oblasti nasazení této vědy ve výuce a praxi. Článek si můžete přečíst v našem archivu. (1. strana)

Spolupráce školy s praxí (Žďárský deník)

René Rámiš se ve své reportáži soustředí na spolupráci žáků školy s průmyslovou praxí v regionu Žďárska, konkrétně ve společnosti DEL. Svou pozornost věnuje především propojení teorie a praxe v oblasti průmyslové automatizace a strojírenství. Společnost DEL patří k firmám, které dlouhodobě rozvíjí s naší školou popularizaci odborného vzdělávání. Článek si můžete přečíst v našem archivu. (1. strana)

Naše hory ve Žďárském tisku (Žďárský deník)

Regionální tisk věnoval pozornost reportáži ze zimních aktivit našich studentů, které již tradičně probíhají jako součást výcviku v Peci pod Sněžkou. Naučit se nejen dobře lyžovat, ale také upevnit kolektiv je jistě u každé z těchto tradičních akcí hlavní cíl. Článek si můžete přečíst v našem archivu. (1. strana)

Studentské soutěže věnované praktické výuce (Žďárský deník)

Regionální tisk publikoval článek věnovaný setkání a propagaci řemesel mezi mladou generací. Praktická výuka a její strategie je úzce na naší škole svázána s rozvojem všech oborů. Je umocněna velmi kvalitním vybavením dílenské části pracoviště Strojírenská a Studentská a integrací práce na moderních výrobních prostředcích do výuky. Článek si můžete přečíst v našem archivu. (1. strana)

Úspěšnost našich studentů ve studiu na vysokých školách (Žďárský deník)

Úspěchům studia našich žáků na vysokých školách je věnován článek z regionálního tisku. Pozornost je věnována především výsledkům našich absolventů na VUT v Brně, které vyhodnotilo naší školu jako jednoho z nejúspěšnějších partnerů v této oblasti. Článek si můžete přečíst v našem archivu. (1. strana)

O technických oborech a nejen o nich (Žďárský deník)

Tisk vydal rozhovor Stanislava Růžičky s panem Ing. Zbyňkem Kadlecem ze společnosti ŽĎAS a.s., který se zamýšlí nad rozvojem technického vzdělávání a uplatnění absolventů v praxi nejen v našem regionu. Pokud se chcete dozvědět více o možnostech uplatnění v jenom ze zásadních oborů, můžete využít našeho školního archivu. (1. strana)

Maturitní práce Davida Poula v hledáčku předního odborného tisku (CAD)

Prestižní český odborný časopis CAD vydal článek věnovaný maturitní práci Davida Poula, který se zaměřil na mechanizaci křídla letadla a jejímu vlivu na aerodynamické vlastnosti nosné plochy. David pro své konstrukční řešení využil aplikace Autodesk Inventor a Autodesk Simulation CFD. Oba software nástroje aplikoval pomocí postupů a metodiky tvorby digitálních prototypů. Vlastní studie byla řešena převážně pomocí postupů 3D navrhování a adaptivního modelování. David tak dokázal posunout svou práci na úroveň nejmodernějších postupů využití PLM nástrojů s vazbou na aplikaci FEM výpočtů a přiblížit ji tak vysoce profesnímu řešení analytických problémů v průmyslové praxi. Kompletní článek si můžete přečíst v našem tiskovém archivu.

Studenti z VOŠ a SPŠ ve Žďáře nad Sázavou v projektu ENERSOL 2014 (Vysočina)

Tisk zveřejnil článek Moniky Fiedlerové o účasti našich zástupců v krajském kole soutěže projektu ENERSOL 2014. Tento projekt vznikl v roce 2001. Do roku 2005 byl společným programem šesti evropských zemí a klade si za cíl oslovit žáky a studenty, aby se zapojili do diskuse o obnovitelných zdrojích energie, o jejích úsporách a o snižování emisí v dopravě. V kategorii ENERSOL a praxe v letošním roce postoupila do národního kola práce Marina Loupa z naší školy. Dále do národního kola postoupil také Lukáš Minář z VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou v kategorii ENERSOL a inovace. Gratulujeme a detailní informace si můžete přečíst v našem archivu.

Autoři z naší školy přidali čtyřicátý titul na knižní trh (Žďárský deník)

Žďárský deník vydal reportáž Ondřeje Šváry věnovanou publikační a autorské tvorbě na naší škole. Článek byl vydán k příležitosti vydání tří nových učebnic od autorů z VOŠ a SPŠ ve Žďáře nad Sázavou. Všechny učebnice vychází ve spolupráci s nakladatelstvím Albatros Media Cpress a jsou často bestsellery ve své oblasti. S těmito tituly současně přechází autoři na pátou desítku učebnic, které vznikly na VOŠ a SPŠ ve Žďáře nad Sázavou v průběhu více jak dvacetileté spolupráce s předním českým nakladatelstvím odborné literatury. Článek si můžete přečíst v archivu.

Dva články o spolupráci naší školy s Univerzitou Hradec Králové v oblasti 3D scannování (CAD)

Přední odborný časopis CAD vydal dva rozsáhlé články o spolupráci naší školy s Univerzitou Hradec Králové v oblasti polygonální digitalizace 3D dat pomocí technologie 3D scannování společnosti GOM (Gesellschaft für Optische Messtechnik mbH). V rámci tohoto projektu provozuje naše škola společné pracoviště s technologiemi a špičkovým software pro sběr 3D dat a jejich zpracování v oblasti polygonální a konstrukční grafiky. Pro studenty z Univerzity Hradec Králové je také pořádáno semestrální studium této problematiky na naší škole. Oba články si můžete přečíst v našem archivu. Stáhněte si 1. stranu2. stranu a 3. stranu.

Pracujeme s 3D scannerem ATOS (AutodeskClub)

Publikační odborný portál AutodeskClub.cz vydal článek o využití 3D scanneru pro vizualizaci 3D dat. Jedná se o jednu z řady možností využití tohoto zařízení v odborné praxi. Tyto postupy umožňují snadnou a efektivní vizualizaci nového výrobku a jeho předvedení zákazníkovi bez nutnosti jeho fyzické realizace. Můžeme tak například vystavět dům, nebo navrhnout design výrobku bez nutnosti jeho fyzické realizace, kdy se zákazníkovi například nemusí až tak líbit a úpravy jsou následně velmi nákladné. Článek se zabývá jednou z ukázek postupů a spojení aplikace GOM ATOS a Autodesk Showcase pro vizualizaci polygonální sítě. Článek je k dispozici na AutodeskClub.cz.

Spolupráce FSI s VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou (Události na VUT)

V časopise Události na VUT v Brně byl uveřejněn článek o spolupráci FSI v Brně a VOŠ a SPŠ ve Žďáře nad Sázavou v rámci projektu NETME Working - Innovation and Technology Transfer in Mechanical Engineering. Článek popisuje týdenní stáž studentů VOŠ v laboratořích FSI a NETME centra v Brně a popisuje odborné školení a semináře, které přednáší a školí na VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou významní odborníci z fakulty strojního inženýrství v Brně a hodnotí formu spolupráce mezi VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou a FSI v Brně. V závěru článku je zamyšlení nad další spoluprací mezi danými školami po skončení projektu. Článek je k dispozici v našem archivu.

Technologie 3D scannování a její integrace s PLM software na naší škole (CAD)

Pro výuku technických předmětů si naše škola připravila ve vzájemném projektu s Univerzitou Hradec Králové špičkové řešení 3D digitalizace objektů pomocí technologie německé společnosti GOM mbH - Gesellschaft für Optische Messtechnik. Díky optickému 3D scannování nyní můžeme pořizovat vysoce přesná 3D data prakticky libovolného objektu. Zcela zásadní výhodou volby optického scannování je konzistence polygonální sítě, která může být dále využita pro zpracování ve vývojovém software využívaném ve výuce na škole. S cílem popularizace této zcela jedinečné metody vydal přední odborný časopis CAD článek věnovaný spojení Autodesk Inventoru s daty pořízenými ze skutečného modelu a jejich využití. Článek je k dispozici na straně 1, 2 a 3 v našem archivu.

Naše výuka PLM technologií prezentována na mezinárodní konferenci v Portu (CAD)

Přední odborný časopis CAD publikoval článek Karla Dvořáka ze společnosti AXIOM TECH o výuce a vzájemné spolupráci oblasti výuky PLM technologií. Jedná se především o industriální technologie v čele s produkty společností Siemens a Autodesk, které jsou součástí výuky na naší škole. Součástí publikačního projektu byla také prezentace výuky PLM technologií na naší škole na mezinárodní konferenci v portugalském Portu. Prezentace byla věnována především novým strategiím výuky technických předmětů za účasti vysoce kvalitního software vybavení a metodiky vystavěné na spolupráci s průmyslovou praxí. Celý článek si můžete přečíst v našem archivu.

Žďárští středoškoláci zatopili v krbu (Žďárský deník)

Tradiční způsob vytápění v moderním pojetí - tak se dá nazvat krb s teplovodní vložkou, se zásobníkem paliva a předehřevem sekundárního spalovacího vzduchu, se kterým se seznamují studenti oboru TZB. Nespornou výhodou tohoto oboru je velice dobré uplatnění na trhu práce. Absolvent může být zaměstnán v projekční kanceláři, v obchodních, montážních a servisních organizacích. Po nezbytné době praxe a složení zkoušek se může stát servisním nebo revizním technikem plynovodů a plynových spotřebičů. Další možností je získání živnostenského oprávnění pro podnikání v odpovídajících oborech. Po maturitě není pro studenty uzavřeno ani další vzdělávání na vysoké škole. Kdo nechce studovat zbytečně, tedy nezůstat po absolvování školy nezaměstnaným, obor Technická zařízení budov mu nabízí dobrou příležitost. Celý článek z tisku si můžete přečíst v našem archivu.

Naše škola získala významné ocenění za výuku odborného software (Žďárský deník)

VOŠ a SPŠ ve Žďáře nad Sázavou získala významné ocenění za dlouholetou aplikaci odborného software ve výuce a její popularizaci. V rámci projektu Autodesk Education Community a Autodesk Academia získala škola ocenění Autodesk Academia partner pro strojírenství a Autodesk Academia partner pro stavebnictví. Naši žáci tak mohou získat z další oblasti mezinárodní odbornou certifikaci. Jsme rádi, že již k tradiční výuce a aplikaci PLM technologií ve strojírenských a přidružených vertikálních oborech přibyly také nové postupy svázané s aplikací software pro navrhování budov pomocí BIM nástrojů. Základními aplikacemi využívanými ve výuce jsou především aplikace vystavěné na principech 3D navrhování, technických výpočtech a vizualizaci. Celý článek z tisku si můžete přečíst v našem archivu.

Ocenění výsledků našich absolventů nastupujících ke studiu na VUT v Brně mimořádnými stipendii

(Rektorát, VUT Brno)

VOŠ a SPŠ ve Žďáře nad Sázavou obdržela v závěru ledna ocenění od prof. Ing. Karla Raise, CSc., MBA, dr. h. c., rektora Vysokého učení technického v Brně za mimořádnou úspěšnost absolventů naší školy u státních maturit, kteří nastupují ke studiu na jednotlivé fakulty VUT v Brně. Naši absolventi se umístili mezi 500 nejlepšími na čelních příčkách a byli oceněni mimořádným stipendiem 6000 Kč. Pro naši školu je tento aspekt potěšující také díky dlouholeté spolupráci s prestižní vysokou školou. Úspěšným a oceněným absolventům gratulujeme a přejeme mnoho úspěchů v dalším studiu na VUT v Brně. Oficiální poděkování si můžete přečíst v našem archivu.

Nová učebnice věnovaná tvorbě digitálních prototypů ve strojírenské praxi z naší autorské dílny 

(Albatros media)

A máme tady další zajímavou učebnici, kterou vydává divize společnosti Albatros Media, Computer Press. Učebnice autorů z naší školy navazuje na svého mezinárodně úspěšného předchůdce a uvádí na současný knižní trh zcela nové postupy tvorby digitálních prototypů. Tyto jsou v učebnici rozpracovány na základě dlouholetých zkušeností s využitím nejmodernější metodiky realizace technických projektů v průmyslové praxi. Potěšující také je to, že se na vzniku knihy svými příspěvky podílely průmyslové firmy nejen z našeho regionu a obsahuje navíc reprezentativní ukázky práce našich studentů. Učebnice je dostupná prostřednictvím obchodních kanálů Albatrosu a Computer Pressu a její obálku si můžete prohlédnout v našem archivu.

Spolupráce naší školy s VUT Brno na projektu NETME Working  (Žďárský deník)

Výuka na VOŠ a SPŠ ve Žďáře nad Sázavou je v současné době podpořena realizací řady projektů. Jedním z nich je NETME Working - Innovation and Technology Transfer in Mechanical Engineering. Projekt se zaměřuje na rozvoj spolupráce s vědeckými pracovišti v ČR. Konkrétně se  jedná vedle VUT Brno o Ústav fyziky materiálů Akademie věd ČR a společnost ALUCAST. Upoutávku o tomto projektu vydal regionální tisk. V rámci projektu, který je zaměřen především na moderní technické postupy a technologie, se studenti vyšší školy seznamují s jednotlivými pracovišti na VUT v Brně v rámci komplexnějších stáží. Grantový projekt je spolufinancován v rámci operačního programu "Vzdělávání pro konkurenceschopnost" z prostředků Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. Článek si můžete přečíst v našem archivu.

Výuka projektování ve stavebnictví pomocí 3D BIM software na naší škole v hledáčku IT CADu (IT CAD)

VOŠ a SPŠ ve Žďáře nad Sázavou patří již dvě desetiletí ke špičce technického vzdělávání v oblasti nasazení 3D technologií. Dlouhá léta si utváří svou přední pozici především v oborech svázaných se strojírenstvím a průmyslovou automatizací. Své zkušenosti z těchto oblastí nyní škola zúročuje v nasazení nových přístupů 3D navrhování ve stavebnictví a technickém zařízení budov s využitím řešení Autodesk Revit. Studenti oborů technické zařízení budov a technické lyceum si osvojují ve výuce špičkové nástroje vystavěné na nejnovějších poznatcích z oblasti tvorby digitálních prototypů a Building Information Model. Kompletní článek si můžete přečíst v našem archivu.

Projekt Michala Roseckého věnovaný volnému kování v zájmu předního technického časopisu (IT CAD)

Spolupráce VOŠ a SPŠ ve Žďáře nad Sázavou se společností ŽĎAS, a.s. má v současnosti více jak šedesátiletou tradici. Tvoří tak nedílnou součást aktivit školy v oblasti odborného vzdělávání, které je vystavěno na vzájemné komunikaci a aktivní spolupráci v řadě oblastí. Velmi zajímavou oblastí ve výuce je propojení technického know-how, které umožňuje žákům a studentům naší školy účast na vzájemných projektech. Velmi zajímavým počinem je integrace výuky aplikovaných ICT technologií v oblasti tvorby digitálních prototypů s využitím špičkového hardware a software vybavení školy. Přední odborný časopis IT CAD věnuje jednomu z takovýchto projektů hned tři své stránky. Kompletní článek si můžete přečíst v našem archivu.

Petr Klimeš ze společnosti EBNER píše o PLM technologiích a spolupráci s naší školou (IT CAD)

Pro každou technickou školu je stěžejní spolupráce s průmyslem. Naší škole se toto daří již dlouhá léta na mezinárodní úrovni. Firma EBNER se více jak 60 let zabývá výrobou strojních zařízení pro hutní a těžký průmysl. Jedná se převážně o výrobu průmyslových pecí určených pro tepelné zpracování železných a neželezných kovů. V tomto oboru patří firma EBNER na pomyslný technologický a inovační vrchol. Mateřská společnost EBNER-Industrieofenbau GmbH sídlí v rakouském městě Leonding nedaleko Linze a spolu s ostatními pobočkami v USA, Číně, Indii a v České republice zaměstnává přes tisíc odborníků z různých strojírenských i nestrojírenských oborů. Kompletní článek si můžete přečíst v našem archivu.

Stáž našich studentů VOŠ na VUT FSI v Brně v rámci projektu NETME Working (Žďárský deník)

Spolupráce VOŠ a SPŠ ve Žďáře nad Sázavou s Vysokým učením technickým v Brně má dlouholetou tradici nejen v oblasti realizace bakalářského studia. Součástí činností je řada vzájemných aktivit, které jsou cíleně směřovány na popularizaci technického vzdělávání a moderních technologií. V současné době školy realizují společný grantový projekt NETME Working - Innovation and Technology Transfer in Mechanical Engineering, který je zaměřen na rozvoj spolupráce v oblasti vědy, výzkumu a rozvoje výuky na VOŠ. Studenti naší školy se zúčastnili v průběhu závěru letošního roku pracovní stáže v laboratořích a učebnách Fakulty strojního inženýrství. Seznámili se tak nejen s řadou výzkumných projektů, ale také prošli několika odbornými semináři a školeními. Kompletní články si můžete přečíst v našem archivu.

Přednášky o průmyslových informačních technologiích věnované nejmladším (IT CAD)

Přední odborný časopis IT CAD věnuje pozornost aktivitám VOŠ a SPŠ ve Žďáře nad Sázavou, které jsou zaměřeny na propagaci nasazení ICT v technických oborech. V prostředí našich vývojových ateliérů, které jsou vybaveny špičkovým software pro řešení digitálního designu, konstrukce, vizualizace a animace pomocí 3D postupů, jsou žáci řady základních škol z našeho regionu seznamováni se základy PLM a BIM technologií. Cyklus seminářů, který je v IT CADu představen, se opírá o vysvětlení zcela zásadních změn technického vývoje v důsledku aplikace digitálních 3D prototypů. Cyklus přednášek pro jejich úspěch opakujeme již třetí rok a všem základním školám děkujeme za jejich účast a přejeme mnoho úspěchů v novém kalendářním roce 2013. Kompletní články si můžete přečíst v našem archivu.

Elektromobil ŠKODA OCTAVIA na VOŠ a SPŠ ve Žďáře nad Sázavou (Žďárský deník)

Alternativní pohony automobilů zajímají bezesporu celý svět. Také naši školu navštívil jeden z prvních českých výrobků z tohoto oboru. Přivezli nám jej ukázat zástupci ze Škody Mladá Boleslav v podobě nové Octavie poháněné čistě elektropohonem. Studenti naší školy měli možnost nahlédnout pod pomyslnou pokličku konstrukčního řešení a dozvědět se tak řadu zajímavostí z provozu. Bezesporu nejzajímavější částí automobilu je opravdu slušná "nálož" Li-Ion baterií, které jsou uloženy prakticky v celé zadní a střední části vozu po podlahou. Kompletní články si můžete přečíst v našem archivu.

Nový kinosál a posluchárna na VOŠ a SPŠ ve Žďáře nad Sázavou (Žďárský deník)

Historicky první kinosál a posluchárna vysokoškolského typu byla otevřena na VOŠ a SPŠ ve Žďáře nad Sázavou. Je vybaven špičkovou audiovizuální projekcí s možností obsazenosti bezmála osmdesáti míst. Nový projekt byl realizován v kalendářním roce 2012 a tvoří tak další část rozvoje zázemí pro vzdělávání na naší škole. V současné době jsou již prostory intenzivně využívány studenty školy a vyučujícími. Veškeré technické zázemí je dostupné ve výuce i mimo ni pro pořádání odborných seminářů a přednášek. Informace o tomto projektu vydal Žďárský deník ve dvou samostatných článcích. Kompletní články si můžete přečíst v našem archivu zde a zde.

Nová učebnice věnovaná automatizaci z naší tvůrčí dílny (Albatros media)

Projekty papírových učebnic jsou díky stále větší dostupnosti elektronických informací opravdu prestižní záležitostí. Autoři z naší školy se podílejí dnes již bezmála dvě desetiletí na více jak čtyřech desítkách titulů, které jsou vydávány převážně odbornou větví nakladatelství Albatros - Computer Press. Potěšující bezesporu je, že jsou publikace využívány prakticky na všech úrovních vzdělávání a v průmyslové praxi. Jedním z posledních projektů letošního podzimu je učebnice věnovaná systémovému pojetí průmyslové automatizace s názvem Automatizace a automatizační technika 1. Učebnice je dostupná prostřednictvím obchodních kanálů Albatrosu a Computer Pressu a její obálku si můžete prohlédnout v našem archivu.

VOŠ a SPŠ rozpracovává grant věnovaný výuce matematiky (Žďárský deník)

VOŠ a SPŠ ve Žďáře nad Sázavou získala v tomto roce grant věnovaný rozvoji výuky matematiky na úrovni střední školy. Výuka bude v rámci tohoto projektu rozšířena v souladu s novými RVP/ŠVP o nové postupy a metody, které se opírají o využití eLearningu. V současné době je projekt ve fázi přípravy metodik pro jednotlivé řešené oblasti a zpracování konceptu výukových lekcí pro otevřenou platformu LMS Moodle. O těchto zkušenostech informoval veřejnost také denní tisk. Grantový projekt "Nové směry ve výuce matematiky pro technické obory" je financován na naší škole z prostředků Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. Kompletní článek si můžete přečíst v našem archivu.

Nový grantový projekt věnovaný VOŠ na naší škole (Žďárský deník)

Nový grantový projekt s názvem „Transformace vzdělávacích programů na modulární systém s kreditním hodnocením“, který VOŠ a SPŠ ve Žďáře nad Sázavou úspěšně obhájila a získala pro rok 2012/2013, rozpracovává nové trendy v oblasti terciárního vzdělávání, výzkumu a vývoje. V současném období probíhá reforma terciárního vzdělávání, která zahrnuje i vyšší odborné školy. Grantový projekt na tyto změny systematicky reaguje. Hlavním cílem projektu je vytvořit pro výuku studentů VOŠ takové podmínky, které zvýší konkurenceschopnost a příležitost uplatnit se jak na trhu práce, tak i při pokračování ve studiu na vysoké škole. Grantový projekt " Transformace vzdělávacích programů na modulární systém s kreditním hodnocením " je financován na naší škole z prostředků Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. Kompletní článek si můžete přečíst v našem archivu.

Virtuální výukové pomůcky (Autodesk Club)

AutodeskClub.cz publikoval článek o zcela novém přístupu k prezentaci složitých výukových pomůcek. Článek je věnován jednomu zajímavému projektu, který vznikl ve spolupráci studentů Davida Koláře a Lukáše Berana z VOŠ a SPŠ ve Žďáře nad Sázavou. David zpracoval pro potřeby výuky na základě starých studií z knih maketu kompresoru leteckého proudového motoru. V Autodesk Inventoru vznikla ukázková maketa kompresoru, která byla následně zpracována v Autodesk Showcase do podoby názorného řezu. Kompletní článek si můžete přečíst v našem archivu.

Představme si 3D scanner (IT CAD)

Přední časopis zabývající se problematikou nasazení IT technologií v průmyslu IT CAD publikoval článek věnovaný problematice zpracování polygonálních dat ze 3D scanneru. Jedná se o jeden z projektů, který je v současné době realizován na VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou ve spolupráci s katedrou archivace Filosofické fakulty Univerzity Hradec Králové. Projekt poukazuje na zcela zásadní změny v oblasti možností zpracování archeologických památek a uměleckých děl. Kompletní článek si můžete přečíst v našem archivu.

Využití vizualizace v prezentaci studentských projektů (IT CAD)

Časopis IT CAD publikoval článek věnovaný využití aplikace Autodesk Showcase při prezentaci technických projektů v marketingové oblasti. Tento velmi zajímavý software produkt, který je dostupný také na naší škole díky projektu Autodesk Academia umožňuje precizní představení výrobku prakticky na začátku jeho realizace, kdy nejsou ještě realizovány investice do tvorby výkresové dokumentace, návrhu technologií a výroby. Ve článku byly využity propracované studie Lukáše Berana z VOŠ a SPŠ ve Žďáře nad Sázavou. Kompletní článek si můžete přečíst v našem archivu.

Zajímavé 3D CAD řešení nejen pro nejmladší (RC Modely)

Společnost Autodesk představila v průběhu roku 2011 zajímavý software projekt určený všem zájemcům o moderní postupy technického navrhování pomocí digitálních prototypů. Autodesk 123d je aplikací, která je bezplatně dostupná na adrese www.123dapp.com a zahrnuje v sobě jádro intuitivně a snadno obsluhovatelného 3D CADu se základními funkcemi, které znají naši studenti například z Autodesk Inventoru. Pokud hledáte zajímavé řešení, které je navíc zdarma a je pro vás "dospělý 3D CAD" příliš složitý, neváhejte a vyzkoušejte tuto aplikaci tak jako my v článku pro časopis RC Modely. Kompletní článek si můžete přečíst v našem archivu zde a zde.

Nový grantový projekt v oblasti matematiky na naší škole

Naše škola získala zcela nový grantový projekt, který se zaměřuje na rozvoj výuky matematiky. Grantový projekt "Nové směry ve výuce matematiky pro technické obory" je financován na naší škole z prostředků Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. Kompletní článek si můžete přečíst v našem archivu zde.

Studenti získali významnou mezinárodní certifikaci (Žďárský deník)

V oblasti získávání znalostí a dovedností je pomyslným vrcholem v celosvětové odborné komunitě Autodesk Academia (aktuálně 3,5 milionu registrovaných členů) udělování oborových certifikací. Ty jsou vázány na konkrétní technické obory a aplikace. Certifikace jsou přidělovány žákům a studentům na základě výrazných projektových úspěchů a řešení. Kompletní článek si můžete přečíst v našem archivu zde.

Proč máme málo techniků? (IT CAD)

Prestižní český časopis s dvacetiletou tradicí zabývající se problematikou hi-tech technologií v průmyslu IT CAD se zaměřil v čísle 5/2011 na kritickou situaci v dostupnosti techniků ve strojírenství a příbuzných oborech. Pohled je analyzován z dlouhodobějšího hlediska a upozorňuje na poměrně kritickou situaci a nutnost zaměstnávat i na výrazně lukrativních pracovních pozicích technické kádry ze zahraničí. Článek je příspěvkem k dlouhodobé mediální diskusi na téma perspektiv průmyslu v jednotlivých regionech ČR. Kompletní článek si můžete přečíst v našem archivu zde a zde.

PLM systém v roli LMS (IT CAD)

IT CAD otiskl ve svém čísle 5/2011 článek Karla Dvořáka věnovaný strategiím nasazení PLM systému v roli LMS. Jedná se o velmi zajímavou studii jak vytvořit LMS systém na škole blízký nejmodernějších strategiím využívaným v průmyslových firmách a podnicích. Tato problematika je součástí aktuálních grantových projektů realizovaných na naší škole. Kompletní článek si můžete přečíst v našem archivu zde a zde.

Spolupráce středních škol na Vysočině s vysokým školstvím (Žďárský deník)

Regionální tisk věnuje pozornost spolupráci středních škol na Vysočině s univerzitami a odbornými vysokými školami v ČR. Tyto aktivity patří dlouhodobě ke standardu na naší škole, která podporuje a pomáhá zajišťovat nejen výuku pod patronací VUT Brno, ale podílí se i na různých typech vzájemných vzdělávacích projektů s jinými vysokými školami. Kompletní články si můžete přečíst v našem archivu zde a zde.

Rozhovor ředitele školy pro Žďárský deník

Žďárský deník publikoval rozhovor ředitele naší školy k příležitosti 60. výročí. Jednotlivá komentovaná témata jsou věnována profilu školy, spolupráci s průmyslovou praxí a sponzory. Výrazná pozornost v článku je soustředěna na uplatnění absolventů školy a úspěchy v jednotlivých oblastech výuky. Kompletní článek si můžete přečíst v našem archivu.

Špičková serverová řešení na naší škole (Žďárský deník)

Žďárský deník publikoval článek věnovaný novému projektu, který je podpořen v rámci grantového projektu "Virtualizace služeb a posílení bezpečnosti ICT na VOŠ a SPŠ ve Žďáře nad Sázavou". Projekt se zaměřuje na zvýšení bezpečnosti a zefektivnění využití serverů v oblasti systémových a administrativních služeb na VOŠ a SPŠ ve Žďáře nad Sázavou. Hlavním cílem projektu je optimalizace kritických ekonomických, organizačně–správních a administrativních činností a jejich oddělení od aplikací určených převážně pro výuku a žákům samotným. Řešení vlastního jádra virtualizace je voleno s ohledem na zachování kompatibility se stávajícím systémem školy pomocí virtualizace služeb na platformě Microsoft Windows 2008 R2 s technologií Hyper–V. V rámci projektu byl zakoupen špičkový virtualizační server DELL R 510 a příslušný operační sytém. Kompletní článek si můžete přečíst v našem archivu.

Jak se tiskne náměstí (Žďárský deník, AutodeskClub.cz)

Žďárský deník a AutodeskClub.cz publikoval článek o velmi zajímavém projektu, který byl realizován ve spolupráci naší školy se Střední průmyslovou školou stavební v Havlíčkově Brodě. Pracoviště 3D tisku na naší škole zpracovalo na základě optimalizovaných modelů z CAD systémů maketu architektonické části centra Velkého Meziříčí. Finální model je zpracován na úrovni obdivuhodných detailů a stane se součástí expozice města. Projekt je také součástí testování nasazení nových technologií a postupů do výuky na VOŠ a SPŠ ve Žďáře nad Sázavou svázaných s BIM technologiemi. Tyto postupy umožňují vytvořit projekt efektivněji v podobě 3D modelu s vazbami na rozpočtová řízení a proces stavby. Zákazník s těmito postupy naopak získává okamžitý a zcela zásadní náhled na svou investici již v době vzniku prvních myšlenek a konstrukčních návrhů. Nemusí tak studovat rozsáhlou 2D stavební dokumentaci a jeho projekt, například rodinný dům, ihned vidí nejen na obrazovce, ale také na svém vlastním stole ve zmenšené verzi. Kompletní článek si můžete přečíst v našem archivu.

Naši maturanti v celostátním TOP 10 výsledků státních maturit (denní tisk, výběr)

Úspěch, který lze označit za historický. Jedině tak lze označit výsledky našich maturantů v letošních prvních a ostře diskutovaných státních maturitách. Absolventi pěti oborů opravdu zaváleli a škola se umístila v žebříčku TOP 10 nejlepších odborných středních škol v naší republice. Současně je tak škola nejúspěšnější střední odbornou školou v Kraji Vysočina. Všem letošním absolventům patří poděkování a gratulace. Uvádíme alespoň několik článků k tomuto tématu z denního tisku. (MF DNES, MF DNES, Vysočina, Vysočina, Žďárský deník, Události, Lidové noviny, Hospodářské noviny).

Výuka digitálního designu na průmyslovce (Žďárský deník)

Regionální tisk vydal informační článek o výuce digitálního designu na naší škole. Článek byl publikován k příležitosti nasazení zcela nových postupů a software nástrojů do výuky na oborech strojírenství a technické lyceum. Jedná se především o rozsáhlejší aplikaci nástrojů pro zvýšení přehledu nad projektem v prvotních fázích návrhu a nástroje pro řešení reprezentativní vizualizace. Článek si můžete přečíst z našeho archivu zde.

Digitální model Zelené hory ve Žďárském deníku (Žďárské listy)

S nasazením nových technologií na škole jsme se pokusili o digitální rekonstrukci a zpřesnění modelu historické budovy Poutního kostela Svatého Jana Nepomuckého na Zelené hoře. Jako základ modelu byla využita studie vytvořená pro 3D tisk a tento model byl dále optimalizován pomocí podložené fotodokumentace a aplikace Autodesk 3ds max 2011. Celý článek ze Žďárského deníku si můžete přečíst zde.

Vítězný projekt soutěže Autodesk Academia ve Žďárském deníku (Žďárské listy)

V regionálních novinách kraje Vysočina byl zveřejněn článek o vítězném projektu Lukáše Berana. Ten využil pro realizaci své studie devítiválcového motoru nejnovějších postupů digitálního navrhování. Potěšující je především to, že byl celý projekt připraven včetně vizualizace kompletně pomocí 3D postupů, které jsou dostupné bezplatně v rámci rozsáhlé licence všem žákům naší školy. Celý článek si můžete přečíst zde.

Projektová výuka CAx na naší škole v prestižním odborném časopise (IT CAD)

Časopis IT CAD vydal v aktuálním čísle dva články související s aktivitami naší školy v oblasti výuky špičkových oblastí odborné informatiky zaměřené na CAx a PLM technologie. První rozsáhlý článek popisuje nasazení CAx produktů na VOŠ a SPŠ ve Žďáře nad Sázavou v oblasti realizace digitálních prototypů s výraznou integrací CAE/FEM postupů. Tyto postupy umožňují výrazné sblížení reálných industriálních metod projektování s výukou. K dispozici je na našem serveru 1. strana a 2. strana článku.

Reportáž z Autodesk Academia a ocenění naší školy (IT CAD)

Druhý článek je věnován ocenění, které získala naše škola v závěru minulého roku v aule Rektorátu VUT Brno. Projekt Autodesk Academia je celosvětově nejrozsáhlejší aktivitou podporující žáky, studenty a pedagogy škol v oblasti know-how a software vybavení. Česká republika patří svou téměř stovkou středních, vyšších a vysokých škol k významným partnerům tohoto projektu. Bezesporu nejzajímavějším benefitem statutu Autodesk Academia je pro žáky a studenty bezplatné legální získání software pro řešení problémů v oblasti PLM/BIM technologií v hodnotě několika miliónů korun. Dalším benefitem je možnost složení certifikačních zkoušek Autodesk Academia završených udělením mezinárodního certifikátu. K dispozici je na našem serveru 1. strana a 2. strana článku.

VOŠ a SPŠ ve Žďáře je držitelem prestižního statutu (Žďárské listy)

Regionální tisk vydal článek o udělení akreditace Autodesk Academia naší škole. V rámci tohoto projektu je podporována výuka technických i netechnických oborů v oblasti tvorby digitální dokumentace. Škola je integrována do celosvětové sítě středních a vysokých škol, která čítá několik miliónů registrovaných uživatelů. Studenti mají možnost získávat špičkové software vybavení a informace o průmyslové praxi u nás i ve světě. Více informací najdete v plném znění článku.

VOŠ a SPŠ představila veřejnosti nové technologie a projekty (Vysočina)

Technické obory přináší řadu nových poznatků nejen do oblasti průmyslové výroby, technologií a řešení projektů, ale také do oblasti vzdělávání. VOŠ a SPŠ ve Žďáře nad Sázavou patří v řadě oborů vzdělávání mezi uznávaná pracoviště připravující své žáky a studenty v souladu s nejnovějšími trendy v oblasti vědy, technologií a metodických postupů. V uplynulém týdnu proběhly na škole dvě akce připravené pro veřejnost s cílem představení školy, novinek a posledních zajímavých projektů.  Škola v letošním roce připravila pro zájemce o vzdělávání v technických a ekonomických oborech hned celou řadu zajímavostí, které ve většině případů vychází z dlouhodobé strategie rozvoje školy, spolupráce s praxí a dodavateli technologických řešení. Celý článek najdete zde ve formátu PNG.

Článek o výuce produktů Siemens NX na naší škole (itCAD)

Přední český časopis ItCAD vydal článek Karla Dvořáka o výuce produktové řady NX společnosti Siemens na naší škole. Výuka probíhá především na vyšším studiu a je doprovázena řadou projektů svázaných s průmyslovou praxí na naší škole. Výuka je zajišťována ve spolupráci se společností ŽĎAS a.s. a AXIOM TECH s.r.o. Článek si můžete přečíst zde: 1. strana, 2. strana. Pro letošní rok jsme pro naše studenty připravili novinku v podobě nejnovější řady NX 7.5.

Za výukou PLM technologií na Vysočinu (itCAD)

Přední český časopis IT CAD 03/2010 vydal rozsáhlou reportáž o výuce PLM technologií na naší škole. Článek byl vydán k příležitosti 18 výročí založení školicího střediska CAD technologií na SPŠ ve Žďáře nad Sázavou. V rámci školicích aktivit Autodesk Training Center bylo proškoleno více než 200 komerčních uživatelů a vzděláváním v oblasti PLM technologií prošlo několik tisíc žáků. Pokračovatelem této tradice je Autodesk Academia Center s velmi výraznými benefity pro studenty v oblasti PLM a BIM technologií. Celý článek Zdeňka Grice si můžete můžete přečíst v tomto PDF dokumentu.

Vývojové a konstrukční projekty našich studentů v předním odborném tisku (itCAD)

Přinášíme úspěšně publikovaný projekt v předním časopise itCAD. Projekt byl vytvořen studenty 4. ročníku oboru strojírenství pomocí metodiky a nástrojů funkčního navrhování v Autodesk Inventoru Professional. Tyto postupy usnadňují výpočty a návrh konstrukčních uzlů digitálního prototypu pomocí zdařile provázaných postupů CAD/CAE technologií. Děkujeme tímto studentům za úspěšný projekt a jako našim absolventům jim přejeme mnoho úspěchů v jejich další profesní dráze. Vlastní článek si můžete přečíst v pořadí první strana, druhá strana.

3D tisk pomáhá rekonstruovat historická letadla (RC revue)

Červnové vydání prestižního českého měsíčníku RC revue, který je věnován rc modelům, uveřejnilo článek o jednom ze zajímavých projektů, který byl realizován pomocí PLM technologií a 3D tisku. Jedná se o vytvoření maketového uchycení vrtule pro osmikilovou rc maketu stroje Republic P-47 Thunderbolt. Pro realizaci projektu byl využit software Autodesk Inventor Series verze 2008 a 3D tiskárna, která je na naší škole k dispozici jak pro potřeby výuky, tak pro potřeby služeb. Celý článek je k dispozici v našem archivu zde.

Návrh koncepčního designu ručního nářadí cestuje do Maďarska (Autodesk Club)

V minulém týdnu jsme vyhodnotili nejkvalitnější projekty zpracované pomocí funkčního designu v Autodesk Inventoru. Jedná se o kratší projekt, zpracovaný jak z hlediska designu, tak z hlediska mechaniky pomocí postupů a technik funkčního navrhování. Tyto postupy znamenají kvalitativní pokrok v oblasti digitálního prototypování a akcelerují celý proces tvorby návrhu od jeho startu až po finalizaci technologických návrhů. Nejlepší práce budou publikovány jako součást prezentace studentských projektů na odborných portálech Autodesku v České republice a v Maďarsku. Studentům tímto děkujeme za vzorné vypracování projektu.

Náš technologický portál DesignTech.cz přivítal miliontého čtenáře (DesignTech)

26. března 2009 v 6.46 přivítal náš technologický portál DesignTech.cz miliontého návštěvníka. Portál vznikl jako součást podpory výuky pokrokových řešení předvýrobních etap pomocí ICT na podzim roku 2005. Svým obsahem vychází publikovaný obsah převážně ze strategií PLM a BIM. Postupně získal velkou oblibu mezi čtenáři a se svou více než stovkou autorů z komerční praxe, školství a vývoje software patří mezi nejčtenější technické portály v ČR. Rádi bychom poděkovali za redakci všem autorům, kteří tento projekt svými příspěvky podporují a především našim čtenářům za jejich čas strávený studiem příspěvků.

Studie výuky digitálního prototypování v časopise it CAD (itCAD)

V prestižním odborném časopise věnovaném využití digitálních technologií v technických oborech itCAD 01/2009 byla vydána rozsáhlá studie výuky projektování pomocí digitálních  prototypů. Tyto postupy jsou součástí nových RVP a patří k základům novodobého řešení předvýrobních etap. Jedná se o zcela nové postupy rozvoje vzdělávání v technických oborech, vytvořené při garančním působení naší školy v rámci projektu SIPVZ. Článek je věnován praktickým zkušenostem a ukázkám projektů. Všem studentům a společnostem, ve kterých naši absolventi působí, děkujeme za příspěvky. Více informací najdete na našem odborném portálu DesignTech.cz. Originál článku si můžete stáhnout v pořadí první, druhý a třetí list.

Postupy projektování a konstruování na VOŠ a SPŠ ve Žďáře nad Sázavou 

metodickým základem výuky PLM technologií v ČR (TAMR - MŠMT NÚOV)

Přední technický portál AutodeskClub.cz publikoval první z projektů vytvořených na základě metodiky projektové týmové výuky pomocí digitálních prototypů. Tato metodika byly vytvořena v úzké spolupráci přibližně osmdesáti středních a vysokých škol v rámci finalizace národního projektu SIPVZ v roce 2006. V roce 2007/2008 byla publikována v metodických listech Národního ústavu pro odborné vzdělávání. Strategie výuky je velmi podobná například těm, které jsou využívány na úrovni středoškolského studia v USA. Vlastní projekt je souhrnem znalostí CAD aplikací za druhý a třetí rok výuky oboru strojírenství. K řešení projektu jsou využity nejnovější poznatky z oblasti 3D navrhování, doplněné o postupy CAE a funkčního designu. Rádi bychom poděkovali touto cestou studentům 4.A za výborně odvedenou práci. Níže je uvedena práce týmu pod vedením Josefa Hudečka.

Spolupráce studentů s průmyslovou praxí nejen ve výuce (DesignTech)

Součástí studia na naší škole je povinná praxe. Řada studentů pokračuje ve spolupráci s firmami a organizacemi i mimo povinný rozsah již v době svého studia. Získávají tak velmi cenné zkušenosti a kontakty, které využijí ve svém dalším profesním uplatnění. Za jednu z ukázek jsme zvolili práci Jana Straky, studenta čtvrtého ročníku oboru strojírenství, který se podílel na vývoji nápravy sklápěcí korby MEGA 25 v ZDT Nové Veselí. Projekt byl realizován v produktu Autodesk Inventor, který je touto firmou využíván pro vývoj nových výrobků v podobě digitálních 3D prototypů. Jedná se o zcela revoluční postupy technického navrhování, které vychází ze základů parametrického modelování a funkčního designu. Výuka digitálního prototypování v aplikacích Autodesk Inventor a Siemens NX je součástí studia na naší škole. Studenti mohou získat v této oblasti také mezinárodní certifikát. Více informací o této problematice najdete na našem technickém informačním portálu www.designtech.cz.

Santiniho poutní kostel jako digitální model (DesignTech)

Poutní kostel na Zelené hoře je unikátním uměleckým dílem geniálního českého architekta vlašského původu Jana Blažeje Santiniho-Aichla ve stylu barokní gotiky. Tuto památku si zvolil jeden z našich studentů jako součást své práce řešené v CAD aplikacích. David Okurka, student 4. ročníku oboru Technické lyceum prakticky bez výkresů, pouze na základě náčrtů, fotografií a základních měření vymodeloval 3D virtuální kostel na Zelené Hoře ve Žďáře nad Sázavou. Práce byla o to zajímavější, že v podstatě nebyla k dispozici jakákoliv dokumentace a celý model musel být digitalizován manuálně. Pro vytvoření primárního modelu byl použil program AutoCAD a ArchiCAD. Výsledný model byl následně editován z důvodu kvalitního exportu STL dat pro 3D tiskárnu v produktu Autodesk VIZ. Model byl předveden starostovi Mgr. J. Brychtovi. Detailní popis problému a další fotografie si můžete prohlédnout na portálu DesignTech.cz. Na těchto stránkách si můžete také stáhnout VRML model poutního kostela Jana Nepomuckého. Součástí zipu je také jednoduchý VRML prohlížeč. Soubory rozbalte do adresáře, spusťte exe soubor a otevřete v prohlížeči model s příponou wrl

Studentské návrhy konstrukce fotoaparátu kráčí světem (Autodesk Club)

Společnost Autodesk a její Public Relations agentura publikovala na portále AutodeskClub.cz nejlepší studentské návrhy designu a konstrukčního řešení fotoaparátu. Všem studentům, jejichž studii najdete v následujícím článku, gratulujeme. Obecně se jedná o projekt zpracovaný kompletně pomocí 3D parametrického návrhu aplikací modelování pomocí volných ploch a objemových konstrukčních prvků. Pro realizaci projektu byly využity nejmodernější postupy funkčního navrhování v sestavách, kdy je digitální model přímým zdrojem informací pro výpočty, tvorbu výkresové dokumentace a návrh technologie výroby. Jedná se o stejné postupy, které jsou využívány například při konstrukci automobilů, spotřební elektroniky a celé řady dalších výrobků.

Učebnice z naší školy součástí odborného supportu společnosti Autodesk (Autodesk Support)

Součástí mezinárodní technické podpory se stala učebnice Autodesk Inventor - funkční navrhování v technické praxi. Jedná se o titul, který vychází z odborných materiálů vznikajících ve spolupráci autorů z naší školy a společnosti Computer Press. Kniha, která byla vydána jak v českém, tak v anglickém jazyce, se stává informačním materiálem určeným pro technickou praxi a komerční zákazníky společnosti Autodesk. Učebnice má proti titulům určeným pro běžný knižní trh změněn částečně obsah a layout obálky. Více informací najdete na našem technickém informačním portálu www.designtech.cz.

České metody výuky CAD pro světový trh (Computer Design)

Rozvoj výuky systémů pro průmyslové navrhování je v naší zemi úzce spjat s více než patnáctiletou tradicí a Česká republika patří obecně v oblasti nasazení aplikovaných informačních technologií ke světové špičce. Ve školství vzniká tvůrčí prostředí, ve kterém lze realizovat i zcela výjimečné projekty. Jeden z nich představují v těchto dnech autoři Petr Fořt a Jaroslav Kletečka z VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou ve spolupráci s nakladatelstvím Computer Press a firmou Autodesk. Po více než patnáctileté spolupráci se dostává na světový trh učebnice Autodesk Inventor, Adaptive Modeling in Industry.

Škola modernizuje své učebny grantovými projekty kraje (Vysočina)

Vyšší odborná a Střední průmyslová škola ve Žďáře nad Sázavou patří v naší republice k předním pracovištím nasazujícím do výuky moderní technologie. V souvislosti s rekonstrukcí a modernizací vzdělávacích plánů a modernizací oborů přistoupila škola v tomto roce k výrazné obnově hardware a software. Pro realizaci grantového projektu s názvem „Podpora výuky PLM technologií“ zvolila dlouholeté zkušenosti s projekty vystavěnými na platformách Autodesk a Siemens.

Studentův model Zelené Hory pojede do Peru (Vysočina)

Až do daleké Limy v jihoamerickém Peru se na výstavu vydá model kostela svatého Jana Nepomuského na Zelené hoře, který byl vytvořen studentem žďárské průmyslovky Davidem Okurkou. Reálný model byl vyroben na školní 3D tiskárně podle počítačového modelu.

Projekt žďárských průmyslováků byl v nominaci na „ekologického Oskara“ (Vysočina)

Koncem listopadu se dva maturanti žďárské Střední průmyslové školy a Vyšší odborné školy Josef Jinek a Radek Štikar účastnili slavnostního vyhlášení soutěže ENERGY GLOBE AWARD 2008, která měla letos v Čechách premiéru. Tato soutěž oceňuje nápady a projekty směřující k ochraně životního prostředí a má ve světě již osmiletou tradici. Do soutěže se přihlásili s projektem Stirlingův motor – „nový“ zdroj energie. Tento motor na rozdíl od originálu využívá k rozpohybování pístu solární paraboly, a ne hořící uhlí jako skoro před 200 lety.

Studenti představili zelené projekty (Vysočina)

Do pátého ročníku soutěže Enersol 2009, jež se snaží přivést mládež k tomu, aby se zabývali myšlenkou obnovitelných zdrojů energie, se přihlásilo 17 projektů. V hlavní kategorii bojovalo 11 projektů, do tvůrčí se přihlásila pouze dvojice ze žďárské průmyslové školy, Kristýna Juránková a Jiří Dvořák, kteří představili práci Stirlingův motor poháněný sluneční energií.

Studenti se v soutěži zamýšleli nad energetickými problémy (Vysočina)

Krajské finále 4. ročníku soutěže středoškolských studentů ENERSOL 2008 hostil 29. února konferenční sál Krajského úřadu Kraje Vysočina. Téma letošního ročníku znělo Obnovitelné zdroje energie a snižování emisí v dopravě. První místo s přehledem obsadili studenti VOŠ a SPŠ ze Žďáru nad Sázavou Josef Jinek a Radek Štikar vedení koordinátorem Ing. Milanem Řehořem s prací na téma Stirlingův motor. Tento stroj dokáže využít i nepatrného tepelného spádu a převést ji na mechanickou energii.

Úspěch studentů (Vysočina)

VOŠ a SPŠ ve Žďáře nad Sázavou obhájila status Autodesk Academia, což je součástí strategie výuky. Tento projekt je plošně využíván školami a univerzitami ve více než padesáti státech světa a tvoří jeden z pilířů napříč obory u nás i v zahraničí. Studentům jsou k dispozici balíky špičkových designérských, multimediálních a animační software nástrojů z produkce společnosti Autodesk. Studenti tak mají možnost nejen ve škole, ale také doma využívat pro studium legálně držené licence, které jsou jim poskytnuty prostřednictvím celosvětové komunity Autodesk Student Community.