Služby naší školy poskytované veřejnosti


Stravování ve výborné školní jídelně

V průběhu dne je potřeba si udělat čas na dobré jídlo a trošku si v klidu posedět u stolu. Školní jídelna na VOŠ a SPŠ ve Žďáře nad Sázavou patří k vyhlášeným v našem regionu. Řada absolventů školy ráda vzpomíná na dobrá a chutná jídla, kdy se nebojí naši kuchaři experimentovat a připravovat novinky pro jídelníček. V nabídce, kdy si vybíráte na každý den ze dvou jídel, najdete jak klasickou českou kuchyni, tak zahraniční speciality. Jídelna díky své kapacitě nabízí své služby také veřejnosti a každodenní menu si proto mohou vychutnat i zaměstnanci okolních institucí a firem. Jistou třešničku na vrchol dortu jsou skvělé služby kuchyně v případech přípravy raut menu pro společenské akce a odborná setkání na VOŠ a SPŠ ve Žďáře nad Sázavou.

Náš jídelníček na další měsíc si můžete prohlédnout zde.


Ubytování na domově mládeže

Domov mládeže je ve dvou budovách, které tvoří křídla Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy. Celková kapacita domova mládeže je 181 lůžek, v maximálně třílůžkových a v 6 ti 2lůžkových pokojích. V současné době domov mládeže ubytovává žáky z osmi středních škol a učilišť. Žáci jsou ubytováni v třílůžkových pokojích a rozděleni do výchovných skupin dle škol a věku. Výchovnou skupinu řídí a vede vychovatel. Život v domově mládeže se řídí Vnitřním řádem, ke kterému se mají žáci právo vyjadřovat prostřednictvím zvolených zástupců. Vnitřní řád domova mládeže je viditelně vyvěšen na všech poschodích a doporučujeme ubytovaným žákům a rodičům jeho prostudování.

K využití volného času nabízíme zdarma zájmové kroužky:  

  • Sportovní hry
  • Dramatický a pěvecký kroužek
  • Rukodělný kroužek
  • Cvičení při hudbě  
  • Knihovna

Volnočasové aktivity nabízíme v tomto složení: stolní tenis, tenis, posilovny, plavání výpočetní technika, společenské hry. V rámci jednorázové zájmové činnosti nabízíme zájezdy na divadelní představení, besedy, turistické pochody za poznáváním našeho města a jeho okolí. Součástí domova mládeže je školní jídelna, kde se ubytovaní žáci stravují. K dispozici je standardně v nabídce:

  • Snídaně + přesnídávka
  • Oběd
  • Večeře

Cena za ubytování pro studující činí 50,- Kč za 1 noc. Pokud ubytovaný z důvodu organizace výuky (včetně povinné praxe) nepobývá v domově mládeže, není mu poplatek za ubytování počítán. Platby se uskutečňují prostřednictvím účtů u jednotlivých peněžních ústavů.

Komerční ubytování

Domov mládeže nabízí také ubytování pro veřejnost a to ve dnech mimo výuku. Z důvodu zajištění bezpečnosti nenabízíme ubytování pro soukromé osoby. Ubytování nabízíme školským, sportovním a turistickým organizacím. Minimální počet zájemců k ubytování je 20 osob, k zajištění stravy alespoň 30 osob. K dispozici je standardně:

  • 3 lůžkový pokoj (380,- Kč)
  • apartmán (600,- Kč)

Každé poschodí je vybaveno kuchyňkou, klubovnami s TV, videem a DVD. Všichni ubytovaní jsou povinni dodržovat Provozní řád platný pro vedlejší hospodářskou činnost, který v případě zájmu o ubytování zašleme.

Další informace o ubytovacích možnostech v domově mládeže při VOŠ a SPŠ ve Žďáře nad Sázavou můžete na telefonu 728 538 044 nebo 566 651 281/ 288.


Tisk 3D modelů FDM ABS+ Stratasys

a 3D scannování GOM

Rapid Prototyping (RP) je moderní technologií, která umožňuje rychlou a levnou výrobu prostorových předmětů samonosné konstrukce. Výkres součásti nakreslený v CADu nebo načtený prostorovým scannerem je transformován do příslušného formátu a nahrán do výrobního zařízení, které součást vyrobí. Škola tak vychází vstříc modernizaci výuky v oblasti využívání informačních a komunikačních technologií a začleňování dalších moderních technologií a poznatků vědy, výzkumu a vývoje do oborů odpovídajících v kraji tradičním průmyslovým oborům. 

Vybudování referenčního pracoviště na VOŠ a SPŠ ve Žďáru nad Sázavou umožňuje využít školám, ale i zainteresovaným firmám službu rychlé výroby prototypů z 3D CAD dat pomocí technologie RP. Tato moderní technologie poskytuje v úzké návaznosti na PLM aplikace cestu k tvorbě prototypů nových výrobků. Jedná se v současné době o nejrychlejší a nejefektivnější možnost verifikace funkčního designu nového, případně inovovaného výrobku s minimálními vedlejšími náklady na realizaci jeho výroby.

V případě zájmu o tuto službu kontaktujte sekretariát školy na adrese posta@spszr.cz.


Studie úniků tepla termovizní kamerou

Termovizní systémy jsou založeny na zviditelnění tepelného záření, které objekty samy vyzařují. Jedná se o dokonale pasivní zobrazovací přístroje, které nepotřebují žádné osvětlení objektů (Sluncem, hvězdami, umělými zdroji). Termovizní přístroje zobrazují tepelné rozdíly objektů. Termovizní kameru lze použít v řadě technických oblastí.

Termovizní kamera, jinak také termovize, je přístroj, který dokáže na dálku bez­kontaktně zachy­tit dopadající infračervené tepelné záření. Dokáže z namě­ře­ných teplot za před­po­kladu známých okra­jo­vých podmínek emisivity, vlhkosti vzduchu, vzdálenosti apod., vytvořit teplot­ní obraz objektu, nazvaný termosnímek. U něj je teplota vyjádřena barvou. Vaše měření provede­me moderní termovizní kamerou Cyclops Ti 814 od anglické firmy Land Instruments

V případě zájmu o tuto službu kontaktujte sekretariát školy na adrese posta@spszr.cz.