Termovize

Termovizní systémy jsou založeny na zviditelnění tepelného záření, které objekty samy vyzařují. Jedná se dokonale pasivní zobrazovací přístroje, které nepotřebují žádné osvětlení objektů (Sluncem, hvězdami, umělými zdroji). Termovizní přístroje zobrazují tepelné rozdíly objektů. Termovizní kameru lze použít v řadě technických oblastí.

Nabídka měření termovizní kamerou

Termovizní kamera, jinak také termovize, je přístroj, který dokáže na dálku bez­kontaktně zachy­tit dopadající infračervené tepelné záření. Dokáže z namě­ře­ných teplot za před­po­kladu známých okra­jo­vých podmínek emisivity, vlhkosti vzduchu, vzdálenosti apod., vytvořit teplot­ní obraz objektu, nazvaný termosnímek. U něj je teplota vyjádřena barvou. Vaše měření provede­me moderní termovizní kamerou Cyclops Ti 814 od anglické firmy Land Instruments

Technická data používané termovizní kamery

  • spektrální pásmo: 8–14µm
  • rozlišovací schopnost: 320×240 bodů
  • rozsah měření: –20 ÷ +500 °C
  • rozlišení až 0,08 °C
  • přesnost měření je stejná jako u běžných termokamer, a to ±2 °C nebo 2%
  • optika: 21°´16°, rozlišení: 0,07°

Pro zajištění co nejlepší vypovídací schopnosti měření musí být teplotní rozdíl mezi vnit­řní teplotou vzduchu a teplo­tou venkovní co největší (venkovní te­plota alespoň okolo nuly). Měření nesmí být ovlivňováno přímým slunečním svitem ani větrem. Proto je vhodné měřit za bezvětří po západu slunce nebo je-li pod mrakem. 

Další informace vám poskytnou

Ing. Petr Zahrádka,   566 651 276, 731 686 551, petr.zahradka@email.cz 

Ing. Rudolf Voráček,  566 651 256, 604 315 871, voracek@spszr.cz