pracoviště průmyslové virtuální reality na naší škole

VOŠ a SPŠ ve Žďáře nad Sázavou, která působí více jak čtvrt století v oblasti nadnárodních aktivit popularizujících techniku a technologie využívané v průmyslové praxi, připravila pro své žáky opravdovou technologickou lahůdku. Jedná se o nasazení nejnovějších ICT technologií v oblasti výuky projektování a konstruování na té nejpokrokovější úrovni svázané s interaktivní virtuální realitou. Právě tak lze popsat technologii, která se na VOŠ a SPŠ ve Žďáře nad Sázavou objevuje ve výuce. Přišla doslova ze stolu vývojářů americké společnosti Autodesk ještě s pomyslnou horkou párou nad hrncem. Projekt virtuální laboratoře posouvá interaktivní výuku produkčních aplikací a informačních technologií na odborné škole o několik generací dále.

 

Technologie virtuální reality je na VOŠ a SPŠ ve Žďáře nad Sázavou integrována zcela revolučně s výukou produkčního PLM/BIM software pro projektování a konstruování

Zcela nová dimenze technického projektování a podpory představivosti

V rámci ateliérů školy vzniklo pracoviště vybavené interaktivní virtuální realitou, která je provázána přímo s výukou projektování pomocí PLM a BIM odborného software. Využití virtuální reality se opírá o poslední software novinky z dílny Autodesku, které jsou určeny pro realizaci profesionálních fotorealistických 3D vizualizací a animací svázaných s předvýrobními etapami a řešením zákaznických požadavků. Pracoviště dokáže svým výkonem a kapacitou nejen prezentovat jednoduchá multimediální 3D data. Ve spojení s aplikacemi určenými pro projektování ve strojírenství, stavebnictví, architektuře, designu a celé řadě dalších kreativních oblastí, dokáže prezentovat libovolná technické a technologické projekty ve špičkové produkční kvalitě. 


Výhodou 3D virtuální technologie je prakticky absolutní vnímání prostoru ve všech typech návrhů, stačí vymodelovat například v Revitu stavbu a za pár hodin se můžete procházet její cloudovou vizuální podobou

Návrhy a konstrukční řešení je si možné doslova osahat ve virtuálním 3D světě. Můžete se tak například interaktivně projít budoucím rodinným domem, u kterého nebyl položen zatím základní kámen a konzultovat problematická místa s architektem, nebo se podíváte na svůj nevyrobený automobil a odladíte vše potřebné.


Aplikace virtuální reality je na průmyslovce doprovozena řadou produkčních projektů dostupných studentům školy v rámci nadnárodní komunity Autodesk Academia

3D virtuální prezentace vlastní tvorby i produkčních projektů

Aplikace virtuální reality je na průmyslovce doprovozena řadou produkčních projektů dostupných studentům školy v rámci nadnárodní komunity Autodesk Academia Velmi příjemné je, že celý projekt je od začátku směřován do výuky studentů VOŠ a SPŠ a na oblasti popularizace techniky a technologií na Žďárské průmyslovce jako takové. Díky sjednocení přístupu k ICT technologiím a jejich integraci do výuky všech oborů na úrovni produkčního nasazení tak lze přiblížit studentům školy tento velmi zajímavý nástroj budoucnosti přímo na jejich vlastních realizovaných projektech. Škola dokázala díky mezinárodní spolupráci v rámci projektu Autodesk Academia ve zcela rekordním čase vybudovat pracoviště, které nemá svými možnostmi v oblasti technické vizualizace příliš mnoho srovnání. Díky spojení s celosvětovou komunitou Autodesku se studenti školy dostávají k technologii, která umožňuje interaktivní řešení technických problémů nejen v technické praxi. Velmi příjemná je možnost práce prakticky s libovolnými 3D daty, ať se jedná o technickyý návrh ve strojírenství, architektuře, nebo například CT scan lidského těla v medicíně. Díky kombinovanému výstupu vysocevýkonné grafiky NVidia Quadro ve 4K rozlišení je vše precizně zobrazováno jak vlastnímu pozorovateli, tak řešitelskému týmu.

VOŠ a SPŠ vytvořila jedinečnou virtuální 3D studii Kostela svatého Jana Nepomuckého na Zelené Hoře

Dominanta Kostela svatého Jana Nepomuckého na Zelené Hoře ve Žďáře nad Sázavou uchvátí každého návštěvníka. Siluety památky a její nezapomenutelná nadčasová až mystická geometrie je z pohledu architektury ukázkou geniality jeho tvůrce a stavitelů. Vedle různých technicky směřovaných maturitních projektů jsme chtěli připravit i nějaké zajímavé téma z Vysočiny. Kostel svatého Jana Nepomuckého na Zelené Hoře byl od začátku myšlenkou, která láká k realizaci již svou blízkou vazbou k našemu regionu, ale uchopení tohoto problému, navíc v prostředí virtuální reality nebylo vůbec snadné.  Vizuální prezentace zpracované studií ve fotorealistické kvalitě Vytvoření vizualizace a virtuální prezentace geometrie budovy jsme začali po více jak tříměsíční digitální rekonstrukci geometrie kostela pomocí technologie reverzního inženýrství. Základní geometrická data byla brána z několika zdrojů, které byly k dispozici ve školních i historických archivech a poměrně velké sady fotografií pořízených v různých ročních obdobích roku 2016. Více informací o tomto projektu můžete získat na samostatné stránce.


Virtuální pohled na detail 3D studie kostela ukazuje špičkové možnosti využitého software a dovedností našich studentů od Jindry Dítěte a Jakuba Melichara

Další významné projekty řešené našimi studenty s využitím průmyslové vituální reality

V průběhu přibližně dvou let využití technologie virtuální reality ve výuce na naší škole bylo připraveno hned několik velmi zajímavých studií v jednotlivých technických oborech. Přinášíme ukázky alespoň některých z nich.


Demonstrační TZB projekt chemického provozu řešený v rámci výuky PLM a BIM technologií 


Virtuální studie rekonstrukce kompresoru řešená jako maturitní práce Radkem Prokopem

Několik dalších příkladů využití virtuální reality za všechny její možnosti

Pro snadnou ilustraci využití virtuální reality uveďme několik příkladů ze života. Představte si, že chcete stavět nový dům, nebo dělat rekonstrukci celého náměstí. Stačí vzít do rukou vhodný BIM nástroj, za pár hodin vymodelovat jeho 3D studii. Pak přichází na řadu obrovský výpočetní výkon nadnárodního cloudu společnosti Autodesk. Výkon desítek tisíc procesorů za pár sekund spočítá vizualizaci, která by na Vašem PC trvala několik dní a vrátí Vám finální soubor. A nyní přichází na řadu 3D virtuální realita a zákazník se prochází svou budoucí investicí. Za druhý příklad si představme návrh interiéru Vašeho nového automobilu. Proč koukat na statické obrázky a ne příliš výstižné ilustrace, když můžeme uchopit 3D virtuální grafiku a vykreslit v prostoru interiér budoucího vozu do posledních detailů. A co teprve medicína, kdy může mít operatér naprosto přesnou představu a aktuální pozice těch nejkritičtějších míst těla na virtuálním 3D scannu z CT nebo magnetické rezonance. Ničím nerušený pohled do našeho nitra. Ano to vše je virtuální realita…

Nová technologie virtuální reality na škole neušla také zájmu odborného a regionálního tisku. Velmi pěknou reportáž o nové technologii na naší škole přinesla televize Vysočina.


Pro práci s virtuální realitou jsme si postavili opravdu hodně výkonnou průmyslovou stanici s podporou zobrazení v 4k rozlišení na technologii Open GL