Navštivte náš technický den 

Přijďte s námi zakončit školní rok v pravidelné akci. Technický den proběhne 21. 6. 2024 od 9.00 do 12:00 před hlavní budovou školy na Studentské ulici. Více informací najdete v přiloženém letáku.

2. kolo přijímacího řízení do prvních ročníků

Ředitel Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy Žďár nad Sázavou v souladu s ustanovením par. 60 písm. f) odst. 1 zákona 561/2004 Sb, o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení do 1. ročníku pro školní rok 2024/2025. Seznam volných míst na jednotlivé obory najdete v přiloženém dokumentu.

Informace k dálkovému studiu

1. a 2. kolo přijímacího řízení nebude vyhlašováno. Uchazeč o studium může ve 3. kole přijímacího řízení podat přihlášku v termínu od 28.6.2024 do 4.7.2024. Nyní přihlášky nepřijímáme.

Poznejte naši školu

V průběhu školního roku pořádáme řadu zajímavých akcí, na kterých se můžete seznámit se životem a studiem na naší škole. Sledujte naše informační zdroje například v oblastech:

  • Představení jednotlivých oborů vzdělávaní a jejich obsahu.
  • Poznejte odborné laboratoře, dílny na naší škole a jejich technologické vybavení.
  • Seznamte se s ukázkami z projektů realizovaných v rámci výuky, závěrečných zkoušek a maturit.
  • Vyzkoušejte odborné software vybavení naší školy a jeho vazby na průmysl, PLM a BIM projekty.
  • Poznejte popularizaci technického vzdělávaní na naší škole spojenou se zájmovými kroužky.
  • Nahlédněte do naši zcela nové sportovní haly a na její zázemí.
  • Využijte zázemí na naší škole, ubytování, stravování.

Naše Škola získala významné ocenění zaměstNavatelů

Klub zaměstnavatelů od roku 2011 pomáhá spojovat zaměstnavatele v celé České republice při vzájemné výměně znalostí a zkušeností. Zvláštní pozornost při aktivitách na trhu práce věnuje tato organizace podpoře spolupráce firem se středními a vysokými školami. Naše škola se v Kraji Vysočina umístila na 4. místě a byla tak zvolena jednou z nejlépe hodnocených škol mezi zaměstnavateli. Na pozici nejžádanějšího zaměstnavatele mezi studenty v našem regionu se stala v roce 2023 firma Valeo.

ZÁJMOVÉ KROUŽKY PRO ŽÁKY ZÁKLADNÍCH ŠKOL

Ve spolupráci s firmou ŽĎAS a.s. jsem pro tento rok tradičně připravili zajímavou nabídku našich zájmových kroužků pro žáky ZŠ. Navštivte nás a poznejte nejen zajímavé technologie na naší škole. Více informací najdete v přiloženém letáku.

Technické lyceum

Od příštího školního roku nabízíme zájemcům o studium obor Technické Lyceum. Více informací můžete získat v přiloženém letáku.

HLEDÁTE PRÁCI NEBO BRIGÁDU nejen na prázdniny?


Letní měsíce a nejen ty, jsou příležitostí získat další zkušenosti. Naše škola spolupracuje s desítkami firem a organizací působících v různých oborech. Navštivte nabídky práce a brigád od našich partnerů z praxe a zkuste je kontaktovat se zájmem o práci v oboru, který Vás zajímá.

Vyzkoušejte si práci v technických a ekonomických oborech o prázdninách i mimo ně. Získáte tím, mimo jiné i další zajímavé zkušenosti pro své profesní uplatnění. Využijte výhod, které Vám nabízí odborné vzdělávání již na úrovni studia, uchopte správně svou kreativitu, znalosti a dovednosti i v aktivitách mimo školu.

Sledujte také nabídku aktuálních pracovních pozic na naší škole. Bližší informace najdete zde.


ZVOLTE SI SVÉ STUDIUM

Nemůžete se rozhodnout pro své budoucí studium? Doporučujeme Vám začít v našem seznamu oborů vzdělávání. Najdete zde jak detailní informace a zajímavosti o jednotlivých oborech, tak konkrétní školní vzdělávací plány a seznamy předmětů. V našich událostech, v sítích Facebook a Instagram se můžete seznámit s aktuálním děním na škole a zajímavostmi z aktuálních projektů a stáží, které realizujeme u nás i v zahraničí. Ve finále nahlédněte na odbornou publicitu od autorů z naší školy a unikátní katalog prací našich studentů v ročníkových a maturitních projektech. 

Logo Evropská Unie, Evropský fond pro regionální rozvoj, integrovaný regionální operační program

Vodácký kurz na Vltavě

Začátek léta je na naší škole spojen s výlety a sportovními akcemi. Již tradičně se v několika týdnech podívali naší studenti na Vltavu. Jedná se často nejen o zcela novou zkušenost a zážitky, ale také čas na utužení kolektivu.


Charitativní běh 2024

Oblastní charita Žďár nad Sázavou děkuje VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou za skvělou akci "Průmka běhá", kterou pro nás uspořádala a jejíž výtěžek činí 23 500 Kč, bude použit pro naši Charitní záchrannou síť. Děkujeme všem účastníkům akce.

 

Cena hejtmana za společenskou odpovědnost

Do sedmého ročníku soutěže se letos přihlásilo celkem 33 organizací. Naše škola opět soutěžila ve veřejném sektoru a z devíti příspěvkových organizací byla mezi třemi, které ocenění získaly.


Stroje pro školy
Od firem HILTI a DEL

V rámci akce „Stroje pro školy“ jsme se dohodli s firmou HILTI, že nářadí, které jsme na DELu čtyři roky využívali a nyní ho měníme za nové, věnujeme přípravě našich studentů. Toto stále kvalitní nářadí tak neskončí na recyklačním dvoře, ale bude ještě nějaký rok sloužit praktické přípravě studentů.


Spolupráce s firmou
Wera Werk

Firma Wera Werk, s.r.o. se rozhodla darovat VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou široký sortiment profesionálního ručního nářadí, které bude sloužit žákům při praktickém vyučování. Tento velkorysý dar bude využit v oblastech strojírenství, elektrotechniky, technických zařízení budov i IT. Jsme si jisti, že toto nové nářadí bude velkým přínosem pro žáky i pro školu jako celek.


Kovo Junior obráběč kovů

Po úspěšném absolvování krajského kola Řemeslo Vysočiny, pořádaného v rámci přehlídky České ručičky, v kategorii Obráběč kovů, postoupil náš žák Stanislav Flesar do celostátní soutěže Kovo Junior. Letošní rok jsme se pořádání zhostili na naší škole, na pracovišti Strojírenská.V silné konkurenci soutěžících, vítězů krajských kol, se Stanislav Flesar umístil na krásném 2. místě. V kategorii družstev obsadili s žákem z Střední školy průmyslové, technické a automobilní Jihlava dokonce 1. místo za kraj Vysočina. Gratulujeme.


STARTupUJ na Vysočině

Naši studenti se zúčastnili 2. kola soutěže STARTupUJ na Vysočině pod záštitou organizace CZECHINVEST s projektem automatizovaného zalévání rostlin. Tým ve složení Monika Sáblíková, Matyáš Pazour, David Tomek a Jakub Horký odprezentoval svůj nápad ve velmi dobrém světle. Tým se zaměřil na vývoj jednoduchého a účinného zařízení, které by usnadnilo péči o rostliny jak v domácnostech, tak ve sklenících. Gratulujeme.


E-formule AF-23 v českém odborném tisku

Český odborný tisk věnoval pozornost studentskému projektu e-formule AF-23. Konstrukce automobilu byla vytvořena od návrhů, výpočtů a analýz kompletně v PLM software. Náročná fáze výroby probíhala ve školních dílnách. E-formule AF23 je výsledkem dvou a půl leté práce studentů Tomáše Jeřábka, Tomáše Smolíka, Ondřeje Pancnera a Jana Topinky pod vedením vyučujících Petra Šuhaje a Aleše Gregora. Kompletní článek najdete v našem publikačním archivu. Gratulujeme. Zhlédněte další zajímavé projekty na našich dnech otevřených dveří.


Adaptační kurzy

Letošní adaptační kurzy se konaly v Zubří u Nového Města na Moravě. Počasí v letošním roce opravdu přálo, takže se všechny aktivity, soutěže a sportovní klání mohly odehrávat pod širým nebem.  Více informací najdete na našem Facebooku a v aktualitách.


Nová sportovní hala

V průběhu září 2023 proběhlo slavnostní otevření nové sportovní haly. Sportovní hala o půdorysu 55 na 47 metrů je vysoká něco málo přes 11 metrů. Může se v ní hrát florbal, basketbal, volejbal, házená a spousty dalších sportů. V hale je i lezecká stěna, malý gymnastický sál a posilovna. Samotná tělocvična může být rozdělena na tři samostatné sektory. Více informací najdete na našem Facebooku a v aktualitách.


den s virtuální realitou

Český odborný tisk věnoval zajímavé akci pořádané naší školou v rámci odborné výuky PLM a BIM technologií. Našim studentům jsme představili několik unikátních projektů, které vznikly v minulých letech ve spolupráci s průmyslovou praxí a našim regionem s využitím virtuální reality. Celý článek si můžete přečíst v archivu.


BIM KREATIVNĚ

Český odborný tisk věnoval pozornost nasazení BIM technologií (informační model budovy) ve výuce na naší škole. Představuje výběr výukových projektů realizovaných ve spolupráci s našim regionem a mezinárodní praxí. Článek si můžete přečíst zde.


PRŮMYSLOVKA POMÁHÁ

Studenti Jiří Mošner, Matěj Pelikán, Jan Karásek a Petr Staněk vyrobili pro Štěpána Pejchla přídavný elektrický pohon invalidního vozíku. Pokrýt náklady na celý projekt pomohl škole bystřický výrobce nástrojů, firma Wera Werk. Děkujeme.

DIGITAL FACTORY

V ateliérech naší školy jsme otevřeli zcela novou 3D laboratoř. Chcete vidět jak kreativně využíváme 3D tisk nebo Virtuální Realitu v našich studijních oborech při realizaci projektů? Víte jaké jsou skvělé možnosti průmyslového navrhování, PLM a BIM technologií? Sledujte náš Facebook, Instagram a studentské projekty. Naši prezentaci zhlédněte v záznamu z konference pořádané Krajem Vysočina.


VIRTUÁLNÍ MĚSTO

V letošním roce vznikají maturitní projekty převážně v prostření on-line konzultací. Jednou z pěkných ukázek je projekt, který si získal pozornost českého odborného tisku. Josef Balvín ve své maturitní práci připravil urbanistickou VR studii městské zástavby vystavěnou na využití 3D dat informačního modelu budovy (BIM) a 2D geografických dat (GIS).

DEN FIREM

Součástí našich akcí pro veřejnost je i účast partnerských firem, které poskytují studentům řadu informací o jejich budoucím uplatnění. Výjimkou nebyl ani letošní den firem. Nahlédněte do seznamu našich partnerských firem.

TAIWAN 2023

Náš student, Jakub Trčka se zúčastnil v průběhu března 2023 znalostní cesty na Taiwan pořádané Krajem Vysočina. Cesta se týkala nejen technologií, jako je umělá inteligence nebo IoT, ale i objevování krás samotného Taiwanu, zejména hlavního města Taipei. Gratulujeme k úspěchu.


Do práce na kole,
pěšky či poklusem

I v tomto školním roce se zaměstnanci školy zapojili do květnové výzvy Do práce na kole, pěšky či poklusem. Cílem akce nejsou rekordní výkony, ale vytvoření zdravého návyku, který přetrvá v průběhu celého roku. Tento rok se zapojilo 29 zaměstnanců ze všech úseků. Za květen ujeli nebo ušli 4 124 km a ušetřili 660,8 kg emisí CO2 oproti cestám autem.


Naši studenti vymysleli zajímavé chytré brýle

Naši studenti Jakub Aldorf, Jakub Kužel a Patrik Švoma se zúčastnili finále soutěže Solve for Tommorow. Své nápady zde prezentovalo top 10 týmů vybraných z předchozích kol. Prezentovali svůj nápad, chytré brýle pro nevidomé, které pomáhají s orientací v prostoru pomocí služeb umělé inteligence. S prací obsadili první místo. Gratulujeme. Tiskovou zprávu na stránkách společnosti Samsung najdete zde.


Středoškolská odborná činnost 46. ročník

V dubnu se v Třebíči konalo krajské kolo soutěže Středoškolská odborná činnost. Soutěžilo 73 studentů se 64 pracemi, z toho bylo 10 soutěžících s 6 pracemi z naší školy. To řadí naši školu v počtu soutěžících na první místo v celém Kraji Vysočina! Všichni soutěžící projevili schopnost samostatně řešit problémy, mít vysokou míru tvořivosti a prezentačních dovedností. Výsledkem byl zisk druhých a třetích míst. Gratulujeme a děkujeme.


Průmyslovka soutěžila  v PLM a BIM technologiích

Český odborný tisk věnoval pozornost soutěži na naší škole. Nasazení moderních metod projektování s  využitím digitálních technologií v technické praxi poskytuje napříč realizačním týmem řadu možností. VOŠ a SPŠ ve Žďáře nad Sázavou připravila pro své studenty zajímavý soutěžní den ve spolupráci s firmou ARICOMA a Autodesk. V kategorii PLM zvítězil David Rykr následovaný Jiřím Kolkem a Filipem Jandou. V kategorii BIM zvítězil David Srnský následovaný Pavlem Poulem. Gratulujeme.


ENERSOL 2024

V Pardubicích se konalo celostátní kolo ekologické soutěže Enersol. Naši školu tam s hrdostí reprezentoval Štěpán Mikšík se svou soutěžní prací "Lis na nápojové plechovky". Štěpánův projekt zaujal porotu natolik, že se mu podařilo dosáhnout úžasného 7. místa v kategorii Enersol a praxe v jednotlivcích. A to není všechno! Krajské družstvo, jehož byl Štěpán součástí, se umístilo na 1. místě.


Podzimní anglie

Ráno nás čekal slunečný den, Londýn se stal splněným snem. Protože dneska nemží, vydali jsme se k Temži. Trafalgar, Westminster, Big Ben, bude to asi těžký den... Nahlédněte do našich aktualit a na Facebook na naše podzimní zahraniční pobyty.


STÁŽ V BARCELONĚ

V rámci ERASMUS+ jsme se podívali letos do slunné Barcelony. Součástí pobytu je aktivní stáž ve vybraných firmách a seznámení se s historií hlavní metropole Katalánska a blízkého regionu.

KYBERNETICKÁ BEZPEČNOST

Kraj Vysočina uspořádal mezinárodní setkání na téma kybernetické bezpečnosti. Pro informace sledujte náš Facebook nebo tiskovou zprávu.


NAŠE E-KNIHY

Nakladatelství Albatros Media ve spolupráci se společností Alza vydala v podobě E-knih některé z našich dlouhodobě nedostupných titulů. Jedná se o učebnice věnované AutoCADu a tvorbě digitálních prototypů v Autodesk Inventoru.

liga výjimečných

V prosincovém čísle časopisu Téma vyšel článek s názvem "Liga výjimečných", který soustředí svou pozornost na zajímavé školy v České republice, mezi kterými je uvedena i VOŠ a SPŠ ve Žďáře nad Sázavou. Článek je dostupný v našem archivu.

Ocenění rektora vut v brně

Škola obdržela ocenění od prof. RNDr. lng. Petra Štěpánka, CSc., rektora Vysokého učení technického v Brně za mimořádnou úspěšnost absolventů, kteří nastupují ke studiu na jednotlivé fakulty VUT v Brně. Naše škola se umístila mezi deseti nejlepšími středními školami z celé České republiky a absolventi TOP 500 byli oceněni jednorázovým stipendiem 6000 Kč. Dokument.

google code-in SAN FRANCISCO

Je potěšující představit Vám na našich stránkách velký úspěch Jindřicha Dítě, studenta čtvrtého ročníku z naší školy. Dokázal vítězně uspět v celosvětové soutěži Google Code-in ve své kategorii mezi 3124 studenty ze 77 států světa a zúčastnit se v průběhu léta celosvětového setkání vítězů ve společnosti Google v americkém San Franciscu. Sadu fotografií z akce si můžete prohlédnout v archivu. Gratulujeme :O).

INTERNET VĚCÍ

Přední mezinárodní odborný časopis věnoval pozornost zajímavému projektu, který byl připraven v oblasti inteligentních staveb Janem Soukupem. Ve své práci dokázal spojit BIM projektování a software nástroje pro návrh IoT sítí poskytované v rámci globálního projektu Cisco Networking Academy. Článek navazuje na náš seriál v mezinárodním odborném tisku, který je věnován studentským projektům realizovaným na naší škole s využitím IoT technologií..

Ilustrační obrázek

NÁVŠTĚVA Z BAVORSKA

Na naší škole jsme uvítali delegaci z Dolního Bavorska a vedení Kraje Vysočina. Prezident krajského sněmu pan Dr. Olaf Heinrich a náměstkyně hejtmana paní Mgr. Hana Hajnová si prohlédli naše odborné laboratoře virtuální reality, 3D tisku a robotiky.

ČESKÉ HLAVIČKY

Jiří Mošner a kolektiv podílející se na maturitní práci s názvem Projekt Mobilita získal nejprestižnější ocenění pro mladé vědce České hlavičky 2022 v kategorii Intentio – Udržitelný rozvoj, cena Univerzity Karlovy. Více informací najdte v tiskové zprávě. Blahopřejeme. Slavnostní vyhlášení vítězů odvysílá Česká televize 12.11.2022 ČT2 18:10.

NAŠI HÁZENKÁŘI V KATARU

Po třech letech urputného zápolení o titul mistra republiky v házené jsme v letošním roce konečně zvítězili!  Koncem února odletěli naši házenkáři do hlavního města Kataru, kde je čekalo týdenní zápolení. Byli nalosováni do skupiny s Německem, Izraelí, Rumunskem a Gruzií. Lehce si poradili s Rumunskem i Gruzií, ale těsně prohráli s Německem a Izraelí. Všem sportovcům děkujeme za reprezentaci a gratulujeme k postupu na tak vysokou úroveň soutěže.

ERASMUS+ V BUDAPEŠTI

Letošní stáže v rámci programu Erasmus+ se zúčastnilo 12 studentů naší školy. Cílem se stalo v letošním roce hlavního města Maďarska – Budapešť. Studenti nasbírali u zaměstnavatelů nejen pracovní zkušenosti, ale také se seznámili se životem metropole. Gratulujeme.


Setkání AbsolveNtů

Vždy se jedná o výjimečná a velmi příjemná setkání našich absolventů, kteří se často sjedou doslova z celého světa. U třídy Jardy Kletečky se jednalo o setkání po celých třiceti letech. Určitě skvělé je, že řada našich absolventů zůstala v oboru a setkáváme se s nimi na firmách, organizacích nejen v regionu Vysočiny.Všem přejeme co možná nejlepší další roky.


Knihy OD našich autorů 
v překladech

Mezi knihami od našich autorů a pedagogů lze najít i tituly, které byly vydány v překladech. V minulém týdnu se podařilo do naší knižní sbírky získat výtisk překladu učebnice Autodesk Inventor, Adaptive Modeling in Industry. Kniha k nám cestovala téměř deset tisíc kilometrů. Více informací o našich knihách získáte v přehledu.


Naše BIM projekty
v českém odborném tisku

Český odborný tisk věnoval pozornost práci Pavla Poula, který vypracoval IoT projekt firemní budovy s integrovanou digitální infrastrukturou pomocí nejmodernějších postupů založených na BIM nástrojích Autodesk Revit, analytických službách cloudu a simulačních postupech od firmy Cisco. Celý článek najdete v našem archivu.


Robot v českém
odborném tisku

Český odborný tisk věnoval pozornost práci Matěje Sedláčka, který si vybral pro zpracování svého projektu konstrukční řešení a výrobu robotického ramene řízeného mikropočítačem. Pro realizaci digitálního prototypu Matěj zvolil PLM software a výrobu realizoval s využitím 3D FDM tisku. V krajské soutěži SOČ se umístil s prací na pěkném třetím místě. Gratulujeme. Celý článek si můžete přečíst v našem archivu.


Elektrotechnická soutěž

Český radioklub pořádal ve Vyškově krajské finále soutěže dětí a mládeže v radioelektronice. Náš student Timotej Mierva se umístil na skvělém 1. místě se svým ESP vývojovým modulem a student Richard Pročka na úžasném 2. místě se svými digitronovými hodinami. Gratulujeme.


Erasmus+ v  seville

Podvečer jsme přiletěli do Sevilly, kde bylo krásných 28°C, takže jsme byli rádi, že se po celém dni příjemně zahřejeme. Další dny se nesly ve znamení informačních schůzek, seznamování s vedoucími v práci i novými kamarády a poznávání okolí pracovišť. Hostující organizace si pro nás připravila také kulturní program. Více informací o projektu najdete na našem Facebooku.


naše IT muzeum v TV

Česká média věnovala pozornost zajímavému projektu, který vznikl na škole po rekonstrukci bývalých krytů. Nové muzeum je určeno všem nadšencům do historie výpočetní techniky a nejen jim. Více informací v našich aktualitách a na Facebooku. Video na ČT najdete zde.

Erasmus+ vE Vídni

Je za námi první týden pracovní stáže v rakouském hlavním městě. Po náročném pracovním týdnu v novém prostředí s novými lidmi následoval zasloužený odpočinek v podobě víkendu. Sobotu jsme strávili v prostorách zámku Schönbrunn. V neděli jsme navštívili legendární zábavní park Prater. Našim studentům přejeme příjemný pobyt.


Soutěž Ideathon 2024

V prostorách Gymnázia Bystřice nad Pernštejnem konala zajímavá soutěž Ideathon. Cílem soutěže je podpořit tvorbu inovativních nápadů v různých tématech. Letos se této soutěže již podruhé zúčastnila trojice žáků Jiří Houdek, Jakub Jelínek, Martin Starý, kteří si pro svoji práci vybrali téma - Modrozelená infrastruktura a chytrá krajina. Společně měli najít inovativní řešení pro integraci architektury do urbanistického plánování.


Autodesk 2024 ve výuce

Pro výuku se podařilo získat rozsáhlou síťovou multilicenci produktové řady společnosti Autodesk 2024. Z více než čtyřicítky špičkových produktů jsme zvolili za základ osvědčenou sadu aplikací AutoCAD, Inventor, Revit, V-RED a Maya, kterou jsme doplnili o nástroje pro programování CNC strojů, 3D tisk, software pro průmyslový design Alias, umělou inteligenci AI, nástroje pro elektrotechniku a řadu dalších. Součástí jsou studentské licence. Více informací se dozvíte na našich stránkách-


Technické kreslení
v nové Edici

Učebnice autorů a učitelů z naší školy jsou mezi čtenáři známy. Ať se již jedná o publikace věnované například technické dokumentaci, PLM technologiím, průmyslové automatizaci nebo účetnictví, patří tyto knihy dlouhodobě k oblíbeným titulům v ČR. Nakladatelství Albatros Media připravilo pro letošní závěr roku rozšířený náklad učebnice Technického kreslení. Titul úzce navazuje na postupy moderní tvorby technické dokumentace v PLM a BIM aplikacích. Všem našim čtenářům děkujme za dlouholetou přízeň. Více informací o všech knihách našich autorů najdete zde.


Využití BIM dat a VR

Český odborný tisk věnoval pozornost využití technologií pro průmyslovou vizualizaci 3D BIM dat ve výuce na naší škole. Tyto postupy aktuálně využíváme u menších i rozsáhlejších ročníkových a maturitních studentských projektů navázaných na výuku PLM a BIM aplikací. Využití průmyslové vizualizace nad 3D daty poskytuje profesionální výstupy v krátkém čase s užší návazností na virtuální realitu. Studentům 3.D a 4.E děkujeme za spolupráci a ukázky projektů. Článek si můžete přečíst v našem archivu.


Experimentální RC Auto v našem odborném tisku

Český odborný tisk věnoval pozornost projektu, který vznikl jako prázdninová konstrukce a výroba RC automobilu. Cílem bylo nejen zúročit zkušenosti s využitím střídavých elektromotorů v modelech letadel, ale především otestovat zcela nová materiálová řešení. 3D tiskem je vyrobeno odpružení nebo kompletní převodovka přenášející extrémní výkon brushless motoru. Navštivte naši školu na dnech otevřených dveří.


ERASMUS+ V MILÁNĚ

Naši studenti se zúčastnili v rámci programu ERASMUS+ vzdělávací stáže v Miláně. Současně s poznáváním místních zvyků a kultury jsou studenti zapojeni do odborných aktivit. Pro více informací sledujte náš Facebook.

PRUMKA MINI

Naše kroužky pro nejmladší techniky jsme letos doplnili o několik zajímavých projektů. Jedním z nich je multioborový projekt s názvem Prumka Mini, ve kterém představíme žákům ze ZŠ kompletní návrh a výrobu funkčního modelu elektromobilu v menší sérii. Při realizaci projektu je využito nejmodernějších PLM nástrojů pro konstrukci, průmyslový design, vizualizaci, virtuální realitu, přípravu výroby a výrobu s využitím 3D tisku. Pro detaily sledujte náš Facebook a Instagram. Aktivity kroužků podporuje firma ŽĎAS a.s. v rámci projektu Mámo, táto, pojď si se mnou hrát!.

případové studie z naší školy


Můj první Elektromobil


Moje PRVNÍ síť