Události

 

Obory 

 

Projekty 

 

Služby

 

Reference 

 
  Události na naší škole, odkaz v nabídce   Nabídka studijních oborů, odkaz v nabídce   Projektové aktivity, odkaz v nabídce   Poskytované služby, odkaz v nabídce   Naše reference, odkaz v nabídce  
  Sledujte aktuální dění na naší škole.

  Přehled pro jednotlivé úrovně studia.   Škola je zapojena do desítek projektů.   Pro veřejnost nabízíme zajímavé služby.   Pohled na výuku
z médií a tisku.
 
Seznam podpořených projektů
 
Logo Evropská Unie, Evropský fond pro regionální rozvoj, integrovaný regionální operační program

Naše akce pro 

mladé techniky

Seznamte se s moderními technologiemi na naší škole v rámci dnů otevřených dveří a zájmových technických kroužků. Rádi se s Vámi setkáme.


Prosím čtěte: Vzhledem k aktuálním vládním opatřením je vstup do budovy školy možný pouze s dokladem o bezinfekčnosti (očkování, prodělaná nemoc). Žákům ve věku 12-18 let je vstup umožněn i při předložení negativního PCR testu ne staršího 72 hodin. Upozorňujeme také na povinnosti mít respirátor FFP2 nebo nano roušku ve všech vnitřních prostorách školy. Děkujeme za pochopení.


Od nápadu k létání

Český odborný tisk věnoval pozornost projektu návrhu digitálně řízeného dronu, který jsme o letošních prázdninách dokončili a vyzkoušeli tak funkčnost v on-line výuce originálně navrženého konstrukčního řešení. Více zajímavostí najdete na našem Facebooku a v událostech.


SOUTĚŽTE V KB

Kraj Vysočina již tradičně vyhlašuje soutěž škol v oblasti kybernetické bezpečnosti. Zapojte se aktivně do této soutěže o hodnotné ceny. Více informací najdete v letáku a na našem Facebooku.

Nová serverovna

V průběhu letních prázdnin byla na naší škole vybudována společně s rozsáhlou rekonstrukcí elektroinstalace zcela nová serverovna s řadou technologií od společností DELL a CISCO. Více informací najdete na našem Facebooku.


Nová Laboratoř

Společně s rekonstrukcí instalace na naší škole vznikají také nová pracoviště. Letošní novinkou bude laboratoř Robotiky a Programování PLC automatů podle strategií Průmyslu 4.0.


Liga výjimečných

V prosincovém čísle časopisu Téma vyšel článek s názvem "Liga výjimečných", který soustředí svou pozornost na zajímavé školy v České republice, mezi kterými je uvedena i VOŠ a SPŠ ve Žďáře nad Sázavou. Článek je dostupný v našem archivu.


Pracujeme on-line

s PDM systémy

Český odborný tisk věnoval pozornost využití PDM systémů pro realizaci týmových projektů na naší škole. Projekt vychází z maturitních a ročníkových témat řešených našimi studenty. V rámci projektu je využito PLM technologií společnosti Autodesk a virtualizovaného serveru DELL PowerEdge R640 získaného v rámci dotačního titulu Odboru informatiky Kraje Vysočina. Všem děkujeme za podporu výuky. Více na našem Facebooku.


Studentský CNC

stroj

Český odborný tisk věnoval pozornost PLM projektu, který vzniká v rámci on-line výuky na naší škole. S týmem studentů projektujeme malý obráběcí CNC stroj s otevřenou architekturou a programováním. Více informací můžete najít na našem Facebooku, případně v referencích. Přikládáme sadu vizualizací ve vysokém rozlišení z našeho setkání.


Naše projekty v

oblasti 3D tisku

Odborný tisk věnoval pozornost našemu výukovému projektu, který soustředí svou pozornost na optimalizaci konstrukce malého robota řízeného mikropočítačem Arduino. Při návrhu konstrukce je využito PLM digitálního prototypu, optimalizace pomocí FEM a výrobní technologie 3D tisku. Projekt je aktuálně realizován v rámci distanční výuky.


Virtuální město

V letošním roce vznikají maturitní projekty převážně v prostření on-line konzultací. Jednou z pěkných ukázek je projekt, který si získal pozornost českého odborného tisku. Josef Balvín ve své maturitní práci připravil urbanistickou VR studii městské zástavby vystavěnou na využití 3D dat informačního modelu budovy (BIM) a 2D geografických dat (GIS).


Naše on-line

laboratoře

V letošním roce probíhá ve školních laboratořích výuka jinak, než jsme zvyklí. Musíme hledat a zkoušet nové postupy a metody, které jsou úzce svázány s elektronickými metodami komunikace. Nahlédněte na zajímavosti z distanční on-line výuky v našich událostech a v síti Facebook.


Navrhni si firmu

V letošním školním roce, který je z velké části jiný než ty minulé, jsme stáli před rozhodnutím, jak uchopit ročníkové projekty, které vznikají tradičně v prostředí školy a prezenční výuky. Za ukázku jsme zvolili jedno z témat, které realizovali naši informatici. Studenti Josef Balvín a Jiří Jeřábek zpracovali komplexní projekt firemního pracoviště poskytujícího inženýrské služby v oblasti digitálního vývoje výrobků s využitím PLM technologií. Více informací najdete na našem Facebooku. Projektu věnovat pozornost také odborný tisk.

POUTNÍ KOSTEL V

ROCE 1730

Odborný tisk věnoval pozornost projektu, který vzniká ve spolupráci s Římskokatolickou farností ve Žďáře nad Sázavou II. S využitím virtuální reality jsme vytvořili historickou rekonstrukci Poutního kostela sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře tak, jak vypadal před požárem 16. červencem 1784. Při řešení studie kostela jsme vycházeli ze vzácných tisků a rytin, které se zachovaly z tohoto období. Děkujeme všem našim partnerům a studentům, kteří se na tomto projektu podílejí. Článek si můžete přečíst v našem archivu. Více informací získáte v síti Facebook nebo na stránkách věnovaných tomuto dlouhodobému projektu.


Projektujeme 

technický cloud

Ve spolupráci s našimi průmyslovými partnery, společnostmi Microsoft, Cisco, Autodesk a AUTOCONT realizujeme v letošním roce rozšířený projekt technologického cloudu. Naši studenti si mohou vyzkoušet návrh cloudu od řešení dispozice stavby a serverovny s pomocí BIM a PLM technologií až po simulace rozsáhlých síťových problémů, virtualizace služeb a kybernetické bezpečnosti. Součástí projektu je integrace software nástrojů pro digitální řešení předvýrobních etap a IoT. Našim partnerům a studentům patří poděkování za aktivní přístup. Projektu věnujeme samostatnou stranu a sledujte náš Facebook.


Rozhlédni se...

Odborný tisk věnoval obálku čísla a jeden ze svých článků projektu regionálního informačního centra se zděnou rozhlednou. Tento projekt byl zpracován v průběhu domácí výuky našimi studenty třídy 4.D. V projektu jsme využili projektování s využitím BIM software nástrojů Autodesku a interaktivní postupy konverze 3D dat do prostředí virtuální reality. Vzniklo tak odborně velmi zajímavé dílo. Našim studentům děkujeme za skvěle připravené projekty. Více obrázků si můžete prohlédnout v síti Facebook. Článek je k dispozici v našem archivu.


Robotická linka 

oDborném tisku

Přední odborný časopis CAD věnoval tři strany zajímavému projektu, který vznikl na naší škole. Jedná se kompletní návrh a technické řešení robotické linky řízené mikropočítači. Projekt je postaven na využití průmyslových PLM technologií a cloud simulacích kinematiky a řízení.


zahraniční stáž

našich studentů

Nahlédněte na náš Facebook, nebo do aktualit na odbornou stáž našich studentů v rámci projektu Erasmus+ v hlavním městě Maďarska, Budapešti.
PŘIPOJTE SE

ZVOLTE SI SVÉ

STUDIUM

Nemůžete najít potřebné informace o oborech studia. Doporučujeme začít v našem seznamu oborů vzdělávání. Najdete zde jak detailní informace a zajímavosti o jednotlivých oborech, tak konkrétní školní vzdělávací plány a seznamy předmětů. V našich událostech a referencích pak najdete řadu dalších zajímavých informací o aktuálním dění na naší škole.

ZAHAJUJEME

ZÁJMOVÉ KROUŽKY

Studentská: 6. 12. od 14:30 (Informatika, Elektronika), 20. 12. od 14:30 (Strojírenství, Mechatronika)  

Strojírenská: 15. 12. od 14:00 (Elektronika, pneumatika a hydraulika, Zpracování dřeva a 3D tisk)

Leták si stáhněte zde.

Ve spolupráci se společností ŽĎAS a.s. připravuje naše škola tradičně i v tomto roce řadu zájmových technických kroužků pro žáky ZŠ. Získejte informace a nahlédněte pod pokličku výuky na naší škole.

STUDUJTE PO SVÉ

MATURITĚ NA VOŠ

Máte již maturitu? Studujte dále na naší Vyšší odborné škole perspektivní technické a ekonomické obory ukončené absolutoriem a získáním titulu diplomovaného specialisty DiS. Více informací najdete v nabídce studia.

Studujte žádané obory na trhu práce, u kterých máte i několik desítek zaměstanavatelů ve svém regionu. Získejte odborný titul a půlroční praxi v oboru. Vyzkoušejte naší Vyšší odbornou školu svázanou úzce s praxí, která má dlouholetou tradicí absolventů pocházejících z řady míst naší republiky a působících ve firmách a v organizacích nejen v našem regionu.

HLEDÁTE PRÁCI

NEBO BRIGÁDU?

Letní měsíce a nejen ty, jsou příležitostí získat další zkušenosti. Navštivte nabídky našich partnerů a zkuste je kontaktovat se zájmem o praxi v oboru, který Vás zajímá.


CO DOKÁŽEME?

Redakce předního odborného časopisu CAD věnovala pozornost ukázkovým studentským projektům vytvářeným v rámci výuky, SOČ a závěrečných prací na naší škole. Odborná redakce ocenila především inovativní přístup projektové výuky pro odborný rozvoj výuky technických oborů a popularizaci technického vzdělávání. Za velmi pozitivní je považován především významný vliv na rozvoj inovativního myšlení blízkého průmyslové praxi a precizní nasazení pokrokových PLM a BIM technologií ve spojení s výukou odborných témat. Všem žákům, studentům a vyučujícím tímto děkujeme za poskytnuté příspěvky.Redakční článek si můžete přečíst v našem archivu. 

STUDUJTE NA NAŠÍ

STŘEDNÍ ŠKOLE

Studujte na naší škole perspektivní technické a ekonomické obory, které jsou zabezpečeny kvalitním odborným zázemím a výbornými referencemi z industriální a odborné praxe.

VOŠ a SPŠ ve Žďáře nad Sázavou připravila pro zájemce ze základních škol zcela nový maturitní studijní obor věnovaný Informačním technologiím, který je svým obsahem inspirován industriálním nasazením informačních technologií v průmyslu, vývojem aplikací a digitalizací komunikace. Poznejte informatiku jako tvůrčí nástroj pro produktivní práci v prostředí stále globálnějšího světa spolupráce.


OCENĚNÍ REKTORA

VUT V BRNĚ

Škola obdržela ocenění od prof. RNDr. lng. Petra Štěpánka, CSc., rektora Vysokého učení technického v Brně za mimořádnou úspěšnost absolventů, kteří nastupují ke studiu na jednotlivé fakulty VUT v Brně. Naše škola se umístila mezi deseti nejlepšími středními školami z celé České republiky a absolventi TOP 500 byli oceněni jednorázovým stipendiem 6000 Kč. Dokument.

PREZENTACE

PROJEKTŮ

Lenka Kocourková a Radek Novotný úspěšně připravili prezentace svých maturitních projektů pro akci Ministerstva průmyslu a obchodu pořádanou ve spolupráci s Mezinárodní telekomunikační unií k prioritním tématům digitální ekonomiky a inovací. Více informací můžete získat v tiskové zprávě. Gratulujeme. Další ukázky studentských projektů si můžete prohlédnout v samostatné části webu.

STÁŽ V BARCELONĚ

Nahlédněte v aktualitách a na Facebooku do dění odborné stáže týmu našich studentů ve španělské Barceloně. Třítýdenní stáž se uskutečnila v rámci odborného programu díky grantu Erasmus+.

DIGITÁLNÍ TOVÁRNA

Odborný časopis CAD věnoval článek čísla jedinečnému projektu, který byl připraven ve spolupráci společnosti Ebner a naší školy. Pomocí technologie virtuální reality jsme ve spolupráci s vývojovým týmem čítajícím desítky odborníků dokázali připravit demonstraci průmyslového provozu pro tepelné zpracování na základě PLM/BIM projektových 3D dat. Článek si můžete přečíst v našem archivu. Všem kolegům u nás i v Rakousku děkujeme za skvělou spolupráci.

GOOGLE CODE-IN

SAN FRANCISCO

Je potěšující představit Vám na našich stránkách velký úspěch Jindřicha Dítě, studenta čtvrtého ročníku z naší školy. Dokázal vítězně uspět v celosvětové soutěži Google Code-in ve své kategorii mezi 3124 studenty ze 77 států světa a zúčastnit se v průběhu léta celosvětového setkání vítězů ve společnosti Google v americkém San Franciscu. Sadu fotografií z akce si můžete prohlédnout v archivu. Gratulujeme :O).

VÝZNAMNÝ ÚSPĚCH

NAŠICH STUDENTŮ

Naši studenti Marek Pochop a Jan Lukeš dosáhli úspěchu v soutěži programování CNC obráběcích strojů pořádané při příležitosti Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně. Marek Pochop se umístil celkově na 3. místě a převzal ocenění od ministra průmyslu a obchodu České republiky Karla Havlíčka, Svazu strojírenské technologie a společnosti Siemens. Gratulujeme.

NAŠI HÁZENKÁŘI

V KATARU

Po třech letech urputného zápolení o titul mistra republiky v házené jsme v letošním roce konečně zvítězili!  Koncem února odletěli naši házenkáři do hlavního města Kataru, kde je čekalo týdenní zápolení. Byli nalosováni do skupiny s Německem, Izraelí, Rumunskem a Gruzií. Lehce si poradili s Rumunskem i Gruzií, ale těsně prohráli s Německem a Izraelí. Všem sportovcům děkujeme za reprezentaci a gratulujeme k postupu na tak vysokou úroveň soutěže.

INTELIGENTNÍ DOMY

A INTERNET VĚCÍ

Přední mezinárodní odborný časopis věnoval pozornost zajímavému projektu, který byl připraven v oblasti inteligentních staveb Janem Soukupem. Ve své práci dokázal spojit BIM projektování a software nástroje pro návrh IoT sítí poskytované v rámci globálního projektu Cisco Networking Academy. Článek navazuje na náš seriál v mezinárodním odborném tisku, který je věnován studentským projektům realizovaným na naší škole s využitím IoT technologií. Více informací a zajímavosti o výuce na naší škole najdete v tiskových referencích.

Ilustrační obrázek

PRŮMYSL 4.0

Mezinárodní odborný tisk věnoval pozornost modernizaci naší školy v oblasti zpracování digitálního obsahu. V rámci strategií Průmyslu 4.0 jsme nasadili do výuky napříč našimi vzdělávacími obory nejrozsáhlejší odborné multilicence v historii školy vůbec. Jedná se o produkty společností Microsoft, Autodesk, Siemens, Cisco Systems, ProTECH, Eplan, Surfware, GOM, MCAE, WinFAS a další. Celý článek najdete v našem publikačním archivu. Další informace o projektech z výuky najdete v sekci „Co dokážou naši studenti“.Aktuální informace

Pokud hledáte důležité aktuální informace o výuce začněte prosím zde.

Dny otevřených dveří

Navštivte nás na dnech otevřených dveří. Termíny pro jednotlivá pracoviště najdete na následující stránce.


Nabídka
Naše jídelna, odkaz v nabídce

Studentská

Strojírenská

Služby

a licence

Výběr ukázek práce našich studentů, odkaz v nabídce

Maturitní projekt ukázka, odkaz v nabídce

První praxe v komerčním sektoru, odkaz v nabídce

Projekt automobilu Kaipan, odkaz v nabídce

Projekt virtuální studie Poutního kostela sv. Jana Nepomuckého

Studentský chopper, odkaz v nabídce

Můj první elektromobil, projekt, odkaz v nabídce

Můj první robot studentský projekt, odkaz v nabídce

Moje první síť, studentský projekt, odkaz v nabídce

LMS Moodle, interni, odkaz v nabídce

Autodesk Academia, popis mezinárodní aktivity, odkaz v nabídce

Cisco Networking Academy, popis mezinárodní aktivity, odkaz v nabídce

O ŠKOLE

Škola nabízí ucelenou sestavu technických a ekonomických oborů na úrovni středního a vyššího odborného studia. Jednotlivé obory jsou ukončeny maturitou, absolutoriem s titulem DiS, nebo výučním listem. Škola spolupracuje se všemi úrovněmi škol a je držitelem několika významných oborových certifikací s výraznými software benefity pro žáky a studenty. Aktivity na naší škole jsou podpořeny průmyslovým know-how a podpořeny z desítek grantových projektů. Do projektů jsou zapojeni aktivně žáci a studenti.

Škola se nachází ve Žďáře nad Sázavou a skládá se ze dvou pracovišť na ulici Studentská a Strojírenská, které jsou vzájemně propojeny nejen obory, specializacemi a lidmi. Škola nabízí zájemcům z komerčního i nekomerčního sektoru řadu služeb, které vychází ze špičkového vybavení, z ubytovacích a stravovacích kapacit. Škola disponuje technologiemi a podporuje sport.

Žáci školy se umístili v TOP 10 státních maturit. Výraznou částí výuky je popularizace technického a ekonomického vzdělávání. Škola disponuje jednou z nejrozsáhlejších publikačních referencí v ČR.

Pro nahlédnutí do prostorů naší školy na Studentské a Strojírenské ulici můžete využít 3D služeb Google Maps Business View.

ENGLISH  DEUTSCH  
Školní informatika, odkaz v nabídce
Produkty společnosti Microsoft na naší škole, odkaz v nabídce
PLM vývojový a konstrukční software pro strojírenství, elektrotechniku, automatizaci a další příbuzné obory, studentské licence, odkaz v nabídce
BIM vývojový a konstrukční software pro stavebnictví a architekturu, studentské licence, odkaz v nabídce
Laboratoř virtuální reality na naší škole, odkaz v nabídce
Laboratoř mechatroniky, odkaz v nabídce
Termovize, odkaz v nabídce
Laboratoř 3D digitalizace, odkaz v nabídce
Laboratoř 3D tisku, odkaz v nabidce
Knihy vydané našimi autory, odkaz v nabídce
Naše kroužky, odkaz v nabídce

    Náš region, odkaz v nabídce    Místa lyžařských výcviků na naší škole, odkaz v nabídceProjekt DesignTech, odkaz v nabídce    Kraj Vysočina, odkaz v nabídce