Události

 

Obory 

 

Projekty 

 

Služby

 

Reference 

 
  Události na naší škole, odkaz v nabídce   Nabídka studijních oborů, odkaz v nabídce   Projektové aktivity, odkaz v nabídce   Poskytované služby, odkaz v nabídce   Naše reference, odkaz v nabídce  
  Sledujte aktuální dění na naší škole.

  Přehled pro jednotlivé úrovně studia.   Škola je zapojena do desítek projektů.   Pro veřejnost nabízíme zajímavé služby.   Pohled na výuku
z médií a tisku.
 
Seznam podpořených projektů
 
Logo Evropská Unie, Evropský fond pro regionální rozvoj, integrovaný regionální operační program

Projektujeme 

on-line ve 3D

Odborný tisk věnoval pozornost zajímavému projektu, který vznikl v průběhu naší distanční on-line výuky. Studenti zpracovali několik velmi pěkných technických projektů hotelů s využitím PLM a BIM digitálního prototypu, vizualizačních postupů a virtuální reality. Gratulujeme. Prohlédněte si další ukázky odborných projektů našich studentů v archivu a ve školní prezentaci na síti Facebook.


PodĚkování

Český odborný tisk věnoval pozornost realizaci výuky s využitím průmyslových technologií dostupných na naší škole. Rádi bychom poděkovali studentům, vyučujícím a všem našim partnerům z praxe, kteří se podílí v této ne příliš radostné době na zajištění výuky, spolupráci a realizaci projektů. Je více než příjemné opublikovat alespoň některé z ukázek projektů, které řešíme v prostředí distanční výuky. Všem přejeme pevné zdraví.

Rozhlédni se...

Odborný tisk věnoval obálku čísla a jeden ze svých článků projektu regionálního informačního centra se zděnou rozhlednou. Tento projekt byl zpracován v průběhu domácí výuky našimi studenty třídy 4.D. V projektu jsme využili projektování s využitím BIM software nástrojů Autodesku a interaktivní postupy konverze 3D dat do prostředí virtuální reality. Vzniklo tak odborně velmi zajímavé dílo. Našim studentům děkujeme za skvěle připravené projekty. Více obrázků si můžete prohlédnout v síti Facebook. Článek je k dispozici v našem archivu.


Interaktivní BIM

projekty budov

Odborný tisk věnoval pozornost maturitnímu projektu Vojtěcha Musila, ve kterém jsou aplikovány zcela nové postupy interaktivního projektování budov s využitím BIM technologií a interaktivní virtuální reality. Tyto nástroje nasazujeme průběžně do výuky PLM a BIM technologií na naší škole. Vlastní postupy dokáží v krátké době spojit zákaznické představy s projektem. Gratulujeme. Článek najdete v našem školním archivu publikačních referencí, ukázky na Facebooku.


Setkání s 

ministrYní financí

Návštěva paní Aleny Schillerové začala setkáním se zastupiteli města na žďárské radnici. Následovala návštěva naší školy, kde proběhlo krátké jednání o stavbě nové sportovní haly a o spolupráci školy s firmami. Pro paní Schillerovou jsme připravili ukázky mechatroniky a studentské projekty řešené s využitím PLM, BIM technologií a virtuální reality. Virtuální model Poutního kostela svatého Jana Nepomuckého zaujal ministryni financí natolik, že jeho návštěvu zařadila na svůj program. Delegaci doprovodil poslanec Radek Zlesák a náměstek hejtmana Kraje Vysočina Martin Kukla. Více informací najdete v našich aktualitách a v síti Facebook.


Poutní kostel v

roce 1730

Ve spolupráci s Římskokatolickou farností ve Žďáře nad Sázavou II se pokusíme nahlédnout do historie Poutního kostela sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře do doby před osudným 16. červencem 1784. Na základě historických dokumentů a využití nejmodernější techniky se pokusíme o skutečnou procházku exteriéry původní podoby naší významné historické památky tak, jak ji znali naši předkové.


Tisková zpráva

Regionální a odborný tisk vydal zprávu o realizaci on-line výuky na naší škole. Děkujeme všem kolegům a studentům za postupnou integraci technologických nástrojů v této nové situaci a přejeme jim zdárné dokončení maturitních projektů a školního roku.

Průmyslové 3D

Simulace ve výuce 

Naše čtvrté ročníky finišují své maturitní projekty. Na několika z nich jsme vyzkoušeli ve školní on-line vývojové laboratoři technologické novinky.Jednou z nich jsou PLM simulace výrobních procesů využívané pro návrh a optimalizaci průmyslových investic. Po několika konzultacích jsme aplikovali tyto postupy na projekt Miloše Musila a Ondřeje Tušly. Všem studentům přejeme zdárné maturity a děkujeme za jejich příspěvky z projektů.


Robotická linka 

oDborném tisku

Přední odborný časopis CAD věnoval tři strany zajímavému projektu, který vznikl na naší škole. Jedná se kompletní návrh a technické řešení robotické linky řízené mikropočítači. Projekt je postaven na využití průmyslových PLM technologií a cloud simulacích kinematiky a řízení.


Supercomputing

na Průmyslovce

Ve spolupráci se společností Autodesk jsme zpřístupnili našim studentům technologii Generativního Designu, která se opírá o SuperComputing cloudové výpočty. Dokáže na základě umělé inteligence a FEM technologií optimalizovat výrobky. Více v našich aktualitách.


On-line výuka

Od 16. března jsme spustili multimediální cloudové řešení týmové spolupráce a výuky. Systém je postaven na technologii Microsoft Office 365. Pro připojení použijte svůj školní login s doménou @spszr.cz. Více informací najdete na následující stránce a v hromadné pošte. Pro přístup k licencím odborného software využijte služeb akademické komunity Autodesk Academia, společnosti Cisco Networking Academy a dalších.


Výroba štítů

Na škole jsme navrhli a vyrobili několik prototypů ergonomických ochranných štítů, které jsou vyráběny pomocí 3D tisku v kombinaci s pryžovým uchycením a transparentním štítem.


Řemeslo vysočiny

Našemu týmu se podařilo obsadit 1. místo v soutěži Řemeslo Vysočiny 2020 v kategorii CNC programování a seřizování. Gratulujeme.


zahraniční stáž

našich studentů

Nahlédněte na náš Facebook, nebo do aktualit na odbornou stáž našich studentů v rámci projektu Erasmus+ v hlavním městě Maďarska, Budapešti.


Nové Knihy z naší

autorské dílny

Nakladatelství Albatros Media uvádí na trh zcela novou učebnici od naší kolegyně Jitky Mrkosové pod názvem Účetnictví 2020, učebnice pro SŠ a VOŠ. Další příjemnou novinkou je v nabídce Albatros Media nová edice učebnice Technického kreslení. Více informací o publikacích našich autorů najdete v samostatné kapitole školního webu.


Studentské

CAE/FEM projekty

Odborný tisk věnoval pozornost zajímavému projektu, který vznikl ve výuce na naší škole. Studenti měli za úkol s využitím pokročilých CAE/FEM metod zpracovat návrh konstrukčního řešení přívěsu za automobil. Kompletní článek si můžete přečíst v našem archivu. Gratulujeme.


Průmysl 4.0

Mezinárodní odborný tisk věnoval pozornost modernizaci naší školy v oblasti zpracování digitálního obsahu. V rámci strategií Průmyslu 4.0 jsme nasadili do výuky napříč našimi vzdělávacími obory nejrozsáhlejší odborné multilicence v historii školy vůbec. Jedná se o produkty společností Microsoft, Autodesk, Siemens, Cisco Systems, ProTECH, Eplan, Surfware, GOM, MCAE, WinFAS a další. Celý článek najdete v našem publikačním archivu. Další informace o projektech z výuky najdete v sekci „Co dokážou naši studenti“.Dny otevřených dveří 2020/2021 
  
Logo Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Facebook logo

PŘIPOJTE SE

ZÁJMOVÉ KROUŽKY

Ve spolupráci se společností ŽĎAS a.s. připravuje naše škola tradičně i v tomto roce řadu zájmových technických kroužků pro žáky ZŠ. Získejte informace a nahlédněte pod pokličku výuky na naší škole. Detaily o kroužcích najdete v našem přehledu. Termíny kroužků si můžete stáhnout v letáku.

ZVOLTE SI SVÉ

STUDIUM

Nemůžete najít potřebné informace o oborech studia. Doporučujeme začít v našem seznamu oborů vzdělávání. Najdete zde jak detailní informace a zajímavosti o jednotlivých oborech, tak konkrétní školní vzdělávací plány a seznamy předmětů. V našich událostech a referencích pak najdete řadu dalších zajímavých informací o aktuálním dění na naší škole.

STUDUJTE PO SVÉ

MATURITĚ NA VOŠ

Máte již maturitu? Studujte dále na naší Vyšší odborné škole perspektivní technické a ekonomické obory ukončené absolutoriem a získáním titulu diplomovaného specialisty DiS. Více informací najdete v nabídce studia.

Studujte žádané obory na trhu práce, u kterých máte i několik desítek zaměstanavatelů ve svém regionu. Získejte odborný titul a půlroční praxi v oboru. Vyzkoušejte naší Vyšší odbornou školu svázanou úzce s praxí, která má dlouholetou tradicí absolventů pocházejících z řady míst naší republiky a působících ve firmách a v organizacích nejen v našem regionu.

HLEDÁTE PRÁCI

NEBO BRIGÁDU?

Letní měsíce a nejen ty, jsou příležitostí získat další zkušenosti. Navštivte nabídky našich partnerů a zkuste je kontaktovat se zájmem o praxi v oboru, který Vás zajímá.


CO DOKÁŽEME?

Redakce předního odborného časopisu CAD věnovala pozornost ukázkovým studentským projektům vytvářeným v rámci výuky, SOČ a závěrečných prací na naší škole. Odborná redakce ocenila především inovativní přístup projektové výuky pro odborný rozvoj výuky technických oborů a popularizaci technického vzdělávání. Za velmi pozitivní je považován především významný vliv na rozvoj inovativního myšlení blízkého průmyslové praxi a precizní nasazení pokrokových PLM a BIM technologií ve spojení s výukou odborných témat. Všem žákům, studentům a vyučujícím tímto děkujeme za poskytnuté příspěvky.Redakční článek si můžete přečíst v našem archivu. 

STUDUJTE NA NAŠÍ

STŘEDNÍ ŠKOLE

Studujte na naší škole perspektivní technické a ekonomické obory, které jsou zabezpečeny kvalitním odborným zázemím a výbornými referencemi z industriální a odborné praxe.

VOŠ a SPŠ ve Žďáře nad Sázavou připravila pro zájemce ze základních škol zcela nový maturitní studijní obor věnovaný Informačním technologiím, který je svým obsahem inspirován industriálním nasazením informačních technologií v průmyslu, vývojem aplikací a digitalizací komunikace. Poznejte informatiku jako tvůrčí nástroj pro produktivní práci v prostředí stále globálnějšího světa spolupráce.


OCENĚNÍ REKTORA

VUT V BRNĚ

Škola obdržela ocenění od prof. RNDr. lng. Petra Štěpánka, CSc., rektora Vysokého učení technického v Brně za mimořádnou úspěšnost absolventů, kteří nastupují ke studiu na jednotlivé fakulty VUT v Brně. Naše škola se umístila mezi deseti nejlepšími středními školami z celé České republiky a absolventi TOP 500 byli oceněni jednorázovým stipendiem 6000 Kč. Dokument.

PREZENTACE

PROJEKTŮ

Lenka Kocourková a Radek Novotný úspěšně připravili prezentace svých maturitních projektů pro akci Ministerstva průmyslu a obchodu pořádanou ve spolupráci s Mezinárodní telekomunikační unií k prioritním tématům digitální ekonomiky a inovací. Více informací můžete získat v tiskové zprávě. Gratulujeme. Další ukázky studentských projektů si můžete prohlédnout v samostatné části webu.

STÁŽ V BARCELONĚ

Nahlédněte v aktualitách a na Facebooku do dění odborné stáže týmu našich studentů ve španělské Barceloně. Třítýdenní stáž se uskutečnila v rámci odborného programu díky grantu Erasmus+.

DIGITÁLNÍ TOVÁRNA

Odborný časopis CAD věnoval článek čísla jedinečnému projektu, který byl připraven ve spolupráci společnosti Ebner a naší školy. Pomocí technologie virtuální reality jsme ve spolupráci s vývojovým týmem čítajícím desítky odborníků dokázali připravit demonstraci průmyslového provozu pro tepelné zpracování na základě PLM/BIM projektových 3D dat. Článek si můžete přečíst v našem archivu. Všem kolegům u nás i v Rakousku děkujeme za skvělou spolupráci.

GOOGLE CODE-IN

SAN FRANCISCO

Je potěšující představit Vám na našich stránkách velký úspěch Jindřicha Dítě, studenta čtvrtého ročníku z naší školy. Dokázal vítězně uspět v celosvětové soutěži Google Code-in ve své kategorii mezi 3124 studenty ze 77 států světa a zúčastnit se v průběhu léta celosvětového setkání vítězů ve společnosti Google v americkém San Franciscu. Sadu fotografií z akce si můžete prohlédnout v archivu. Gratulujeme :O).

VÝZNAMNÝ ÚSPĚCH

NAŠICH STUDENTŮ

Naši studenti Marek Pochop a Jan Lukeš dosáhli úspěchu v soutěži programování CNC obráběcích strojů pořádané při příležitosti Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně. Marek Pochop se umístil celkově na 3. místě a převzal ocenění od ministra průmyslu a obchodu České republiky Karla Havlíčka, Svazu strojírenské technologie a společnosti Siemens. Gratulujeme.

NAŠI HÁZENKÁŘI

V KATARU

Po třech letech urputného zápolení o titul mistra republiky v házené jsme v letošním roce konečně zvítězili!  Koncem února odletěli naši házenkáři do hlavního města Kataru, kde je čekalo týdenní zápolení. Byli nalosováni do skupiny s Německem, Izraelí, Rumunskem a Gruzií. Lehce si poradili s Rumunskem i Gruzií, ale těsně prohráli s Německem a Izraelí. Všem sportovcům děkujeme za reprezentaci a gratulujeme k postupu na tak vysokou úroveň soutěže.

NAŠI VÍTĚZOVÉ V

ODBORNÉM TISKU

Odborný tisk věnoval pozornost soutěži, kterou uspořádala naše škole ve spolupráci se společností AUTOCONT, časopisem CAD a Autodesk Academia v projektování s využitím PLM. Ukázky výsledků tříhodinového zápolení si můžete prohlédnou klepnutím na fotografii. Gratulujeme.

INTELIGENTNÍ DOMY

A INTERNET VĚCÍ

Přední mezinárodní odborný časopis věnoval pozornost zajímavému projektu, který byl připraven v oblasti inteligentních staveb Janem Soukupem. Ve své práci dokázal spojit BIM projektování a software nástroje pro návrh IoT sítí poskytované v rámci globálního projektu Cisco Networking Academy. Článek navazuje na náš seriál v mezinárodním odborném tisku, který je věnován studentským projektům realizovaným na naší škole s využitím IoT technologií. Více informací a zajímavosti o výuce na naší škole najdete v tiskových referencích.

Ilustrační obrázek


Aktuální informace

Pokud hledáte důležité aktuální informace o výuce začněte prosím zde.


Nabídka
Naše jídelna, odkaz v nabídce

Studentská

Strojírenská

Služby

a licence

Výběr ukázek práce našich studentů, odkaz v nabídce

Maturitní projekt ukázka, odkaz v nabídce

První praxe v komerčním sektoru, odkaz v nabídce

Projekt automobilu Kaipan, odkaz v nabídce

Projekt virtuální studie Poutního kostela sv. Jana Nepomuckého

Studentský chopper, odkaz v nabídce

Můj první elektromobil, projekt, odkaz v nabídce

Můj první robot studentský projekt, odkaz v nabídce

Moje první síť, studentský projekt, odkaz v nabídce

LMS Moodle, interni, odkaz v nabídce

Autodesk Academia, popis mezinárodní aktivity, odkaz v nabídce

Cisco Networking Academy, popis mezinárodní aktivity, odkaz v nabídce

O ŠKOLE

Škola nabízí ucelenou sestavu technických a ekonomických oborů na úrovni středního a vyššího odborného studia. Jednotlivé obory jsou ukončeny maturitou, absolutoriem s titulem DiS, nebo výučním listem. Škola spolupracuje se všemi úrovněmi škol a je držitelem několika významných oborových certifikací s výraznými software benefity pro žáky a studenty. Aktivity na naší škole jsou podpořeny průmyslovým know-how a podpořeny z desítek grantových projektů. Do projektů jsou zapojeni aktivně žáci a studenti.

Škola se nachází ve Žďáře nad Sázavou a skládá se ze dvou pracovišť na ulici Studentská a Strojírenská, které jsou vzájemně propojeny nejen obory, specializacemi a lidmi. Škola nabízí zájemcům z komerčního i nekomerčního sektoru řadu služeb, které vychází ze špičkového vybavení, z ubytovacích a stravovacích kapacit. Škola disponuje technologiemi a podporuje sport.

Žáci školy se umístili v TOP 10 státních maturit. Výraznou částí výuky je popularizace technického a ekonomického vzdělávání. Škola disponuje jednou z nejrozsáhlejších publikačních referencí v ČR.

Pro nahlédnutí do prostorů naší školy na Studentské a Strojírenské ulici můžete využít 3D služeb Google Maps Business View.

ENGLISH  DEUTSCH  


KYBERNETICKÁ

BEZPEČNOST

Součástí postupů navázaných na zpracování digitálního obsahu ve všech oblastech lidské činnosti je nutnost řešení bezpečnostních otázek. Informační systémy jsou v reálném světě zatěžovány řadou útoků, které mohou ohrozit jejich činnost. Právě těmto problémům věnujeme semináře připravené ve spolupráci s Cisco Academia.

Jindřich Dítě se například v této oblasti zúčastnil jako člen týmu složeného z 10 studentů českých středních škol a univerzit významné celoevropské soutěže a konference v oboru kybernetické bezpečnosti European Cyber Security Challenge ve španělském městě Malaga.
Školní informatika, odkaz v nabídce
Produkty společnosti Microsoft na naší škole, odkaz v nabídce
PLM vývojový a konstrukční software pro strojírenství, elektrotechniku, automatizaci a další příbuzné obory, studentské licence, odkaz v nabídce
BIM vývojový a konstrukční software pro stavebnictví a architekturu, studentské licence, odkaz v nabídce
Laboratoř virtuální reality na naší škole, odkaz v nabídce
Laboratoř mechatroniky, odkaz v nabídce
Termovize, odkaz v nabídce
Laboratoř 3D digitalizace, odkaz v nabídce
Laboratoř 3D tisku, odkaz v nabidce
Knihy vydané našimi autory, odkaz v nabídce
Naše kroužky, odkaz v nabídce

    Náš region, odkaz v nabídce    Místa lyžařských výcviků na naší škole, odkaz v nabídceProjekt DesignTech, odkaz v nabídce    Kraj Vysočina, odkaz v nabídce